• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 109

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 109

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 109

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR VACCINERNA, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

VARNING FÖR “VACCINERNA” / BIOVAPEN & ”JOURNALIST JÄVLARNA”, STOPPA ”VACCINERNAS” GENERELLA OCH SYSTEMATISKA SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET

 

Utgångspunkten är alltid densamma som politikernas och läkemedelsmyndigheternas: hela jordens befolkning ska vaccinera sig med de nya experimentvaccinerna som har stressats fram på bara sju månader och vilkas långsiktiga verkningar ingen vet något om.

Det är bara den sida som är för vacciner som släpps fram i media.

Majoriteten journalister beter sig som prostituerade som får betalt för att undanhålla fakta och kritisk granskning.

Alla är överens om att Covidvacciner bör tas bort i enlighet med tidigare hantering av skadliga och dödliga vaccin

Hur länge tror du detta kan pågå, när dessa ”vacciner” nu redan troligen dödat 1000 ggr fler än alla tidigare vacciner tillsammans?

Nödgodkännandet gavs i strid med FDA:s egna regler som säger att sådant endast kan beviljas om det inte finns något alternativ.

Detta är sensationellt, men det har – av naturliga skäl – inte över huvud taget rönt någon uppmärksamhet i media.

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-05-30

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

”JOURNALIST JÄVLARNA” DELAKTIGA I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Du förstår mer efter att läst dagens massutskick, ställ dig frågan VARFÖR propagerar SVT/SR/TV4, riksmedia och de där anställda ”JOURNALIST JÄVLARNA” för den slutliga och planerade lösningen ”VACCINERNA” som uppenbart generellt och systematiskt DÖDAR och skadar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

VARNING FÖR ”VACCINERNA”, ”VACCIN” MAFFIAN & ”JOURNALIST JÄVLARNA” SOM UPPENBART BESKYDDAR DENNA GENERELLA OCH SYSTEMATISKA DÖDAR VERKSAMHET INOM SKOLMEDICINEN

Noteras särskilt;

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ingår uppenbart i den globalistiska dödar verksamhet, då utifrån att dessa uppenbart beskyddar denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET som skolmedicinen tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bevisligen bedriver mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

2021-05-28 se videon och sprid vidare, citat

Wuhan Lab ‘Virus’ Leak: A Calculated Diversion From The Simple Truth – There Is No ‘Virus’

https://banned.video/watch?id=60b0e6c651bded579b72a6cd

 

BÖRJE PERATT en äkta journalist som delger om sanningen och verkligheten läs hela artikeln, se videos, sprid vidare, citerar lösryckt del ur artikeln av 2021-05-29, citat

Alla är överens om att Covidvacciner bör tas bort i enlighet med tidigare hantering av skadliga och dödliga vaccin

Det som slår är att det är en sådan enighet inte bara från läkares vittnesmål utan från öppet medhåll i Texas-senaten.

Alla är överens om att Covidvacciner bör tas bort i enlighet med tidigare hantering av skadliga och dödliga vaccin.

Att då Youtube censurerar en sådan video är ytterst anmärkningsvärt. Men från är om inte korthuset nu faller och i så fall kan man undra hur mycket mer som rasar.

Börje Peratt

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare

https://humanismkunskap.org/2021/05/29/majtal-med-senatsforhor/

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger MYCKER VIKTIG artikel 2021-05-28 om ”vaccinerna”, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, citat

Hur länge tror du detta kan pågå, när dessa ”vacciner” nu redan troligen dödat 1000 ggr fler än alla tidigare vacciner tillsammans?

En ”tipping point” kommer troligen redan denna sommar!

När det gäller etablissemangets (och läkemedelsföretagens) bemötande av skeptiker – så är det kritik mot vacciner som bemöts allra hårdast. Minsta uttryck av tveksamhet mot vacciner kan resultera i omedelbar blockering på sociala medier – och karaktärsmord i mainstream media. Vacciner får helt enkelt inte kritiseras. Punkt!

Anmärkningsvärt är sedan, att nästan samtliga vacciner, som sägs ha ”räddat världen” faktiskt satts in först när de stora epidemierna redan avklingat.

Detta kan man lätt konstatera genom att kontrollera officiell statistik – vilket nästan ingen tycks göra. Vaccin har blivit en sorts helig ko, som ingen får ifrågasätta – och en enorm vinstkälla för tillverkarna!

Läs hela artikeln och sprid vidare

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7036090/posting/mike-adams-intervju-med-christiane-northrup-maj-2021

 

 

Publicerat 2021-05-30 MYCKET VIKTIG artikel om ”JOURNALIST JÄVLARNA” och ”VACCIN” MAFFIAN och VARNING FÖR ”VACCINERNA” gentemot allmänheten och mänskligheten, citerar lösryckta delar, läs hela och SPRID VIDARE, JULIA CAESAR en äkta journalist som delger om sanningen och verkligheten, citat

Media har sålt pressfriheten till vaccinindustrin

Ledande internationella media, nyhetsbyråer och nätjättar har under organiserade former sålt ut yttrandefrihet och pressfrihet vad gäller covidvaccinerna till läkemedelsindustrin och statliga myndigheter

De har därigenom försäkrat sig om ett informationsmonopol i en av mänsklighetens viktigaste frågor just nu.

Den 1 december 2020 gav den amerikanska läkemedels- och livsmedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) så kallat nödgodkännande för Pfizers/BioNTechs covidvacciner.

Nödgodkännandet gavs i strid med FDA:s egna regler som säger att sådant endast kan beviljas om det inte finns något alternativ.

Tio dagar senare, den 10 december, beslöt TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus, att gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridningen av ”skadlig desinformation” om vaccinerna.

Detta är sensationellt, men det har – av naturliga skäl – inte över huvud taget rönt någon uppmärksamhet i media.

Över huvudet på sina läsare och lyssnare har världens mest inflytelserika mediekoncerner beslutat att inte ge dem opartisk och pålitlig information utan istället agera som megafoner för vaccinindustrins och läkemedels myndigheternas  intressen.

Överenskommelsen förklarar något som sedan länge är uppenbart för många mediekonsumenter, nämligen medias uppseendeväckande ensidiga propaganda för vaccinerna.

Det är bara den sida som är för vacciner som släpps fram i media. Någon debatt i verklig mening, med utrymme för frågor och ifrågasättande, äger inte rum. 

Majoriteten journalister beter sig som prostituerade som får betalt för att undanhålla fakta och kritisk granskning.

World Press Freedom Conference drivs av FN-organet UNESCO och säger sig, ironiskt nog, arbeta för yttrandefrihet och pressfrihet. UNESCO menar att dessa friheter är grunden för ömsesidig förståelse och för att bygga hållbar fred. 2020 års globala tema var ”Journalism without Fear or Favour”. Ironi så det förslår.

TNI:s medlemmar är några av de största och ledande mediehusen och nyhetsbyråerna i världen, bland andra nyhetsbyråerna AP och AFP, brittiska BBC, CBC Kanada, European Broadcast Union, Facebook, Financial Times, First Draft, Google, YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Twitter och Washington Post. Som synes har privatägda nätplattformar som Facebook, YouTube, Twitter och Google i kraft av sin extrema lönsamhet självklara platser bland etablerade media i sina ansträngningar att begränsa yttrandefriheten – något som miljoner användare har fått erfara de senaste åren.

”Fria, pluralistiska och oberoende media, både online och off line, är essentiella för att upprätthålla yttrandefrihet som en fundamental mänsklig rättighet” skriver UNESCO. Och det låter ju bra. Men vad mediekonsumenter över hela världen märker är istället motsatsen: exakt samma propaganda för vaccinationer upprepas dygnet runt i alla media.

Utgångspunkten är alltid densamma som politikernas och läkemedelsmyndigheternas:

hela jordens befolkning ska vaccinera sig med de nya experimentvaccinerna som har stressats fram på bara sju månader och vilkas långsiktiga verkningar ingen vet något om.

I Sverige har en till synes lobotomerad och förlamad journalistkår hittills agerat som Folkhälsomyndighetens och vaccinindustrins megafoner och enbart levererat ensidig vaccinpropaganda.

Samma köpta professorer sitter kväll efter kväll i Rapport och Aktuellt och uttalar sig för vacciner. Ingen kritik, motsatta ståndpunkter eller ens frågor släpps fram. Det som har pågått i snart ett och ett halvt år är inte bara propaganda – det är konsekvent genomförd hjärntvätt.

Hjärntvätten har fått effekt: majoriteten svenskar låter sig lydigt injiceras med substanser vars verkningar de inte har en aning om.

I praktiken tvingas vi leva med ett odemokratiskt informationsmonopol som inte står ökända diktaturer efter ifråga om totalitarism.

Det är särskilt illa eftersom nästan ingen av de stora mediekoncernernas kunder känner till det monopol som har beslutats över deras huvuden. Många fortsätter att sätta sin tilltro till vad de läser i tidningen, hör på Ekonyheterna i radion eller i SVT – medan medierna med berått mod missbrukar deras förtroende.

Vad de flesta inte vet är att om FDA:s egna regler hade följts skulle experimentvaccinerna inte ha kunnat nödgodkännas på lagligt sätt och alltså ha varit olagliga. Men inga metoder har varit för smutsiga för att inte användas i syfte att matcha fram ”vaccinerna”.

Nödgodkännande får bara ges om det inte finns något alternativ. Och alternativen finns.  Både hydroxykinolin och ivermectin är väl beprövade läkemedel sedan flera decennier. Ivermectin har sedan 1981 förmedlats i 4 miljarder doser och finns på WHO:s lista över essentiella läkemedel. Forskningen om ivermectin belönades med Nobelpriset 2015.

I min senaste krönika redogör jag ingående för de smutsiga turerna för att få bort verksamma behandlingar för Covid-19 för att bereda marken för de experimentella ”vaccinerna”. Läs den om du vill ha grundlig information om det som i en kommande rättegång kallas ”Det största brottet mot mänskligheten”.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://juliacaesar.blog/2021/05/30/media-har-salt-pressfriheten-till-vaccinindustrin/

 

 

2021-05-29 läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, SPRID VIDARE, citat

Dr Zelenko calls child vaccine mandate ‘coercive human experimentation, crimes against humanity’

Zelenko Protocol discoverer Dr. Vladimir Zev Zelenko MD today called child vaccine mandates “coercive human experimentation,” calling for those responsible for such policies to be tried for “crimes against humanity.”

He continued:

“Any government or individual that forces or mandates children to get this experimental injection is in direct violation of the Geneva convention’s prohibition against coercive human experimentation.

“These are criminals of the highest order and must be brought to justice for crimes against humanity.”

Dr. Zelenko has been included in a group of doctors nominated for the Nobel Peace Prize for their role in addressing the coronavirus pandemic.

He achieved worldwide prominence for treating COVID-19 patients with hydroxychloroquine and zinc, finding that mortality dropped 8-fold with use of those two substances. He says treatment with hydroxychloroquine and zinc within the first 5 days reduces death rates by 85%.

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/523370.html

 

 

Detta kommer SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA undanhålla nationen Sveriges medborgare, tills motsatsen är bevisad, ställ dig själv frågan om varför?

FÖRMODLIGEN DEN STÖRSTA DEMONSTRATIONEN I LONDONS/STORBRITANIENS HISTORIA

2021-05-29

LIVE: COVID-19 sceptics stage ‘Unite for Freedom’ rally in London

https://davidicke.com/2021/05/29/live-covid-19-sceptics-stage-unite-for-freedom-rally-in-london/

 

2021-05-29 MÄNSKLIGHETEN reser sig mot COVID 19 BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

The silence from BBC News and Sky News is deafening after up to 1 million people marched for your Freedom on May 29th

On Saturday the 29th May 2021, up to one million people gathered in London to fight for their freedom, your freedom and your children’s freedom. Meanwhile the mainstream media remained silent throughout, except for a select few that have perpetuated barefaced lies.

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/29/the-silence-from-bbc-news-and-sky-news-is-deafening-after-up-to-1-million-people-marched-for-your-freedom-on-may-29th/

 

Publicerat 2021-05-29, maskin översättning, läs artikeln och se videon, citat

Miljoner protesterar i London mot COVID-bluffen 

Det faktum att du måste vända dig till rysk TV för att se vad som verkligen händer säger allt för Western Press. 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/millions-protest-in-london-against-the-covid-scam/

 

 

Publicerat 2021-05-27 MÅSTE SES VIDEON, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

DR REINER FUELLMICH ON THE GLOBAL COVID RESPONSE: ”IT’S NOT ABOUT HEALTH”

Claire Deeks from Voices For Freedom in New Zealand chats with lawyer Dr Reiner Fuellmich on the global Covid Response and how it’s never ever been about health.

Dr Fuellmich is a German lawyer admitted to the bar (and therefore qualified to practice) in both Germany and in California (USA).

He has over 26 years experience practicing law, primarily as a trial lawyer, against fraudulent corporations such as Deutsche Bank, formerly one of the world’s largest and most respected banks, today one of the most toxic criminal organisations in the world; VW, one of the world’s largest and most respected car manufacturers, today notorious for its giant diesel fraud; and Kuehne+Nagel, the world’s largest shipping company – suing the latter in a multi-million-dollar bribery case.

Reiner is also one of four members of the German Corona Investigative Committee. Since July 10th 2020, this Committee has been listening to a large number of international scientists’ and experts’ testimony to find answers to questions about the corona crisis, which more and more people worldwide are asking. Learn more here: https://t.me/Corona_Ausschuss and www.corona-ausschuss.de.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/Z9fJLgYVWiNK/

 

 

Dr Mercola delger MYCKET VIKTIG artikel om ”VACCINERNA” som DÖDAR, läs denna mycket viktiga artikel och SE VIDEON med bl.a. JUDY MIKOVITS, sprid vidare i alla dina nätverk, du kan själv enkelt översätta till svenska på sidan, citerar lösryckta delar ur vad dr Mercola delger, citat

Vaccine Instructs Your Body to Make ‘Spike’ Bioweapon

While the natural COVID-19 spike protein is bad, the spike protein your body produces in response to the vaccine is even worse – as the synthetic RNA has been manipulated to take out your innate immunity and induce neurological damage. It’s the nightmare we predicted.

The Many Ways in Which COVID Vaccines May Harm Your Health

The Spike Protein Is the Bioweapon

As noted by Mikovits, we now know that the worst symptoms of COVID-19 are created by the SARS-CoV-2 spike protein, and that is the very thing these gene-based vaccines are instructing your body to make.

But it’s far worse, as the vaccines do not cause your body to make the same spike protein as SARS-CoV-2 but one that has been genetically modified, making it far more toxic. So, it’s no wonder things are going wrong.

“The SARS-CoV-2 infection never was what they said it was,” Mikovits says. “There was no infection asymptomatically. It’s a monkey virus coming out of a monkey cell line and that’s the problem, but the spike protein is clearly [causing] the disease.

So, you just injected the envelope of HIV … a syncytin gammaretrovirus envelope, and a SARS S2 receptor binding domain. That’s not a vaccine. It is the disease-causing agent. It’s a bioweapon. So now your cells are all producing that bioweapon and you’re going to take out the innate immunity, NK [natural killer] cells and dendritic cells …

You’re going to disrupt your white blood cells, your immune response. You’re going to turn on an anti-inflammatory cytokine signature in every cell of your body. It exhausts your NK cells’ ability to determine infected cells. It’s the nightmare we predicted.”

The Spike Protein Produced in Your Body Is Highly Unnatural

How mRNA Can Alter Your DNA

In her paper, Seneff also describes how mRNA can, in fact, alter your DNA, essentially integrating the instructions to make spike proteins into your genome. Typically, mRNA cannot be integrated directly into your genes because you need reverse transcriptase.

Reverse transcriptase converts RNA back into DNA (reverse transcription). However, there’s a wide variety of reverse transcriptase systems already embedded in our DNA, which makes this possible. This is an area that Mikovits has studied for decades, so, commenting on Seneff’s findings, she says:

“When you activate latent and defective viruses, you turn on reverse transcriptase; you turn on the virome. But you also need an integrase gene. So how are retroviruses silenced? [Through] DNA methylation. [When] you throw in a lot of GC-rich regions — you’ve got that synthetic viral particle [i.e., the vaccine-induced spike protein RNA] — now you’ve woken up your herpes viruses.

[Latent viruses] are silenced [through] DNA methylation, but as our soil is depleted in minerals, we have people with methylation defects. This is why I said the first people who are going to die are people with inflammatory conditions and cancer.”

SARS-CoV-2 Spike Protein May Be a Prion

In her paper, Seneff also discusses evidence suggesting the SARS-CoV-2 spike protein may be a prion, which is yet another piece of really bad news. “It’s absolutely terrifying to me,” she says, adding:

“I’m now thinking that may be the worst aspect of these mRNA vaccines, because they’re producing this abnormal spike protein that doesn’t want to go into the membrane. Prion proteins are known to be membrane proteins. They’re alpha-helices in the membrane and then they misfold, becoming beta-sheets in the cytoplasm, and that’s what leads to the prion problem.

They form a crystal that draws in other proteins and makes this big mess and builds fibrils and Alzheimer’s plaque. The main prion protein is PrP, which is in Creutzfeldt-Jakob disease, the human form of mad cow disease. It’s a sort of protein-source infection. It’s quite wild because there’s no DNA involved, no RNA involved, just protein.

But the thing is, when you have produced a version of mRNA that knows how to spew out tons of a prion protein, the prion proteins become problematic when there’s too many of them and the concentration is too high in the cytoplasm.

And the spike proteins that these mRNA vaccines are producing … isn’t able to go into the membrane, which I think is going to encourage it to become a problematic prion protein. Then, when you have inflammation, it upregulates alpha-synuclein [a neuronal protein that regulates synaptic traffic and neurotransmitter release].

So, you’re going to get alpha-synuclein drawn into misfolded spike proteins, turning into a mess inside the dendritic cells in the germinal centers in the spleen. And they’re going to package up all this crud into exosomes and release them. They’re then going to travel along the vagus nerve to the brainstem and cause things like Parkinson’s disease.

So, I think this is a complete setup for Parkinson’s disease. What may happen is that because they got this vaccine, they get Parkinson’s disease five years earlier than they would have gotten it otherwise. It’s going to push forward the date at which someone who has a propensity towards Parkinson’s is going to get it.

And it’s probably going to cause people to get Parkinson’s who never would have gotten it in the first place — especially if they keep getting the vaccine every year. Every year you do a booster, you bring the date that you’re going to get Parkinson’s ever closer.”

Are Viral Vector Vaccines Better or Worse?

Two of the four COVID-19 vaccines on the market in Europe and the U.S., AstraZeneca and Johnson & Johnson, are using viral vectors and DNA rather than using nanolipid-coated mRNA. Unfortunately, while potentially slightly less dangerous than Moderna’s and Pfizer’s mRNA versions, they can still cause significant problems through mechanisms of their own.

As explained by Mikovits:

“As mentioned, it’s an adenovirus vector expressing the protein. So, the HIV, the XMRV envelope, the syncytin, the HERV-W envelope and the ACE2 are already being expressed in the vector.

With respect to the RNA component, it’s less dangerous because you’re not going to see much of the mechanisms we’ve been talking about. But these adenovirus vector protein-producing vaccines are grown in an aborted fetal tissue cell line, so now you’ve got human syncytin [in there]. You’ve got 8% of the human genome of another human.

So, again, looking at the communication that has to regulate your Type I interferon response, it’s going to give you autoimmunity. In immunocompromised people, it’s going to continue to express and that will give you a live infection, and you already have your firetrucks fighting another [infection]. You can’t fight a war on three fronts.

I say, ‘You only need one shot because it’s the most toxic.’ It’s the most toxic in that sense. We have many mechanisms to degrade RNA, and we can restore methylation machinery. It’s a nightmare, but I believe our immune system can break it [the synthetic vaccine mRNA) down.”

Can COVID Vaccines ‘Shed’ or Transmit Infection?

Disturbingly, it appears the COVID-19 vaccines may also cause trouble for those who decide not to get the shots but spend time in close proximity to people who did. While it cannot be viral shedding, as none of the vaccines use live or even attenuated virus, there appears to be some sort of spike protein transmission going on.

While the spike protein cannot replicate or multiply like a virus, it is toxic in and of itself. In her paper, Seneff details how the spike protein acts as a metabolic poison, capable of triggering pathological damage leading to lung damage and heart and brain diseases:6

“In a series of papers, Yuichiro Suzuki in collaboration with other authors presented a strong argument that the spike protein by itself can cause a signaling response in the vasculature with potentially widespread consequences.

These authors observed that, in severe cases of COVID-19, SARS-CoV-2 causes significant morphological changes to the pulmonary vasculature … Furthermore, they showed that exposure of cultured human pulmonary artery smooth muscle cells to the SARS-CoV-2 spike protein S1 subunit was sufficient to promote cell signaling without the rest of the virus components.

Follow-up papers showed that the spike protein S1 subunit suppresses ACE2, causing a condition resembling pulmonary arterial hypertension (PAH), a severe lung disease with very high mortality …

Suzuki et al. (2021) went on to demonstrate experimentally that the S1 component of the SARS-CoV-2 virus, at a low concentration … activated the MEK/ERK/MAPK signaling pathway to promote cell growth. They speculated that these effects would not be restricted to the lung vasculature.

The signaling cascade triggered in the heart vasculature would cause coronary artery disease, and activation in the brain could lead to stroke. Systemic hypertension would also be predicted. They hypothesized that this ability of the spike protein to promote pulmonary arterial hypertension could predispose patients who recover from SARS-CoV-2 to later develop right ventricular heart failure.

Furthermore, they suggested that a similar effect could happen in response to the mRNA vaccines, and they warned of potential long-term consequences to both children and adults who received COVID-19 vaccines based on the spike protein.

An interesting study by Lei et. al. (2021) found that pseudovirus — spheres decorated with the SARS-CoV-2 S1 protein but lacking any viral DNA in their core — caused inflammation and damage in both the arteries and lungs of mice exposed intratracheally.

They then exposed healthy human endothelial cells to the same pseudovirus particles. Binding of these particles to endothelial ACE2 receptors led to mitochondrial damage and fragmentation in those endothelial cells, leading to the characteristic pathological changes in the associated tissue.

This study makes it clear that spike protein alone, unassociated with the rest of the viral genome, is sufficient to cause the endothelial damage associated with COVID-19. The implications for vaccines intended to cause cells to manufacture the spike protein are clear and are an obvious cause for concern.”

As explained by Mikovits, the transmission that appears to be occurring from vaccinated individuals to unvaccinated ones is the transmission of exosomes, basically, the spike protein. The problem is these exosomes look like a virus to your immune system, and “If that synthetic nanoparticle is a virus-like particle and they're literally self-assembling, then you've got yourself a synthetic nightmare,” she says.

Which Vaccine Is Most Dangerous?

As for which vaccine might be the most dangerous, Mikovits believes the vector-based DNA vaccines (AstraZeneca and Johnson & Johnson) are the most dangerous for those with chronic Lyme disease or any inflammatory disease associated with an abnormal host immune response, such as shingles, viral infections or cancer, women who have already received the Gardasil vaccine (as this may predispose them to problems with the lipid nanoparticle), and those with Parkinson’s or Huntington-like diseases.

Seneff, meanwhile, worries that children may be susceptible to either type of COVID vaccine, simply because they’ve already received so many different vaccines. Mikovits agrees, but believes the mRNA vaccines may be more harmful in this age group:

“The most dangerous to the children are the mRNA vaccines because their immune systems are growing, growing, growing, growing. You introduce or you turn on a fire, what happens? All the stem cells that are important for growing that say, ‘OK, all is calm in the immune system, go build bone, go build brain cells, go do the pruning with the macrophages.’ You can't have your macrophages clearing all the viruses.

And yes, reverse transcriptase is ‘on,’ it's expressed in telomeres. You're growing. That's the whole idea of everything. All the brakes are off. Same thing in pregnancy. That's why we don't do anything in pregnancy because you've got to stay unmethylated in order to respond to your environment, that endogenous genome of the virome.

That's your Type I interferon responses.

You don't want myelopoiesis, you want embryonic development. We're going to see things like Down syndrome … Rett syndrome. Rett syndrome, that's inappropriate DNA methylation in little girls. So, for the kids, the worst thing in the world is the RNA vaccines.”

What Can We Expect to See More Of?

Läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/30/covid-19-vaccines-causing-damage.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210530_HL2&mid=DM892027&rid=1170207623

 

 

Dr Mercola delger artikel 2021-05-30 och video SOM ALLA BÖR SE, citerar lösryckt del ur artikeln, läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE, citat

It’s ‘Impossible to Die From COVID’ After Vaccination

Kamil made some statements that I strongly disagree with, one of them being that if you get a COVID-19 vaccine “it’s almost 100% impossible for you to die from COVID — even if you caught like the scariest variants we know of.”

This is simply not true. As of April 26, 2021, there have been 9,245 reported cases of COVID-19 in fully vaccinated individuals, including 132 deaths.17 This is from the CDC’s own data.

 

There’s also a risk of death from the COVID-19 vaccine. According to the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), as of April 23, 2021, there have been 3,544 deaths reported following COVID-19 vaccination.18 

Past investigations have shown only between 1%19 and 10%20 of adverse reactions are ever reported to VAERS, which is a passive, voluntary reporting system, so the actual number could be much higher.

Kamil also suggested that if you’re healthy, it makes no difference in terms of getting sick from COVID-19 because “viruses like healthy cells” and “they love a healthy [cell] just like a person might, if you’re a carnivore, might like a juicy steak.”

This seriously undermines the power that you have to take control of your health, because, in reality, it’s well known that people who are unhealthy, with underlying conditions, are far more likely to contract and die from COVID-19. Your state of health absolutely matters.

Kamil also seems to be seriously misguided about health organizations like the U.S. Food and Drug Administration, stating that it doesn’t “make a dollar more” by approving a vaccine and describing it as “one of the best organizations, like, as far as protecting your health and watching out for, like, Americans.”

While the FDA itself does not accept corporate money, it does receive money funneled via a nonprofit foundation, which in turn receives money from other nonprofits funded by private interests.

It’s really all a façade because the end result is the same. Those donating the money ultimately end up with the ability to pull strings, when needed. The FDA’s conflicts of interest and failures to act on behalf of Americans’ best interests are also well noted.

Fear Is the Most Powerful Emotion to Drive Human Behavior

The pandemic has succeeded in generating fear and controlling human behavior, and anything that counters its final solution of vaccination is being censored — this is a clue that shouldn’t be overlooked.

Vaccine passports are also being offered as part of this solution, as a tool to get your freedom back, but it’s at the price of — your freedom.

Imagine a world in which you cannot travel, go to a sports event, enter your workplace or even a grocery store unless you have the proper credentials.

 

If it sounds like history repeating itself in the most horrific way, you’re not far off. Even open debate is being silenced, and it’s impossible to give informed consent to vaccination if you only know one side. When you only have one side to the story, then that’s propaganda, not real information.

Läs mer

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/30/mikhaila-peterson-the-truth-about-covid-19.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20210530_HL2&mid=DM892027&rid=1170207623

 

Publicerat 2021-05-28, sprid vidare, citat

Huge! New Study Concludes Masks Did Not Slow COVID Spread In US

A University of Louisville study reviewed data from 80% of US states which mandated masks during the COVID-19 pandemic and concluded that greater mask compliance did not correlate with lower growth rates of the virus, and stated, “mask mandates and use are not associated with lower SARS-CoV-2 spread among US states.”

The university project found, “Prolonged mask use (>4 hours per day) promotes facial alkalinization and inadvertently encourages dehydration, which in turn can enhance barrier breakdown and bacterial infection risk.” Other studies link masks to cognitive decline.

Despite more and more data proving face masks are ineffective at blocking virus particles, the CDC continues to suggest non-vaccinated Americans wear them in public and that children wear them basically all the time.

Läs mer

https://needtoknow.news/2021/05/huge-new-study-concludes-masks-did-not-slow-covid-spread-in-us/?utm_source=rss

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare:

VARFÖR beskyddar statsminister Stefan Löfven och Sveriges regerings medlöpare den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens MONOPOL på skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Bästa statsminister och Sveriges regering och deras medlöpare var återfinnes det lagliga stödet för denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET?

Och är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att i ett genetiskt experiment mot mänskligheten, som inte kan ge informerat samtycke, eftersom skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförts och marknadsförs som vanliga vacciner, vilket dessa ”vacciner” inte är, som därmed är ett uppsåtligt grovt bedrägligt vilseledande mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Detta strider mot gällande lag och rätt, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare.

 

 

Läs om

HÖGMÅLSBROTT & HÖGFÖRRÄDERI I BROTTSBALKEN

Se 18 kap. & 19 kap.

https://lagen.nu/1962%3A700

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 131 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu