• Arkiv

VACCIN: ”Coronavacciner” är inga vacciner – utan ett genterapeutiskt experiment! — SVARA DOKTORN — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR, NU I FOKUS VACCIN SOM SKADAR OCH DÖDAR

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, livsavgörande information

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

”Coronavacciner” är inga vacciner – utan ett genterapeutiskt experiment!

I allmänna ordalag kan man säga, att ett vaccin ges för att förhindra att man infekteras av en sjukdomsalstrande mikrob (virus, bakterie, parasit etc.) och för att förhindra spridning av sådan infektion.

 

 

De nu aktuella ”Covid-vaccinerna” ger ingen av dessa effekter. Det preparat man injicerar förhindrar inte infektion, och det förhindrar inte att den ”vaccinerade” sprider infektionen till andra.

Man hoppas bara att det injicerade ämnet skall lindra symtomen av SARS-CoV-2, det virus som ger ett antal olika symtom, vilka man sammanfattar i begreppet ”Covid-19”.

 

 

Covid-19 är alltså inte en sjukdom!

Det är ett samlingsnamn för ett antal symtom (feber, inflammation, låg syresättning och andningsproblem mm).

Och eftersom det inte är en specifik sjukdom, så kan man inte heller skapa ett vaccin mot tillståndet.

 

 

Ca 80 % av dem som testas positiva för Covid-19 med det pcr-test man använder har inga symtom – och och har alltså inte heller ”sjukdomen” Covid-19!

 

 

När Pfeizer och Moderna gjort kliniska test har man så vitt jag förstår medvetet bara undersökt just den symtomlindrande effekten – och inte skyddet mot infektion eller minskad risk att smitta andra.

 

 

Vad man gör, när man injicerar de nu aktuella preparaten är alltså att man tillför ett syntetiskt fragment av ett protein för att minska symtomen, om man smittas av SARS-CoV-2.

Man minskar alltså inte risken att bli smittad, och man minskar inte risken att patienten smittar andra.

 

 

Det som faktiskt händer är, att man ger kemoterapi (jfr cytostatika) mot en sjukdom de allra flesta inte har – och kanske aldrig kommer att få… Eller kanske redan är naturligt immuna mot!

Den som visste detta skulle självklart aldrig gå med på ingreppet.

Men genom att kalla det hela vaccin, som för nästan alla har en oerhört positiv klang, så står nu människor i kö och vet inte hur fort de skall kunna få denna riskabla injektion.

 

 

För övrigt har aldrig heller något fungerande vaccin funnits mot andra ”betacoronavirus” (virus som smittar människor och boskap), så det är mycket osannolikt att man nu skulle få fram ett fungerande vaccin mot just SARS-CoV-2

 

 

En annan orsak till ”namnbytet” är den lag som tillkom i USA redan 1986. Den innebär att alla tillverkare av VACCIN är helt friskrivna från ansvar. De kan aldrig någonsin åtalas eller ställas till svars för de skador vacciner ger.

 

 

Men om nu dessa injektioner skulle kallas för vad de är, ett genterapeutiskt experiment, så gäller samma regler som för övriga farmaceutiska produkter.

Tillverkaren blir fullt ansvarig för de biverkningar och skador produkten åstadkommer!

 

 

Självklart vill Pfizer, Moderna och andra tillverkare av dessa preparat därför till varje pris behålla benämningen ”vaccin”.

 

 

Det som kan vara en smula oroande är också, att det tycks finnas tydliga tecken på att reproduktionsförmågan kan störas av de nu aktuella ”vaccinerna”, så att framför allt kvinnor skulle kunna bli oförmögna att bli gravida och föda barn. Även fall av anafylaktisk chock (livshotande allergisk reaktion) sägs ha rapporterats.

 

 

Fullkomligt vansinnigt och upprörande är, att man länge påstått att det ”inte finns något botemedel” mot denna infektion!

Det är en solklar lögn! Man vet att t.ex. hydroxiklorokin kan fungera. Man har i mer än 60 år använt detta enkla medel som profylax mot malaria. Man har givit det till gamla, till små barn, till gravida kvinnor – till alla – utan kända allvarliga biverkningar.

 

 

Men när det blev uppenbart att medlet fungerade mot det man kallar Covid-19 blev det plötsligt livsfarligt, och läkare uppmanades sluta med förskrivningen! VARFÖR??

 

 

Det som nu också är ytterst alarmerande är, att man på vissa håll tycks ha beslutat att prioritera all sjukvårdspersonal.

Det betyder att om något går fel i detta experiment, så kan hela landets vårdpersonal plötsligt vara utslagen! Vem skall då ta hand om alla sjuka?

 

 

Sammanfattningsvis

 

 

Det som nu introduceras och används i stor skala, och som man planerar att injicera i hela världens befolkning, är inget vaccin i traditionell mening.

Det är i stället en ”genterapeutisk” åtgärd, som varken minskar risken för att infekteras av det aktuella viruset eller minskar risken för att föra smittan vidare! Och ett gigantiskt experiment!

 

 

Djupt tragiskt är sedan att läkare och myndigheter aktivt motsätter sig den enkla åtgärden att stärka vårt immunförsvar med hjälp av hälsosam och näringsrik föda – och kosttillskott i form av C-vitamin, vitamin D3, zink, magnesium och några fler mikronutrienter de flesta i dag har brist på.

 

 

Detta skulle sannolikt vara en effektivare åtgärd än vilket vaccin som helst – och både billigare och enklare att administrera!

 

 

Slutligen länken till en video, där en del av uppgifterna ovan framförs:

https://www.brighteon.com/82e5c645-a84a-4381-bf2f-ce38463ad8d6

 

 

Och ett inlägg där en förtvivlad amerikansk läkare försöker få oss att förstå vad detta handlar om:

https://www.youtube.com/watch?v=xFntHpk1uok&feature=share&fbclid=IwAR2ywkA1XsA2C1uzJJd6vzTTPIk70CdPKTHy_dyJRrA8mBMDYkbNUS_jYms

 

 

Slut citat

 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6993926/posting/coronavacciner-%C3%A4r-inga-vacciner-utan-ett-genterapeutiskt-experiment

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu