• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 123

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 123

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 123

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

OM ”VACCINERNA”

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

 

 

Du kommer definitivt inte ge informerat samtycke till ”VACCINERNA” efter att fått saklig, objektiv och opartisk information och upplysning om ”vaccinerna”/biovapnen!

 

2021-06-13;Dagens dr Mercola artikel och video delger om FAKTA som uppenbart är sakliga, opartiska och objektiva, och ingen ger INFORMERAT SAMTYCKE efter att sett och läst den informationen

 

Detta är vad SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA, INTERNET/ALTERNATIV MEIDA, JOURNALIST JÄVLARNA & POLITIKER JÄVLARNA I SVERIGE UNDANHÅLLIT ATT INFORMERA OCH UPPLYSA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OM!

 

 

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-06-13

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Om Sveriges regering och deras medlöpares DELAKTIGHET & ANSVAR i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. ”Vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska STOPPAS!

 

 

Mycket viktig information och upplysning. Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet.

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

 

 

ÖYSTEIN RÖNNE; DET HÄR ÄR DET VÄRSTA JAG SETT

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, publierat 2021-06-12, lyssna på och se vad Öystein Rönne upplever/upplevt efter att sett videon Computerbrain, citat

Öystein Rönne # 111 – Computerbrain

Den här videon handlar om cybernetikvetenskap och dess grundare professor Norbert Weiner. Han gav oss Cyber-konceptet, datavetenskap, IT, AI och hjärndatateknik.
Han varnade för att vetenskapen skulle kunna komma i fel händer och denna inspelning berättar om frågan, politisk hjärnteknik.

https://rumble.com/viffbx-ystein-rnne-111-computerbrain.html

 

 

Se därefter denna video, ca 20 minuter, och läs hela artikeln, MYCKET SKRÄMMANDE, men fullt realistiskt efter vad du sett i videon med Öystein Rönne, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, citat

HACKING THE BRAIN WITH NANOPARTICLES

 

Are humans being transformed, through the COVID vaccine into prototypes of Earth-based Greys?

 

Giordano talks about “The use of neural interfacing and physiological interfacing through…remote-controlled, small-scale systems, to create a nano swarm of bio-penetrable materials that you cannot see, that can penetrate the most robust biochemical filters, that are able to integrate themselves through a variety of membranes, mucus membranes and wherever – mouth, nose, ears, eyes and they can be done in such a level that their presence is almost impossible to detect and as such, the attribution becomes exceedingly difficult to demonstrate.

 

The idea here is to put minimal-sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention; to be able to read and write into the brain function in real-time, remotely.”

 

Maskinöversättning;

 

HACKA HJÄRNAN MED NANOPARTIKLAR

 

Förvandlas människor genom COVID-vaccinet till prototyper av jordbaserade gråtoner?

 

Giordano talar om ”Användningen av neurala gränssnitt och fysiologiska gränssnitt genom … fjärrstyrda, småskaliga system, för att skapa en nano-svärm av biogenomträngliga material som du inte kan se, som kan tränga igenom de mest robusta biokemiska filtren, som kan att integrera sig genom en mängd olika membran, slemhinnor och var som helst – mun, näsa, öron, ögon och de kan göras på en sådan nivå att deras närvaro är nästan omöjligt att upptäcka och som sådan blir attributet ytterst svårt att demonstrera. 

 

Tanken här är att placera elektroder i minimal storlek i ett nätverk i en hjärna genom endast minimalt ingripande; att kunna läsa och skriva in i hjärnfunktionen i realtid, på distans. ”

 

LÄS HELA ARTIKELN SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://forbiddenknowledgetv.net/hacking-the-brain-with-nanoparticles/

 

 

Videon finns även ”säkrad” här

Hacking the brain with nanoparticles!

Hacka hjärnan med nanopartiklar!

https://www.brighteon.com/00c4b1ca-c6c4-48b8-bfcb-34c6e8173029

 

 

 

De många sätten på vilka COVID-vacciner kan skada din hälsa

 

Du kommer definitivt inte ge informerat samtycke till ”VACCINERNA” efter att fått saklig, objektiv och opartisk information och upplysning om ”vaccinerna”/biovapnen!

 

Detta är vad SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA, INTERNET/ALTERNATIV MEIDA, JOURNALIST JÄVLARNA & POLITIKER JÄVLARNA I SVERIGE UNDANHÅLLIT ATT INFORMERAT OCH UPPLYSA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OM!

 

Alltså ingen av nationen Sveriges medborgare har kunnat ge informerat samtycke till dessa injektioner/”vaccinerna”/biovapnen och därmed följande erkända sakförhållande, vilket delgivits i tidigare massutskick;

 

 

OM ”VACCINERNA”

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

 

”POLITIKER DÖDANDE VIRUS”

SAMMA GÄLLER FULLT UT I SVERIGE, PRECIS SOM I FINLAND, MEN I FINLAND ÄR DET AVSLÖJAT AV EN FINSK RIKSDAGSMAN I FINSKA RIKSDAGEN OCH VIDEO DOKUMENTERAT, VIDEO SOM NU SPRIDS ÖVER HELA VÄRLDEN SOM ETT ”POLITIKER DÖDANDE VIRUS”

 

Citat;

Finländarna har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

Finska riksdagen;

Ano Turtiainen talar i Finska riksdagen och säger sanningen

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html

 

 

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, alltså POLITIKER JÄVLARNA/ medlöparna inom Sveriges Kommuner och Regioner(fd landsting)  och den samhällsfarligaste SVERIGE KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, då bl.a. LÄKAR JÄVLARNA och deras kollegor som injicerar/injicerat ”vaccinerna”/biovapnen i nationen Sveriges medborgare, är alla uppenbart ett enormt HOT mot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

 

 

Här ser du i denna video om vad som är FAKTA om ”vaccinerna” som inte är vaccin, sanningen och verkligheten är att ”vaccinerna”/biovapnen uppenbart generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, och att detta uppenbart är och var planerat redan långt innan WHO utlyste den sk pandemin.

 

 

SE VIDEON OCH LÄS HELA ARTIKELN & SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Publicerat av dr Mercola 2021-06-13, se videon med dr Judy Mikovits och dr Stephanie Seneff intervjuas av dr Mercola , läs hela artikeln, och sprid vidare i alla dina nätverk, MYCKET VIKTIG VIDEO, citat

The Many Ways in Which COVID Vaccines May Harm Your Health

 

 

Maskinöversättning;

De många sätten på vilka COVID-vacciner kan skada din hälsa

 

COVID-19-vacciner kan orsaka skador på ett antal olika sätt. Oroande har alla dessa olika skademekanismer synergistiska effekter när det gäller att dysregulera ditt medfödda och adaptiva immunsystem och aktivera latenta virus

 

De värsta symtomen på COVID-19 skapas av SARS-CoV-2-spikproteinet, och det är just det genbaserade COVID-vaccinerna instruerar din kropp att göra

 

Medan det naturliga spikproteinet är dåligt, är spikproteinet som din kropp producerar som svar på vaccinet ännu värre, eftersom det syntetiska RNA har manipulerats på ett sådant sätt att det skapar ett mycket robust och onaturligt spikprotein

 

Spikproteinet är giftigt i sig och har förmågan att framkalla kärl-, hjärt- och neurologiska skador

 

COVID-19-vaccinet inaktiverar typ I-interferonvägen, vilket förklarar varför vaccinerade patienter rapporterar herpes- och bältrosinfektion efter COVID-19-vaccination

 

SE VIDEON OCH LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/13/covid-19-vaccines-causing-damage.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20210613_HL2&mid=DM903822&rid=1181826898&p4=20081210&p5=

 

 

 

 

Sprutan är ett farligt gift som utlöser ett Massmord

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”   

 

Ta inte vaccinet….det är gift, uttalas klart, mycket tydligt med kraftfull stämma av svenska läkaren Glenn Dormer i denna video

 

Publicerat 2021-06-12, en svensk modig läkare med civilkurage, ryggrad och samhällsansvar i blodet och med massor av jävlar anamma delger i videon Ta inte vaccinet….det är gift, utifrån vad denne uppenbarligt har kompetens att uttala sig om, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Läkaren Glenn Dormers tal på Nationaldagen för Frihet och Sanning

Sprutan är ett farligt gift som utlöser ett Massmord

https://rumble.com/vifhfr-lkaren-glenn-dormers-tal-p-nationaldagen-fr-frihet-och-sanning.html

 

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 145 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu