• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 29

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 29 

 

Här blev Världshälsoorganisationen WHO ett viktigt redskap för dessa krafter. 

 

Drygt tio år tidigare hade just WHO utnyttjats i ett inte helt framgångsrikt försök att prångla på världen ett skadligt svininfluensavaccin.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-06

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE SKA RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL

 

 

Det största och värsta bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

 

 

 

Citerar mycket viktig artikel i sin helhet, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, och se filmen THE FRAUD INTERVIEW WITH REINER FUELLMICH, citat

 

Klicka på bild för att starta video THE FRAUD av Börje Peratt

(min kommentar, klicka på denna länk https://vimeo.com/519734448 )

 

 

Det som händer idag bygger på en över hundraårig historik med ett innehåll som är synnerligen svårsmält. Kort handlar det om Rockefeller Foundation och en Lock Step (Nedsläckning av samhället) som ger kalla rysningar och som får svåra konsekvenser för mänskliga fri- och rättigheter. Det är det som sker idag.

 

TEXT och film: Börje Peratt

 

Filmen “Bedrägeriet” handlar om konsekvenserna inte om bakgrunden till hur denna illasinnade konspiration kommit till. Tack vare visselblåsare får vi del av den förskräckliga situationen på vårdhem och sjukhus.

 

Att forska i och komma till insikt om detta hot är ytterligt prövande. Så jag förstår alla som vill blunda, mörka och förneka det. Jag förstår också dem som inte har modet att göra något som kan äventyra deras vardag. Men jag ställer då frågan är du beredd att låta stöveln trampa ner dig och är du beredd att försöka leva under den stöveln.

 

För flera år sedan skrev jag en sång. Den har fått en ny betydelse idag. Problemet är bara att idag finns inget fritt land att fly till.

(min kommentar, klicka på länken för att lyssna https://www.youtube.com/watch?v=rKG5aW88tUY&t=3s )

 

 

 

Hydran

Hydran är en oheliga allians av antihumanism och monopolkapitalism som tillsammans med större läkemedelsbolag som Pfizer och Billl Gates bolag Moderna och Världshälsoorganisationen WHO nu genomför en global omställning där en liten elit ska kontrollera alla länders folk och därigenom säkerställa makten och trygga elitens liv i överflöd.

 

Grunden till detta har lagts inom Rockefeller Foundation monopolkapitalismens fäste. De för omvärlden mest avgörande besluten landade i en strategi 2010 under kodnamn ”scenario planning exercise” och den fas vi är i nu kom att kallas ”Operation Lockstep”. Vad sägs om följande inriktning:

 

En värld av stramare regeringsstyrning uppifrån och ner och mer auktoritärt ledarskap, med begränsade friheter och inskränkta möjligheter till nytänkande och eskalerande medborgarförtryck.

 

 

Planen sjösattes hösten 2019 med en offentlig scenarioövning kallad Event 201 samordnad av Bill Gates Foundation, Klaus Schwab, ledare av World Economic Forum och Michael Bloomberg School of Public Health vid Johns Hopkins University’s Center for Health Security. Därifrån drevs all påhittad statistik om smittade och döda för att orsaka masshypnos.

 

I mars 2020 innan jag hade hela bakgrunden klar för mig skrev jag en artikel om vad Corona uppenbarade för frågeställningar: Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie. I september skrev jag ”Corona Gates” – attack mot människan där finner man en del av historiken bakom bedrägeriet och vad som sedan skulle leda till upplopp världen över.

 

Eftersom denna virus-spridning inte gav några rimliga skäl för panik eller drastiska åtgärder förstod jag, med min bakgrund inom arbete för civil beredskap och att göra scenarior för försvarsövningar, att det här var något fientligt olycksbådande och lömskt.

 

 

Den uppblåsta hysterin hade en avsikt och då antog jag att det inte slutade med en vaccineringskampanj.

Åtgärderna syftade aldrig till att skydda människan eller till att bygga upp folkhälsan utan tvärtom och  jag anade ganska snart att det gick ut på global kontroll med hotet om sjukdom som vapen. Förnekarna raljerar gärna om konspirationsteorier men det är bara att läsa in sig på deras agenda:

 

Länk “Lockstep” Written 10 years ago chronicles how to bring the world down with a pandemic | This report was produced by The Rockefeller Foundation.

 

 

Här blev Världshälsoorganisationen WHO ett viktigt redskap för dessa krafter.

Därför fick Bill Gates som största donator en oerhörd makt. Och han kunde glädja sig åt att tjäna 20 gånger varje dollar han investerade. Artikel: Bill Gates: My ‘best investment’ turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit

 

 

Drygt tio år tidigare hade just WHO utnyttjats i ett inte helt framgångsrikt försök att prångla på världen ett skadligt svininfluensavaccin.

 

Då stod det klart för mig att krafterna bakom inte bara var läkemedelsindustrin och cyniska vinster utan en ideologisk och politisk sammansvärjning som jag namngav antihumanism och makten bakom fick namnet hydra.

 

 

2010 året efter misslyckande med svininfluensan skapade Rockefeller Foundation förutsättningarna för ”A New World Order”. Det är den kampanjen vi nu ser håller på att genomföras.

 

Antihumanismen var till en början en marxistisk ambition med avsikten att ersätta humanismens: medkänsla, öppenhet och andlighet med antihumanismens: materialism, ateism och social kontroll.

 

Och jag tänkte då 2009 att det värsta scenariot var om det blev en ohelig allians mellan denna marxism och kapitalism eftersom båda har global makt som gemensamt mål.

 

Vad jag inte visste då men har förstått idag är att den kapitalism som gjort gemensam sak med antihumanismen är ”monopolkapitalismen”, just den form av kapitalism som Karl Marx varnat för.

 

 

I spetsen för monopolkapitalismen gick John D. Rockefeller som redan i slutet på 1800-talet “uppfunnit” detta genom att lägga 90% av USAs olje och loindustri under sig.

 

Senare kom sonsonen Nelson Rockefeller att finansiera ”kommunisten” Paul Kurtz som fick en professur på hans universitet och möjlighet att utveckla och expandera antihumanismen under det bedrägliga namnet humanism.

 

Antihumanism är ju inget särskilt gångbart försäljningsnamn. Så Kurtz kastade in alla antihumanistiska och för samhället undergrävande gifter och blandade upp dem med humanistisk skönmålning och spred detta över hela världen.

 

Så lades grunden till den pöbel som senare skulle komma att förfölja allt som luktade andlighet och fri hälsa.

 

Rockefeller lade också grunden till industrimedicin som fick ett tjusigare namn nämligen skolmedicin men inom denna ram tilläts inga mediciner som kunde konkurrera med industrimedicinens läkemedel.

 

Samma makt som skulle förfölja läkare som Erik Enby som med vitaminer och mineraler framgångsrikt hjälpte patienter som sjukvården övergett.

 

 

Men industrimedicin tjänar naturligtvis inga pengar på naturmedicin. Och Hydran såg till att förfölja all verksamhet som inte gynnande deras vinster. De blev otroligt rika och hade resurser att arrangera massmediedrev i alla stora medier.

 

Vilket Dr Enby drabbades av och som jag skildrat i två dokumentärer: Läkaren som vägrade ge upp och Sista striden. Erik har i februari 2021 kommit ut med sin bok om sitt liv: Läkaren som vägrar låta sig tystas.

 

Jag förvånades då över att denna antihumanism hade makten att få myndigheter och domstolar att begå rättsliga övergrepp och ta ifrån honom hans legitimation när tusentals övergivna patienter under hans vård återfått sina liv.

 

Den ursprungliga skolmedicinen med sin grund i Hippokratisk medicin klargjorde att en läkare inte skulle vårda sin patient med inslag som hade farliga biverkningar.

 

Det som kännetecknar industrimedicinen är just farliga biverkningar och i USA ligger felbehandlingar med industrimedicinens läkemedel på tredje plats som dödsorsak. Motsvarande gäller vaccin.

 

Vaccin kräver fleråriga studier för att garantera minsta möjliga biverkan. Med Svininfluensavaccinet stod det klart att läkemedelsindustrin inte brydde sig och med corona tycks det dölja sig en agenda bakom covidvaccinets mycket stora dödlighet och skadliga biverkningar.

 

Den ideologiska förstärkningen av tron på vaccin benämner jag VAXISM. Ja det blir många ord och teknikaliteter och för att hålla isär och definiera dem har jag skapat min egen encyklopedi, ”VETAMERA” där jag lägger upp artiklar om fenomen som särskilt Wikipedia antingen har politiserat eller vanställt.

 

Jag fann inför filmatiseringen av Dr Erik Enby att Wikipedia låg under belägring av denna antihumanism. Idag vet jag bättre det är antihumanismens verktyg och i Sverige är det Vetenskap och Folkbildning som styr dess innehåll. De mest aktiva är Hydrans fotsoldater. Undrar om de har förstått vad de bidragit till?

 

 

Över hela världen genomför nu folket protester som pga av polisen vådlsamma uppträdanden har övergått till upplopp.

 

 

Lördag 6 mars genomförs en motsvarande protest mot den olagliga pandemilagen och mot nedsläckningen av Sverige till förmån för mänskliga fri- och rättigheter. Information på Medborgarplatsen i Stockholm kl 14.00

 

Börje Peratt

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://humanismkunskap.org/2021/03/05/bedrageriet-ny-film-och-intervju-med-reiner-fuellmich/

 

 

Börje Peratt

https://peratt.se/

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television. Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- ”Om medvetandets uppkomst”.

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

 

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

 

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 53 av året 2021

 

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu