• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 20

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

15 000 DÖDADE AV ”VACCIN” SOM BEVISLIGEN INTE ÄR VACCIN UTAN ETT DÖDLIGT KEMISKT VAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Tänk dig att Jumbo Jet flygplan störtar dagligen och ingen haverikommission sätter stopp för flygning med dessa tills orsaken är 100 % fastställt. Alltså flygförbud med flygplanstypen är den normala effekten tills man vet säkert orsaken till att så många plan störtat och att 15 000 personer omkommit i dessa flygplanskrascher!

 

DET EXISTERAR INTE PÅ KARTAN ATT DET SKULLE TILLÅTAS FORTSÄTTA, DET SKULLE BLI TVÄRSTOPP MED FLYGNINGAR AV DEN FLYGPLANSTYPEN!

 

GENERELL OCH SYSTEMATISK SKADAR & DÖDAR VERKSAMHETEN TILLÅTS FORTSÄTTA

 

Men skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och DÖDAR VERKSAMHET tillåts att fortsätta dag ut och dag in, och dessutom beskyddas pågående vansinnet/MEDICAL TYRRANNY av Sveriges regering och deras medlöpare i denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET, som bevisligen pågår och existerar i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare!

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-02-25

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 20

Skolmedicinen och därmed Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare bedriver tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin generell och systematisk skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare, det är ställt bortom allt rimligt tvivel.

Och den starkare parten Sveriges regering beskyddar denna skadar och dödarverksamhet, som inte har något stöd alls i svensk lagstiftning eller de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Har Sveriges regering annan uppfattning äger den starkare parten Sveriges regering bevisbördan att bevisa det motsatta.

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida detta massutskick, du gör det via denna länk

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

ÄR TIDEN INNE FÖR ATT SKATTEBETALARNA ANMÄLER SVT MED FLERA FÖR DELAKTIGHET I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

 

BORT MED ALLA POLITISKT KORRUPTA KNAPPTRYCKARNA

Dessa är uppenbart ett fascistiskt HOT mot alla nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE! Se och sprid vidare i alla dina nätverk, SVERIGE KAN FÖRÄNDRAS TILL EN RÄTTSSÄKER DEMOKRATI SOM VÄRNAR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OM VI VILL!

 

Alltså bort med alla PK = POLITISKT KORRUPTA, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-02-24, citat

KNAPPTRYCKARNA & Ulf Bejerstrand…..

https://www.youtube.com/watch?v=KmOCU6GfeyA

 

 

Publicerat 2021-02-25 Folkhälsotjänstemän ljuger om lockdowns, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Public Health Officials Are Lying About Lockdowns

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/25/public-health-officials-lying-about-lockdowns.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210225_HL2&mid=DM804593&rid=1092462685

 

Publicerat 2021-02-24, biovapnet corona virus mot mänsklighetens är producerat enligt denna artikel, citat

Award-winning scientist says coronavirus was created at Wuhan lab

There’s no further denying that coronavirus originated at Wuhan Institute of Virology

There were also major safety problems at the Wuhan Institute of Virology at the time when COVID-19 emerged out of “nowhere.” Putting two and two together, it becomes clear that this lab was, in fact, responsible for releasing the virus.

Läs hela artikeln

https://www.naturalnews.com/2021-02-24-award-winning-scientist-coronavirus-created-wuhan-lab.html

 

 

Citat

Hospitals in France forced to SLOW DOWN covid vaccinations as healthcare workers fall ill in droves

Vaccine injury is now accepted as normal sacrifice “for the greater good”

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.naturalnews.com/2021-02-24-france-slows-down-covid-vaccinations-healthcare-workers-falling-ill.html

 

 

Publicerat 2021-02-24

UK government reports over 240 deaths shortly after coronavirus vaccination

The U.K. government reported that more than 240 people have died shortly after getting the Wuhan coronavirus vaccines. British citizens who died after vaccination reportedly obtained either the Pfizer/BioNTech vaccine or the AstraZeneca jab.

These vaccine candidates were approved by the British regulator and subsequently used in mass vaccination efforts. Despite this, the U.K. government said it does not believe that the inoculations are to blame for the deaths.

Läs mera

https://www.naturalnews.com/2021-02-24-uk-government-reports-deaths-after-coronavirus-vaccination.html

 

Mycket bra fakta finns här, bl.a. om detta ämne, läs ännu mera på samma sida, citat

Proof That Masks Do More Harm Than Good

https://covileaks.co.uk/the-truth

 

Ännu mer fakta, citat

The Scam has been Confirmed

A Report from D-SALUD on the PCR test for SARS-CoV-2

‘The consequence of all that we have just explained is clear and immediate:

THERE IS NO VALID TEST TO DETECT SARS-COV-2, neither antibody or antigen tests nor RT-PCR.’

Läs mera och sprid vidare om fakta

https://covileaks.co.uk/the-truth

 

Citat

PCR test revelations from official literature; they expose their own lies

Here is another article in my series exposing the COVID PCR testing fraud [1].

For purposes of discussion, I’m assuming the virus is real, and the case and death numbers are meaningful. Within that official world, the internal contradictions and lies are huge.

QUICK OVERVIEW

The lockdowns are based on high levels of COVID cases.

“We have so many new cases, we have to lock down.”

This claim is based on the diagnostic PCR test.

The more tests you do, the more positive results come up. A positive result is taken to mean: the person is infected with the virus.

But overwhelmingly, these so-called “infected” people have no symptoms. They are healthy. Nevertheless, each one is called a “COVID case.” This is absurd. [2]

A case should mean the person has clinical symptoms; he is sick.

These people aren’t sick, and there is no indication they will get sick.

So…expand testing, test millions of people, obtain results claiming “infection,” call all these healthy people “cases,” and order lock downs. [3]

This is a straight-out con. The real goal is lockdowns and economic devastation.

Läs mera

https://blog.nomorefakenews.com/2021/02/23/pcr-test-revelations-from-official-literature-they-expose-their-own-lies/

 

 

The NY Times recalls an outbreak of PCR lies

This article is part of a current series of pieces [1] I’m posting—with the purpose of exposing the PCR fraud.

The war against humanity relies on this test. If the test falls, the whole official COVID narrative dissolves in front of our eyes.

You can perform a valuable service by spreading this information far and wide.

Läs mera och sprid vidare

https://www.sgtreport.com/2021/02/the-ny-times-recalls-an-outbreak-of-pcr-lies/

 

 

Publicerat 2021-02-24

BREAKING: MEDICAL WORKERS WARN COVID-19 VACCINE IS HURTING AND KILLING INNOCENT PEOPLE

Se videon och sprid vidare

https://www.sgtreport.com/2021/02/breaking-medical-workers-warn-covid-19-vaccine-is-hurting-and-killing-innocent-people/

 

 

15 000 DÖDADE AV ”VACCIN” SOM BEVISLIGEN INTE ÄR VACCIN UTAN ETT DÖDLIGT KEMISKT VAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddar inte nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet mot denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET!

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar och är uppenbart delaktiga i denna globalistiska skadar och DÖDAR VERKSAMHETEN, som skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin rullat ut World Wide, och även drabbar och HOTAR alla nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

Publicerad 2021-02-24 om “vaccin” som bevisligen inte är vaccin, men är en injektion som DÖDAR!

Alltså ”vaccinet” som i Sverige marknadsfört som vaccin, alltså grovt bedrägligt vilseledande mot nationen Sveriges alla medborgare, se denna video och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 8 minuter, bl.a. om enorma mängder människoliv som dödats av ”vaccinet” bara i USA, citat

 

COVID-19 MRNA ‘VACCINE’ IS A ‘SOFTWARE’ + MRNA ADVERSE EFFECTS SO FAR (IN THE US)

https://www.sgtreport.com/2021/02/covid-19-mrna-vaccine-is-a-software-mrna-adverse-effects-so-far-in-the-us/

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad 2021-02-24

Wake up, people.

We all should have plenty of evidence to know this vaccine is not about our health or the health of anyone.  It’s about control and oppression.

Meaning they will continue to destroy everyone’s lives until we willingly submit to our own enslavement. 

Wake up, people. 

They aren’t even making an attempt to hide it anymore.  They demand our oppression and this will continue until the people of Earth wake up to the truth that there is no such thing as authority.  No one makes a rightful master and no one makes a rightful slave.

Calling it “government” doesn’t change that foundational truth.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.sgtreport.com/2021/02/ruling-class-the-scamdemic-wont-end-until-the-whole-world-is-vaccinated/

 

 

DR. CARRIE MADEJ: WHY CV19 VACCINES ARE A THREAT TO HUMANITY & CAUSE INFERTILITY

https://www.sgtreport.com/2021/02/dr-carrie-madej-why-cv19-vaccines-are-a-threat-to-humanity-cause-infertility-qui-bono/

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 44 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected]  e-post [email protected]  e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu