• Arkiv

SVERIGES REGERING REGERINGEN BÖR SÄKERSTÄLLA ETT PRESS MEDDELANDE, TILL BUDSKAPET FASTNAT FÖR EVIGT COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR, NU I FOKUS VACCIN SOM SKADAR OCH DÖDAR

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, livsavgörande information, citat

 

 

SVERIGES REGERING 

 

 

 

REGERINGEN BÖR SÄKERSTÄLLA ETT PRESS MEDDELANDE, TILL BUDSKAPET FASTNAT FÖR EVIGT 

 

 

COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT  

 

 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 28 januari 2021 16:15
Till:[email protected]’; ‘Lennart Fröderberg’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘SE Nin’; ‘Join Light On Conspiracies’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Torbjörn Sassersson’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

Kopia: ‘JR’; ‘Monica Lindgren’; ‘Leif Bengtsson’; ‘[email protected]’; ‘Maneka Helleberg’; ‘Henning Witte’; ‘[email protected]’; ‘tinaljungberg’; ‘Korruptionen – LegeNet’; ‘josefsson_magnus’; ‘[email protected]’; ‘Mikael Hagenbo’; ‘[email protected]’; ‘Michael Oddane’; ‘WakeUpGlobe’; ‘martin_private_law’; ‘Nöjestorget AB’; ‘holmstromsophie’; ‘Lasse Wilhelmson lassewilhelmson6@gmail. com via Korruptionen – LegeNet’; ‘martin_private_law’; ‘Henning Witte’; ‘Monica Lindgren’; ‘Maneka Helleberg’; ‘hakanbergmark’; ‘Nöjestorget AB’; ‘tinaljungberg’; ‘josefsson_magnus’; ‘drnordfors’; ‘LegeNet Holistisk detektivbyrå’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

Ämne: REGERINGEN BÖR SÄKERSTÄLLA ETT PRESS MEDDELANDE, TILL BUDSKAPET FASTNAT FÖR EVIGT COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT.
Prioritet: Hög

 

 

 

Sveriges regering, minister Lena Hallengren med flera tillskrivna

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-01-28

 

 

Till Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Bästa minister Lena Hallengren och Sveriges regering och era medlöpare

 

 

Delger återigen om meddelat ansvar i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Nu i fokus informations och upplysningsplikten som är säkerställd i svensk lagstiftning och är av särskilt stor vikt i dessa tider

 

 

Förslag till er alla era tillskrivna

 

 

COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT

 

 

Det är inget vaccin, vilket är viktigt att sprida vidare och förehålla oss till, majoriteten i Sverige har förmodligen inte fatta detta!

 

 

Här har ni vad David E Martin delgett tidigare, med Lennart Fröderbergs röst, utgår från att det är hans röst, du ser själv hans e-post adress i slutet av videon.

 

 

David E Martin visserligen etablerad i USA men det är väl WHO och Bill Gates också. Eller?

 

 

Bra jobbat Lennart.

 

 

 

Alla i Sveriges regering, riksdagen och medlöparna i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och såklart nationen Sveriges alla medborgare ska ha relevanta sakligt korrekta besluts underlag för att alls veta om de ska ge samtycke till vad staten Sverige påbjuder nationen Sveriges alla medborgare, så fungerar det i demokratier, eller hur?

 

COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT.

https://www.bitchute.com/video/3Qr0iFAXIepn/

 

 

FÖRSLAG;

 

 

SPRID DENNA VIDEO VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, GÅNG EFTER ANNAN, ALLTSÅ TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE, REGERINGEN BÖR SÄKERSTÄLLA ETT PRESS MEDDELANDE, TILL BUDSKAPET FASTNAT FÖR EVIGT

 

 

Kanske kan rent av MSB eller Dan Eliasson, i sin nya befattning, skicka ut SMS till att mobiltelefoner i Sverige, det vore utmärkt Lena!

 

 

Kom dessutom ihåg att det inte finns någon legal/laglig definition av vare sig vaccin eller pandemi i svensk lagstiftning, citat

 

 

Från: Granström, Anna [mailto:[email protected]]
Skickat: den 18 januari 2021 07:48
Till: [email protected]
Kopia: Djurström, Stefan
Ämne: Svarsbrev – dnr 3.2-1063/2021

 

 

Hej Ulf,

 

 

Jag har fått i uppdrag att besvara de frågor du ställde till Stefan Djurström. Jag bifogar den tjänsteanteckningen. Observera att tjänsteanteckningen efter att den skapades har fått diarienummer 1063/2021, vilket du också ska ha fått meddelande om.

 

 

 1.Vad är definitionen av pandemi i Svensk lagstiftning?

 

 

Pandemi har en samstämmig definition men specificeras såvitt jag vet inte i något specifikt lagrum.

 

 

 WHO skriver:

 

 

”A pandemic is the worldwide spread of a new disease”.  Översatt till svenska: ”Definitionen av en pandemi är ett sjukdomsutbrott som sprider sig över stora delar av världen” (Så sammanfattade även Lena Hallengren i skrift den 5 februari 2020).

Det är en definition Socialstyrelsen instämmer i, såväl som Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten beskriver pandemi på följande sätt:

”En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av virus som sannolikt kommer att påverka stora delar av vårt samhälle”.

 

 

WHO avgör när det pågår en pandemi, och WHO meddelande den 11 mars 2020 att covid-19 var (och är ännu) en pandemi.

 

 

 2.Vad är definitionen av vaccin i Svensk lagstiftning?

 

 

Smittskyddslagen reglerar att regionerna ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.

 

 

Dock känner jag inte till att det står en definition av ordet vaccin i något specifikt lagrum, men det råder inga delade uppfattningar om vad ett vaccin är såvitt jag känner till.

 

 

Vaccin är ett preparat som till­förs kroppen för immunisering.

 

 

Vänliga hälsningar

Anna

Anna Granström

Jurist

SOCIALSTYRELSEN

Rättsavdelningen

Enheten för förvaltningsjuridik

106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

 

 

Slut citat

 

 

Finns det i svensk lagstiftning definition av virus och immunisering är således befogade frågeställningar, för finns inga definitioner i lagstiftning i Sverige, ja vem bestämmer då vad dessa fyra begreppen står för legalt/lagligt?

 

 

Alltså skönsmässiga egna bedömningar, fullständigt godtycke, som kan förvanskas och ändras av uppenbart vem som helst, eller hur?

 

 

WHO är ingen lagstiftare i Sverige, kan vara bra att komma ihåg, lagstiftaren i Sverige bör vara riksdagen, ” de folkvalda” eller hur?

 

 

Lennart Fröderberg har idag spridit i massutskick följande, som du får del av, citat

 

 

Hej,

 

 

För den intresserade gällande den bakrund som bl.a:

 

 

Dr. David Martin

Dr. Judy Mikovits

Prof. Dolores Cahill

 

 

Vittnat om.

 

 

Dr. David Martins vittnesmål, i ett 5 min extrakt, gällande Covid-19 SARs-Cov-2:

 

 

Dr. David Martins vittnesmål med en svensk översättning gällande det bedrägliga med Covid-19.

 

 

Det finns dokument som bevisar att s.k grants, finansiering med skattefinansierade medel, som beskriver hur forskning och utveckling av det naturligt förekommande Corona viruset modifierats för att nyttjas inom biovapen utveckling med start 2001.

 

 

Den utvecklingen har senare lett till patent som visar på hur mRNA injektioner påverkar mänskliga celler att producera det protein som en naturlig Corona infektion skapar.

 

 

Det leder till att när en naturlig Corona infektion sker så aktiveras kroppen en ADE, Antibody Dependent Enhancement / Cytokine storm. Effekten blir att kroppens immunförsvar i en autoimmun respons eliminerar de celler som har ett protein som liknar det protein en naturlig Corona infektion ger upphov till.

 

 

5 min extrakt m svensk översättning: https://www.bitchute.com/video/4q63tkCBDUdt/

 

 

Här finns en länk till hela 50 min versionen av vittnesmålet utan översättning: https://www.bitchute.com/video/UiKUgrTHHCfk/

 

 

Mer att ta del av för den som är seriöst intresserad:

 

 

En artikel i NewsVoice.se gällande nya ”tillfälliga” pandemi lagen

https://newsvoice.se/2021/01/pandemilagen-forskningsbedrageri/

 

 

En beskrivning av Prof. Dolores Cahill vad ett påstått positivt Covid-19 test som analyserats med ett RT PCR testkit egentligen är:

https://www.bitchute.com/video/MHWKGGdJysWP/

 

 

Här följer en presentation gällande vad det s.k Covid-19 ”vaccinet” faktiskt är, ett genetiskt experiment som förklätts som ett Covid-19 ”vaccin”. En svensk version av presentationen:

https://www.bitchute.com/video/3Qr0iFAXIepn/

 

 

A presentation of what the so called Covid-19 ”vaccine” really is, it is a genetic experiment in disguise of a Covid-19 ”vaccine”.

 

 

English version of the presentation:

https://www.bitchute.com/video/1XXwndkpQCUp/

 

 

Min artikel i NewsVoice gällande det som hände 2020:

 

 

Problem – Reaction – Solution.

https://newsvoice.se/2021/01/harskarteknik-problem-reaction-solution/

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Lennart Fröderberg

Samhällsdebattör med fokus på hälsa

Swish / Mobil: 0728-423243

 

 

Slut citat

 

 

[email protected] är hans e-post adress

 

 

Denna skrivelse kommer efter utskickande via e-post denna dag publiceras offentligt här http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/  

och dess utom vara del i morgon dagens massutskick.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu