• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 124

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 124

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 124

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

 

[email protected]  [email protected]

 

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART SYNES VARA BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEN MARKNADS FÖRS SOM VANLIGA VACCINER

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-06-14

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

 

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART SYNES VARA BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MEN MARKNADS FÖRS SOM VANLIGA VACCINER

 

 

 

Should you get vaccinated?

I recently learned that these vaccines have killed over 25,800 Americans and disabled at least 1,000,000 more. And we’re only halfway to the finish line. We need to PAUSE these vaccines NOW before more people are killed.

Läs mer

https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/

 

 

 

Bästa Petra Lundh över mycket lång tid har Du fått del av massutskicken som uppenbart delger om mycket allvarliga brottsmisstankar, delger dig denna dag ytterligare mera om brottsmisstankar som Du och dina undersåtar/anställda uppenbar har som arbetsuppgift att prioritera, eftersom som synes sker det generellt och systematiskt emot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Som Du vet är politiker jävlarna i Sveriges regering, riksdag och Sveriges Kommuner och Regioner också mottagare av massutskicken, men dessa har varit lika passiv som Du och dina anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, det synes vara synnerligen allvarligt att så är ett erkänt sakförhållande.

 

Du bör veta och förstå att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna i nationen Sverige dvs. medborgare när ”vaccinerna”/biovapnen har lurats på generellt och systematiskt nationen Sveriges medborgare.

 

Alltså som ger vid handen mycket allvarliga brottsmisstankar om planera grovt uppsåtligt vilseledande bedrägeri, för Du och dina undersåtar/anställda förstår säkerligen att så är fallet, men inte självman agerat på de FAKTA som delgivits dig Petra Lundh.

 

Du förstår säkerligen varför den finske riksdagsmannen under förra veckan delgav sina kollegor i finska riksdagen och media i Finland om vad som uppenbart är det samma i Sverige, men där vi uppenbart har en svensk riksdag fylld med beskyddare av skadar och dödarverksamhet som uppenbart skolmedicinen i Sverige, och övriga världen, tillåtits bedriva över mycket lång tid, även då innan WHO plandemin delgavs över hela världen, då inkluderat staten Sverige.

 

Du har delgivits detta tidigare bästa Petra Lundh men får denna delgivning ytterligare en gång

 

OM ”VACCINERNA”

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

 

 

Samma vansinne i Finland, citat

Finländarna har inte blivit informerade om att detta är ett experiment på människor vilket är ett brott mot Nuremberg koden

Finska riksdagen;

Ano Turtiainen talar i Finska riksdagen och säger sanningen

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html

 

 

Föreslår och begär att staben på huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Sverige, Stockholm, där du Petra Lundh är ytterst ansvarige myndighetschef säkerställer att stoppa denna ”vaccinerna” /biovapnen med alla tillgängliga medel som nationen Sveriges medborgare säkerställt att Du har tillgång till Petra Lundh

 

Begär att Du återkopplar mycket skyndsamt, denna skrivelse kommer publiceras offentligt, delges som du förstår i dagens massutskick, och så ditt svar hanteras. Som du väl känner till så registreras dessa massutskick i laga ordning av registraturen hos huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige i Stockholm, därtill sker detsamma hos Socialdepartementet i laga ordning av registrator där.

 

Du ser i bifogade pdf filen vilka som finns på de officiella sändlistorna av massutskicken, alltså vilka som i offentlighets Sverige är mottagare av dessa massutskicken bästa Petra Lundh.

 

Den senaste pdf filen från registrator på Socialdepartementet delgives dig härmed bästa Petra Lundh, se bifogade pdf filen RK….. av datum 2021-06-11.

 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/06/RK_Innehallsforteckning_1053-2021-06-11T143606.293.pdf

RK_Innehallsforteckning_1053 – 2021-06-11T143606.293

 

 

Begär att du bästa Petra Lundh inhämtar dagens RK…. från Socialdepartementet eftersom ytterligare fler massutskick är däri i laga ordning regade innan klocka 17:00 denna dag, alltså de som skickats ut över helgen dvs. 12 och 13 juni, som innehåller värdefull information och upplysning.

 

Ytterligare mera om pågående vansinne mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Deaths Compared to Influenzas !

https://twitter.com/TrialsiteN/status/1400588139006152706

 

 

 

 

ALARMING VIDEO EXPOSING MASSIVE COVID VACCINE DEATH-RISKS!!

https://www.youtube.com/watch?v=Du2wm5nhTXY

 

 

 

 

 

 

 

Emergency CDC Meeting !!

226 Reports of Heart Inflammation After COVID Vaccine in People Under 30 !!

 

WARN YOUR FAMILY !!!

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-emergency-meeting-heart-inflammation-pfizer-moderna-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=60229246-9286-47c1-97c5-044c02d3730a

 

 

 

 

Dr Byram Bridle Professor of Viral Immunology DEATHLY COVID VACCINE DISEASE WARNING!

COVID-VACCINE ‘PATHOGENIC-SPIKE-PROTIEN’ NOW SHOWN BY JUNE 2021 GLOBAL SCIENCE STUDIES TO BE MASSIVELY DAMAGING TO SPLEEN, BONE MARROW, LIVER, ADRENAL GLANDS, OVARIES, CARDIO-VASCULAR BLEEDING, BRAIN-BLOOD-CLOTTING, FEEDING INFANTS AND BLOOD-DONATION-RECIPIENTS!

 

WARN YOUR FAMILY AND FRIENDS, THIS IS BREAKING PEER-REVIEWED SCIENCE:

https://vimeo.com/557745290

 

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

FAKTA; ”Vaccinerna” som förstör den medfödda immuniteten…. ”Vaccinerna” som är ett biovapen som generellt & systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION & UPPLYSNING SOM POLITIKER JÄVLARNA, JOURNALIST JÄVLARNA, PROFESSOR JÄVLARNA & LÄKAR JÄVLARNA UNDANHÅLLIT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Informerat samtycke från nationen Sveriges medborgare i fråga om ”vaccinerna” är uppenbart fullständigt omöjligt. Eftersom dessa ”vaccinera” marknadsförts som vanliga vacciner, men inte är det!

 

 

KRIMINELLT GROVT UPPSÅTLIGT VILSELEDANDE FÖR ATT SÄKERSTÄLLA YTTERLIGARE MERA SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET

 

”Vaccinerna” är ett biovapen mot mänskligheten som enligt världsledande spetspecialist sakkunnige dr Judy Mikovits, opartisk, objektiv och saklig, delger om som förstör den medfödda immuniteten och uttömmer dina naturliga mördarceller (NK) -cellernas förmåga att bestämma vilka celler som är infekterade och vilka som inte är.

 

Alltså konstateras att dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen säkerställer mer skada än nytta, erkänt sakförhållande som Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har att förhålla sig till.

 

Att bevisa motsatsen åvilar den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare, dvs. politiker jävlarna, journalist jävlarna, professor jävlarna och läkare jävlarna som uppenbart alla är delaktiga i det värsta brott mot mänskligheten i mänsklighetens historia.

Se svensk Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

 

Alltså således Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är delaktiga i vad du och alla mottagare av massutskicken, idag och över tid, uppenbart fått information och upplysning om.

 

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

 

Mikovits går så långt som att kalla spikproteinet ett biovapen….

 

Citerar lösryckt del ur artikel av dr Mercola publicerat 2021-06-14, läs hela artikeln, lyssna på det inspelade samtalet och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Mikovits goes so far as to call the spike protein a bioweapon….

 

Mikovits goes so far as to call the spike protein a bioweapon, as it is a disease-causing agent that demolishes innate immunity and exhausts your natural killer (NK) cells’ ability to determine which cells are infected and which aren’t.

 

In short, when you get the COVID-19 vaccine, you are being injected with an agent that instructs your body to produce the bioweapon in its own cells. This is about as diabolical as it gets.

 

maskinöversättning

Mikovits går så långt som att kalla spikproteinet ett biovapen, eftersom det är ett sjukdomsframkallande medel som förstör den medfödda immuniteten och uttömmer dina naturliga mördarceller (NK) -cellernas förmåga att bestämma vilka celler som är infekterade och vilka som inte är.

 

Kort sagt, när du får COVID-19-vaccinet injiceras du med ett medel som instruerar din kropp att producera biovapnet i sina egna celler. Det här är ungefär lika djävulskt som det blir.

 

Slut citat

Läs mera

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/14/covid-19-vaccine-mistake.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210614_HL2&mid=DM903828&rid=1182633298&p4=20081210&p5=

 

 

 

 

”VACCIN” DÖDADE DÖLJS FÖR MÄNSKLIGHETEN

 

Tror Du att det är annorlunda i Sverige, dvs. i Sverige partiska och osakliga/osmakliga makt- och myndighets missbrukare, som i Sverige dessutom är säkerställda UTAN PERSONLIGT ANSVAR – den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE – av sittande Sveriges regering, se videon, sprid vidare, citat

 

CDC REMOVES 150K DEATHS FROM VAERS SYSTEM – VACCINE GENOCIDE

https://www.brighteon.com/5b9f4df1-701d-4ba8-b080-7a8d391af98c

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-06-13, se videon, korthuset kommer falla och braka ihop i fråga om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

US SENATE ANNOUNCED THAT THE MEDIA IS COVERING UP THE COVID TRUTH

https://www.bitchute.com/video/uGsnnLOfkgHp/

 

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 146 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu