• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 117

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 117

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 117

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

As such, the COVID-19 vaccine is a bioweapon, McCullough warns, and the side effect concerns are ”far beyond anything we have ever seen … Americans should be extraordinarily alarmed.”

Fauci lied, millions died… the conspiracy to suppress Hydroxychloroquine — Fauci took part in an organized conspiracy to suppress the protective properties of hydroxychloroquine, making sure more people suffered and died so that covid vaccines could be rolled out under emergency authorization.

SENSATIONELLA UPPGIFTER om det dödliga Covid-bedrägeriet!

 

Alarmerande dödssiffror av Covidvaccin – De hälsofarliga och dödliga konsekvenserna av covaxinet är likvärdiga och typiska för mRNA-vacciner som Astra Zeneca, Pfizer och Bionsec.

 

I USA redovisas under att över 4000 dött på fyra månader. Det är lika många som tidigare dött av vaccin under 20 år.

 

Sannolikheten för att dessa Covidvacciner förkortar livet torde vara ansenliga.  Läkemedelsverkets egen statistik vittnar om en i jämförelse med tidigare vacciner abnorm mängd drabbade av Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin. Med detta menas livsfarliga och även dödliga biverkningar. Ja Läkemedelsverket rapporterar död som biverkan.

 

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-06-07

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

”Vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska STOPPAS!

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-06-06 en MYCKET VIKTIG artikel som alla ska läsa och sprida vidare i alla era nätverk, du förstår strax mera om Sveriges regering och deras medlöpare DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

 

SENSATIONELLA UPPGIFTER om det dödliga Covid-bedrägeriet!

 

Dr Simone Gold företräder ”America’s Frontline Doctors” – en organisation som bildats för att bekämpa den allvarliga och livshotande desinformationskampanj, som har tagit över USA, och nästan hela vår planet.

 

Det är mycket, mycket skrämmande – och under hela min läkarkarriär har jag aldrig upplevt något liknande – säger hon!

 

Vi har grupper av läkare, vetenskapsmän och regeringstjänstemän, som i allt väsentligt ljuger för hela det amerikanska folket – och för människor i hela världen!

 

Ett exempel i USA är NIH (National Institute of Health), som officiellt går ut till patienter med Covid-19 och förklarar, att om de inte finns på sjukhus och behöver syre, så finns det faktiskt ingen fungerande behandling för er!

 

Detta är en uppenbar LÖGN! Helt falskt!

 

I stora delar av världen – inte minst utvecklingsländer – finns det gott om effektiva läkemedel mot Covid-19. Det gäller Hydroxiklorokin och Ivermectin, samt också Budenoside.

 

Även i USA har läkare kunnat skriva ut dessa medel – men nu får de inte längre göra det! Och de läkare som vill bota sina patienter med Covid-19 på ett snabbt och enkelt sätt med t.ex. Hydroxiklorokin fråntas sin legitimation – och därmed förstås också sitt arbete och sina möjligheter att försörja sig inom sitt yrke!

 

Den direkta anledningen till att Hydroxiklorokin tagits bort – och som Dr Gold också tar upp – är en skam för hela forskarvärlden! Och mest av allt för världens mest ansedda medicinska tidskrift – The Lancet. Denna publikation anses endast ta in artiklar med högt vetenskapligt värde – och efter att man noga kontrollerat den forskning som varje artikel stöder sig på.

 

Men i april 2020 publicerade man där en artikel, som sades bygga på en studie av 90 000 försökspersoner från flera kontinenter. Och studien visade att Hydroxiklorokin gav livsfarliga biverkningar!

 

Det visade sig sedan, att hela studien var påhittad!

Men eftersom Hydroxiklorokin var ett oerhört välkänt preparat, som använts i minst 65 år utan problem – så var detta förstås precis den ”sensation” media var intresserade av.

 

Blixtsnabbt spreds denna ”nyhet” i hela världen, och inom kort avbröts alla kliniska studier med detta ämne (i Sverige var man snabbt ute och förbjöd läkarna att skriva att detta medel mot Covid-19).

 

När The Lancets redaktion begärde ut grunddata från studien, så fanns det förstås inga sådana, eftersom hela studien var fejk!

 

Efter ett par veckor drog man tillbaka artikeln – men närmast ”i smyg”, utan att gå ut med någon varning om den i grunden helt felaktiga ursprungsartikeln. Och då var skadan redan skedd. Numera är det alltså en spridd missuppfattning i hela världen att Hydroxiklorokin är ett farligt läkemedel!

 

Så 65 års effektiv säker användning av detta medel för gamla, unga, män, kvinnor, barn, gravida kvinnor – undanskymdes av en enda fuskartikel i The Lancet!

Några som kallar sig vetenskapsmän och läkare borde strängt taget åtalas för att ha spridit denna felaktiga information (inte minst i Sverige).

 

Resultatet har blivit att många tusen människor, som drabbats av Covid-19, har blivit allvarligt sjuka, och även avlidit – när de inte ens hade behövt hamna på sjukhus och belasta vården, om de tidigt fått behandling med detta medel!

 

Det är en skam för den etablerade sjukvården och vetenskapen, att detta än i dag fortsätter!

 

Och detta är bara något av allt det förfärliga Dr Gold och hennes kollegor i ”America’s Frontline Doctors” avslöjar.

 

Den som vill ta del av hennes anförande i sin helhet kan göra det via följande länk. Hon talar mycket fort, men talet är textat, så även den som inte är helt bekväm med engelska kan nog följa med i hennes tal.

https://rumble.com/vh40l1-dr.-simone-gold-americas-frontline-doctors-incredible-lies.html

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

 http://www.svaradoktorn.se/427029039/7038663/posting/sensationella-uppgifter-om-det-d%C3%B6dliga-covid-bedr%C3%A4geriet

 

 

 

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Börje Peratt delger 2021-06-06 en MYCKET VIKTIG artikel som alla ska läsa och sprida vidare i alla era nätverk, du förstår strax mera om Sveriges regering och deras medlöpare DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Alarmerande dödssiffror av Covidvaccin

Av Börje Peratt 6 juni, 2021

 

Vivekh, populära indisk skådespelare och komiker tillika indisk vaccinambassadör, dog inom ett dygn efter injektion med covidvaccinet Covaxin rapporterar NewsWars. Han deltog i en motsvarighet till den svenska kampanjen #KavlaUpp som jag kritiserat för att utgöra ett svårt hot mot folkhälsan. Daniel Ek Spotify deltar i vax-förintelsen

Vivekhs argumentation för att ta vaccinet:

 

”Jag vill sätta stopp för alla rykten. Jag vill visa människor att det inte finns någon risk att vaccineras. Tvärtom kommer det att skydda oss, men det är inte så att denna vaccination helt hindrar oss från att få Covid-19-infektion. Efter vaccinationen, även om vi får viruset, du kommer inte att dö. Så efter vaccination bör vi fortfarande följa säkerhetsriktlinjerna.”

 

Covaxinet som injicerades i Vivekh är inte ett MRNa vaccin informationen om hur det har tagits fram visar på en minst lika oroväckande process baserat på levande virus. Länk

 

De hälsofarliga och dödliga konsekvenserna av covaxinet är likvärdiga och typiska för mRNA-vacciner som Astra Zeneca, Pfizer och Bionsec. I USA redovisas under senatsförhör med läkare att över 4000 dött på fyra månader. Det är lika många som tidigare dött av vaccin under 20 år.

 

Forskare i Japan och Kanada varnar att spikproteinerna som genereras av mRNA-vaccinerna är giftiga. De sprids även till barn som ammar. Länk Newsvoice

 

Spikproteinet från Covid-19-vacciner tar sig in i blodomloppet, vilket är en trolig förklaring till tusentals rapporterade allvarliga biverkningar från blodproppar och hjärtsjukdomar till hjärnskador och förlamningar. [1]

 

Spikproteinet sprids via blodomloppet och orsakar livshotande sjukdomstillstånd. Det blir ett gift som massproduceras av kroppens egna celler eftersom de fått instruktioner av mRNA-vaccinerna att producera det.

 

Det finns ingen “stoppknapp” för denna organiska förstörelseprocess där människans immunförsvar till slut ger upp.

 

Sannolikheten för att dessa Covidvacciner förkortar livet torde vara ansenliga.  Läkemedelsverkets egen statistik vittnar om en i jämförelse med tidigare vacciner abnorm mängd drabbade av Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin. Med detta menas livsfarliga och även dödliga biverkningar. Ja Läkemedelsverket rapporterar död som biverkan.

 

Den franske virologen och Nobelprisvinnare (2008) Luc Montagnier intervjuades i France Soir, översatt till engelska och subtitlad av Rair Foundation. Han kallade massvaccination mot coronavirus under pandemin “otänkbara” och en historisk blunder som “skapar varianterna” och leder till dödsfall från sjukdomen, rapporterade LifeSite News.

 

“Det är ett enormt misstag. Ett vetenskapligt fel såväl som ett medicinskt fel. Det är ett oacceptabelt misstag,” sade Montagnier “Historieböckerna visar det eftersom det är vaccinationen som skapar varianterna”.

 

Många epidemiologer känner till det och är “tysta” om problemet som kallas “antikroppsberoende förbättring”, sade Montagnier. “Det är de antikroppar som produceras av viruset som gör det möjligt för en infektion att bli starkare,” sade han i en intervju med Pierre Barnerias av Hold-Up Media tidigare den här månaden.

 

Medan varianter av virus kan förekomma naturligt, sade Montagnier att vaccinationen driver upp processen. “De nya varianterna härrör från vaccinationen. I varje land följer dödsfall av vaccinationen”, sade han.

 

Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräver brådskande åtgärder.

 

Mot denna bakgrund blir det något provocerande att ta del av vaccinpropaganda från Lunds Universitet där de inblandade vid denna institution i artikeln nedan tycks ha övergett vetenskapen uppgift och ideal som innebär försiktighetsprincip och kritiskt förhållningssätt.

 

 

I Sverige har Farshid Jalalvand disputerat på infektionsbiologi och vaccinutveckling vid Lund Universitet, tillika kulturskribent för Sveriges Radio, Sydsvenskan och Expressen.

 

Han har utmärkt sig genom att ha övergett det vetenskapliga kritiska förhållningssättet och istället i likhet med den avlidne Vivekh blivit covidvaccin-propagandans språkrör och flitig gäst i vaccinvänliga medier (se uppdragsgivare ovan).

 

 

Jag skickade Farshid ett mail med frågor som han inte har besvarat:

—-

 

Hej, såg artikeln om dig “Allas ansvar att vaccinera sig” och önskar information om vem och vad som finansierat din verksamhet vid Lunds Universitet. Hur ställer du dig idag till alla omfattande rapporter om allvarliga biverkningar och dödsfall av covidvaccin?

 

Över 4000 har dött på fyra månader i USA ungefär lika många som dött under 20 år. Alarmerande siffror av skadade och döda i Israel hur förklarar du då detta mot:

 

För att få narkolepsi måste man ha en viss genetisk uppsättning och man tror att det var viruskomponenten i vaccinet som gjorde att människor blev sjuka. Det betyder att om dessa personer hade fått svininfluensa, hade de också utvecklat narkolepsi. 

 

Det är inte acceptabelt på något sätt och vaccinet mot svininfluensan hade aldrig kommit vidare i en klinisk prövning om man misstänkt detta. Men det finns ingen allmän korrelation mellan vaccin och fara. Ser man på helheten är vaccin säkra, effektiva och hjälper oss att rädda liv. (Citat Farshid Jalalvand)

 

Hur motiverar du att detta försöksvaccin med oprövat vax släpps ut på även unga människor när det visar sig att covid varken drabbar dem eller smittar vidare från dem? Tvärtom har många unga nu dött av vaccin.

Skulle du ge dina barn något av dessa mRNAvaccin?

—-

 

Jag frågade även artikelförfattaren Åsa Hansdotter om motivet till artikeln. Hennes svar:

 

Jag känner inte till vem som finansierar Fashid Jalalvands forskning men det kan han säkert själv svara bättre på. Som redaktionsmedlem på Lunds universitets magasin tar vi gemensamt beslut om vilka artiklar som ska vara med i tidningen.

 

I Sverige är det främst antihumanistföreningen Vetenskap och Folkbildning som driver Vetenskaplig inkvisition med åtföljande provaccinkampanjer och som utser årets förvillare till sådana personer som man anser utgöra hot mot vaccin.

 

Ett exempel på hur man påverkar Public Service är propagandadokumentären som hängde ut en enskild person för hennes engagemang mot vaccin. Det är så VoF och SVT nu agerar.

 

Istället för att kritiskt granska staten och myndigheterna för att demolera människors immunförsvar genom det senaste coviodvaccinets skrämmande effekter med skadeverkningar och dödsfall angriper man dem som larmar.

 

Senatsförhör i USA visar att döda av covid vaccin kommer att inom 5 månader överträffa antalet döda av andra vaccin under 20 år. [2] 

 

Reuters har liksom så många andra medier tyvärr blivit uppköpta som “factcheckers” för att tona ned skadlighet och dödlighet. Men oavsett deras ambition att hålla ned siffrorna  är statistiken avslöjande. [3]

 

Och i praktiken med rådande försiktighetsprincip som innebär att 1% av dödsfall i verkligheten kan uppskattas till mellan 3-400 000 tusen döda av covidvaccin i USA tom maj 2021.

 

 

Den svenska läkare Sture Blomberg tillika ideellt engagerad i Operation Smile har skrivit en artikel om polio och framställande av poliovaccin. Polio och vaccinationskatastrofen.

 

Här ser man skrämmande likheter när det gäller denna vaccineringskatastrof och dagens Covidvaxkatastrof som ödelägger liv, mänskliga fri- och rättigheter och samhällsekonomi.

 

Börje Peratt

 

#KavlaUpp

 

1) Några exempel på dödsfall och svåra komplikationer relaterade till covid19vaccin:

Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräver brådskande åtgärder

Lisa Shaw: BBC medarbetare, 44, dog av blodpropp efter att hon fick AstraZeneca-vaccinet

 

En 50 -årig kvinna har dött av en blodpropp som inträffade efter att ha fått vaccinet Oxford-AstraZeneca, meddelade Quebec-regeringen tisdag. Länk

 

Man reports blood clots after receiving Moderna vaccination

 

39 årig Brittisk kvinna död av blodpropp efter att hon fick AstraZeneca-vaccinet

Utah teenager hospitalized Sjutton år gamla Everest Romney, en basketbollsspelare i Corner Canyon High School, började känna att halsen svullnade dagen efter att ha fått sin dos av covidvaccin. Han lades in akut på sjukhus för blodproppar i hjärnan.

 

Italien har rapporterat fyra döda av blodproppar efter coviodvaccinering

 

Man förlamad och tappat talförmågan efter vaccinering med J&J vaccine

 

British officials confirm 7 deaths from rare blood clots

 

Health care worker dies after second dose of COVID vaccine …

 

30-årig Rysk bandystjärna dog av blodpropp i benet (juni 2021). Russian star dead – 30 years old – Teller Report. Russia says Sputnik V vaccine does not cause blood clots

 

2) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

3) Fact Check-VAERS reported vaccine deaths have not been confirmed or deemed causal by CDC Länk

 

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://humanismkunskap.org/2021/06/06/alarmerande-dodssiffror-av-covidvaccin/

 

 

 

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Alla Covid-19-vacciner som används i USA är kopplade till möjliga hjärtproblem.

 

Publicerat 2021-06-06 citerar lösryckt del ur artikeln, citat

All of the Covid-19 vaccines used in the U.S., as well as Astra Zeneca (which is not being used in the U.S.), are linked to possible heart issues.

Although CDC says Covid-19 vaccines are very safe, they are still considered experimental in nature and only approved for emergency use. Their long term impact in terms of immunity and side effects is unknown.

 

All of the Covid-19 vaccines used in the U.S., as well as Astra Zeneca (which is not being used in the U.S.), are linked to possible heart issues.

Läs hela artikeln

https://sharylattkisson.com/2021/06/only-14-5-of-u-s-army-fully-vaccinated-for-covid-19/

 

 

 

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Publicerat 2021-06-03 med svensk text, sprid vidare

Michael Yeadon – Hela intervjun – [SVENSK UNDERTEXT]

https://odysee.com/@handersson:8/m-y-svensk-undertext:4

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Publicerat av dr Mercola 2021-06-07, se videon, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

How the COVID Vaccine May Act as a Depopulation Weapon

 

From all the crazy incentives and the air of desperation to get the job done, the COVID-19 pandemic appears to have been nothing but a thinly-disguised campaign to get a vaccine jab into every arm.

 

But why? Be aware, the soon-to-come boosters may be used to damage your health even further.

 

Baylor University Medical Center and despite his impeccable credentials, he has been vilified for stating during the very beginning of the COVID-19 pandemic, that it was all about the vaccine and getting a global mass vaccination campaign underway.

”All roads lead to the vaccine,” McCullough said in a recent interview (video above1,2), with stakeholders banking on countries mandating the vaccine worldwide. The first video above is a 16-minute outtake from a much longer interview, which is the second video.3

McCullough points out that a number of countries are already talking about making the as-yet unlicensed COVID-19 vaccine compulsory, meaning anyone and everyone can be forced to take it against their will.

”That’s how bad stakeholders want vaccination,” McCullough says. ”They do want a needle in every arm. But why?” That’s the million-dollar question right there.

Unbelievable Incentives Offered

Recent weeks have seen a significant rise in all sorts of vaccination incentives in the U.S., from free doughnuts, cake,4 french fries, hot dogs and pizza,5 to arcade tokens,6 10-cent beer,7 free state park season passes,8 free Uber and Lyft rides,9 free marijuana10 and Cincinnati Reds baseball tickets,11 a chance to win a full scholarship12 and even $1 million13 and $5 million14 giveaways. Below is a more complete list of incentives, posted on vaccines.gov.15

 

To say the vaccine push has an air of desperation about it would be a profoundly serious understatement.

Considering the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) has logged more deaths following COVID-19 vaccination than all available vaccines combined from mid-1997 until the end of 201316 — a period of 15 1/2 years — one has to wonder why our leaders are so insistent on everyone getting these experimental gene therapies.

maskin översättning av stycket här ovan, citat

 

Med tanke på det amerikanska systemet för vaccinbiverkningar (VAERS) har registrerats fler dödsfall efter COVID-19-vaccination än alla tillgängliga vacciner kombinerade från mitten av 1997 till slutet av 2013 16 - en period på 15 1/2 år – man måste undra varför våra ledare är så insisterande på att alla ska få dessa experimentella genterapier.

 

Slut citat

 

Mass Vaccination Is a Beyond Terrible Strategy

 

As a physician, McCullough is no longer recommending this vaccine, and other prominent virologists and physicians are calling for a stop to the program.

 

Sadly, many are complying simply because they’re desperate to get back to the ”normal” they knew before, of sending their children to school, keeping their job and leading the life they had before the pandemic.

 

Don’t do it, McCullough says — don’t fall for this trap because it’s only going to make things worse.

 

By vaccinating everyone against a very narrow spectrum of immunity — the original SARS-CoV-2 spike protein, which has since mutated in any number of ways and no longer exists — ”we are setting ourselves up for a superbug that’s going to wipe out populations,” he says.

 

As such, the COVID-19 vaccine is a bioweapon, McCullough warns, and the side effect concerns are ”far beyond anything we have ever seen … Americans should be extraordinarily alarmed.”

 

What’s This Vaccine Program Really About?

 

Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/07/vaccines-depopulation.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210607&mid=DM898012&rid=1176778147

 

 

 

 

 

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Fauci ljög, miljoner dog: konspirationen bakom hydroxiklorokinets undertryckande

MYCKET VIKTIG ARTIKEL publicerad 2021-06-06 av Natural News, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Fauci lied, millions died… the conspiracy to suppress hydroxychloroquine

 

Fauci took part in an organized conspiracy to suppress the protective properties of hydroxychloroquine, making sure more people suffered and died so that covid vaccines could be rolled out under emergency authorization.

 

Chloroquine, Fauci admitted back in 2005, “completely abolished SARS-CoV infection.” For whatever reason, the story changed in 2020 when SARS-CoV-2 (covid) emerged when Fauci suddenly decided that HCQ and its derivatives could not be used in the treatment of Chinese Disease.

 

Keep in mind that back in 2013, Fauci promoted the use of HCQ in the treatment of MERS, another type of coronavirus similar to SARS and the Wuhan Flu. What changed since that time? Trump became president, is the simplest answer.

 

“When the history books are written Dr. Tony Fauci will go down as one of the greatest mass murderers of our day,” writes Jim Hoft for The Gateway Pundit.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare I alla dina nätverk

 

https://www.afinalwarning.com/525008.html

 

 

 

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Publicerat 2021-06-06 delger HEALTH RANGER Mike Adams en ENORMT VIKTIG podd, LYSSNA på podden och sprid vidare I alla dina nätverk, citat

 

Mike Adams’ covid vaccine message to family and friends… what you aren’t being told by the establishment

 

https://www.brighteon.com/2495a88b-90ad-4411-9171-faef76358dbc

 

OBS När Du sprider vidare använd denna länk för att Brighteon länkar censureras av sociala medier

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/06/07/health-ranger-report-2021-06-06-mike-adams-covid-vaccine-message-to-family-and-friends-what-you-arent-being-told-by-the-establishment/

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare:

VARFÖR beskyddar statsminister Stefan Löfven och Sveriges regerings medlöpare den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens MONOPOL på skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Bästa statsminister och Sveriges regering och deras medlöpare var återfinnes det lagliga stödet för denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET?

Och är det förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna att i ett genetiskt experiment mot mänskligheten, som inte kan ge informerat samtycke, eftersom skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförts och marknadsförs som vanliga vacciner, vilket dessa ”vacciner” inte är, som därmed är ett uppsåtligt grovt bedrägligt vilseledande mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Detta strider mot gällande lag och rätt, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och Nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

 

 

Läs om

HÖGMÅLSBROTT & HÖGFÖRRÄDERI I BROTTSBALKEN

Se 18 kap. & 19 kap.

https://lagen.nu/1962%3A700

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Börjar tiden närma sig för att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol?

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett genetiskt experiment mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten över hela världen, en globalistisk agenda, och att detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare är som ”hugget i sten”.

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 139 av året 2021

 

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu