• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 97

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 97

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 97

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT

MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Den största elefanten i rummet är den totala bristen på informerat samtycke till regeringens aggressiva vaccinationsprogram. 

”VACCINERNA” MYCKET MER DÖDLIGA ÄN COVID-19

 

Vaccines Are Killing People And The Government Is Covering It Up! Vacciner dödar människor och regeringen beskyddar det!

 

Covid vaccines are the real pandemic spreading disease 

Covid vaccines kill, but the establishment still wants you injected

“Vaccine checklist” document secretly warns healthcare professionals the covid vaccine may KILL them, yet withholds this information from the public

 

Nearly 4,000 people have died from the vaccines and nearly 20,000 have suffered what are considered “serious” injuries.

The latest data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggests that nearly 200,000 people in the United States have been injured by Chinese Virus injections so far.

 

OBS Noteras särskilt att underrapporteringen är ENORM, ca 1-10  % inrapporteras till registret i USA. Är det annorlunda i Sverige där skolmedicinen och deras medlöpare uppenbart är partiska och osakliga och dessutom går hand i hand med den kriminella vaccin/ läkemedels-industrin. Som därtill beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-05-19

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

 

NATIONALDAGEN RESER SIG NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MOT

Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare,sprid vidare i alla dina nätverk, citat

https://www.facebook.com/vakenpunktse

 

 

2021-05-18, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare, citat

James Corbett om The Great Reset med hjälp av en skapad pandemi

Covid-19 handlar inte om ett virus. Även om det finns ett sådant tyder allt på att det är skapat i ett labb. Syftet med ”pandemin” är att ställa om världen mot en ny världsordning med en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat är odemokratisk och fascistisk. Det handlar om en skapad pandemi.

Läs mera och se videon

https://www.vaken.se/james-corbett-om-the-great-reset-med-hjalp-av-en-skapad-pandemi/

 

 

 

MYCKET VIKTIGT ALLMÄNBILDANDE FÖR ALLA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

”VACCINERNA” MYCKET MER DÖDLIGA ÄN COVID-19

2021-05-18 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, se videon, citat

Special Report: Vaccines Are Killing People And The Government Is Covering It Up!

Owen is joined by Ty & Charlene Bollinger, who describe what it is like to be declared part of “The Disinformation Dozen,” vaccines, and conspiracy theories.

https://banned.video/watch?id=60a3223994612131c4303aee

 

 

Se videon och sprid vidare

The Magnetic Mark of the Beast

https://banned.video/watch?id=609d47912fabdb2756bbbb5f

 

 

Publicerat 2021-05-18, se videon och tänk själv, sprid vidare, citat

ΝYC-ΙCU Doctor unknowingly describes the EFFECTS of 60GHz on patients

https://www.brighteon.com/7f7bb462-9927-422e-9863-3b4a0ee80086

 

 

SE DÄREFTER DENNA VIDEO OCH TÄNK SJÄLV

 

Publicerat 2021-05-01 Se videon, ca 150 sekunder av din tid, missa inte, sprid vidare

Implanted Microchip, Klaus Schwab, World Economic Forum and The Great Reset

Implanterad mikrochip, Klaus Schwab, World Economic Forum och The Great Reset

Från en intervju 2016 med Klaus Schwab, chef för World Economic Forum i Davos, där han säger att människor kommer att få ett chip implanterat i hjärnan eller huden inom tio år.

https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw

 

Se denna video

Real Life Bond Villain Klaus Schwab Wrote the Script for Covid-19 Lockdown Takeover

https://banned.video/watch?id=609ed55ac02c472ba91fd311

 

 

 

2021-05-18 citerar lösryckt del ur artikel, läs hela och sprid vidare, ”vaccinerna”/biovapnen skadar och dödar verksamhet över hela världen, citat

Nearly 4,000 people have died from the vaccines and nearly 20,000 have suffered what are considered “serious” injuries.

 

The latest data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggests that nearly 200,000 people in the United States have been injured by Chinese Virus injections so far.

 

Nearly 4,000 people have died from the vaccines and nearly 20,000 have suffered what are considered “serious” injuries.

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/519768.html

 

 

SITUATIONEN SOM BESKRIVS HÄR NEDAN I USA ÄR DENSAMMA SOM I SVERIGE, ETT GLOBALT PROBLEM ÖVER HELA VÄRLDEN,  INGET INFORMERAT SAMTYCKE KAN GES UTIFRÅN SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT VILSELETT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OM ”VACCINERNA”!

 

Google översättning av del i artikeln här nedan, citat

 

Den största elefanten i rummet är den totala bristen på informerat samtycke till regeringens aggressiva vaccinationsprogram.

Allmänheten blir falskt tänkt att tro att injicering är helt säker och effektiv, och de flesta är välsignade omedvetna om vad som görs mot deras immunförsvar.

 

Inte bara det, men The New York Times berättade till och med folk förra året att ”förbereda sig för koronaviruset” genom att få ett influensa-skott. Så inte bara gjorde vissa människor det, vilket ökade deras mottaglighet för att få det kinesiska viruset, men nu står många av samma människor i kö för att få en Wuhan-influensa också.

 

”Om du kan producera något, inte har något ansvar för negativa effekter, övertala regeringen att erbjuda det gratis” (skattebetalare) – eller ännu bättre, tvinga alla att ha det – och om du inte bryr dig om det dödar eller förstör liv, då bra jobb. Du skrattar hela vägen till banken ”, skrev en av våra egna kommentarer om situationen.

 

Slut citat.

Läs artikeln här nedan och tänk till om någon i Sverige alls överhuvudtaget kan ge INFORMERAT SAMTYCKET till ett experiment mot mänskligheten som inget svar finns på inom flera år.

 

Alltså mer än vad vi vet idag med mycket stor säkerhet nämligen att ”vaccinerna”/biovapnen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, erkänt sakförhållande som är ”hugget som i sten”!

 

 

2021-05-18, citerar lösryck del ur artikeln, läs hela och sprid vidare, citat

MEDICAL ETHICS FAIL:

Covid vaccines are the real pandemic spreading disease

 

Another thing to keep in mind is that there still is no definitive proof that the Wuhan coronavirus (Covid-19) even spreads the way the “authorities” claim it does. As we have been saying, the injections are the real pandemic.

 

They function as a pathogenic primer to “ripen” the body, so to speak, to more easily develop disease. Even if a jab recipient does not immediately suffer adverse effects, he or she likely will later on down the road upon encountering a cold virus, for instance.

 

Now that the Northern Hemisphere is about to break into summer, vitamin D levels will be up and many vaccinated people will probably do okay for the time being. Once fall rolls around, however, there is no telling what might happen next.

Perhaps this will be the “fourth wave” – or are we on the fifth wave now? – of the Chinese Virus that fake doctors like Anthony Fauci have been threatening us with if we take our masks off “too early.”

 

The biggest elephant in the room is the total lack of informed consent with the government’s aggressive vaccination program. The general public is being falsely led to believe that getting injected is completely safe and effective, and most are blissfully unaware of what is being done to their immune systems.

 

Not only that, but The New York Times was even telling people last year to “prepare for the coronavirus” by getting a flu shot. So not only did some people do that, increasing their susceptibility to contracting the Chinese Virus but now many of those same folks are lining up to get a Wuhan Flu shot as well.

 

“If you can produce anything, have no responsibility for adverse effects, persuade the government to offer it for ‘free’ (taxpayer-funded) – or even better, force everyone to have it – and if you don’t actually care if it kills or ruins lives, then good job. You’re laughing all the way to the bank,” wrote one of our own commenters about the situation at hand.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/519511.html

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, MÄNSKLIGHETEN RESER SIG, och main stream media förtiger det, citat

VÄRLDSOMSPÄNNANDE DEMONSTRATION – MEDIA BLACKS OUT!

https://www.bitchute.com/video/xHQ7XxuO5q04/

 

 

2021-05-18

BOMBSHELL: Connecticut govt. secretly tells health care workers covid vaccines are DEADLY, but withholds the same information from the public

 

Today we bring you a shocking true story about covid-19 vaccines, the government of Connecticut, and an open admission that vaccines contain dangerous, even deadly substances (spike proteins) that are documented and known to cause vascular damage to human beings.

 

Connecticut admits covid vaccines contain spike proteins, then claims they are harmless even while the Salk Institute confirms they can be deadly

 

Covid-19 vaccine ingredients include SM-102, a toxic substance known to be harmful to humans and animals

 

“Vaccine checklist” document secretly warns healthcare professionals the covid vaccine may KILL them, yet withholds this information from the public

 

Läs mer

 

https://www.afinalwarning.com/520071.html

 

 

2021-05-18 SPRID VIDARE

Researchers find 1,000 different proteins in AstraZeneca’s covid vaccine linked to deadly blood clots

 

Covid vaccines kill, but the establishment still wants you injected

The reason why none of this has ever been reported in the past is because viral vector vaccine technology has never before been administered at scale.

 

In other words, these shots, just like their mRNA counterparts, are entirely experimental.

 

The only viral vector vaccine that even comes close is the Ebola injection developed by J&J, which was only given to about 60,000 people as of last July.

Meanwhile, the Journal and other mainstream media outlets are continuing to push the narrative that deadly blood clots are “rare,” and that people should still rush out and get injected as soon as possible to “save lives.”

 

“The symptoms are exactly the same as preclinical scurvy,” a commenter of ours wrote. “Vitamin C is essential to combat this.”

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/519624.html

 

 

 

Publicerat 2021-05-18 av ass professor Björn Hammarskjöld, citat

 

UPPHÄV SAMTLIGA RESTRIKTIONER NU!

Nu finns data från Crush Covid med de olika smittvägarna i Region Uppsala 1. Det är smittspårningen som har tagit reda på de olika smittvägarna. De har delat upp smittvägarna i 26 olika godtyckliga kategorier.

 

Låt oss se på de restriktioner som gäller och de smittvägar som är viktiga.

En smittväg som utgör mindre än en procent kan vi bortse från över huvud taget. Den restriktionen som skulle förhindra smittspridning kan då saklöst upphävas.

 

Är det mer än fem procent längs en smittväg kan det ha betydelse.

Det innebär att de smittvägar som är mellan en och fem procent bör man se om det har någon betydelse. Antalet personer som deltar i en aktivitet har betydelse, ju större antal deltagare desto större betydelse.

 

Det finns enligt Smittspårningen i Region Uppsala tre smittkällor av 26 som har mer än fem procent och de är

 

  1. Inom familjen 45 %
  2. Arbetsplats 16 %
  3. Fest 2-5 personer 13 %

 

Dessa tre smittkällor utgör 74 % av alla smittade. Resten av aktiviteterna verkar inte ha någon större betydelse.

 

Men här har vi litet anomalier, konstigheter, i tabellen (Tabell 3 första delen i CrushCovid s Crush-rapport vecka 19).

 

Familjeaktiviteter är inte bara i hemmet utan även de fester man har hos sig själv eller andra och även att åka i bil bör räknas in. Då blir det inte 45 % utan det blir drygt 62 % av alla smittade som smittas vid familjeaktiviteter.

 

Intressant också att ju större fest man är på desto mindre smittspridning! Fest med 2-5 personer gav 13 % av de smittade, 6-10 festdeltagare gav 3 %, 11-50 festande gav bara 0,3 % smittade och var man fler än 50 så var det ingen smittad alls av de alla 5 993 som ingick i smittspårningen.

 

 

Arbetsplats har delats upp på flera undergrupper.

Skolpersonal av tre olika kategorier och sjukvårdspersonal har särredovisats så då bör vi lägga till dessa kategorier till arbete som då uppgår till drygt 20 % av alla smittvägar.

 

Eleverna är givetvis uteslutna., skola räknas inte som arbetsplats utom av Arbetsmiljöverket. Räknar vi med elever inom hela skolsystemet från förskola till universitet som arbetsplatser måste vi lägga till ytterligare 7,6 % på arbetsplatserna och då blir det 28 % som smittas på arbetet.

 

Då har vi klarlagt att drygt 90 % av alla smittas i hemmet eller på arbetsplatsen.

 

Resterande 9 % smittas i affärer, varuhus, allmänna transporter, idrottsevenemang, på restaurang, pubar, kaféer och alla andra platser bland det allmänna.

 

Genom att stänga in oss alla i hemmet och på arbetsplatserna och förbjuda oss att vistas ute i det fria allmänna utrymmet, på idrottsplatser och alla andra kulturella och handelsaktiviteter så har myndigheterna säkerställt en maximal smittspridning i samhället i stället.

 

Om vi inte hade tvingats vara hemma och på arbetsplatser inomhus så hade inte lika många smittats. Det finns många studier från före 2019 som har visat att inlåsning ökar smittspridningen.

 

Kryssningsfartyget Princess Diamond och hangarfartyget USS Theodore Roosevelt under våren 2020 visade att omkring 20 % blev smittade under sträng isolering, sedan dog smittan ut. Det var 12 respektive 1 person som dog av 3 600 respektive 5 000 ombord.

 

Så denna ovetenskapliga inlåsning av oss alla har varit helt onödig och har skadat oss alla inklusive de över 70 års ålder som dött i onödan.

 

Men våra till synes helt okunniga myndigheter och politiker ska visa på handlingskraft genom att beordra inlåsning av alla medborgare i strid med både våra grundlagsfästa fri- och rättigheter som fri rörlighet, demonstrationsfrihet, åsiktsfrihet med mera samt mot Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS) 2 där alla våra friheter är bekräftade.

 

Enligt EURS ska varje myndighet med alla till buds stående medel skydda den enskilde EU-medborgaren från myndighets maktmissbruk (EURS artiklarna 51, 52, 53 och 54).

 

Våra högsta politiker och myndigheter synes ha våldfört sig på dina och mina grundlagsfästa och EU-fästa friheter och rättigheter.

 

Med anledning av att smittspridning sker till mer än 90 % i hemmet och på arbetsplatsen saknas alla incitament att hålla Sveriges befolkning inlåst i strid med svensk grundlag och EU-rätten.

Vi begär att alla myndigheter inklusive regering och riksdag omedelbart upphäver samtliga restriktioner som på något sätt begränsar våra grundlagsenliga friheter och rättigheter

 

Vi begär att vaccinpass slängs i papperskorgen då ett sådant strider mot grundlag, sekretesslag, patientsäkerhetslag och EURS.

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Östervåla 2021-05-18

 

Referenser

1   CrushCovid Crush-rapport vecka 19

Se tabell 3 s 15 av 19

http://files.webb.uu.se/uploader/1848/Analys-CRUSH-Covid-v19-publik.pdf

2   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=En

 

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/may/upphav-samtliga-restriktioner-nu.html

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare:

VARFÖR beskyddar statsminister Stefan Löfven och Sveriges regerings medlöpare den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens MONOPOL på skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Bästa statsminister och Sveriges regering och deras medlöpare var återfinnes det lagliga stödet för denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET?

Och är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att i ett genetiskt experiment mot mänskligheten, som inte kan ge informerat samtycke, eftersom skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförts och marknadsförs som vanliga vacciner, vilket dessa ”vacciner” inte är, som därmed är ett uppsåtligt grovt bedrägligt vilseledande mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Detta strider mot gällande lag och rätt, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

 Läs om

HÖGMÅLSBROTT & HÖGFÖRRÄDERI I BROTTSBALKEN

Se 18 kap. & 19 kap.

https://lagen.nu/1962%3A700

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 119 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu