• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 127

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 127

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 127

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM ÄR BIOTERRORISM ENLIGT OPARTISK SPETSSPECIALIST SAKKUNNIG

 

 

DR PETER MCCULLOUGH WITH REINER FUELMICH – BIO-TERRORISM BY VAXXINATION!

https://www.bitchute.com/video/HKi34RCgSen4/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=MAHA_Press_Release__18_June_2021&utm_medium=email

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

 2021-06-24

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

TROVÄRDIGHETEN FÖR SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA OCH STORA DELAR AV INTERNET/ALTERNATIV MEDIA ÄR LIKA MED NOLL

Detsamma gäller såklart Sveriges regering, riksdagen, Sveriges Kommuner och Regioner(fd landsting), politiker jävlarna och journalistjävlarna, de anställda tjänstemännen/kvinnorna inom stat, kommuner/regioner, läkarjävlarna som inte reser sig upp och värna nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, alla har uppenbart inte alls levt i verkligheten och sanningen, alla är uppenbart SUPER KORRUPTA och det är bara att FÖLJA PENGARNA!

 

Dessa ovan omnämnda beskyddar uppenbart den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen, alltså då före att värna nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, det är uppenbart detsamma som att generellt och systematiskt vara förrädare mot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

Börje Peratt delger mycket viktig MIDSOMMAR HÄLSNING till nationen Sveriges medborgare, läs hela artikeln, se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Vad är värst mänsklig dumhet eller bedragare?

Större delen av dagens industrimedicin är helt indoktrinerade i dessa ”lagar” och framför allt är vårdpersonal och forskare underkastade att lyda inte vetenskapen utan maktens tolkning och bestämmelser.

Ett mycket tydligt exempel på detta är hur mantrat ”vetenskap & beprövad erfarenhet” som man i Sverige till och med legaliserat, plötsligt kastas under bussen och ersätts med ”häxgift och bedrägeri”. Det till covidvaccin förklädda giftet som nu sprutas in i mänskligheten saknar vetenskapligt godkännande och är allt annat än ”beprövad erfarenhet”.

[I ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § kan man läsa: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Utifrån detta är varje vaccinspruta mot Covid illegal och den vårdpersonal som utför vaccinering bryter mot svensk lagstiftning.]

Hur medicinskt kunnig personal kan bortse från grunderna för vad man lovar när man blivit läkare är inte bara omstörtande utan kriminellt.

Läkare ursäktar detta svek mot sin roll, att skydda människan, med att de sett sjuka människor dö. Ja inte så konstigt då majoriteten är felbehandlade eller inte får någon vård alls utan i princip avrättas de.

Att vårdpersonal uppträder på detta bedrägliga sätt innebär också att alla patienter förs bakom ljuset. Det tror och hoppas att ett gift ska frälsa dem från en sjukdom som i praktiken inte är mer än en säsonginfluensa.

Ja visst hydran har i sin plan arrangerat att rädsla och masshysteri upprätthålls med i medierna dagligen rapporterade dödssiffror och larm om nya utbrott av ny versioner för att ytterligare skrämma skiten ur de omedvetna.

Så allt detta falskspel och alla dessa lurade människor som frivilligt utsätter sig för ett gift som underminerar deras immunförsvar och sannolikt leder till skador och tidig död.

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet...

De konspiratoriska makterna som jag benämner hydran ligger bakom en planerad globalistisk diktatur i avsikt att rycka undan de mänskliga fri- och rättigheter som människan kämpat för i tusentals år. Den tvingar på mänskligheten omfattande inskränkningar och förtryck som drabbar befolkningen i alla jordens länder.

Skall jag försöka namnge dess rollinnehavare så är det en oheliga allians av monopolkapitalistisk fascism iscensatt av Rockefeller Foundation, Bill Gates m fl och en kommunistisk diktatur iscensatt av Claus Schwab och World Economic Forum med understöd av Kommunistkina. Samtliga är finansierade och uppbyggda av läkemedelsindustrin och en konstellation av Romklubben, Bilderberggruppen och globala banker som även kontrollerar Världshälsoorganisationen, WHO.

Jag anklagar Sveriges regering, statsminister Stefan Löfvén och socialminister Lena Hallengren, för att ha åtlytt den diktatoriska globalismen och bedragit svenska folket och tvingat på befolkningen nedstängning, skadlig vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig pandemilag.

Jag anklagar riksdagens partier främst de borgerliga för att ha deltagit i undanröjning av mänsklighetens viktigaste försvar för det sant mänskliga där miljoner människor under århundranden dött i kampen mot slaveri, instängning, isolering, förtryck och galna medicinska försök. Denna kamp för vår frihet har de anklagade röjt undan på 12 månader.

Jag anklagar Sveriges Regering och riksdagens partier för att i ett “Brott mot mänskligheten” ha svikit Nürnberg koden, Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 7, FNs deklarationer om mänskliga rättigheter artikel 3, och Unescos sjätte artikel om etik och mänskliga rättigheter.

Jag anklagar regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström för inköp från kriminella företag. Folkhälsomyndigheten för spridande av felaktig statistik. Läkemedelsverket för undanhållande av statistik från vaccinets biverkningar genom långsam och fördröjd hantering.
Mediernas och särskilt SVT och TV 4 vars flagranta och avsiktliga felrapporteringar av allvarliga skadeverkningar från försöksvax.

Jag anklagar Sveriges medier och dess journalister och rapportörer för att ha svikit sin uppgift att kritiskt granska och undersöka uppgifter om covid, dess bakgrund, statistik och smittspridning. Ovanpå detta har man blivit propagandarör för att skapa masshypnos och ”tvinga på” befolkningen ett skadligt och oprövat jox man felaktigt kallar vaccin.

Jag anklagar samtliga ovan nämnda för att ha orsakat befolkningen svårt lidande ett ansenligt antal skadade och döda från biverkningar och vanvård och ogenomförda planerade vårdåtgärder.
Det uppblåsta covidhotet visar sig vara långt ifrån så farlig som påståtts vilket vetenskapen visat. Ändå har man drivit en nedbrytande politik och orsakat ett stort antal psykologiskt hälsonedbrytande och ekonomiskt skadade pga av orimliga inskränkningar.

Detta följs sedan upp med ett vaccinpass som är ett svårt ingrepp i mänskliga fri- och rättigheter som leder till polisstat och diktatur som vi i Europa och västvärlden inte sett sedan Nazityskland.

Anklagelsepunkterna är:
Masspropaganda baserad på osaklighet i strid mot kravet på att hålla allmänheten informerad om sakliga förhållande.
FHM
Sveriges medier. SVT, SR, TV4, Bonnierpressen, Schibstedt,

Inskränkningsåtgärder baserade på orimlig tolkning av smittläge.
Utlysande av pandemi i brott mot Svea Rikes lag, vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vaccinpass som ett svårt brott mot lagar och konventioner.
statsminister Stefan Löfvén,
socialminister Lena Hallengren

Inköpa av vaccin av svårt kriminellt belastade företag som Pfizer.
Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström

Lansering av vaccinkampanj med oprövad vaccin i strid med lagen om vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

FHM Anders Tegnell

Undfallenhet att informera landets invånare om de faror som det oprövade vaccinet inneburit med ett stort antal livsfarliga skadeverkningar och ett ansenligt antal dödsfall som man försökt mörka. Särskilt försvårande är att utsätta barn och ungdom för detta vaccin.

Läkemedelsverket

Underrapporteringen som ligger på endast 1% av alla fall innebär att det sannolikt redan efter 4 månader har dött fler än de som rapporteras döda av covidviruset.
Läkemedelsverket

Jag anklagar den del av svenska befolkningen som istället för att sätta sig in i fakta attackerar dem som förstått och genomskådat galenskapen.

Denna anklagelse är naturligtvis inte åtalbar men det bör uppmärksammas att masshypnosen slagit ut förståndet från en stor del av den svenska befolkningen som också nu genom massvaccinationens gift utsätter sig för stor skaderisk och även dödliga konsekvenser. Det innebär att många barn förlorar sina föräldrar.

Börje Peratt

Läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://humanismkunskap.org/2021/06/21/midsommartal-2021/

 

 

 

Mycket viktig artikel publicerad av dr Mercola, se videon, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln om ”vaccinerna”/biovapnen som är ett genterapi experiment, inte ett vaccin, där mänskligheten är ”försöksråttorna”,  ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

500x Deadlier Than Flu Shot, mRNA Inventor Speaks Out

Inventor of mRNA Interviewed About Injection Dangers

The COVID-19 injections have emergency use authorization only, which can only be granted if there are no safe and effective remedies available. Such remedies do exist, but have been actively censored and suppressed

Maskinöversättning;

COVID-19-injektionerna har endast tillstånd för akut användning, vilket endast kan beviljas om det inte finns några säkra och effektiva lösningar tillgängliga. Sådana lösningar finns, men har aktivt censurerats och undertryckts

Experimentation without proper informed consent also violates the Nuremberg Code,19 which spells out a set of research ethics principles for human experimentation. This set of principles were developed to ensure the medical horrors discovered during the Nuremberg trials at the end of World War II would never take place again.

Maskinöversättning;

Experimentering utan korrekt informerat samtycke bryter också mot Nürnbergkoden, 19 som anger en uppsättning forskningsetiska principer för mänsklig experiment. Denna uppsättning principer utvecklades för att säkerställa att de medicinska fasorna som upptäcktes under Nürnberg-försöken i slutet av andra världskriget aldrig skulle äga rum igen.

Läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/21/mrna-inventor-interviewed-about-injection-dangers.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210621&mid=DM909571&rid=1188434069&p4=20081210&p5=

 

 

SKATTEMEDEL HAR INTE ANVÄNTS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA,

LIV HAR SLÄCKTS, SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHETEN INOM SKOLMEDICINEN HAR BEVISLIGEN PRIORITERATS!

 

När kommer ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Läs den svenske läkaren Sture Blombergs artikel, publicerat 2021-06-20, sprid den vidare i alla dina nätverk, citat

SARS-CoV-2 och mRNA-injektionerna är biologiska vapen

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sars-cov-2-och-mrna-injektionerna-ar.html

 

Läs också Sture Blombergs artiklar, en serie av artiklar om, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 1.)

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sa-har-skadas-man-av-vaccination-mot.html

 

Viruset och ”Vaccinerna”/biovapnen är uppenbart producerade i akt, mening och syfte att skada och DÖDA MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

Covid-19 viruset är skapat i ett biovapen laboratorium, således en skapad och planerad plandemi, därtill dessutom skapade skadar och DÖDAR ”VACCINER”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Hur många flera ska skadas och DÖDAS av dessa ”vaccinerna”/biovapnen ur mänskligheten och nationen Sveriges medborgare innan Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare säkerställer att väl beprövade behandlingsmetoder som är effektiva och ekonomiskt fördelaktiga för skattebetalarna sätts in istället för skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, som självklart ska STOPPAS!

 

Att dessa ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS är självklart utifrån att det är uppenbart Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare eftersom dessa ”vaccinerna”/biovapnen har marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapnen inte är.

Dvs. inget INFORMERAT SAMTYCKE kan ges från någon av nationen Sveriges medborgare, alltså ett grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande av hela nationen Sveriges medborgare av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Producerade ”vacciner”/biovapnen som bevisligen skadar och DÖDAR mänskligheten, ett genetiskt experiment som ingen svensk medborgare kan ge informerat samtycke till bl.a. pga. att dessa marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa inte är, dessa är ”vacciner”/biovapen som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

Alltså mänskligheten som är ”försöksråttorna”, ”vaccinerna”/biovapnen som inte är traditionella vaccin, dessa är ”vacciner”/biovapen som bevisligen generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

Se dessa videos och sprid vidare i alla dina nätverk, fler och fler av de legitimerade läkarna i Sverige vågar träda fram och delge om verkligheten och sanningen, som uppenbart går ut på att STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

 

Publicerat 2021-06-23;

Erfaren läkare om vaccinerna och behandling av Covid-19 – Sture Blomberg i Swebbtv

https://swebbtv.se/w/8858015d-c23b-4a0a-b754-d7ac19c56879

En Presskonferens av Dr Glenn Dormer, Dr Hanna Åsberg

https://rumble.com/viyebp-en-presskonferens-av-dr-glenn-dormer-dr-hanna-sberg.html

Läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Hundreds of DOCTORS get covid-19 AFTER being vaccinated, with dozens hospitalized

https://www.afinalwarning.com/529482.html

 

Se videon och sprid vidare, mycket viktig information, citat

COVID, IVERMECTIN AND THE CRIME OF THE CENTURY ~ DR. PIERRE CORY & BRET WEINSTEIN

Dr. Pierre Kory, Chief Medical Officer of the FLCCC Alliance, joins Bret Weinstein, host of The DarkHorse Podcast to discuss “Covid, Ivermectin and the Crime of the Century.”

This program, which many quickly called “the best podcast I have ever listened to” lays out the truth about ivermectin and how the suppression of its efficacy against COVID-19 has cost hundreds of thousands of people their lives.

https://www.bitchute.com/video/rULiNFdlyFM1/

 

 

 

 

 

 

 

Uffe Bejerstrand har publicerat 2021-06-17, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Ulf Bittner med Ole Dammegård & Ulf Bejerstrand

Detta är klart intressant! Ole Dammegård är en mycket tänkvärd person…

Vi två är ledda på grönbete via den minst sagt lika energiske och konstruktive Ulf Bittner…

https://www.youtube.com/watch?v=eneaaM7x5NY

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 148 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu