• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 126

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 126

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 126

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, Stockholm, frågor av mycket stort allmänt intresse som begäres svar på mycket skyndsamt;

 

ÄR SVERIGE VÄRLDSLEDANDE PÅ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN? 

 

VAD ÄR INFORMERAT SAMTYCKE?

 

Vad är Nürnbergkonventionen?

 

Vem/vilka i Sverige är ansvariga för att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna i pågående skadar och dödarverksamhet inom Sveriges alla regione/fd landsting?

 

Var finns lagstiftningen som säkerställer att Sveriges alla Regioner och deras anställda generellt och systematiskt kan bedriva skadar och dödar verksamhet?

 

Är skadar och dödarverksamhet inom Sveriges alla regioner förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

Finns undantag i svensk lagstiftning för att finansierade av skattemedel, politiker och läkare med flera finansierade av skattemedel, så att dessa kan via skattemedel bedriva generell och systematisk skadar och dödarverksamhet mot nationen Sveriges medborgare?

 

 

 

 

 

 

 

STOPPA OMEDELBART DET GENETISKA EXPERIMENTET MOT MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINER”/BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEDICINSK TYRANNI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-06-16

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

 

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

 

[email protected]  [email protected]

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

 

 

 

Bästa Petra Lundh här kommer ytterligare mera om pågående ”vaccin” vansinne som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

Vad är Nürnbergkonventionen?

Läs på engelska

https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf

Läs på svenska

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

 

 

 

 

ÄR SVERIGE VÄRLDSLEDANDE PÅ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

Vem tror Du bästa riksåklagare Petra Lundh gav samtycke till detta fullständiga vansinne, se videon nedan denna text.

 

Dvs. inget informerat samtyck där heller, precis som med ”vaccinerna” som grovt uppsåtligt bedrägligt marknadsförts av staten Sverige mot nationen Sveriges medborgare som vanliga vacciner, vilket dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Dessa ”vacciner” är ett enormt livsfarligt genetiskt experiment mot/på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som ingen av nationen Sveriges medborgare kan ge informerat samtycke till eftersom staten Sverige generellt och systematiskt undanhållit att informera nationen Sveriges medborgare om detta genetiska experiment/”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Detta har kunnat ske bl.a. tack vare SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internet media INTE VARNAT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE FÖR DESSA SK ”VACCINER”/BIOVAPEN, trots att denna information över tid funnits tillgänglig för allmänheten via internet, alltså uppenbart delaktig medansvar i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh se dessa videos tillsammans med din stab på huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige/ Stockholm. Och läs på om svensk lagstiftning bl.a. om brottsmisstankarna att generellt och systematiskt utsätta nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet med dessa sk ”vacciner” som är kända World Wide som biovapen mot mänskligheten. Därtill uppenbar generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Läs också på om svensk lagstiftning

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

Se videon och vad staten Sveriges uppenbart och bevisligen sysslat med över tid mot nationen Sveriges medborgare, sprid det vidare i den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, som bevisligen beskyddas av sittande Sveriges regering och Sveriges riksdag, som sammantaget inte säkerställt att UTAN PERSONLIGT ANSVAR vansinnet förpassas till soptippen, vilket de med lätthet hade kunnat åstadkomma, precis som de säkerställde pandemilagen. Citat

 

COMPUTERBRAINS

 

 

 

This video is about the science of cybernetics and it´s founder Professor Norbert Weiner.
He gave us the Cyber concept, Computer Science, IT, AI and brain computer technology.
He warned that the science would come in the wrong hands and this recording tells of the issue, political brain-technology.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/75DUjKZ7lve7/

 

 

 

 

 

Se sedan dessa videos bästa Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagaremyndigheten i Sverige, och sprid vidare i den samhälls farligaste KLANEN I SVERIGE, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR.

 

Alltså dessa är väldigt många anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner och alla politiker inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner.

 

Och dessa sammantaget har makten över SKATTEMILJARDERNA, som de bevisligen missbrukar(stöld av skattemedel, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller) å det grövsta!

 

 

 

 

 

FÖLJ PENGARNA bästa Petra Lundh, skattemedel används INTE på ett effektivt sätt för skattebetalarna, citat

 

Dr. Judy Mikovits warns spike protein ”vaccine” injections may kill 50 million Americans

https://www.brighteon.com/4e0bdf1b-c0a8-4bd0-b777-ad610fabcea7

 

 

 

HIGHLIGHTS Dr. Lee Merritt warns about covid vaccine shedding and transmission

https://www.brighteon.com/2141d545-de69-4795-8749-0c43fe6e3484

 

 

 

Doctor on COVID Vax: ”We Screwed-Up. We didn’t realize the Spike Protein is a TOXIN”

https://www.brighteon.com/3d683a15-fc3d-432d-a057-3313969eb075

 

 

 

Lyssna också här bästa Petra Lundh

New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur

https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge

 

 

 

 

 

Bästa Petra Lundh se denna video och artikel av dr Mercola, dagens datum 2021-06-16, citat

Doctors Forbidden to Use What Could Have Ended COVID-19

There were dozens of randomized controlled trials conducted by clinicians with no conflicts of interest, yet its use with COVID-19 has been forbidden and censored. Why?

 

Mexico proved they could reduce hospitalizations by as much as 75% just by handing out four pills.

 

 

COVID, Ivermectin and the Crime of the Century

 

Data clearly show ivermectin can prevent COVID-19 and when used early can keep patients from progressing to the hyper-inflammatory phase of the disease. It can even help critically ill patients recover

 

Ivermectin has a long history of use as an antiparasitic, but its antiviral properties have been under investigation since 2012

 

Studies have shown ivermectin inhibits replication of SARS-CoV-2 and seasonal influenza viruses, inhibits inflammation through several pathways, lowers viral load, protects against organ damage, prevents transmission of SARS-CoV-2 when taken before or after exposure, speeds recovery and lowers risk of hospitalization and death in COVID-19 patients

 

Doctors have been told not to use ivermectin as large controlled trials are still lacking. However, once you can see from clinical evidence that something is working, then conducting controlled trials becomes unethical, as you know you’re condemning the control group to poor outcomes or death. In fact, this is the exact argument vaccine makers now use to justify the elimination of control groups and giving everyone the vaccine

 

The Frontline COVID-19 Critical Care Alliance recommends widespread use of ivermectin for all stages of COVID-19, including prevention

 

Se videon och läs hela artikeln

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/16/ivermectin-for-covid-19-infection.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210616_HL2&mid=DM903814&rid=1184357304&p4=20081210&p5=

 

 

 

 

 

Bästa Petra Lundh läs sedan dessa artiklar, citat

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 15. jun, 2021 MYCKET VIKTIG artikel som SKA SPRIDAS VIDARE i alla dina nätverk, du förstår varför när du läst hela artikeln, som citeras här nedan, citat;

 

Sanningar om det pågående globala bedrägeriet

 

 

När det gäller den aktuella ”Coronapandemin”, som ursprungligen aldrig varit någon pandemi i ursprunglig mening, så är det numera känt, att det inte är själva viruset (SARS-CoV-2) som är det farliga. Detta virus kan ge de symtom man kallar Covid-19, vilka är endast något allvarligare än en vanlig influensa.

 

Det ger mycket lindriga symtom hos unga och hos människor med ett bra immunförsvar (som t.ex. tillräckliga nivåer av C-vitamin, vitamin D3 och mineraler som zink, magnesium, selen och jod).

 

Det är nästan enbart sköra äldre människor och de med underliggande tillstånd som övervikt, diabetes, cancer, demens och andra kroniska sjukdomar som blivit allvarligt sjuka eller avlidit.

 

 

Men det som är absolut livshotande är nu de ”vacciner” man försöker få alla människor att ta. Och det tycks huvudsakligen bero på de ”spikeproteiner”, som dessa vacciner får kroppens egna celler att börja tillverka i stor skala.

 

Den vanliga teorin är, att spikproteiner är de ”spetsar”, som sitter på virusets yta och fäster vid en cells yta och gör att viruset kan ta sig in i cellens cytoplasma och där få cellen att enligt virusets genetiska instruktioner starta massproduktion av nya virus.

 

 

Vad man nu upptäckt är, att dessa spikproteiners allvarligaste verkan är, att de sprider sig i hela kroppen och förorsakar vaskulära skador i alla organ.

 

De ger alltså inflammationer i blodkärlen – inte minst i hjärta, lungor och hjärna. Det innebär risk för både blödningar och proppar i livsviktiga organ, vilket kan ge svåra skador, invaliditet – och även dödsfall.

 

 

Det finns emellertid ett motmedel mot spikeproteinets skadeverkan i kroppen. Det heter Suramin – som bl.a. den internationellt kända forskaren Dr Judy Mikovits berättat om. Det tycks hindra spikeproteinet från att sprida sig i kroppen och åstadkomma de nämnda skadorna på kroppens blodkärl.

 

 

Det finns uppgifter om att Suramin ”hämmar olämplig replikering och modifiering av RNA och DNA”, och gör att det återställer cellerna hos dem som vaccinerat sig – vilket därmed också skyddar mot överföring till oss som inte vaccinerats. Det talas om en ”shadowing effekt!

 

Man förhindrar därmed den cytokinstorm i blodet, som kan göra att blodet koagulerar, när immunförsvaret överreagerar.

 

 

 

Enligt samma uppgifter känner ”eliten” till det här, men man har ”mörkat” det för folket. Det hela är förstås mycket komplext. Men ämnet Suramin finns i naturen – se uppgifter om tallbarr längre fram – och är bättre än det som tillverkas i laboratorier.

 

 

Suramin har tidigare sålts under varumärket Geramin för injektioner. Men det går inte längre att få tag i. Det sägs herrarna Anthony Fauci och Bill Gates ha sett till.

 

 

OBS! Om man är gravid skall man absolut inte dricka tallbarrste, då det kan verka sammandragande.

Se receptet på bilden, överst på sidan.

 

 

 

Svensk kvinna med mod och engagemang

I denna sak framträdde nyligen Tove Jakobsson, känd hälsoinspiratör med holistisk inriktning.

 

Hon har med intuition, egna undersökningar av vetenskapliga studier och empirisk erfarenhet – samt en god portion sunt förnuft – kommit fram till en egen uppfattning, som hon med viss vånda valt att delge oss i en video (se länk nedan).

 

Till skillnad mot vissa andra experter och ”förståsigpåare”, som med ett leende kan delge oss de mest förfärliga sanningar – och därför kanske inte tas på allvar – så är Tove Jakobsson fullständigt kongruent i sitt framförande.

Hon visar öppet sin förtvivlan över vad som nu händer – och över de enorma svårigheter som finns att få fram sanningen om detta.

 

Ingen kan någonsin tvivla på hennes ärlighet och äkta känslor – och hon förtjänar därför i högsta grad att bli tagen på allvar – men mest av allt förstås därför att hon i sak har alldeles rätt!

 

Risken är förstås att hon – som många andra obekväma sanningssägare och ”visselblåsare” – blir kallad foliehatt och konspirationsteoretiker. Här handlar det om så enorma intressen – ekonomiska, politiska och prestigemässiga – att de som har makten är beredda att använda alla medel för att tysta henne och hennes kollegor i ”sanningssägarbranschen”. Vi ser detta varje dag.

 

När hon nämner att det hela tiden funnits enkla, effektiva och säkra botemedel mot Covid-19 – så är två av dem Hydroxiklorokin och Ivermektin. Om man tillåtits använda dessa två medel (det finns fler), skulle mycket få människot behövt belasta IVA på grund av Covid-19!

 

En anledning att ta Tove Jakobssson på allvar är just en annan ”sanningssägare” – nämligen den tidigare nämnda, oerhört sakkunniga och kända läkaren och forskaren Judy Mikovits, som i strikt vetenskapliga termer berättar samma sak.

 

Den som åtar sig att visa att hon skulle vara en ”foliehatt” har en omöjlig uppgift framför sig. Ett kort anförande av henne finns på den sista länken här nedan.

Tove Jakobssons video

https://youtu.be/VRvE9xDG-Ww

 

Judy Milkovits om Suramin

https://www.bitchute.com/video/lBA8DGUK16KF/?

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7041283/posting/sanningar-om-det-p%C3%A5g%C3%A5ende-globala-bedr%C3%A4geriet

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-06-15 Läs hela artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar, sprid vidare, citat

Hälsa handlar om ditt immunförsvar – inte läkemedel och vaccin

https://nyadagbladet.se/insandare/halsa-handlar-om-ditt-immunforsvar-inte-lakemedel-och-vaccin/

 

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

 

 

 

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 148 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu