• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 104

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 104

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 104

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR VACCINERNA,

det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

I Sverige har som synes minst 1320 DÖDATS AV ”VACCINERNA” än så länge, en generell och systematisk dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare

 

Vaccines confirmed to be efficient extermination weapons…

 

CDC: Death Toll Following Experimental COVID Injections Now at 4,647 – More than 22 Years of Recorded Vaccine Deaths from VAERS

 

Vaccinindustrin använder sig nu av bioterrorism som sin huvudsakliga affärsmodell .

 

Mass vaccinations causing explosion in GLOBAL COVID DEATHS

Covid vaccines sparking GLOBAL DEATH WAVE due to spike protein injections

Covidvacciner som utlöser GLOBAL DÖDVÅG på grund av spikproteininjektioner

 

Nobel Laureate Says “No Chance of Survival” For Vaccine Takers

Luc Montagnier not only explains the issues with the vaccine and how the antibodies create the adaptable variants, but also explain that taking a vaccine makes it impossible to survive the virus.

 

 

 

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-05-25

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR VACCINERNA, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

I Sverige har som synes minst 1320 DÖDATS AV ”VACCINERNA” än så länge, en generell och systematisk dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare

 

Hur kan detta vara förenligt med svensk lag? Se lag;

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

”VACCINERNA” MEDICINSK TORTYR TILL DÖDS

Var finns lagstödet för denna DÖDAR VERKSAMHET i svensk lagstiftning och är denna MEDICINSKA TORTYR TILL DÖDS förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

FAKTA

Björn Hammarskjöld delger i massmail 2021-05-24 följande mycket viktiga information, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Så här ser det ut i Sverige med överdödlighet efter vaccination

Det är enligt FHM ungefär 1 350 personer som har dött under våren 2021 jämfört med vad som borde ha dött. Samtidigt hävdar Läkemedelsverket att det är omkring 220 som har dött på grund av vaccination.

 

Det torde vara 6 gånger fler som har dött av vaccinationen än vad Läkemedelverket uppger.

 

Pfizervaccinet ger enlig Läkemedelsverket 18-9 döda per 100 000 vaccinerade, Moderna ungefär 6 och AZ omkring 2-3 döda per 100 000 vaccinerade, samma som VAERS i USA anger. Influensadödsfallen i USA 2018 var 0,06 döda per 100 000 vaccinerade med influensavaccin

 

Som synes så är det en helt normal minskning av antalet PCR+ efter jul, antalet döda minskar i början av januari på liknande sätt som förra våren.

Men i början av februari börjar antalet PCR+ öka samtidigt som man ökar antalet tester drån omkring 200 000 runt jul och till 350 000 i april.Men dödstalen fortsätter att minska trots ökande PCR+. Även IVA ökar litet samtidigt.

 

I mitten av februari börjar antalet döda att plana ut på omkring 20 döda per dag.

 

Våren 2020 fanns det ingen platå och inte heller vaccinerade.

 

Som syns så kan man projektera hur antalet döda borde minska (streckad linje) Skillnaden mellan antalet döda per dag och antalet beräknade döda per dag syns i den gröna linjen. Sista månaden visar alltid för låga siffror beroende på upp till 30 dagars fördröjning av rapporterade döda då man väntar upp till30 dagar efter PCR+ test.

 

En sak som hände i början av februari var att labben bytte testmetod från enskilda PCR-tester till nya så kallade Multitester där man testar upp till något hundratal olika virus som C-19, influensa A, B, parainfluensa, adenovirus (DNA!), enterovirus, RSV och många fler.
Det kan vara förklaringen till ökningenb av antalet PCR+ samt att antalet tester nästan fördubblades mellan februari och april.

 

Björn

Slut citat

 

Läs mer av Björn Hammarskjöld på hans blogg

https://kostkunskap.blogg.se/

 

 

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

 

”Skäms journalister, SKÄMS! Det är människoliv ni leker med.

Citerar lösryckta delar ur artikel av 2021-05-23, en artikel av en insiktsfull modig svensk medborgare/journalist, som uppenbart vågar se sanningen och VARNAR FÖR VACCINERNA, på sitt sätt, läs hela artikeln, se videon. SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK för sanningen ska fram till alla nationen Sveriges medborgare om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

 

Sanningen är tyvärr varken vacker eller förtroendeingivande. Läkemedelsindustrin är en samvetslös bransch som i första hand värnar om sin profit. Inte om din hälsa.

 

 

Jag erkänner gärna att jag är djupt orolig för vad som kommer att hända med dem som har valt att ta sprutan. Sprutpropagandan är kvalificerad hjärntvätt.

 

Efter ett och ett halvt års daglig skrämselrapportering om coronapandemin i alla media har grunden lagts för att få folk att lydigt ställa sig på led för vad som framställs som ”lösningen”: massvaccinationer.

 

Det är klassiskt. Först skapar man ett problem. Sedan presenterar man ”lösningen”. Och de flesta går på det.

 

Alla som vet något om psykologisk krigföring känner till att det är just rädsla som skapar perfekta förutsättningar för att styra en befolkning dit man vill. När man vill förvandla människor till viljelösa marionetter som inte tänker själva, inte ifrågasätter och gör motstånd är det första draget alltid att ingjuta rädsla hos människorna. En befolkning som lever i ständig rädsla förlorar sitt psykologiska immunförsvar och är lätt att styra och manipulera.

 

Först en kort personlig bakgrund. Som journalist har jag bevakat och skrivit mängder av artiklar om läkemedelsindustrin ända sedan slutet av 1970-talet, då som reporter på Dagens Nyheter.

 

Jag tror mig därför ha viss inblick i och kunskaper om de drivkrafter som styr denna speciella industrigren, som vi förväntar oss ska värna om människors liv och hälsa.

 

Men jag har aldrig tidigare upplevt den grad av vansinne som utspelar sig framför våra ögon just nu. Ibland känner jag mig faktiskt förflyttad till stormavdelningen på det mentalsjukhus jag arbetade på under studietiden.

Sanningen är tyvärr varken vacker eller förtroendeingivande. Läkemedelsindustrin är en samvetslös bransch som i första hand värnar om sin profit. Inte om din hälsa.

Dessvärre har den också ett fast grepp om läkarkåren genom exklusiva bjudresor ”all inclusive” och andra mutor, sponsrad forskning (som förutsätts gå i en viss riktning) och köpta professurer.

 

Här skulle jag kunna räkna upp ett antal namn som är mer eller mindre köpta av läkemedelsindustrin, men det räcker att du slår på tv:n på kvällstid så ser du dem sitta i Rapport eller Aktuellt och uttala sig som ”experter”, utan att få några besvärliga följdfrågor av programledarna.

 

Redan här misstänker jag att resonemanget stöter på patrull hos många läsare. Vadå, kan man inte lita på att läkemedelsindustrin vill vårt bästa? Nej, det kan man inte.

 

Den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer, både i USA och Europa, är förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel. Det är skolmedicinens dystra bakgård som det sällan talas högt om.

 

Det vi kan se nu är att myndigheter, politiker och media i en samordnad aktion bedriver ensidig och totalt okritisk propaganda med syfte att få alla att köa till sprutbåsen och vaccinera sig mot Covid19 – trots att ”vaccinets” verkningar är okända.

 

Bakgrunden till den hejdlösa vaccinkampanjen är synnerligen smutsig och ska vägas in i helhetsbilden. De gamla beprövade läkemedlen Plaquenil (hydroxyklorokin) och Scatol (ivermectin) har god effekt mot Covid 19 om de sätts in i en tidig fas av sjukdomen.

 

Alla dessa bluffåtgärder arrangerades för att bereda marken för de experimentella ”vacciner” som stressats fram på bara några månader och vars långsiktiga verkningar varken tillverkare eller medicinska myndigheter vet någonting om eller tar något ansvar för.

 

Två enkla, billiga och effektiva läkemedel som har funnits tillgängliga i decennier drogs alltså tillbaka av myndigheterna efter en vetenskaplig bluffartikel som dessutom avpublicerades, vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Och varför?

 

Anledningen är att medicinska myndigheter är så lierade med läkemedelsindustrin att de fungerar som lydiga lakejer i industrins ledband.

Här gällde det att skapa en marknad för de så kallade ”vaccinerna”. Det var det överordnade målet. Alltså drogs de verksamma medicinerna in. Läs mer om det smutsiga spelet här.

En till synes lobotomerad och förlamad journalistkår har hittills agerat som Folkhälsomyndighetens och vaccinindustrins megafoner och enbart levererat ensidig vaccinpropaganda.

 

Journalisternas vanliga förhållningssätt att aldrig ifrågasätta statliga budskap eller komma med kritiska frågor har, när det gäller Covid19 och så kallade ”vaccinationer”, nått en nivå som i uselhet och ohederlighet överträffar allt jag tidigare har sett – och jag har arbetat som journalist sedan 1967.

 

Skäms journalister, SKÄMS! Det är människoliv ni leker med.

 

Sprutpropagandan är kvalificerad hjärntvätt. Våra hjärnor registrerar de förbiflimrande stickbilderna och får  – när propagandan har nötts in tillräckligt länge – sprutan att framstå som den enda utvägen ur ett mardrömslikt tillstånd av livsbegränsande restriktioner, skräck och rädsla.

 

Det finns anledning att ställa några väsentliga frågor som media inte ställer och ta reda på svaren.

 

För det första: det som nu saluförs som ”vacciner” är inte vaccin, det är en substans som påverkar och förändrar ditt DNA. Det går inte att jämföra med de vanliga, traditionella vaccinerna som har funnits i många år och utvecklats enligt helt andra principer.

 

Forskare har i många år försökt utveckla ett SARS- och MERS-vaccin, utan att lyckas. Det som nu kallas ”vaccin” bygger på en teknik som aldrig har använts tidigare i världshistorien och innehåller mRNA (messenger ribonukleinsyra) som påverkar vårt DNA och är en genförändrande substans vars långsiktiga verkningar inte är utredda. Inga medicinska studier har gjorts. Inget mRNA-vaccin har godkänts för användning på människor före 2020.

 

Preparaten har inte gått igenom sedvanliga kliniska prövningar (försök på människor), utan har stressats fram på bara sju månader. De så kallade ”vaccinerna” har aldrig testats på vare sig djur eller människor med positivt resultat.

 

Djurförsöken avbröts, eftersom alla försöksdjur (katter och illrar) dog.

 

 

Det som pågår nu är alltså ett experiment av gigantiska proportioner, och har du låtit vaccinera dig är du en av försökspersonerna. I vanliga fall tar den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 5-10 år på sig innan ett läkemedel godkänns och registreras.

 

Nu har myndigheten enbart utfärdat ett ”nödgodkännande” (FDA:s “Emergency Authorization Use”, EUA). FDA finansieras till 45 procent av läkemedelsindustrin. Tillverkarna har avsagt sig allt ansvar för eventuella risker och skador.

 

Detta är vad som gäller:

”Vaccinerna” hindrar dig inte från att bli smittad.

”Vaccinerna” hindrar dig inte från att smitta andra.

Tillverkarna är inte ansvariga för skador och dödsfall av ”vaccinerna”.

”Vaccinerna” är experimentella och endast nödgodkända.

De fungerar inte när viruset muterar.

Krav på andningsskydd och social distansering kvarstår i många länder efter vaccination.

 

Så vad är egentligen vitsen med att låta vaccinera sig?

 

Är ”vaccinerna” säkra? Nej. Om du tar sprutan (mer än 80 procent av Sveriges befolkning har gjort det, i vissa åldersgrupper mer än 90 procent) är du en av försökskaninerna i ett experiment som är unikt i världshistorien.

 

Hur mår du om ett år? Om fem år? Om tio år?

De långsiktiga verkningarna och biverkningarna vet ingen någonting om.

Det är alltså viktigare än någonsin att läsa på, skaffa oberoende information, vara kritiskt ifrågasättande och bilda sig en egen uppfattning.

 

Enligt läkaren Christiane Northrup, deltagare vid en stor konferens om covidvaccin i USA i april, (citerad av Christer Ericsson i Nya Tider nummer 19 och 20) är de läkemedelsföretag som nu massproducerar ”vaccin” seriebrottslingar – de har gång på gång dömts för skador och död som deras preparat har orsakat.

 

Alla utom Moderna, som aldrig har producerat någon medicinsk produkt men fick bråttom att kasta sig in i rallyt mot mångmiljardvinsterna och byggde in den genetiska termen i sitt firmanamn: ModeRNA.

 

Experimentet marknadsförs dagligen av massiv, statligt styrd propaganda i mainstream-medias alla kanaler. Den här bilden får du däremot inte se i media. Den skulle ju kunna väcka oönskade associationer om människor som låtit vaccinera sig som viljelös boskap.

 

Det som är svårast att se just nu är inte själva ”pandemin” utan människors sätt att reagera – som drogade lamm som springer i flock mot samma elstängsel. Jag erkänner gärna att jag är djupt orolig för vad som kommer att hända med dem som har valt att ta sprutan.

 

Jag hoppas kunna återkomma senare med tips på några intressanta och sevärda videos. Här är en till att börja med: James Delingpole intervjuar den kände tyske brottmålsadvokaten Dr Reiner Fuellmich, som har vunnit stora segrar i rättegångar mot Volkswagen och Deutsche Bank.

 

Nu förbereder han tillsammans med flera hundra andra jurister och specialister på olika områden rättegång i vad han kallar ”ett gigantiskt experiment på mänskligheten”.
Läs hela artikeln och sprid vidare

https://juliacaesar.blog/2021/05/23/sprutlotteriet/

 

 

VARNING FÖR Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Brott Mot Mänskligheten

Publicerat 2021-05-24, citerar lösryckta delar ur artikeln, stjärn advokaten dr Reiner Fuellmich i video som alla bör se, google översättning(original holländska), SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Om två till tre veckor kommer stora saker att hända

”Mycket stora försök kommer att starta om några veckor”, säger Fuellmich, som riktar sig mot den tyska virologen Christian Drosten, som utvecklat PCR-testet för Corona, och Lothar Wieler, president för Robert Koch Institute, och andra.

De är lätta att fånga.” Han har också hört från amerikanska vänner att ”de går efter Fauci.” ”Han kan sparkas”, säger han.

”På två till tre veckor händer stora saker på tre olika kontinenter”, betonade Fuellmich, som arbetar med cirka 200 till 300 andra advokater. ”Då får vi se om det rättsliga systemet fortfarande finns eller om det redan har tagits över av den andra sidan, vilket jag inte tror är fallet.”

https://dissident.one/2021/05/24/reiner-fuellmich-over-neurenberg-2-over-2-a-3-weken-beginnen-de-grote-aanklachten/

 

 

Du förstår strax mera, lyssna mycket nogsamt på denna podd.

VARNING FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Publicerat 2021-05-24, FAKTA, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Mass vaccinations causing explosion in GLOBAL COVID DEATHS

Covid vaccines sparking GLOBAL DEATH WAVE due to spike protein injections

Covidvacciner som utlöser GLOBAL DÖDVÅG på grund av spikproteininjektioner

 

Lyssna på FAKTA delgivet av HEALTH RANGER Mike Adams i hans podd

https://www.brighteon.com/e029e72f-266d-41af-8426-792509b057f8

 

 

VARNING FÖR “VACCINERNA”

Publicerat 2021-05-24

Vaccines confirmed to be efficient extermination weapons…

https://www.afinalwarning.com/521513.html

 

VARNING FÖR “VACCINERNA”

Fakta, Publicerat 2021-05-24, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Fauci Nemesis dog på ett mystiskt sätt efter att ha exponerat PCR-bedrägeri

Fauci Nemesis Mysteriously Died After Exposing PCR Fraud

https://banned.video/watch?id=60ab2038ba189f450b954d71

 

VARNING FÖR “VACCINERNA”

Publicerat 2021-05-24, fakta, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Nobel Laureate Says “No Chance of Survival” For Vaccine Takers

Luc Montagnier not only explains the issues with the vaccine and how the antibodies create the adaptable variants, but also explain that taking a vaccine makes it impossible to survive the virus.

https://banned.video/watch?id=60abdbe5aeb6274694c2b67d

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

FAKTA, nobelpristagare delger om sanningen och verkligheten, citat

Prof. Montagnier referred to the vaccine program for the coronavirus as an “unacceptable mistake”.

Mass vaccinations are a “scientific error as well as a medical error,” he said.

Läs mer och sprid vidare

https://healthimpactnews.com/2021/french-nobel-prize-winning-virologist-professor-the-covid-19-shots-are-creating-variants/

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

FAKTA, citat

CDC: Death Toll Following Experimental COVID Injections Now at 4,647 – More than 22 Years of Recorded Vaccine Deaths from VAERS

https://healthimpactnews.com/2021/cdc-death-toll-following-experimental-covid-injections-now-at-4647-more-than-22-years-of-recorded-vaccine-deaths-from-vaers/

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

URGENT! 5 Doctors Agree that COVID-19 Injections are Bioweapons and Discuss What to do About It

https://healthimpactnews.com/2021/urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-bioweapons-and-discuss-what-to-do-about-it/

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

FAKTA; läs och sprid vidare i alla dina nätverk, fundera över hur och varför Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddar och är delaktiga  detta fullständiga vansinne, citat

 

Vaccinindustrin använder sig nu av bioterrorism som sin huvudsakliga affärsmodell .

The vaccine industry is now resorting to bioterrorism as its primary business model.

 

The upcoming “booster shots” are designed to keep the spike protein in circulation, making sure people continue to get sick so that vaccine corporations can reap more profits from the sickness and the fear.

 

Their entire business model now requires repeated injection of human beings with weaponized protein particles that spread sickness and death. All who die will be said to have died “from covid,” while all those who live will be described as having been “saved by the vaccine.”

Yet the vaccine is the pandemic.

The vaccine contains the spike protein, and this fact is openly admitted by even the government of Connecticut, all the vaccine manufacturers, and the corporate-run media. They all confirm the vaccines contain the spike protein:

 

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/520819.html

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Det finns flera terapeutiska läkemedel som är minst lika effektiva som vaccinerna är. De är redan tillgängliga och billiga. 

 

There are multiple therapeutic drugs that are at least as effective as the vaccines are. They’re already available and cheap. Inhaled corticosteroids that are used in asthma reduced symptomatology by about 90%.

 

An off-patent drug called ivermectin, one of the most widely-used drugs in the world, is also able to reduce symptoms at any stage of the disease, including lethality by about 90%.

 

So, you don’t need vaccines and you don’t need any of the measures that have been introduced at all.”

 

Läs mer och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/15/planet-lockdown.aspx

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Legend Rock Star: ‘I Should Never Have Gone Near the Needle’

Läs mer och sprid vidare

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/05/18/legend-rock-star-_1820_i-should-never-have-gone-near-the-needle_1920_.aspx

 

 

VARNING FÖR “VACCINERNA” OCH DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN och deras medlöpare, som t.ex. Sveriges regering och deras medlöpare.

Dessa bedriver bevisligen generell och systematisk skadar och DÖDARVERKSAMHET tillsammans med skolmedicinen över hela världen, FAKTA, citat

 

Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.

Läs mer och sprid vidare

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

 

VARNING FÖR “VACCINERNA” OCH DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN och deras medlöpare, som t.ex. Sveriges regering och deras medlöpare.

 

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

Läs mer och sprid vidare

https://pharmadeathclock.com/

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare:

VARFÖR beskyddar statsminister Stefan Löfven och Sveriges regerings medlöpare den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens MONOPOL på skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Bästa statsminister och Sveriges regering och deras medlöpare var återfinnes det lagliga stödet för denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET?

Och är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att i ett genetiskt experiment mot mänskligheten, som inte kan ge informerat samtycke, eftersom skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförts och marknadsförs som vanliga vacciner, vilket dessa ”vacciner” inte är, som därmed är ett uppsåtligt grovt bedrägligt vilseledande mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Detta strider mot gällande lag och rätt, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare.

 

 

Läs om

HÖGMÅLSBROTT & HÖGFÖRRÄDERI I BROTTSBALKEN

Se 18 kap. & 19 kap.

https://lagen.nu/1962%3A700

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 126 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu