• Arkiv

MEDICAL TYRANNY/ SKOLMEDICINEN DÖDAR: KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE

 

 

Mycket viktig artikel av Björn Hammarskjöld, publicerad 2020-10-15, MÅSTE LÄSAS och spridas vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE

 

 

Det är förskräckligt när ”makthavarna” helt saknar kunskap om hur hälso- och sjukvård ska bedrivas.

 

 

Att man tillsätter medicinska chefer i strid med Regeringsformens 12 kapitel 5 § där det klart framgår att det enbart är förtjänst och skicklighet som avgör när en chef ska tillsättas.

Denna lag gäller såväl samtliga statliga, regionala som kommunala tjänstetillsättningar. Då gäller det att ha tillräckligt många akademiska examina inom rätta områden och ha publicerat många artiklar

 

 

Politiska meriter inräknas inte.

 

 

Men i verkligheten struntar man i förtjänst och skicklighet och tar den som är trognast partiet utan akademiska examina. Det finns ett bra ord för detta beteende

 

 

KORRUPTION.

Sverige anses ha en låg grad av korruption enligt de mätningar som görs. Mätningarna görs bara på privata företag.

 

 

Korruptionsmätningarna görs aldrig inom den ”offantliga” sektorn. Där finns och frodas korruptionen alldeles förfärligt mycket.

 

 

Och det går alldeles för bra att driva korruptionen till oanade höjder alltsedan 1975-01-01 då Brottsbalkens 20 kapitel tog bort det personliga tjänstepersonsansvaret.

 

 

Politiker och tjänstepersoner kan begå vilka brott som helst mot våra grundlagar och administrativa lagar och ingen kan ställas till svars för alla sina lagbrott.

 

 

2018 skulle det ha kommit en lag i Brottsbalken där man återinförde det personliga tjänstepersonsansvaret men den till synes djupt k rr mp r d (saknade vokaler är a, e, e, o, u, sätt in dem på rätta platserna) regeringen saknar snart tre år senare ännu det minsta lilla förslag till lag. Verkar göra vad den kan för att skydda sin egen rygg.

 

 

Att sjukvården helt har negligerat den bästa behandlingen av patienter med Covid-19 är ett annat fasansfullt misstag. Sjukvården verkar inte läsa annan litteratur än läkemedelsreklam.

 

 

Docent Uffe Ravnskov fick in en debattartikel i Läkartidningen den 20 april om att vitamin C i hög dos (mer än 10 g intravenöst per dag) skyddade mot cytokin storm och patienterna överlevde. Från och med den 21 april har det i Sverige dött mer än 3 000 personer i Covid-19.

 

 

Med askorbatterapi skulle man därefter ha kunnat förhindra en prematur död hos omkring 2 500 personer medan endast omkring 600 skulle ha dött.

 

 

Om man sedan gåve befolkningen och patienterna vitamin D3 så att plasmanivån överstiger 125 nmol/L vitamin D3 så skulle nästan ingen ens smittas av SARS-CoV-2. De som hade brist på D3 och smittades med SARS-CoV-2 skulle bli snabbare friska med tillskott av vitamin D3.

 

 

Hade man använt sig av denna kombinationsterapi av C-vitamin och vitamin D3 hade troligtvis ännu färre dött i Covid-19 i Sverige.

 

 

Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i Covid-19 per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap.

 

 

Det behövs då inga vacciner mot SARS-CoV-2.

Det går inte lika bra med selleri men vitamin D3 skyddar i betydligt högre grad (mer än 95 %) än vacciner som har en uppskattad skyddseffekt om ”50-60 %”.

 

 

Läs mer

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/

 

 

Referenser:

 

Uffe Ravnskov Läkartidningen

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/

 

 

Humble, Pelling, Susanne Bejerot. Läkartidningen https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

 

 

Glöm inte att läsa kommentarerna i LT!

 

 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2020/october/korruptionen-dodar-aldersrika-i-sverige.html

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu