• Arkiv

Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

Alla bör ställa sig frågan om varför Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, och ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh fortsätter mörka om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

Skrivelsen till ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh, via e-post, du ser den i sin helhet här nedan. citat

 

Från: eueeshealthcare [mailto:[email protected]]
Skickat: den 19 oktober 2020 20:42
Till: ‘petra[email protected]’; ‘[email protected]
Kopia:[email protected]
Ämne: Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGEHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!
Prioritet: Hög

 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)                       

Petra Lundh, myndighetschef

[email protected]

[email protected]

 

Kopia för kännedom, den anställde

Niklas Gustafsson

Verksarkivarie / Dataskyddsombud

Rättsavdelningen

Box 5553 | 114 85  Stockholm

Östermalmsgatan 87C

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ registerutdrag/diarieutskrift med vändande e-post till [email protected] , därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet som myndighetschefen utser som handläggare.

 

All kommunicering ska ske via e-post

 

Sekretessprövning; upphäver all sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare utifrån rättssäkerhets fråga och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

 

2020-10-19

 

 

Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGEHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

Dessutom stöld av skattemedel, skattebetalarna i Sverige mister därmed förtroendet för Åklagarmyndigheten i Sverige, trovärdigheten är förbrukad, när ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh uppenbart tillåter detta och som synes beskyddar sådan olaglig verksamhet dvs. stöld av skattemedel.

 

 

 

Bästa ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh

 

 

Se mailet nedan, fullständigt godtycke och egna skönsmässiga personliga bedömningar i en textmassa från din anställde Niklas Gustafsson, av den 19 oktober 2020 08:49.

 

 

Lika behandling inför lag, att åtfölja lag

 

Den anställde påstår, fullständigt godtyckligt och skönsmässigt, citat;

 

Åklagarmyndigheten lämnar endast ut kopia av allmän handling på papper. Till vilken adress önskar du få handlingarna skickade?

 

 

Bevis på att detta påstående är ren skär lögn, se bifogade pdf filen AMR……., som skickats via e-post från Utvecklings Centrum i Stockholm till Ulf Bittner, citat

 

Från: Reg Utvecklingscentrum [mailto:[email protected]]
Skickat: den 23 juni 2020 09:11
Till: Ulf Bittner
Ämne: SV: ÅKLAGARMYNDIGHETEN AMR- 246s-20 omprövning…, om 26 sidor jämte bilagor enligt bilageförteckning

 

Din begäran om omprövning av AMR-2465-20 handläggs i AMR-4533-20. Handläggare är överåklagare Mats Svensson.

 

 

 

Registrator

 

Utvecklingscentrum

Box 1004

101 38 Stockholm

Tel: 010-562 54 15 Fax 010-562 60 14

[email protected]

www.aklagare.se

 

Slut citat.

 

 

 

Bästa myndighetschef Petra Lundh, att missbruka skattemedel, som bevisligen sker inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, där du är ytterst ansvarig för ”stöld av skattemedel”!

 

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”

 

 

 

Att som den anställde, som du är ytterst ansvarig för Petra, aktivt bedrägligt grovt vilseleder i dennes makt- och myndighetsutövning gentemot allmänheten är uppenbart vad du som ytterst ansvarig myndighetschef står bakom och beskyddar, för annars hade detta aldrig hänt!

 

 

 

Ledaren och myndighetschefen Petra Lundh har att ”rätta in sig i ledet” och bevisligen säkerställa att svensk grundlag säkerställs åtföljas till punkt och pricka av alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Se bifogade pdf filer från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, där också bevis finns för att dessa skickas via e-post till Ulf Bittner från denna dag.

 

Så ska det se ut om man inte mörkar om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

Och så ska rättssäkert säkerställas inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

 

Dvs. likabehandlings principen och rättssäkerhetsprincipen, som uppenbart härmed måste delges myndighetschefen Petra Lundh.

 

 

 

Emotser mycket skyndsam handläggning och beslut undertecknad av ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh, se tidigare skrivelse av lö 2020-10-17 17:01 från Ulf Bittner, 21 sidor, citat

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 17 oktober 2020 17:01
Till: ‘petra[email protected]’; ‘[email protected]
Ämne: Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh om mörkandet av Corona bedrägeriet & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare
Prioritet: Hög

 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)                         sida 1 av 21

 

 

Slut citat.

 

 

 

Utöver tidigare begärt beslut begäres att den anställde tas ur tjänst med omedelbar verkan och särskilt då utifrån att det skulle kosta skattebetalarna, ännu mera stöld av skattemedel, ytterligare mera skattemedel om denne anställdes godtycke och skönmässiga egna påhitte lagar får gälla inom Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret.

 

 

Dvs. skicka brev. Kostar porto, brevpapper och kuvert dessutom någon som ska göra det, det tar tid! Därtill miljöförstöring!

 

 

Bevisligen skapas en pdf fil och skickas via e-post snabbt, enkelt och kostnads effektivt, alltså är mycket mer kostnadseffektivt och därtill precis så enkelt och rättssäkert det kan bli, när skattebetalaren så begär, eller erbjuds av er den möjligheten(informations och upplysningsplikten)

 

 

Inte som nu diktatoriskt som i en diktatur, där en anställd ”små påve” tillåts härja fritt på skattebetalarnas bekostnad, tack vare att du som ytterst ansvarig myndighetschef tillåter det Petra Lundh!

 

 

Begär att dagboksblad/registerutdrag skickas med vändande e-post, i detta ärende, och de massutskick, som bl.a. Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet med många flera får del av från undertecknad

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter, som värnar om svensk grundlag och att Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, ska upprätthålla rättssäkerhet gentemot alla nationen Sveriges medborgare, särskilt när det gälla generella och systematiska BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare av den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, nämligen klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-operation

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

 

Från: Gustafsson Niklas [mailto:[email protected]]
Skickat: den 19 oktober 2020 08:49
Till: eueeshealthcare
Kopia: Reg Huvudkontoret
Ämne: SV: Mänskligheten reser sig mot Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN…. DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 32 Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL..

 

Hej!

 

Åklagarmyndigheten lämnar endast ut kopia av allmän handling på papper. Till vilken adress önskar du få handlingarna skickade?

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Niklas Gustafsson

Verksarkivarie / Dataskyddsombud

 

Rättsavdelningen

Box 5553 | 114 85  Stockholm

Östermalmsgatan 87C

 

Slut citat

 

BILAGORNA TILL SKRIVELSEN SER DU HÄR NEDAN

 

Regerings kansligets registrator 2020 10 19

 

Folkhäsomyndighetens registrator 2020 10 19

 

Registerutdrag 00029-2020 – 2020-10-19

 

RK_Innehallsforteckning_1053 2020 10 19

 

AMR-4533-20 ÅKM 2020 10 19

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu