• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 114

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 114

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 114

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

 

 

 

OPARTISK & SAKLIG SAKKUNNIG VÄRLDSEXPERT VARNAR FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

Gör det Du också! För annars är Du också delaktig i världshistoriens värsta BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN!

 

Dr. Judy Mikovits warns spike protein ”vaccine” injections may kill 50 million Americans

 

Dr Judy Mikovits varnar spikprotein ”vaccin” -injektioner kan döda 50 miljoner amerikaner

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-06-04

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

Är du delaktig i att BESKYDDA Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och därmed tillåta och beskydda SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE beskydda skolmedicinens och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins generella och systematiska skadar och DÖDAR VERKSAMHET!

 

Eller kommer DU vara med och RÄDDA MÄNSKLIGHETENS LIV och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet?

Är Du en god medmänniska som bryr dig om mänsklighetens och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet?  

Har DU CIVILKURAGE och mod/ryggrad att vara med att STOPPA ”VACCINERNA” /BIOVAPNEN som uppenbart generellt och systematiskt SKADAR OCH DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, det är dagens och framtidens viktigaste fråga, eller hur?

Du förstår strax mer, efter att sett denna för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare viktigaste video 2021.

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

 

 

MÅSTE SES VIDEON/ÅRET 2021 VIKTIGASTE VIDEO

Publicerat av Mike Adams 2021-06-03, måste ses videon som DU hjälper till att sprida i alla dina nätverk och därmed är DU med att rädda mänsklighetens och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, se videon så förstår DU varför, SPRID VIDARE, citat

 

Health Ranger Report 2021 06 03: Dr. Judy Mikovits warns spike protein ”vaccine” injections may kill 50 million Americans

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/06/04/health-ranger-report-2021-06-03-dr-judy-mikovits-warns-spike-protein-vaccine-injections-may-kill-50-million-americans/

 

 

SVERIGE GRANSKAS

 

Publicerat 2021-06-04 se intervjun och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Reiner Fuellmich & Olé Dammegard interviewed by Ulf Bittner

 

 

Se videon och sprid vidare i ALLA DINA NÄTVERK

 

https://lightonconspiracies.com/reiner-fullmich-false-rumours-about-the-nurnberg-trials-2-0/

 

 

 

OBS; SPRID VIDARE

 

Citat

MANIFESTATION FÖR FRIHETEN

NATIONALDAGEN FÖR FRIHET & SANNING BERZELII PARK, STOCKHOLM 6/6 KL 14:00

 

 

Källa till ovan citerat

https://www.facebook.com/frihetsrorelsen/

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare:

VARFÖR beskyddar statsminister Stefan Löfven och Sveriges regerings medlöpare den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens MONOPOL på skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Bästa statsminister och Sveriges regering och deras medlöpare var återfinnes det lagliga stödet för denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET?

Och är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att i ett genetiskt experiment mot mänskligheten, som inte kan ge informerat samtycke, eftersom skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförts och marknadsförs som vanliga vacciner, vilket dessa ”vacciner” inte är, som därmed är ett uppsåtligt grovt bedrägligt vilseledande mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Detta strider mot gällande lag och rätt, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

 

 

Läs om

HÖGMÅLSBROTT & HÖGFÖRRÄDERI I BROTTSBALKEN

Se 18 kap. & 19 kap.

https://lagen.nu/1962%3A700

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 136 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu