• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 81

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 81

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 81

Vasatåget 1:a Maj – För frihet och sanning – Stockholm 2021

Coronaviruskrisen är den största bluff som någosin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet

Således begår våra politiker landsförräderi och massmedierna sviker folket med sin skräckpropaganda och dagliga uppräkning av siffror

Eftersom detta regeringsdrivna kristillstånd är olagligt på så många punkter kan man undra när en stämning eller flera lämnas in mot staten och regeringen.

Juridiska stämningar kan omfatta även flera andra partier och politiker i Sveriges Riksdag. Och inte minst medier som: Public Service (SVT, SR), Bonnierpressen, TV4 m fl och myndigheter.

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN

MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-05-04

 

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

 

ALLMÄNBILDNING;

MYCKET VIKTIG ARTIKEL OCH VIDEO FÖR NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM DET FULLSTÄNDIGA VANSINNE SOM PÅGÅR

 

 

Artikel och video här nedan, artikeln i sin helhet citerad, är av Börje Peratt, om Börje Peratt, citat

 

Börje Peratt

https://peratt.se/

 

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television.

 

Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- ”Om medvetandets uppkomst”.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://humanismkunskap.org/2021/05/04/vasataget-1a-maj-for-frihet-och-sanning-stockholm-2021/

 

 

Citat

Dr Roger Hodkinson

Coronaviruskrisen är den största bluff som någosin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet

Slut citat

 

 

Ur videon, ett klipp, du ser det i slutet av videon, du delges om FAKTA från opartisk och saklig spets specialistkompetens som inte är korrupt och som synes inte är en del av Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och naitonen Sveriges medborgare, är korrupt, citat

 

Slut citat

 

 

 

Hela artikeln och videon här nedan, citat

Vasatåget 1:a Maj – För frihet och sanning – Stockholm 2021

 

Vasatåget i Stockholm 1:a Maj 2021. Klicka på bild för video

 

Denna för arbetarrörelsen heliga dag satte en socialdemokratisk regering in polis för att stoppa ett 1:a majtåg – för frihet och sanning – som utgick från Norra Bantorget på väg till Vasaparken.

TEXT, FOTO och VIDEO: BÖRJE PERATT

1:a maj tåget 2021 i Stockholm var ett initiativ av folket och frihetsrörelsen. Dr Michael Yeadon fd forskningschef vid Pfizer blev visselblåsare och han har en stor betydelse för att förstå manifestationen.

Hans kommentarer åtföljer tåget och förklarar motiven till varför folk demonstrerar. Kanske kan de som än så länge ser frihetsrörelsen som fiende mot sin egen säkerhet försöka lyssna.

Problemet är att de som tror på den dagliga skräckpropagandan kan ha fastnat i auktoritetstroende och rädsla.

De riskerar att välja att lyda en diktatorisk makt som har förlett folket.

De som protesterar mot en annalkande polisstat anser att Sveriges folkvalda har underordnat sig en yttre makt som med hotet om sjukdom som vapen skrämt upp befolkningen och fått den att lyda och underkasta sig.

Men allt färre väljer att injicera genmanipulerande vaxx. 60% av USAs läkare avböjer vaxxet. Dr Yeadon säger:

Om du inte lyder instruktionerna och lögnerna under de närmaste veckorna skulle deras makt vara över. Yeadon tror att om vi kommer till en punkt av ett så kallat vaccinpass, då har vi förlorat chansen att ta tillbaka vårt samhälle. “Och du kommer att ångra det.”

 

 

 

Vasatåget gick uppför Olof Palmes Gata som fick sitt namn efter den mördade Socialdemokratiska statsministern Olof Palme. Denna dag besudlades både hans minne och arbetarrörelsens historia av nuvarande socialdemokratiska partiet.

På denna för svenska frihetsrörelsen heliga dag beordrades en polisinsats riktad mot ett 1:a majtåg. Men Vasatåget tog sig leende fram via Tegnérlunden till Odengatan och in i Vasaparken där manifestationen avslutades. Trots lugna och glada människor skedde en del gripanden som kan anses vara uppseendeväckande. (Se Newsvoice Polisen tillgrep övervåld för att upprätthålla Pandemilagen under 1:a majtåget).

Public Service som har dålig koll rapporterade två incidenter och 500 deltagare. Som jag sagt i mitt 1:a Maj tal: “håll tyst om ni inte klarar av att delge fakta!”

Motivet till manifestationen är att bemöta de falska uppgifter som spridits av media och politiker om ett virus som inte skadar 99 % av de påstått smittade och som har utnyttjats för att skrämma människor och orsaka masshysteri. De dagliga rapporterna i massmedierna är indoktrinerande och gör att människor hamnar i “Grupptänk“.

Begrepp Grupptänk, är uppkallat efter Orwells 1984. Det innebär ett psykologiskt fenomen som uppstår när allt fler människor avstår sina personliga motiv som hälsa och frihet för att uppnå konsensus och sammanhållning och därigenom acceptera inskränkningar och diktatur.

Människor har byggt ett immunförsvar som gör att coronaviruset inte nämnvärt påverkar 99% av de utsatta. Myndigheternas “råd”, statliga inskränkningarna och fulvaxx kommer att sabotera detta immunförsvar och orsaka svåra skador och dödlighet. De som nu drabbas har valt fienden till vän och gjort sig till fiende med sina nära som tar avstånd från lögnerna.

Varför demonstrerar folk?

Jo de demonstrerande anser att pandemilagen saknar berättigande. Nedstängningar av samhället och inskränkningar underminerar hela vårt liv. Pandemilagen bryter mot vår rörelse- och mötesfrihet kränker våra grundlagsenliga fri- och rättigheter. Censur, begränsningar av åsikter och grupptänk från rädda människor, som är i majoritet, nedmonterar vår yttrandefrihet.

Denna nödlag saknar grund i vetenskap och fakta om det påstådda “krisläget”. Covid19 är inte värre än en svår säsonginfluensa. En övervägande majoritet märker knappast av att de har smittats.

Eftersom diagnosen Covid19 är baserad på otillräckliga testmetoder och är så osäker kan man inte med säkerhet fastslå orsaken till det relativa fåtal som drabbats illa. Ofta lider de värst drabbade också av underliggande sjukdomar.

2021 fick vi uppenbarligen ingen säsonginfluensa (?) så alla smittade och döda fortsätter man rapportera som covid19-offer.

Vi vet med säkerhet att flera tusen äldre har dött av vanvård och felbehandling. Vilket har uppenbarat hur illa det står till i den svenska sjukvården som har rustats ned till ett minimum av intensivvårdsplatser.

Vi vet också med säkerhet att ett växande antal skadas och dör av dessa ofärdiga covidvaxx. Därför såg läkemedelsbolagen till att friskriva sig från ansvar.

Vi vet också att Sverige lider av en masshysteri orsakad av massmediers uppblåsta rapporteringar och politikers absurda beslut som alltfler anser vara lierade med utländsk makt.

Således begår våra politiker landsförräderi och massmedierna sviker folket med sin skräckpropaganda och dagliga uppräkning av siffror.

 

 

 

Vilka skulle ha intresse av att lura hela världen?

“Jag varnar dig för att det finns element i världen och alldeles säkert lokalt, omkring dig som ljuger för dig.” (Pfizers tidigare forskningschef)

Alla som dör och smittas då?
De test som används är opålitliga! Siffror om smittspridning och död är falsarier. Och hur kommer det sig att säsonginfluensan försvunnit? Det finns all anledning att befara att många som blir sjuka och dör felaktigt diagnosticerats Covid19. (Se: obducenten som inte fann något virus i 7 påstådda covid19fall. Länk)

Så du litar inte på sjukvården?

“Våra regeringar ljuger för oss. Det finns inget behov av något vaccin mot den falska COVID-pandemin.” (Pfizers fd forskningschef Dr Michael Yeadon)

“När du väl har smittats är du immun! Det råder ingen tvekan om det.
Hundratals studier bekräftar det.” (Pfizers fd forskningschef)

Alla mutationer då?
“De olika variationer som uppstår är inte särskilt olika från varandra.
De representera inte något hot alls.” (Pfizers fd forskningschef)

“Så du har smittats, du märker inget och skulle du bli sjuk överlever du.
Du är då immun för livet.” (Pfizers fd forskningschef)

“Det är inte sant att du bär på någon form av hot.
Det är inte sant att du behöver en vaccinspruta, de flesta behöver inte vaccin alls.
Du avråds från att delta i dessa vaccin-experiment.” (Pfizers fd forskningschef)

“Denna idé om att du kan vara sjuk även om du inte har några symtom och att du kan vara ett virushot mot någon annan även om du inte har några symtom, är felaktig, det finns helt enkelt ingen fakta bakom det och det trotsar också sunt förnuft.” (Pfizers fd forskningschef)

Du behöver inte mask, de fungerar inte. Glöm nedstängning de påverkar inte smittspridning allt är en bluff för att skrämma dig till lydnad. (Pfizers fd forskningschef)

“Du har utsatts för propaganda, lögner av människor som är mycket väl utbildade i hur de gör det.” (Pfizers fd forskningschef)

Citat ovan av Pfizers forskningschef Dr Michael Yeadon

”Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.” (Dr Roger Hodkinson)

“Coronapandemin är det värsta brottet mot mänskligheten som någonsin begåtts.” (Advokat Reiner Fuellmich – Se Bedrägeriet)

KOMMENTAR

Eftersom detta regeringsdrivna kristillstånd är olagligt på så många punkter kan man undra när en stämning eller flera lämnas in mot staten och regeringen. Juridiska stämningar kan omfatta även flera andra partier och politiker i Sveriges Riksdag. Och inte minst medier som: Public Service (SVT, SR), Bonnierpressen, TV4 m fl och myndigheter.

 

Hets och framkallande av rädsla:

Brottsbalkens reglering om olaga hot rör brott som hotar din personliga trygghet. Men hot kan också påverka din handlingsfrihet, alltså styra hur du agerar. Här utgör ett vaccinpass ett mycket svårt hot mot våra mänskliga fri- och rättigheter. Eftersom EU är den pådrivande faktor framstår EU också som en korrupt organisation som utför illvilliga ärenden.

Hot mot demokratin

Att förtroendevalda, journalister, anställda och artister tvingas till tystnad på grund av hot – hot om förlorat jobb eller annat brott – har i förlängningen undergrävt den fria åsiktsbildningen och kunskapssökandet. Den här typen av gärningar är enligt lagstiftningen brott mot medborgerliga frihet.

Olagliga inköp från kriminella leverantörer

Samtliga vaxx som nu sprutas in i människor över hela jorden är medicinskt definierat som en försöksverksamhet. Men man har gått förbi etisk prövning och tvingat på världen en påhittad krissituation med hotet om sjukdom som vapen. Det är således ett vetenskapligt oprövat vaxx som tidigt visat sig vara skadligare och mer dödligt än det påstådda covid19viruset. Om virusets “vara och fara” kan vi inget säkerställa eftersom testen anses helt opålitliga.

Vaccinprocessen är olaglig av flera skäl. Leverantörerna (såsom Pfizer) är några av de mest kriminella större läkemedelsbolagen med en rad brott och böter på sin strafflista. Försöksverksamheten följer inte de lagar och regler som gäller för en medicinsk studie/försöksverksamhet. Exempelvis vägrade ett par att låta sig vaxxas om de inte fick besked om vilket vaxx det var. Då beslöt den regionala vårdansvarige att bötfälla paret som i sin tur JO-anmälde regionen. Skulle JO följa lagen så ger man det vägrande paret rätt. Men i dagen korrupta situation kan även myndigheter ställa sig på fel sida om lagen.

Den svenska vaccinsamordnaren bör också undersökas för åtalsprövning. Enligt Nürnbergsprocessen kan en tjänsteman inte komma undan straff enbart för att denna har beordrats, uppmanats eller åtagit sig att utföra en order.

Problemet är att stora delar av befolkningen skrämts upp till en sådan nivå att de inte längre förmår tänka själv utan lyssnar blint på auktoriteterna dvs medier, politiker och myndigheter som styrs av WHO och som i sin tur styrs av internationella intressen samlade under ett gemensamt paraply med målet att ta över och kontrollera all världens demokratier. Normalt sett kallas det fascism. Men här har kopplingarna mellan monopolkapitalism och kommunism lett fram till vad jag kallar Hydra.

Det är väldigt lätt för den oinsatte att vifta bort en utomstående makt som konspirationsteori. Men allt fler journalister och forskare kommer fram till samma sak, kliver nu fram och avslöjar bedrägeriet. I USA vägrar över 60% av läkare och vårdpersonal att ta fulvaxxet. Länk

En svensk läkare som sa sanningen anmäldes till IVO. Länk. Detta upprepas nu överallt, medicinare som uttrycker sig kritiskt om corona och covid riskerar sina jobb. Trots detta går stora delar av allmänheten fortfarande i sin “koma-bubbla” och vägrar inse att de blivit lurade.

Många i “grupptänket” har istället tagit avstånd från de vänner och släktingar som insett bluffen. Det är så sekter fungerar. Covidkampanjen har gått ut på att sätta skräck i människor och sedan att separera, isolera och tysta dem. Hela världen har förvandlats till Hydrans sekt.

Börje Peratt

Slut citat, källa till ovan citerat

https://humanismkunskap.org/2021/05/04/vasataget-1a-maj-for-frihet-och-sanning-stockholm-2021/

 

 

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

 

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

 

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 103 av året 2021

 

 

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu