• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 115

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 115

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 115

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

MEDICINSK/POLITISK/JOURNALISTISK TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

STOPPA ”VACCINERNA” NU

Den första COVID-19-domstolen, sponsrad av Organic Consumers Association, har forskare, läkare, författare, aktivister och advokater som avslöjar det uppsåtliga missförhållandet som går som en röd tråd genom hela berättelsen om pandemin.

Sammantaget har paneldeltagarna, som inkluderar din verkligen, spenderat över 75 000 timmar på att undersöka otaliga händelser som utgör det globala svaret på COVID-19

Något väldigt ovanligt hände 2020. För första gången avskräcktes läkare världen över aktivt från att hjälpa och förhindras att rädda sina patienter

Uppskattade läkare och medicinska anläggningar har utvecklat effektiva behandlingsprotokoll för COVID-19, inklusive Harvard, Johns Hopkins och Emory, men alla har undertryckts och censurerats i ett uppenbart försök att orsaka så mycket lidande och död som möjligt

Anne Garner, advokat och grundare av New Mexico Stands Up! lämnar in ett antal banbrytande stämningar på uppdrag av det amerikanska folket för att återupprätta och skydda rättigheter och friheter

 

 

 

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-06-05

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

”Vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska STOPPAS!

 

 

Alla fakta som finns tillgängliga, alla massutskicken Du fått del av, sanningen och verkligheten existerar uppenbart för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. Men politiker jävlarna, läkarjävlarna och journalist jävlarna beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Alltså alla dessa står upp för och beskyddar MEDICINSK TYRANNI och det pågående värsta brottet i mänsklighetens historia nämligen Covid bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare äger bevisbördan att bevisa det motsatta!

Och dessa har haft all tid i världen att göra det men TYSTNAD RÅDER, således finns inga sådan bevis, dvs. erkänt sakförhållande!

 

 

Denna video ska Du hjälpa till att sprida vidare i alla dina nätverk!

Du förstår varför när du sett videon! Det är dags ,tiden är inne, att ”hänga ut” politiker jävlarna, journalist jävlarna och läkare jävlarna i Sverige, som alla uppenbart tillsammans BESKYDDAR Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Alltså för att alla dessa beskyddar uppenbart den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bevisligen bedriver mot MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

 

Alltså MEDICINSK/POLITISK/JOURNALISTISK TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare!

 

Här får Du träffa EN SANNINGSENLIG OCH VERKLIG MÄNNISKOVÄN/ LÄKARE, som delger om sanningen och verkligheten, citat

Dr. Simone Gold – America’s Frontline Doctors: INCREDIBLE LIES!

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vh40l1-dr.-simone-gold-americas-frontline-doctors-incredible-lies.html

 

 

 

Är du delaktig i att BESKYDDA Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och därmed delaktig i att tillåta/beskydda SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, dvs. beskydda skolmedicinens och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins generella och systematiska skadar och DÖDAR VERKSAMHET!

 

Eller kommer DU vara med och RÄDDA MÄNSKLIGHETENS LIV och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet?

 

Ta in luft, för det kommer mer som avslöjar ännu mera!

Om Du inte efter detta massutskick förstår sanningen och verkligheten ja då är du förmodligen så HJÄRNTVÄTTAD att ingen räddning finns för din del och Du lider förmodligen alla helvetets kval, du förstår strax mer, efter vad som nu kommer!

 

Publicerat av Dr Mercola 2021-06-05, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, du kan maskinöversätta artikeln till svenska på sidan, videon är på engelska, avsätt tid för att se den i lugn och ro, citat

13 Experts Rip COVID-19 Myths to Shreds

These scientists, doctors, authors, activists and attorneys have just dropped a virtual bomb on the myths and lies behind the COVID-19 pandemic – after collectively investing well over 75,000 hours investigating myriad events that make up the global response.

Organic Consumers Association’s COVID-19 Tribunal

The first COVID-19 tribunal, sponsored by the Organic Consumers Association, features scientists, doctors, authors, activists and attorneys who expose the willful misconduct that runs like a red thread through the entire pandemic narrative

Collectively, the panelists, which include yours truly, have spent well over 75,000 hours investigating myriad events that make up the global response to COVID-19

Something very unusual happened in 2020. For the first time, doctors around the world were actively discouraged from helping, and prevented from saving, their patients

Esteemed doctors and medical facilities have developed effective treatment protocols for COVID-19, including Harvard, Johns Hopkins and Emory, yet all been suppressed and censored in an apparent effort to cause as much suffering and death as possible

Anne Garner, attorney and founder of New Mexico Stands Up! is filing a number of groundbreaking lawsuits on behalf of the American people to reestablish and protect rights and freedoms

Maskin översättning,

Den första COVID-19-domstolen, sponsrad av Organic Consumers Association, har forskare, läkare, författare, aktivister och advokater som avslöjar det uppsåtliga missförhållandet som går som en röd tråd genom hela berättelsen om pandemin.

Sammantaget har paneldeltagarna, som inkluderar din verkligen, spenderat över 75 000 timmar på att undersöka otaliga händelser som utgör det globala svaret på COVID-19

Något väldigt ovanligt hände 2020. För första gången avskräcktes läkare världen över aktivt från att hjälpa och förhindras att rädda sina patienter

Uppskattade läkare och medicinska anläggningar har utvecklat effektiva behandlingsprotokoll för COVID-19, inklusive Harvard, Johns Hopkins och Emory, men alla har undertryckts och censurerats i ett uppenbart försök att orsaka så mycket lidande och död som möjligt

Anne Garner, advokat och grundare av New Mexico Stands Up! lämnar in ett antal banbrytande stämningar på uppdrag av det amerikanska folket för att återupprätta och skydda rättigheter och friheter

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/05/organic-consumers-associations-covid-19-tribunal.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210605&mid=DM892064&rid=1175194362

 

 

OBS; SPRID VIDARE

 

Citat

MANIFESTATION FÖR FRIHETEN

NATIONALDAGEN FÖR FRIHET & SANNING BERZELII PARK, STOCKHOLM 6/6 KL 14:00

 

 

Källa till ovan citerat

https://www.facebook.com/frihetsrorelsen/

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare:

VARFÖR beskyddar statsminister Stefan Löfven och Sveriges regerings medlöpare den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens MONOPOL på skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Bästa statsminister och Sveriges regering och deras medlöpare var återfinnes det lagliga stödet för denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET?

Och är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att i ett genetiskt experiment mot mänskligheten, som inte kan ge informerat samtycke, eftersom skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförts och marknadsförs som vanliga vacciner, vilket dessa ”vacciner” inte är, som därmed är ett uppsåtligt grovt bedrägligt vilseledande mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Detta strider mot gällande lag och rätt, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

 

 

Läs om

HÖGMÅLSBROTT & HÖGFÖRRÄDERI I BROTTSBALKEN

Se 18 kap. & 19 kap.

https://lagen.nu/1962%3A700

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 137 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu