• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 128

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 128

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 128

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM ÄR BIOTERRORISM ENLIGT OPARTISK SPETSSPECIALIST SAKKUNNIG

DR PETER MCCULLOUGH WITH REINER FUELMICH – BIO-TERRORISM BY VAXXINATION!

https://www.bitchute.com/video/HKi34RCgSen4/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=MAHA_Press_Release__18_June_2021&utm_medium=email

 

Svenske läkaren Sture Blomberg delger

SARS-CoV-2 och mRNA-injektionerna är biologiska vapen

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sars-cov-2-och-mrna-injektionerna-ar.html

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 2021-06-30

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

 

Svenske läkaren Sture Blomberg delger MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs och SPRID VIDARE, citat

SARS-CoV-2 och mRNA-injektionerna är biologiska vapen

När man skall ta ställning till hur man skall förhålla sig till SARS-CoV-2-vaccinationer, är det viktigt att veta att SARS-CoV-2 inte är ett virus som uppkommit på naturlig väg via muterade coronavirus från en speciell art av fladdermöss. Detta virus istället har skapats på Institutionen för Virologi i Wuhan i Kina.

 

Hur vet man detta? Man vet detta på flera olika sätt, som jag i korthet kommer att beröra här. Frågan om ursprunget i ett laboratorium i Kina kom upp redan under våren 2020, men avfärdades då av några enskilda forskare som ”osannolikt”. Detta perspektiv har emellertid fått förnyad aktualitet och slagits upp stort på nyhetssidorna på grund av en lång utredande artikel av vetenskapsjournalisten Nicho-las Wade.

 

Denne har varit redaktör för både Science (1967-1971) och Nature (1972-82 ) och därefter arbetat som vetenskapsjournalist för New York Times mellan åren 1982-2012 – och har lång erfarenhet både av vetenskap och av vad som krävs när man bedriver grävande jour-nalistik. Hans artikel finns översatt till svenska här på denna sajt och är väl värd att läsas:

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE; VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OCH DEN PÅGÅENDE BIOTERRORISMEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN  SVERIGES MEDBORGARE

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sars-cov-2-och-mrna-injektionerna-ar.html

 

 

 

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det är uppenbart FAKTA och bevisat att ”vaccinerna”/biovapnen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare. Det är lika uppenbart att de sk folkvalda politikerna, i Sveriges regering, riksdag, regionerna och kommunerna beskyddar den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det är lika uppenbart att de anställda tjänstemännen/kvinnorna inom stat, regioner och kommuner beskyddar detta fullständiga vansinne, och det är lika uppenbart att detta kan pågå tack vare de sk journalist jävlarna inom SVT/SR/TV4, riksmedia och stora delar av internet/alternativ media.

Dessa sammantaget, ovan omnämnda, är uppenbart delaktiga(och beskyddar) i världshistoriens värsta bedrägeri mot mänskligheten och därmed delaktiga i världshistoriens största Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Ytterligare Mera Fakta kommer fram i finska riksdagen

Det kom ett mail(tack Leif), som DU får del av och SKA SPRIDA VIDARE;

I Finland finns en riksdagsman som återigen framträder i riksdagen och delger om sanningen i fråga om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-06-29, se videon om 6:30 minuter och läs maskinöversättning(originalet på finska), undertexten till videon är vad som maskinöversatt, videon på finska, , citat

Fick detta tillsänt.  Min färgläggning & fetning. Ano Turtiainen Riksdagen i Finland 29.6.2021

Regeringens proposition HE 105/2021 om tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Tal – Ano Turtiainen vkk :

Herr talman! Vår högsta lag är konstitutionen. Jag vill påminna alla igen: ingenting går utöver det, ingenting. Vår konstitution garanterar oss frihet, integritet, fri rörlighet, skydd av personuppgifter, frihet att bedriva verksamhet, rättsskydd och, mina damer och herrar, även det som ni talar om med varje struntprat, nämligen jämlikhet.

Herr talman! I sitt betänkande har utskottet inte alls tagit upp det övergripande vansinnet i regeringens förslag, utan har bara gjort några ynkliga justeringar av det. Detta ändringsförslag är faktiskt det mest uppenbara och diskriminerande förslag jag har hört på länge. Det strider mot alla ovannämnda punkter i konstitutionen.

Dessutom talas det i regeringens lagförslag om ett tillförlitligt covid-19-test. Vad är ett sådant test? Det PCR-test som vi har nu är inte det. Varför vill regeringen att friska människor som kommer hit ska få en nål i huvudet och straffas om de inte följer reglerna? Varför ens testa asymtomatiska personer när WHO också har sagt att asymtomatiska personer inte är smittade?

Herr talman! Om PCR-testet är otillförlitligt och de asymtomatiska personerna inte är smittade och de rapporterade dödsfallen till följd av coronavirus inte överstiger nivån för normal säsongsinfluensa, på vilka grunder behövs då den föreslagna officiella ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar?

I Finland dör över 3 000 personer varje år av alkoholrelaterade orsaker, över 13 000 personer av hjärt- och kärlsjukdomar, cirka 150 personer dör varje dag. Ingen har officiellt dött av corona ännu.

På vilka grunder kan undantagstillstånd förklaras? Om parlamentet godkänner detta förslag kan Finland i framtiden stängas av på grund av en måttlig diarrékoppling. Och varje parti i parlamentet som trycker på ja-knappen kan omedelbart ta bort kravet på jämlikhet från sina tal och program.

Det enda regeringen bör göra är att undersöka de negativa effekterna av sina egna tyranniska handlingar på medborgarna.

Herr talman! Jag citerar från regeringens förslag: ”Vaccinationen av befolkningen mot covid-19 går framåt och har också visat sig förebygga infektion och minska smittsamheten, vilket är anledningen till att hälsomyndigheterna har rekommenderat att rekommendationer om testning och karantän för resenärer skulle kunna upphävas för vaccinerade personer”.

Den franska nobelpristagaren och virologen professor Luc Montagnier säger att de nya varianterna är ett resultat av vaccinering. Han säger att i alla länder följs utvecklingen av vaccinationsfrekvensen av en utveckling av antalet dödsfall. Han studerade patienter som vaccinerats och fann att vaccinerade personer nu skapar varianter som är resistenta mot vacciner. Med andra ord har de vaccinerade nu blivit varianter av antivirala länkar.

Regeringen föreslår därför att de friska ska genomgå obligatoriska tester och att de viruskloner som förgiftas av coronavirusinfektioner ska tillåtas att fritt sprida varianter i landet. Nu när vi vet att vaccinerade personer sprider sig och skapar nya varianter, hur ser parlamentet på att uppfylla följande uttalande i regeringens förslag: ”Å andra sidan skulle förslaget skydda rätten till liv och hälsa som garanteras i artikel 7 i konstitutionen”.

Kära regering, hur kan ni säga att förslaget skyddar rätten till hälsa när personer som vaccinerats med gifter fritt får sprida varianter i Finland? Med detta förslag sopar hela regeringen och riksdagen återigen golvet med den finska grundlagen. Jämlikhet kommer inte att uppnås och öppen diskriminering kan fortsätta.

Herr talman! Jag tittade på alla partiers webbplatser och där nämns jämställdhet. Mina damer och herrar, om ni röstar för detta ändringsförslag kommer jämlikhet inte att betyda någonting för er och ni kommer också att delta i diskriminering av människor i strid med vår konstitution. Professor Montagnier fortsätter: ”Detta är ett enormt vetenskapligt och medicinskt fel, ett oacceptabelt fel som historieböckerna kommer att visa.

Herr talman! Vid den andra behandlingen kommer jag att föreslå att detta lagförslag förkastas – tack.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Slut citat

Se videon, på finska, och sprid vidare om att det finns riksdagsman i FINLAND som delger om sanningen om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://www.youtube.com/watch?v=98ju26IdHHQ

 

 

 

Se videon och SPRID VIDARE, ”vaccinerna” är biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-06-27, citat

IT’S A BIOWEAPON._ — Dr. Richard Fleming

”IT’S A BIOWEAPON,” says Dr.. Richard Fleming referring to the virus and the genome of the virus. Dr. Fleming also asserts that new research indicates that the genetic sequences that are in the Pfizer and Moderna vaccines do not match the source code CoV-2 virus genome, but are spot on with the prion-like domain region which produces what the general public refers to as mad cow disease. This interview will chill you to the bone, please share it far and wide.

 

Dr. Fleming’s site:

https://www.flemingmethod.com/about

 

SE VIDEON OM ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK; VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

https://www.brighteon.com/2b956b1b-77cf-4699-a00e-bc87de2fa107

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare SKA STOPPAS OMEDELBART UTIFRÅN FAKTA/BEVIS

Se denna videointervju med Robert F Kennedy Jr, sprid den vidare, sanningen och verkligheten ska spridas vidare om ”vaccinerna”/biovapnen mot MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, videon på engelska och ca 6 minuter, värd varenda sekund, citat

Highlights – Robert F. Kennedy, Jr. on the covid crimes of Anthony Fauci

https://www.brighteon.com/aae3311c-5d10-4a62-b915-50816e3b43c6

Citerar lösryckta delar ur artikel om ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, läs hela artikeln, SPRID VIDARE, citat

Vaccines are the new gas chambers and 150 million Americans are walking right in, spurred by media-hyped Covid-19 fear

If Hitler could choose his weapons of mass destruction today, they would be bio-weapons disguised as inoculations. Are you “marked for death?” Do you have mad cow disease from the Nazi vaccines?

https://www.afinalwarning.com/530855.html

 

 

 

Maskinöversättning, SPRID VIDARE, varna alla för ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Framstående toxikolog säger till CDC att stoppa COVID-vaccinationsprogram

En framstående toxikolog och molekylärbiolog som arbetar med M.D. Anderson Cancer Center-Houston säger att den nuvarande COVID-19-kampanjen är en ”massiv klinisk studie” med den allmänna befolkningen som ämnen och kräver slutet på COVID-vaccinprogrammet.

 

Läs mer och VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/06/24/prominent-toxicologist-tells-cdc-to-stop-covid-vaccination-program.aspx

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, SOM GENRELLT & SYSTEMATISKT DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, ”VACCINERNA”/BIOVAPEN/BIOTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

FAKTA/BEVIS; BEVISEN FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA” ÄR ENORMA OCH ÖVERVÄLDIGANDE

2021-06-27

Covid-19 Vaccines Lead to New Infections and Mortality: The Evidence is Overwhelming

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-mortality-the-evidence/5746393

 

 

Israel’s “Killer Vaccine”: 50% of Those Infected Were Fully Vaccinated (2 Jabs)

The Israeli government has now confirmed that 50% of those infected had been fully vaccinated (2 shots).  What this suggests is that Pfizer’s mRNA vaccine is not only conducive to deaths and injuries, it has also resulted in an increase in Covid positive cases.

Moreover, reports confirm that those vaccinated have contributed to the spread of the virus to those who have not received the mRNA vaccine.

https://www.globalresearch.ca/israel-50-of-those-fully-vaccinated-2-jabs-have-tested-covid-positive/5748654

 

 

The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed: Estimates of “Positive Cases” are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

 

 

2021-06-26

Video: The Fraudulent Corona Pandemic. Crimes against Humanity. Dr. Reiner Fuellmich

Watch this video till the end, a statement by the lead lawyer in the alliance of global lawyers going after the criminals involved in the international virus network that started the previous “Swine Flu” Pandemic and now, the current Covid-19 pandemic.

The criminal scientists involved started the “Swine Flu” pandemic (H1N1) and got away with it some years back. They had a precedent to follow. All this criminal action is to reap multi-billion $ profits.

Remember, I disclosed that PFIZER pleaded guilty to the largest medical fraud case in USA in history relating to a drug pushed by Pfizer. So, it is not that such criminals do not exist in the pharmaceutical industry. Watch and Learn and share.

https://www.globalresearch.ca/video-the-fraudulent-corona-pandemic-crimes-against-humanity-dr-reiner-fuellmich/5748678

 

 

2021-06-22 FAKTA/BEVIS DÖDAR ”VACCNINERNA” SKA STOPPAS, räkna kallt med enorm underrapportering, förmodligen ca 1-10% inrapporteras,  SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VARNA FÖR ”VACCINERNA”, citat

15,472 Dead 1.5 Million Injured (50% Serious) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots

https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5748346

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN FUNGERAR INTE, DESSA ”VACCINERNA” SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

SPRID VIDARE; Lyssna från ca 36;30 min in i podden vad HEALTH RANGER Mike Adams delger 8 ggr högre risk att dö om du är vaccinerad, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

DELTA variant hysteria exposes covid vaccine FAILURE

https://www.brighteon.com/454b1f37-52be-49a0-b92c-b6cc36827d51

 

FAKTA

2021-06-30, citat

”Även om listan över brott som begåtts av myndigheter under COVID-19-pandemin är lång, är kanske det största brottet av alla det målmedvetna undertryckandet av säkra och effektiva behandlingar, inklusive ivermectin. Detta verkar ha gjorts för att skydda COVID-programmet ”vaccin” ”

Läs mer och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/30/ivermectin-covid-19-treatment.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210630_HL2&mid=DM915425&rid=1196012838

 

FAKTA

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en ENORMT VIKTIG artikel, läs hela, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

Om kunskaps spridande

Nu har Swebb-tv tagit initiativet att intervjua denne Sture Blomberg. Och vad han berättar är så omvälvande att det kommer att sätta skräck i många myndigheter (som Folkhälsomyndigheten) och större delen av läkarkåren.

Det innebär självklart att man kommer att försöka tillgripa alla medel för att stoppa denna information – och troligen på allt sätt odugligförklara denne oerhört kompetente och erfarne läkare.

På följande länk kan man se och lyssna till del två av intervjun. Gör det – och försök att sprida den till så många som möjligt. Det kan rädda människoliv! https://swebbtv.se/w/62304bf0-ea2a-468a-be33-08b05cd9c9e2

Läs hela artikeln och sprid vidare

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7045606/posting/om-kunskaps-spridande

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en ENORMT VIKTIG artikel, läs hela, SE VIDEON, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

Detta är absolut världshistoriens mest omfattande och dödliga bedrägeri. Och det är oerhört tragiskt – och närmast obegripligt – att en hel värld låtit sig luras!

Och här kommer länken till presskonferensen:

https://rumble.com/viyebp-en-presskonferens-av-dr-glenn-dormer-dr-hanna-sberg.html

Läs hela artikeln

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

 

2021-06-30

This Inexpensive Tablet Could End COVID

It’s effective, widely available and side effects are extremely rare. Recent reviews have found it reduces COVID-19 infection and deaths by an average of 81%.

Yet it’s being silenced in order to promote vaccines in what is perhaps the greatest crime of the century.

Läs mer, se videos och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/30/ivermectin-covid-19-treatment.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210630_HL2&mid=DM915425&rid=1196012838

 

 

 

 

2021-06-29

WHO scrubs its own website, quietly removing recommendation that children should not be vaccinated against covid

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/530593.html

 

2021-06-29

The greatest threat to humanity isn’t “covid,” but rather the Pandemic Virus Industrial Complex

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/531361.html

 

2021-06-29

Common sense and science make it obvious the CDC and WHO are lying about Covid-19, masks, social distancing, dirty vaccines, vaccine injuries and the “Delta Variant”

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/531731.html

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, lyssna på vad Mike Adams delger i podden, sprid vidare, publicerat 2021-06-29, citat

Delta variant hysteria exposes the sobering truth: Covid vaccines don’t work

We have now reached a stunning tipping point in the global push for mass vaccinations that inject people with spike protein bioweapons. New research finds that “fully vaccinated” individuals are suffering an eight times higher mortality rate than the non-vaccinated.

And a stunning report out of the UK finds that 62% of those dying from covid are people who have been vaccinated.

The covid vaccine, it turns out, doesn’t really work.

Delta variant vaccine failure now used to demand return to lockdowns, masks and social distancing

As I publicly predicted months ago, these new “variants” are greedily invoked by health tyrants to unleash a return to authoritarian lockdowns, mask mandates and other freedom-crushing demands. The failure of their own vaccine creates the very conditions that give them the power to take away yet more human freedoms. And just to add insult to injury, they demand you consent to every new vaccine they concoct, always with the same calculated lie: “If you just take THIS vaccine, then you’ll be safe and free!”

But it’s always a lie. The vaccines don’t really work as promised, and you’re never free until you stand your ground and say no to the medical tyrants.

Importantly, given that viruses constantly mutate in the wild, there is no future where medical tyrants voluntarily declare the pandemic to be “over” and stop demanding lockdowns, masks and vaccine injections.

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/531762.html

 

mRNA VACCINE INVENTOR CALLS FOR STOP OF COVID VAX

https://www.brighteon.com/c5fc7869-988a-4065-9ab3-57f8045911ac

 

BREAKING: CDC ADMITS COVID-19 VACCINES DON’T WORK/ ARE CAUSING HEART ATTACKS

https://banthis.tv/watch?id=60d92a038c25f22e97ad2f71

 

Ny studie gör chockerande upptäckt: Covid-vaccin DÖDAR två personer för varje tre räddade liv

https://samnytt.se/ny-studie-gor-chockerande-upptackt-covid-vaccin-dodar-tva-personer-for-varje-tre-raddade-liv/

 

Del 2. Erfaren läkare om vaccinerna och behandling mot Covid-19. Sture Blomberg i Swebbtv Vetenskap 37

Intravenöst C-vitamin räddar liv. Detta är andra delen av programmet om vacciner med Läkaren Sture Blomberg i ett samtal med Mikael Willgert.

 

Sture börjar med att förklarar varför vaccinerade kan ha svårt att klara mutationer av Covid-19. Det beror på att immunförsvaret kan ha problem att klara infektion med snarlika virus. Mutationen kan angripas av immunförsvaret som inte riktigt gör klart sitt jobb utan låter mutationen slinka igenom.

 

Sture berättar att han arbetade i Norge och kom då i kontakt med en behandlingsmetod mot septisk chock (blodförgiftning) som gav överraskande bra resultat. Patienterna blev klart bättre inom några timmar efter behandling med intravenöst C-vitamin. Detta blev en standardmetod på det norska sjukhuset där de nådde framgång i mängder av fall. Septisk chock har annars en dödlighet på ca 40%.

 

Se video intervjun och SPRID VIDARE

https://swebbtv.se/w/62304bf0-ea2a-468a-be33-08b05cd9c9e2

 

 

 

BIOTERRORISMEN/”VACCINERNA”/BIOVAPNEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

STOPPA ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

2021-06-25

MÅSTE SES videointervjun och SPRIDAS VIDARE,  fullt friska piloter DÖR efter injektioner med ”vaccinerna”, ”vaccinerna” kan således DÖDA piloter även under flygning med passagerare, ”vaccinerna” skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

Dr. Lee Merritt joins the Health Ranger to discuss vaccine MIND CONTROL and medical MADNESS

https://www.brighteon.com/47c07826-ebc8-4826-95ba-bdd6ab13d708

 

 

2021-06-26

Journalisten Julia Caesar i Sverige, ska såklart hedras, journalisten som delger verkligheten och sanningen om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, fokus på ”vaccinerna”, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln, se videon, SPRID VIDARE, citat

 

”Det största medicinska experimentet någonsin”

”Detta är det största okontrollerade kliniska försöket (försök på människor) i medicinsk historia. En osäker substans sprutas in i kroppen utan att någon har en aning om riskerna på lång sikt. Det är medicinskt missbruk i grotesk skala.”

 

Mannen som säger det här heter Roger Hodkinson och är en extremt välmeriterad patolog i Alberta, Kanada. Här intervjuas han av Del Bigtree som driver sajten The Highwire.

 

Om du bara ska se en enda video om Covid-19 och så kallade ”vacciner” rekommenderar jag den här. Den är upplysande, saklig och ärlig.

 

”Det finns ingen evidens över huvud taget i den medicinska litteraturen för de ingrepp som görs i namn av Covid-19: ansiktsmasker, lock downs, social distansering med mera” säger doktor Roger Hodkinson. Han beskriver det som sker som ”masshysteri”.

 

 

”Vi bör behandla Covid-19 som en vanlig säsongsinfluensa, med respekt och varsamhet och i synnerhet skydda de äldre.

Politikerna leker med medicin, och det är extremt farligt. De ska hålla sig till sitt eget område, de vet ingenting om medicin.”

 

”Det är ett massivt bedrägeri som pågår, den ena lögnen staplas på den andra utan slut, och nu handlar det om tvång när man försöker pressa människor att vaccinera sig.

 

Det är en mardröm. Det som sker är så galet att det inte ens går att använda som filmmanuskript. Befolkningen låter sig dras med, för den får ingen korrekt information om risker. Läkarnas röster har systematiskt tryckts ned.”

 

 

Vid cirka 26 minuter tar Roger Hodkinson upp så kallad shedding, det vill säga att verkningar av vaccinerna tycks sprida sig till ovaccinerade personer. Han refererar till obduktionen av en man i Wuhan, Kina, som avled av Covid-19. Obduktionen visade att mannen hade en koncentration av viruset i hudens svettkörtlar, och att det kan spridas via dem.

 

”Det var en väckarklocka för mig. En hypotes är att spikproteiner kan lagras i svettkörtlarna hos människor och spridas när de svettas, förångas och komma ut i luften som aerosoler. Vi vet att svett förångas, det är därför vi kan känna när någon luktar illa.”

 

”Om man står i nära kontakt med någon som har vaccinerat sig kan man alltså andas in spikproteiner från den personen. Men inga studier är ännu gjorda på hur spikproteiner tar sig in i kroppen, och de behöver göras innan vi avfärdar fenomenet som ”grupphysteri” eller något annat.”

 

”Om det sker en överföring av spikproteiner från vaccinerade till ovaccinerade handlar det om miljoner människor och måste givetvis undersökas” säger Roger Hodkinson.

 

Vaccintillverkaren Pfizers egna läckta undersökningsresultat visar att detta kunde hända, men Pfizer ville naturligtvis inte att de alarmerande resultaten skulle bli kända.

 

Observera att biverkningar som inrapporteras till till exempel det amerikanska biverkningsregistret VAERS enbart uppskattas motsvara en eller några få procent av det verkliga antalet.

 

Det är värt att notera att Europa har det största antalet rapporterade skador och dödsfall, vilket antagligen innebär att Europa har en bättre biverkningsrapportering än framför allt USA. Men utöver siffrorna här nedanför finns alltså ett mycket stort mörkertal.

 

 

 

 

 

Rapporterade biverkningar hittills av de nödgodkända substanser som nu sprutas in på miljoner människor i en världsomfattande kampanj. Observera att endast någon procent av alla biverkningar rapporteras. Mörkertalet är därför mycket stort.

Just nu pågår ett av de största informationskrig som världen skådat. Och det är bara början. På ena sidan står politiker, mainstream media och hela det medicinindustriella komplexet som försöker undanhålla sanningen om de så kallade covidvaccinerna.

Ledande mediehus och nätplattformar har ingått en överenskommelse om att ”gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna”.

Överenskommelsen träffades den 10 december 2020 (tio dagar efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gett nödgodkännande till covidvaccinerna) inom TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning för begränsning av information från mediehus och nätplattformar. Jag skrev om överenskommelsen i en krönika den 30 maj.

Dominerande media som de stora nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters, YouTube och Twitter censurerar systematiskt information om biverkningar som skulle kunna vara till nackdel för det medicinindustriella komplexets vaccinkampanj. Bland annat skickar media ut svärmar av så kallade ”fact checkers” som presenterar lögner och halvsanningar istället för korrekta fakta. Nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters med flera ägnar sig åt denna form av informationsbegränsning.

På den andra sidan står allmänheten, med en legitim rätt att få veta allt om ”vaccinernas” verkningar och biverkningar. Dessutom ett växande antal läkare och alternativmedia som arbetar för att fakta ska bli kända och spridas.

Roger Hodkinson påpekar det självklara:

”En mängd undersökningar pågår nu. Men de skulle ha gjorts innan man släppte ut vaccinerna på marknaden.”

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger enormt viktig artikeln, läs hela, se videon och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Hur länge skall galenskapen fortsätta?

Vi har nu i omkring 1½ år varit utsatt för världshistoriens största och mest dödliga bedrägeri!

Hur kan det vara möjligt?

Jo, när mainstream media i hela världen dagligen för fram samma budskap som ansvariga myndigheter och nästan hela kåren av läkare och forskare, så är det möjligt. Särskilt när man man på lösa grunder lyckats uppamma en oresonlig skräck för ett virus, som är obetydligt farligare än en vanlig säsongsinfluensa. Och när man effektivt blockerar alla dem som försöker informera om verkliga förhållanden.

Läkare och framstående forskare, som desperat försöker stoppa masshysterin, trakasseras, hotas och riskerar sina anställningar. För läkare finns risken att de fråntas sin legitimation – och därmed förhindras att försörja sig på sin profession, det som de är utbildade till.

De blir stoppade på Facebook, Twitter, Youtube och andra kanaler – och de släpps aldrig fram i radio eller TV. All saklig diskussion förhindras.

Men i detta till synes totala mörker händer det ändå att man blir glad över enskilda människors mod och styrka!

I dag hände just detta. De två svenska läkarna – Hanna Åsberg och Glenn Dormer – skriver brev till Folkhälsomyndigheten – och till alla Sveriges regioner. Och de håller en liten improviserad presskonferens i närheten av Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna.

De avslöjar i detalj det fruktansvärda som nu sker varje dag – världen över. Man injicerar människor – nu också barn – med ett oprövat preparat, som man kallar ”vaccin”, men som inte alls är något vaccin i traditionell mening.

Detta har redan förorsakat fler dödsfall än det aktuella viruset i sig – SARS-CoV-2 – och kommer sannolikt att ta död på miljoner människor.

Och sanningen är, att det aldrig hade behövts något vaccin – eftersom detta virus (som förorsakar Covid-19) som nämnts inte är mycket farligare än ett vanligt influensavirus.

Men ännu värre: Det har hela tiden funnits effektiva, säkra och billiga medel för att förebygga och bota sjukdomen.

Det handlar framför allt om Ivermektin och Hydroxiklorokin, som båda är gamla beprövade läkemedel – men som man nu uttryckligen har förbjudit läkarna att använda mot Covid-19 !!!

Dessutom vet man, att något så utomordentligt enkelt som tillskott av vitamin D-3 dramatiskt minskar risken för denna sjukdom (och andra infektionssjukdomar).

Det hedrar i hög grad dessa två läkare, som vågar berätta sanningen. Och det är i motsvarande grad en stor skam för de myndigheter och media som hela tiden medverkat i detta dödsbringande bedrägeri. Och deras läkarkollegor, som också medverkat och aktivt förmått människor att låta sig injiceras, har mycket att stå till svars för. De har som läkare haft ett särskilt ansvar att ta reda på vetenskapliga fakta om detta – och inte bara lita på vaccintillverkarnas skamlösa propaganda!

Naturligtvis kommer vi inte att få höra en enda rad om dessa modiga läkares insats i våra vanliga media – och någon reaktion från Folkhälsomyndigheten är nog helt utesluten. De har målat in sig i ett hörn och måste fortsätta hävda sina osanningar!

Detta är absolut världshistoriens mest omfattande och dödliga bedrägeri. Och det är oerhört tragiskt – och närmast obegripligt – att en hel värld låtit sig luras!

Läs mer och se videonhttp://www.svaradoktorn.se/427029039/7044151/posting/hur-l%C3%A4nge-skall-galenskapen-forts%C3%A4tta

 


SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin om sanningen och verkligheten, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Intervju med erfaren, kunnig och orädd svensk läkare – Dr Sture Blomberg

Jag har tidigare i flera sammanhang nämnt den svenske läkaren Sture Blomberg – främst i hans egenskap av mångårig och framgångsrik användare av högdoserat C-vitamin i intravenös form vid behandling av svåra sjukdomstillstånd.

Det mest spektakulära var kanske när han med den metoden lyckades rädda sin 81-åriga syster, som i USA lång döende i Covid-19. Läkarna där skulle stänga av respiratorn, eftersom man ansåg att hon inte skulle kunna överleva. Sture Blomberg lyckades med utnyttjande av juridiska finesser tvinga läkarna att avbryta den planeringen – och i stället sätta in intravenös C-vitaminbehandling. På kort tid tillfrisknade hans syster och kunde lämna sjukhuset och återvända hem!

Anmärkningsvärt är, att de flesta svenska läkare inte känner till den metoden – och att de i stället aktivt motverkar och varnar för höga doser C-vitamin!

Lika absurt som att svenska läkare och myndigheter också varnar för tillskott av vitamin D3 under den pågående ”pandemin” – trots att det finns många vetenskapliga studier, som utan minsta tvekan visar, att rejäla doser vitamin D3 dramatiskt minskar risken att bli allvarligt sjuk i Covid-19 (liksom andra infektionssjukdomar).

Läs mera och se videon, SPRID VIDARE

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7044439/posting/intervju-med-erfaren-kunnig-och-or%C3%A4dd-svensk-l%C3%A4kare-dr-sture-blomberg

”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, VARFÖR STOPPAS INTE DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE MOT MÄNSKLIGHETEN?

En generell och systematisk skadar och DÖDAR VERKSAMHET mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare pågår för fullt!

 

Varför beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare = Sveriges alla regioner(fd landsting) och kommuner, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA, tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, den samhällsfarligaste Klanen i Sverige, klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla omnämnda är delaktiga och delgivna om meddelat ansvar i det värsta bedrägeriet mot mänskligheten nämligen Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon om ”vaccinerna” som aldrig skulle ha släppts ut på marknaden, citat

 

CANADIAN WHISTLEBLOWER DOCTOR CHARLES HOFFE EXPLAINS THE DEADLY VACCINE SIDE EFFECTS ON PATIENTS

https://www.bitchute.com/video/OFAVzcORYQNB/

 

 

 

 

”This Experimental Vaccine must halt Immediately”

Se också denna video

TOP CANADIAN AND WORLD DOCTORS REVERSE COURSE AND NOW SAY ”STOP THIS INSANE TRIAL VACCINE”

 

Doctors around the world are now standing up with Canada’s top doctor and declaring outright that ”This Experimental Vaccine must halt Immediately”.

 

Truthers have been blasting out this Plandemic Hoax for well over a year.

Now, Doctors have had enough of this Genocide with a TRIAL Vaccine that has never been approved by the FDA and never will be approved.

 

Estimated Death tolls from the TRIAL injection now stand at well over 50,000 and that’s a very low estimate according to experts.

https://www.bitchute.com/video/OBHolLLVeDTM/

 

”Vaccinerna” skadar och Dödar mänskligheten, citat

Post-vaccine coronavirus wave is breaking across the UK; over 16,000 new cases and over a dozen deaths recorded

https://www.afinalwarning.com/530245.html

 

 

Israel faces new coronavirus outbreak even though its citizens already got vaccines

https://www.afinalwarning.com/529383.html

Maskinöversättning; citerar lösryckt delar ur artikeln, läs hela, sprid vidare, citat

I Indien orsakar Covid-vaccinerna 50 000 nya infektioner per dag.

Vågen av infektioner och dödsfall får ”nya varianter” av Covid-19, precis som planerat. Alla massmedier har informerats om att följa berättelsen och manuset.

 

Ytterligare ur samma artikel, nu originalspråket, citat

Only four percent of Indians are fully vaccinated.

That’s because word is getting out, circumventing the mass media, that vaccines are causing mass injury and death around the world.

 

Especially after the first vaccine delivers horrific side effects, and then every medical “professional” is instructed to tell you to get the next vaccine as soon as possible (if it’s been 2 weeks). People are figuring out the source of the carnage, and fast. This whole “Delta Variant” narrative is to cover up deaths and injuries caused by the vaccines, and next comes the fake PCR Delta Variant Test, to see if you “got it.” Get it? It’s all a scam.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.naturalnews.com/2021-06-24-covid-delta-variant-is-just-vaccine-injury.html

 

 

Viktig, explosiv intervju med uppfinnaren bakom mRNA tekniken.

Om hur girighet och ekonomiska intressen har gjort att man har blundat för alla varningssignaler. Avfärdat och gått förbi all normala säkerhets och försiktighetsåtgärder.

Uppfinnaren själv varnar för dessa Covid 19 ”vaccinerna”/biovapnen som är ett genetiska experiment, som uppenbart skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Hans uppfattning är; stoppa alla medicinska experiment med dessa mRNA injektioner. 

 

Se videon och sprid vidare

https://www.brighteon.com/c5fc7869-988a-4065-9ab3-57f8045911ac

 

 

 

SKOLMEDICINEN EN ”NAZIST AGENDAN” IMPLEMENTERAD I SVERIGE SEDAN MYCKET LÅNG TID

Medicinsk Tyranni  och Brott Mot Mänskligheten är uppenbart en del av makt- och myndighets missbrukarnas  agenda mot nationen Sveriges medborgare och mänskligheten

 

Den samhällsfarligaste klanen i Sverige, klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ett enormt HOT mot nationen Sveriges medborgare och mänskligheten

Du förstår strax mera, efter att sett denna video

MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE om vad som pågått över mycket lång tid i Sverige och är ett ENORMT HOT mot nationen Sveriges medborgare och mänskligheten, utan personernas kännedom, alltså precis som med ”vaccinerna”, utan INFORMERAT SAMTYCKE, som är i strid med Nürnberg konventionen, alltså en ”nazist agenda” mot nationen Sveriges medborgare och mänskligheten, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,

Öystein Rönne # 121 – Svensk hjärnkontroll!

https://rumble.com/vixswh-ystein-rnne-121-svensk-hjrnkontroll.html

 

 

 

Sanningen och verkligheten ska såklart fram om skolmedicinen och vad Du nu vet, tänk själv, ”vaccinerna” utan INFORMERAT SAMTYCKE, när nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt och bedrägligt via propaganda/hjärntvätten luras att vaccinera sig, med vaccin, som inte är vaccin, som bevisligen är en injektion, ett genetiskt experiment, ett biovapen mot mänskligheten, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

Läs också denna artikel, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citat

Spikproteinet är mördaren – Akta dig för mRNA ”vacciner”

 

Uppfinnaren av mRNA-typen av vaccin, Dr. Robert Malone, säger att vaccinet orsakar lipidnanopartiklar att ackumuleras i olika organvävnader, och speciellt ”i hög koncentration” i äggstockarna, vilket innebär att det orsakar infertilitet och / eller ofta missfall hos gravid kvinna. Se detta  – inklusive 15 min. videointervju med Dr. Malone och evolutionärbiolog Dr. Bret Weinstein. Vad som gör mRNA till ett ”icke-vaccin”, bättre kallat av CDC-tilldelade namn – experimentell genterapi –  farligt är att det producerar spikproteiner i alla celler i människokroppen.

 

Orsaken till denna snabba och ofta dödliga spridning av spikproteinet är vad Dr. Jane Ruby , medicinsk expert och läkemedelsforskare, kallar ”Magnetofection”, ett aggressivt magnetiskt gelavgivningssystem, inkluderat i injektionen – för att transportera spikproteinet i ”varpshastighet” in i varje cell i människokroppen.

Den tyska tillverkaren, Chemicell GmbH, Berlin (se detta ) av denna speciella magnetiska gel säger att den inte är avsedd för användning hos människor. Ändå använder Moderna och Pfizer det i sin mRNA-experimentella genterapi, som de ljuger om och kallar det falskt ”vaccin”. – Se Dr. Jane Rubys 9 minuter långa video här .

 

Detta magnetfektionstransportsystem är så kraftfullt att människor som fick sin spruta kunde klistra magneter på kroppen. COVID ”icke-vaccin” -injicerade lipidnanopartiklar berättar för kroppen att producera spikproteinet. Tack vare den magnetiska gelén lämnar de snabbt injektionsstället och ackumuleras i organ och vävnader. Se detta med Dr. Alex Pierson.

Spikproteinerna som aktiveras i praktiskt taget alla celler i människokroppen överväldigar kroppens immunsystem och bekämpar det snarare än det förstärker det. Detta kan leda till många komplikationer och infektioner över tiden. Vissa av dem, som blodkoagulering, vilket resulterar i trombos (blodproppar) och andra hjärtsjukdomar – och dödsfall – kan vara omedelbara resultat efter inympning.

 

Andra potentiellt dödliga effekter, många av neurologiska karaktärer, kanske inte dyker upp omedelbart utan bara över tiden – efter ett, två eller tre år? Det blir då svårt att spåra den svaghet som producerats av spikproteinet tillbaka till vaccinet.

I en övertygande video på en minut varnar Dr. Mike Yeadon, tidigare Pfizer Vice President och Chief of Science” Ingen som tar experimentvaccinet kan inte undkomma döden” . Se detta.

 

Vi kan bara hoppas att dessa ”komprometterade,” mestadels västerländska regeringar, kommer till sina sinnen och inser i tid vad de gör mot just de befolkningar som valde dem – och betalar deras försörjningsmöjligheter.

 

Om dessa så kallade ”världsledare” – föreställ dig, av dessa följer 193 FN-medlemsregeringar samma manus – något är inte helt rätt, passar inte dagordningen för hälsoskydd, utan passar snarare för en ond plan mot mänskligheten – om dessa ”världsledare fortsätter att följa diktaten från deras mörka satanistiska mästare, då kan de hamna i en domstol, i Nürnberg 2.0, för brott mot mänskligheten.

 

Dr. Reiner Füllmich , tysk-amerikansk advokat och ledande medlem av den  tyska  Corona Investigative Committee, har redan väckt flera rättegångar, inklusive grupptalan i Kanada och USA, och inledde rättsligt åtal mot individer och institutioner mestadels i Europa. Se videon nedan – Brott mot mänskligheten – och detta.

 

Sociolog, filosof, lärare och författare, Ed Curtin, hade detta att säga:

Jag vet att de experimentella mRNA-”vaccinerna” som pressas på alla inte är traditionella vacciner utan farliga experiment vars långsiktiga konsekvenser är okända. 

 

Och jag vet att Moderna säger att dess budbärar-RNA (mRNA) icke- ”vaccin” fungerar ”som ett operativsystem på en dator” och att Dr. Robert Malone, uppfinnaren av mRNA-vaccintekniken, säger att lipidnanopartiklarna från injektionerna rör sig genom hela kroppen och bosätta sig i stora mängder i flera organ där spikproteinet, som är biologiskt aktivt, kan orsaka massiv skada och FDA har känt till detta.

 

Dessutom vet jag att tiotusentals människor har drabbats av negativa effekter av dessa injektioner och många tusentals har dött av dem, och att dessa siffror underskattas kraftigt på grund av rapporteringssystemen.

 

Jag vet att med detta antal dödsfall i det förflutna skulle dessa experimentella sprutor ha stoppats för länge sedan eller aldrig börjat.

Att de därför inte har övertygat mig om att en radikalt ond agenda pågår, vars mål är att inte skada hälsan eftersom de ansvariga vet vad jag vet och mycket mer. Se hela texten till Eds uppsats här nedanför.

 

Läs hela artikeln

https://bakomkulisserna.biz/2021/06/25/spikproteinet-ar-mordaren-akta-dig-for-mrna-vacciner/

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 148 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu