• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 122

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 122

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 122

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Är Sveriges politikerjävlar en av Världsledarna i Brott Mot Mänskligheten?

Du förstår strax mera, alltså efter att läst hela dagens massutskick.

 

Varför Varnar inte POLITIKER JÄVLARNA i Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla regioner och kommuner nationen Sveriges medborgare för ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

 

Vem och vilka beskyddar politikerjävlarna i Sverige? Den globalistiska generella och systematiska skadar och dödar agendan genom de sk ”vaccinerna”/biovapnen och deras enorma ekonomiska intressen eller nationen Sveriges medborgare intressen i liv, hälsa och framtida livskvalitet?

 

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE & SKATTEBETALARNA?

Svaret kan endast bli NEJ!

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-06-12

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. ”Vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska STOPPAS!

 

 

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Varför Varnar inte POLITIKER JÄVLARNA i Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla regioner och kommuner nationen Sveriges medborgare för ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

 

 

 

”Vaccinerna”/biovapnen som bevisligen generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

Används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

SVARET KAN ENDAST BLI NEJ!

 

 

”Vaccinerna” skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Psykopater dödar dina barn. Var i helvete är du?

 

Publicerat 2021-06-11, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Psychopaths are killing your kids. Where the hell are you?

https://banned.video/watch?id=60c339c51c09c87e94d04dc4

 

 

 

Är Sveriges politikerjävlar en av Världsledarna i Brott Mot Mänskligheten?

 

 

MÅSTE SES VIDEON/LADDA NER OCH VIDARE PUBLICERA PÅ ANDRA PLATTFORMAR FÖR DENNA VIDEO KAN BLI CENSURERAD

 

 

MYCKET SKRÄMMANDE VIDEO OM VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN I SVERIGE

Publicerat 2021-06-11 när Du sett denna video, skicka den till alla Sveriges politiker i Sveriges regering/riksdag, Sveriges Regioner och Kommuner och SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/intermedia och alla Du känner, MYCKET VIKTIG VIDEO, ca 19 minuter, med svensk text, se den och sprid vidare i alla dina nätverk.

 

 

“Som ett covid-virus att spridas i atmosfären, det är hur de nya materialen produceras”

ser Du om i denna video, citatet ur videon vid ca 14.11 in i videon.

 

Citatet hämtat ur dokumentet THE SWEDISH MILITARU RESEARCH DEPARTMENTS DOCUMENT OF MICRO-SYSTEM-TECHNOLOGY, 2005

 

Se videon, ladda ner den, och sprid ut på andra plattformar, den kan komma censureras, citat

COMPUTERBRAINS

 

 

This video is about the science of cybernetics and it´s founder Professor Norbert Weiner.


He gave us the Cyber concept, Computer Science, IT, AI and brain computer technology.


He warned that the science would come in the wrong hands and this recording tells of the issue, political brain-technology.

 

 

Maskinöversättning;

 

DATORHJÄRNOR

Den här videon handlar om cybernetikvetenskap och dess grundare professor Norbert Weiner.
Han gav oss Cyber-konceptet, datavetenskap, IT, AI och hjärnans datorteknik.


Han varnade för att vetenskapen skulle komma i fel händer och denna inspelning berättar om frågan, politisk hjärnteknik.

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.bitchute.com/video/75DUjKZ7lve7/

 

 

 

 

 

Advokaten dr Reiner Fuellmich intervjuar Jacob Nordangård i Corona Kommiten, se videon och sprid vidare, mycket allmänbildande, citat

Dr. Jacob Nordangård | Sitzung 55: Investigationen

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-55-Investigationen_org_DrJacobNordang%C3%A5rd:b

 

 

OM ”VACCINERNA”

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

 

 

 

”POLITIKER DÖDANDE VIRUS”

SAMMA GÄLLER FULLT UT I SVERIGE, PRECIS SOM I FINLAND, MEN I FINLAND ÄR DET AVSLÖJAT AV EN FINSK RIKSDAGSMAN I FINSKA RIKSDAGEN OCH VIDEO DOKUMENTERAT, VIDEO SOM NU SPRIDS ÖVER HELA VÄRLDEN SOM ETT ”POLITIKER DÖDANDE VIRUS”

 

 

Citat;

Finländarna har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

Finska riksdagen;

Ano Turtiainen talar i Finska riksdagen och säger sanningen

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html

 

 

 

Är Sveriges politikerjävlar en av Världsledarna i Brott Mot Mänskligheten?

Varför Varnar inte POLITIKER JÄVLARNA i Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla regioner och kommuner nationen Sveriges medborgare för ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

som bevisligen generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

Används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

SVARET KAN ENDAST BLI NEJ!

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

 

En ÄKTA JOURNALIST som utför sitt uppdrag Julia Caesar, en hedersvärd personlighet, en svensk medborgare med ryggrad, civilkurage och mod, som värnar om sanningen och den verklighet sanningen ger vid handen, läs hela artikeln, se videon, och sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-06-11,

citat

Läkare slår larm: magnetiska nanopartiklar tar sig in i hjärnan och nervsystemet

Julia Caesar

 

Nu kommer alltmer information om covidvaccinernas verkningar, tack vare ärliga och modiga visselblåsare som riskerar sin egen position och säkerhet för att fakta om vaccinerna ska tränga igenom medias mur av censur och propaganda.

 

Dr T är en brittisk läkare som formulerar det hon kallar ”en hypotes” om hur magnetiska nanopartiklar i vaccinerna forcerar blodhjärnbarriären, tar sig in i hjärnan och skadar det komplicerade nervsystem som reglerar våra rörelser, balans, vårt tal, syn och hörsel och en mängd andra kroppsfunktioner.

 

Det har tidigare uppmärksammats att magneter fäster på injektionsstället på de personer som har injicerats med covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna, de så kallade mRNA-vaccinerna. Att magneter fäster på kroppen indikerar att vaccinerna innehåller någon form av magnetiska ämnen.

 

Mekanismerna har inte utretts utan som vanligt avfärdats som ”konspirationsteorier”, trots att vem som helst kan se att magneten fastnar på injektionsstället.

 

Bland annat har brittiska BBC och den internationella nyhetsbyrån Reuters avfärdat fenomenet med en smutskastningskampanj och kallat dem som har framträtt med allt från kylskåpsmagneter till nycklar och gem som fastnat på överarmen för ”bluff” (fake).

 

Då ska man ha klart för sig att BBC och Reuters är två av de stora mediehus som i en överenskommelse med TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar, den 10 december 2020 lovade att ”gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna”. Jag berättade om överenskommelsen i en krönika nyligen.

 

Jag har läst och sett mängder av information om de så kallade covidvaccinerna. Den här videon med Dr. T (som alltså visar sitt ansikte men inte uppger sitt namn) är den som hittills mest tydligt låter oss förstå hur sambanden mellan vaccinerna och kroppsliga reaktioner och skador kan se ut. Mycket pedagogiskt går hon igenom och förklarar vilka nerver i kroppen som reglerar vilken kroppsfunktion. Hennes video är den absolut mest alarmerande jag har sett.

 

Om hennes hypotes stämmer står vi inför en gigantisk medicinsk katastrof.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://juliacaesar.blog/2021/06/11/lakare-slar-larm-magnetiska-nanopartiklar-tar-sig-in-i-hjarnan-och-nervsystemet/#more-23820

 

 

 

Publicerat 2021-06-11 Sanningen kommer allmänheten till del om ”vaccinerna”/biovapnen, lyssna på denna modiga svenska läkare som har civilkurage, mod och ryggrad, sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln och se videon, ca 5 minuter, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Läkaren Hanna Åsberg på Nationaldagen för Frihet och Sanning

Läkaren Hanna Åsberg höll tal under Nationaldagen för Frihet och Sanning som hölls i Stockholm 6:e juni.

 

Hon tog upp att låg D-vitamin-nivå ökade risken för att läggas in på sjukhus med covid-19 och att det finns flera effektiva behandlingar som t.ex. ivermektin och ifrågasatte varför dessa inte användes i Sverige.

 

Hon var vidare negativ till covid-vaccinet som hon kallade experimentell genterapi och uttalade kritik mot vaccinpasset.

 

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.vaken.se/lakaren-hanna-asberg-pa-nationaldagen-for-frihet-och-sanning/

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin VARNAR OCKSÅ för ”Vaccinerna” genom denna artikel publicerad 2021-06-11, citat

 

Ljuset kommer från öster!

 

Vi är alla medvetna om att solen går upp i öster, och att vårt grannland Finland ligger öster om oss, varför solen där varje dag går upp tidigare än hos oss i Sverige.

Kanske är det förvånande för några, att också livsviktig information om våra folks hälsa framförs i det finska parlamentet innan så sker i Sverige. Men så är det.

 

Våra svenska riksdagsmän har under lång tid deltagit i det historiska bedrägeri som iscensatts av några giriga, makthungriga och totalt empatilösa galningar på andra sidan Atlanten.

Detta har redan inneburit mycket lidande och förkortade liv för många oskyldiga människor i både Sverige och Finland – och i stora delar av världen.

 

Det vilar en stor skuld hos politiker, tjänstemän inom våra statliga verk och större delen av läkarkåren – och kanske framför allt hos våra medier.

 

De senare har frångått sin viktiga roll som en ”tredje statsmakt” med uppgift att kontrollera de två andra – regering och riksdag – liksom de ofantliga ekonomiska intressen som har större makt än både regering och riksdag.

I stället har våra media blivit megafoner för dessa intressen och hela tiden deltagit i det historiskt unika vetenskapliga (och politiska) experiment som nu håller på att rasera en hel civilisation.

 

Detta är så skrämmande att det är svårt att uttrycka i ord. Och de som försöker göra det tystas effektivt.
Tusentals läkare och forskare världen över försöker desperat att väcka politiker och andra beslutsfattare från den pågående galenskapen – men de avfärdas som konspirationsteoretiker och foliehattar av den verkliga maktens hantlangare.
Vi befinner oss i ett nödläge – som inte kan avhjälpas med någon form av vaccin, utan med vanligt sunt förnuft, och genuin medicinsk sakkunskap, som nu tycks ha blivit en bristvara hos de mest högljudda ”experterna”. Detta är en tragedi av astronomiska mått – och visst är det märkligt att en enskild finsk riksdagsman vågar ta bladet från munnen, och avslöja att ”kejsaren är naken”.

 

Allt är ett bedrägeri – och ett dödligt sådant!

Den som vill höra den finske riksdagsledamoten Ano Turtiainen tala klarspråk kan använda nedanstående länk (talet textat på svenska).

https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html?

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7040146/posting/ljuset-kommer-fr%C3%A5n-%C3%B6ster

 

 

 

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 144 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu