• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 19

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Militärens biologiska mRNA-vapen liknar “covidvacciner”

Domstol i Sverige säkerställer rättssäkerhet om att besöksförbud på äldreboenden inte gäller enligt EKMR

Stockholm FR 24825-20 Dom 2020-11-30

Med hänsyn till det anförda finner förvaltningsrätten att ett besöksförbud på äldreboende som beslutats av en kommun utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv.

 

Domstol i Holland fastslår; Hague court declares Dutch coronavirus lockdowns “illegitimate, far-reaching violation”

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 
 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-02-24

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 19

Skolmedicinen och därmed Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare bedriver tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin generell och systematisk skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare, det är ställt bortom allt rimligt tvivel.

Och den starkare parten Sveriges regering beskyddar denna skadar och dödarverksamhet, som inte har något stöd alls i svensk lagstiftning eller de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Har Sveriges regering annan uppfattning äger den starkare parten Sveriges regering bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida detta massutskick, du gör det via denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/24/3363/

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

ÄR TIDEN INNE FÖR ATT SKATTEBETALARNA ANMÄLER SVT MED FLERA FÖR DELAKTIGHET I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

 

MYCKET VIKTIG SVENSK DOM OM BESÖKSFÖRBUD PÅ ÄLDREBOENDEN, SOM BEVISLIGEN STRIDER MOT EKMR

 

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm, mål nr 24825–20, citerar lösryckta delar ur domen, citat

Med hänsyn till det anförda finner förvaltningsrätten att ett besöksförbud på äldreboende som beslutats av en kommun utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv.

 

Mot den bakgrunden, och oavsett vad stadens syfte varit, anser förvaltningsrätten att beslutet om besöksstopp har formulerats och implementerats som ett besöksförbud.

 

Av 2 kap. 19 § RF framgår att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i

strid mot Sveriges åtaganden i enlighet med den Europeiska konventionen

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna (EKMR).

 

Enligt artikel 8 EKMR har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

 

En offentlig myndighet får inte inskränka denna rättighet annat än med stöd i gällande rätt.

 

Med hänsyn till det anförda finner förvaltningsrätten att ett besöksförbud på äldreboende som beslutats av en kommun utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv.

 

Det överklagade beslutet strider därmed mot lag och ska därför, med stöd av 13 kap. 8 § 4 p KL upphävas.

Slut citat

Domen bifogas som bifogad pdf fil Stockholm FR 24825-20 Dom 2020-11-30

 

Citat

To the politicians, who believe those corrupt people, these facts are hereby offered as a lifeline, that can help you readjust your course of action and start the long overdue public scientific discussion and not go down with those charlatans and criminals. ~ Dr. Reiner Fuellmich

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just Begun

The German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss), launched July 10, 2020, was founded by four trial attorneys to investigate and prosecute those responsible for implementing the economically devastating lockdowns around the world, as well as using fraudulent testing to engineer the appearance of a dangerous pandemic

 

  • The Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee will be working with an international network of lawyers to argue the most massive tort case ever — a case described as “probably the greatest crime against humanity ever committed”

 

  • They argue that pandemic measures were intended to sow panic so that the pharmaceutical and tech industries can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests and vaccines, and the harvesting of our genetic fingerprints

 

  • Lockdowns were unnecessary, and any claim to the contrary is wrong, the Inquiry Committee insists. The virus was already in retreat and infection rates were starting to decline when lockdowns were imposed; scientific evidence shows a majority of people already have built-in protection against the virus due to cross-reactive T cell immunity, and the PCR test cannot be used to identify an active infection with SARS-CoV-2 or any other virus

 

  • While mortality statistics during the pandemic have been within the norms of any given year, meaning the pandemic has not resulted in an excess number of deaths or a death toll higher than normal, the collateral damage from pandemic response measures is nearly incalculable

 

Se videon och läs mera och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20201017Z1&mid=DM679632&rid=989617272

Du kan också läsa artikeln i bifogade pdf filen Coronavirus……

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av Lennart Fröderberg publicerad 2021-02-24, citat

Militärens biologiska mRNA-vapen liknar “covidvacciner”

De så kallade covidvaccinerna är egentligen inte vacciner.

Det handlar om experimentellt och genetiskt mRNA-material som förs in i kroppen via injektion.

Genmaterialet som sprutas in går förbi immunförsvaret och kan skapa kaos i cellerna. Metoden liknar hur militären utvecklat biologiska stridsmedel som innehåller messenger RNA (mRNA).

Så kallade läkemedel med mRNA som injicerats orsakar en genetisk påverkan i kroppen eftersom mRNA:t utgör en genetisk instruktion. Denna genetiska påverkan gör att cellerna i det organ som adresseras av ett “covidvaccin” skapar ett så kallat spikprotein på cellens yta som liknar det som en naturlig infektion ger. Enligt tillverkarna ska metoden generera antikroppar mot coronavirus.

Förfarandet liknar det som utarbetats sedan 1999-2001 inom den militära forskningen på biologiska vapen i tex USA och Kina.

Utifrån ett militärt perspektiv utnyttjas vårt ”lättlurade” immunförsvars effektivitet för att skada människor.

Ett mRNA-material som fungerar som ett biologiskt stridsmedel kommer att döda mer än 50% av alla människor under 65 år och mer än 80% av de som är 75 år och äldre. Indikationer visar att effekten uppstår inom 2-3 månader efter första injektionen.

Det som sker efter en cytokinstorm är att kroppen skapar en sepsis (blodförgiftning), ofta genom en lunginflammation som leder till en organsvikt alternativt en multipel organsvikt med påföljande död för individen.

Rapporter visar att det händer framför allt äldre människor som fått så kallade covidvacciner.

Slut citat

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://newsvoice.se/2021/02/militarens-mrna-experiment-covidvacciner/

 

 

Publicerat 2021-03-23

Hague court declares Dutch coronavirus lockdowns “illegitimate, far-reaching violation”

(Natural News) A top court in The Hague issued a “shock” ruling the other day condemning The Netherlands for its sweeping Wuhan coronavirus (Covid-19) curfew restrictions.

Said restrictions “must be lifted immediately,” the court said, because they are an abuse of power that violates freedom of movement and assembly.

This decision comes after weeks of fierce protests throughout The Netherlands, where Dutch people in unison – if only we had such unity here in the United States – told their government enough is enough.

An official court statement explains that the nation’s invocation of the Extraordinary Powers of Civil Authority Act to impose a national curfew is unjustifiable and will not be tolerated.

Only in a “very urgent and exceptional circumstance” is the Dutch government allowed to circumvent the normal legislative channels – and the Chinese virus does not qualify.

“The curfew is a far-reaching violation of the right to freedom of movement and privacy and (indirectly) limits, among other things, the right to freedom of assembly and demonstration,” the court announced.

“The Preliminary Relief Judge ruled that the introduction of the curfew did not involve the special urgency required to be able to make use of the [act].”

The court added that the Dutch government had plenty of time to deliberate a curfew through the normal legislative process, but instead chose to abuse emergency powers instead.

“The use of this law to impose curfew is not legitimate,” the court declared.

Läs mera och sprid vidare

https://www.naturalnews.com/2021-02-23-hague-court-dutch-coronavirus-lockdowns-illegitimate-violation.html

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2021-02-23, citat

Immunologist warns Pfizer and Moderna coronavirus vaccines may cause neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s

He also said that mRNA-based vaccines may cause several more adverse events, such as infections that are more serious than COVID-19. Because the vaccine places the spike protein on the surface of human cells, according to Classen, it may serve as a receptor for other foreign pathogens.

“If those who argue that COVID-19 is actually a bioweapon are correct, then a second potentially more dangerous virus may be released that binds spike protein found on the host cells of vaccine recipients,” Classen wrote in his paper, referring to the possibility that the certain powerful personalities engineered the COVID-19 pandemic.

Läs mera

https://www.naturalnews.com/2021-02-23-pfizer-moderna-coronavirus-vaccines-neurodegenerative-disorders-alzheimers.html

 

‘Covid-19 Vaccine is Killing People’ says Ivy League Medical Doctor

https://banned.video/watch?id=602ee286fea4f80cf5147d6f

 

Skolmedicinen bedriver tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin skadar och dödar verksamhet, det är ställt bortom allt rimligt tvivel. Och den starkare parten Sveriges regering beskyddar denna skadar och dödarverksamhet, har Sveriges regering annan uppfattning äger den starkare parten Sveriges regering bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

Biverkning = vaccin/medicin förgiftning, alltså substans som tillförs människokroppen av skolmedicinen/Vård Sverige anställda, alltså patenterad substans som producerats av den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin

Citat

30-40 procent sjukskrevs i Mariestad efter vaccinering

En tredjedel av omvårdnadspersonalen i Mariestad blev sjuka efter att ha vaccinerats med Astra Zenecas vaccin. Även i många andra kommuner har vården fått problem med bemanningen efter att personalen vaccinerats.

– Vi var inte beredda på att så många skulle drabbas samtidigt, säger Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef Mariestads kommun till SVT Nyheter Väst.

Hittills har 840 i omvårdnadspersonalen i Mariestad fått den första vaccindosen. Av dessa sjukskrev sig mellan 30 och 40 procent för sina symptom efteråt.

Läs mera

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/30-procent-sjukskrevs-i-mariestad-efter-vaccinering

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 43 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected]  e-post [email protected]  e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) SKYPE nr voulf56

 

 PDF FILERNA SOM BIFOGADES MASSUTSKICKET FINNER DU HÄR

 

Stockholm FR 24825-20 Dom 2020-11-30

 

Coronavirus Fraud Scandal – The Biggest Fight Has Just Begun

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu