• Arkiv

Archive for december 18th, 2020


SVERIGES REGERING : — SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL — CORONA MAFFIAN SKADAR OCH DÖDAR — CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE — VACCIN VANSINNET

    SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source! OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!   Sveriges regering och deras medlöpare värnar inte nationen Sveriges medborgare, dessa är sedan tidigare delgivna om meddelat ansvar i […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu