• Arkiv

Björn Hammarskjöld: ”TOTALITÄRT FÖRBUD” om Corona Bedrägeriet med mera

 

 

Mycket viktig artikel av Björn Hammarskjöld, publicerad 2020-10-27,  läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

TOTALITÄRT FÖRBUD

 

 

Brev till Nordiska rådet!s Gränshindersrådet

Tack för er rapport av 2020-10-20.

Jag är synnerligen oroad av att de nordiska länderna synes ha infört reserestriktioner i strid med EURS artikel 45.

Nationerna inom EU har undertecknat traktat att följa Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) och Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS).

Jag är synnerligen oroad av att inte bara de nordiska länderna utan hela EU synes ha infört reserestriktioner i strid med EURS artikel 45.

 

 

Våra höga vederbörande bryter mot EKMR och EURS, som de högtidligen lovat att följa. Som samtliga myndigheter och domstolar i Sverige är skyldiga att följa enligt Regeringsformen 1 kapitel 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1, 4, 5, 6, 19 §§, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 §.

 

 

Vi hade en gång i världen krav på pass för att överhuvud taget få resa inom Sverige. Enligt Wikipedia föreskrev Gustav Vasa år 1655 att varje köpman skulle ha ”vägabref eller passebordh” från hemstaden med sig vid resa utanför den trakt där han var känd. År 1603 förbjöds att utlämna hästar på till resande utan pass. Den som var på resa utan pass kunde gripas för lösdriveri.

 

 

Tvånget att medföra inrikespass avskaffades år 1860 och förbudet att lämna riket utan pass år 1872.

 

 

På den tiden var det totalitärt envälde som rådde, Sverige var i likhet med flera andra länder en totalitär stat.

 

 

I modern totalitär tid, under andra världskriget, var alla i Norge som bodde i ett gränsområde tvungna att ha ett dokument kallat ”Grenseboerbevis”, som angav identitetsuppgifter och i vilka områden man fick vistas. I praktiken var det ett inrikespass. Gränsområdena var brett definierade och omfattade även kusterna.

 

 

Nu synes man ha infört totalitära reserestriktioner i hela EU i strid med EURS artikel 45…

 

 

Som gammal virolog och biokemist finner jag det upprörande att stänga ned hela samhället för ett vanligt förkylningsvirus vars infektivitet aktivt kan hindras genom att säkerställa nivån av vitamin D3 i blodet ligger över 125 nmol/L. Lockdown har aldrig fungerat utan att ,skada hela samhället och de fattiga blir mycket fattigare.

 

 

Till och med i Kina klagar man över att friheten har inskränkts av myndigheterna [1]

 

 

Det är dock mer än 99,94 % av Sveriges befolkning som har överlevt Covid-19.

 

 

Enligt Region Östergötlands rapporter från journalgranskningar så var det bara 15 % av dem som dog med diagnosen Covid-19 som dog av infektionen. 15% hade inte ens infektionen men fick ändå som felaktig dödsorsak Covid-19. Resterande 70 % hade infektionen men dog inte av Covid-19 utan av andra orsaker.

 

 

Om vi överför Region Östergötlands erfarenheter till nationell nivå innebär det att endast 0,01 %, knappt 1 000 personer, av Sveriges befolkning har dött av Covid-19, 99,99 % har inte dött av Covid-19.

 

 

Men det är enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fortfarande mellan 90 000 och 96 000 personer som dör årligen i Sverige. De som har dött av Covid-19 uppgår då till omkring 1 % av alla som dött i Sverige under det senaste löpande året. Alla andra som har dött har gjort det av andra orsaker än Covid-19.

 

 

Det är då färre som har dött av Covid-19 än som ett normalår dör av influensa enligt Socialstyrelsens statistik. Även den senaste pandemin, svininfluensa 2009, hade färre dödsfall i influensa än ett normalår och även en lägre total dödlighet.

 

 

2009 infördes inga frihetsrestriktioner och pandemin ansågs efteråt att den saknade kriterier för att vara en pandemi.

 

 

Nu upprepas ropen ”Vargen kommer” baserat på samma usla epidemiologiska datamodelleringar som 2009 som visar sig kraftigt överdriva sjukdom och död för att skrämma oss till underkastelse och låta våra politiker inskränka våra grundlagsfästa rättigheter på samma totalitära grunder som tidigare.

 

 

Det är bra att Nordiska rådets gränshindersråd tar upp gränsfrågorna. Man har enligt rapportens

Gränshinderrådets tre uppdrag för att underlätta den fria rörligheten

  1. Bryta ner existerande gränshinder

  2. Förebygga så att inte nya gränshinder uppstår

  3. Öka och effektivisera informationsinsatserna

 

Nu måste Gränshindersrådet ta upp från den lokala nivån till nationell nivå och lagföljandenivå.

 

 

Det är otvistigt att EURS artikel 45 och den svenska regeringsformens 2 kapitel 1 § gäller utan undantag. Dessa grundlagar kan och får inte åsidosättas av annan vanlig lag oavsett ändamålet.

 

 

Jag begär därför att Nordiska rådet säkerställer att EURS artikel 45 och svensk grundlag 1 kapitlet 1 § och 2 kapitlet 1 § iakttas. ”Für Ihre Sicherheit” hävdade nazisterna före och under andra världskriget för att bekämpa opposition. Vi måste bekämpa nazismen varhelst den uppträder, även i fårakläder i form av coronatider.

 

 

Östervåla 2020-10-27

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi

Fotnot [1] Yao Qing, a petitioner from the hard-hit City, filed lawsuits on Oct. 22 against the city government, saying that some of its virus rules had violated their rights

 

 

 

Den 2020-10-24 kl. 02:22, skrev norden.org:

Nordiskt samarbete

 

Publikationer

Gränshinderrådets verksamhetsrapport 1 juli 2019 – 30 juni 2020

2020-10-24

2020-10-24

 

 

Gränshinderrådet har under 2019/2020 fortsatt sitt arbete med att lösa och förebygga gränshinder och att effektivisera informationsinsatserna för dem som bor och verkar i Norden. Under rapportperioden juli 2019 – juni 2020 har de nordiska regeringarna tillsammans avklarat sex gränshinder.

Gränshinderrådets arbete är nära kopplat till olika aktörer, bland annat Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de tre gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst och Øresunddirekt.

Dessa aktörer, som är i daglig kontakt med invånare och företag som upplever problem när de verkar på tvärs över de nordiska gränserna, är Gränshinderrådets frontlinje i gränshinder- och informationsarbetet.

Arbetet under 2020 har även präglats mycket av den rådande coronakrisen och utöver sin ordinarie verksamhet har Gränshinderrådet i samarbete med informationstjänsterna fortlöpande identifierat och rapporterat coronarelaterade störningar i den fria rörligheten.

 

 

 Slut citat

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2020/october/totalitart-forbud.html

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu