• Arkiv

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödar verksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020

 

 

Att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, inskärpte statsministern i sitt tal till nationen den 22 mars, med anledning av coronans utbredning i Sverige.

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödar verksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020(tidigare också, eftersom skolmedicinen tillåts, utan laga stöd, att bedriva skadar och dödar verksamhet inom Vård Sverige, alla regioner/fd landsting)

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare blev vardagsmat i Sverige under pågående Corona bedrägeriet, en sann och verklighetsbaserad historia om ett fullständigt vansinne utan laga stöd, och utan stöd i de grundläggande mänskliga rättigheterna, diktatur fasoner som i en diktatur!

 

 

 

Publicerat 2020-10-18, imponerad av SvD/riksmedia, som äntligen beskriver lite försiktigt om/av verkligheten i Sverige, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

I det konstiga landet där många av de äldre dog

 

Men min bror som är läkare konstaterade att ”de kommer inte att göra ett skit om hon blir smittad, de kommer att stänga in henne och ge henne huvudvärkstabletter, eller morfin i värsta fall”.

 

 

Region Stockholms särskilda sjukhusledning beslutade 20 mars om riktlinjerna ”Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm”. Inriktningen var att utöka coronavården utanför akutsjukhusen, samt att äldre på särskilt boende skulle vårdas på plats, trots att där inte finns fullgoda förutsättningar för covidvård, utan bara lindring.

Enligt Maciej Zarembas reportage minskade läkarbesöken på äldreboenden i Stockholm med 25 procent efter att dessa riktlinjer beslutats (DN 13/10).

 

 

I slutet av maj berättade överläkare Lena von Bahr att de platser som Ersta Hospice i ett utökat uppdrag under corona iordningställt, för botande behandling för äldre covidpatienter, med tillgång till bland annat syrgas, dropp och antibiotika, inte togs i anspråk.

 

 

”Det känns märkligt – vi har möjlighet att direkt ta in patienter från boenden om de exempelvis behöver syrgas, men vad jag kan se har inte en enda remiss kommit till oss från särskilt boende. Sedan läser man om att många avlider på boendena och att man tar beslut om att gå direkt på palliativ vård.” (DN 30/5)

 

 

Sedan i september är mamman tillbaka på sitt boende. De som var smittade har antingen gått bort eller tillfrisknat.

– Vi lyckades hålla henne smittfri medan hon levde här. Hon träffade inga andra än barn och barnbarn. Vi hade en fin tid, promenerade, satt och fikade och tittade på blommor. Att ha henne hemma var naturligtvis jobbigt, men vad som än händer kommer jag att se tillbaka på det som en otroligt viktig tid i livet. Inte sedan jag var barn har jag suttit med min mamma och sett orkidéerna slå ut. Hon säger själv att den tid hon var här var den bästa tiden på många, många år.

 

 

Jag frågar vad han tänker om myndigheternas beslut avseende de äldre.

 

 

– Jag är helt perplex inför att det kan ha skett i ett humanistiskt land. Det var ju ingen större diskussion när det skedde, även om alla förstod vad som stod där: vi ska inte ge äldre sjukvård, utan smärtlindring, och så får det ha sin gång.

 

 

 

Att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, inskärpte statsministern i sitt tal till nationen den 22 mars, med anledning av coronans utbredning i Sverige.

 

 

Men vad gör man om det pågår en pandemi och myndigheterna inte är att lita på?

 

 

Om kommuner inte följer socialtjänstlagen, om den mest framhållna expertmyndigheten gör tolkningar av smittskyddslagen som är tveksamma, eller om regioner inte agerar på det sätt som patientsäkerhetslagen avsåg när den skrevs?

 

 

Vad ska medborgaren göra då?

 

 

Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör. Läs mer på SvD.se/av/tove-lifvendahl

 

 

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Källa till ovan citerat

https://esvd.svd.se/1001/Svenska-Dagbladet/339555/2020-10-18/16389559/I-det-konstiga-landet-dar-manga-av-de-aldre-dog

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu