• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 131

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 131

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 131

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

Doctor Describes What Makes COVID The Perfect Bioweapon

 

Covid Vaccine is a Bioweapon

 

THE TEN STAGES OF GENOCIDE

 

MIKROVAPENSYSTEM ANVÄNDS MOT MÄNSKLIGHETEN OCH KAN ANVÄNDAS FÖR ATT AKTIVERA BIOVAPEN

 

MIKROVÅGOR KAN ANVÄNDAS FÖR ATT AKTIVERA BIOVAPEN….. MED DÖDLIGA VIRUS……

 

Ny studie gör chockerande upptäckt: Covid-vaccin DÖDAR två personer för varje tre räddade liv

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-03

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser denna artikel här nedan, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödarverksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Läs ännu mera här, sprid vidare, publicerat 2021-07-02, citat

 

Injuries Surpass 400,000 Following COVID Vaccines

VAERS data released today by the CDC showed a total of 441,931 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 6,985 deaths and 34,065 serious injuries between Dec. 14, 2020 and June 25, 2021.

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-vaers-injuries-400000-following-covid-vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=9a3f60dd-044d-4b36-b366-4f476ee79ddf

 

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Robert F. Kennedy, Jr. Sounds The Alarm Over Genocidal Crimes of Anthony Fauci & Bill Gates

Du kan läsa hela intervjun på engelska i undertexten och såklart göra maskinöversättning av texten, om du har svårt med engelskan.

Se, läs och sprid vidare i alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.eu/aiovg_videos/robert-f-kennedy-jr-who-sounds-the-alarm-over-genocidal-crimes-of-anthony-fauci-bill-gates/

 

 

Bästa Petra Lundh, klan kriminaliteten är återigen högaktuell efter att en POLISMAN dödats i Göteborg, fruktansvärt att det gått så långt i den delen i Sverige att poliser dödas i tjänsten för rättssamhället.

 

Hur många skadas och DÖDAS av läkarna i Sverige i samband med ”vaccinernas”/biovapnens intåg mot nationen Sveriges medborgare, hur många skadas och dödas av den sk hälso- och sjukvården/skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin?

 

En läkares karriär sträcker sig normalt över ca 35 år, du kommer bli förvånad över hur många som dödas av läkare i deras karriär, och de är många läkare som uppenbart tillåts döda massor av människor, med ”rätt att DÖDA”, men var finns den ”rättigheten” instiftat i svensk lagstiftning av lagstiftaren bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

Arbetsgivare ansvaret i Sveriges alla regioner(fd landsting) ägs av arbetsgivaren i varje region, dessa är därmed också en del i skadar och dödar processen med ”rätt att döda”.

 

Alltså en säker ”allians” som över tid säkerställt i samverkan med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) denna skadar och dödar verksamhet kan utvecklas och dominera som den förmodligen värsta och farligaste skadar och dödar verksamheten mot nationen Sveriges medborgare.

 

Ett enormt hot mot nationen Sveriges alla medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet, nu särskilt i fokus ”vaccinera”/biovapnen, bioterrorismen mot nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Alltså då i samverkan med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin som säkerställer att producera biovapnen/”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och rättsstaten Sverige och journalist jävlarna inom SVT/SR/TV4, riksmedia och stora delar av internet/alternativ media beskyddar uppenbart denna skadar och dödar verksamhet med alla tillgängliga medel.

 

Tystnaskulturen, beskyddar kulturen, nepotismen och förtryckare kulturen i Sveriges borgar för det. Men när en polisman skjuts i tjänsten då mobiliserar politikerna och journalist jävlarna och hela rättssamhället och uttrycker sin avsky mot detta avskyvärda som hänt, vilket såklart är rätt och riktigt.

 

Men varför sker inte detsamma när mänskligheten utsätts för världsomfattande propaganda för ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som den enda lösningen mot Covid-19? Alltså ”vaccinerna”/biovapnen som uppenbart är bioterrorism som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Och detta sker med skattemedel, således finansierat av nationen Sveriges medborgare som gett politikerna i uppdrag att säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna.

 

Enligt läkaren och professorn Peter Götzsche, som har delgett i en av sina böcker, Peter Gøtzsches bok: “Konsten att överleva i en övermedicinerad värld”, delges om följande som får anses som specialist sakkunnighets faktaredovisning, följande, citat,

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

 

Källa till ovan citerat

 

https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/

 

 

 

Alltså utifrån allmänt känt publicerat av spetsspecialist sakkunnige ovan citerat kan följande konstateras;

 

I Sverige ca 50 000 skolmedicinska sk läkare presterar och leverera enligt följande över deras ca 35 åriga karriär;

 

50 000 x 35 = 1 750 000 dödade i tjänsten,

”med rätt att DÖDA” under deras 35 åriga karriär, var finns lagstödet för denna dödar verksamhet instiftat av lagstiftaren i svensk lagstiftning bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

 

 

 

 Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.

Ytterligare mera fakta bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh utifrån vad den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet uppenbart säkerställer och säkerställt i samverkan/samarbete med de skolmedicinsk läkarna, citat

 

Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

If you’ve ever wondered just how many people are killed every day with prescription drugs, chemotherapy and medical mistakes, our new website provides shocking numerical data based on cited sources.

PharmaDeathClock.com gives you a real-time count of all these deaths, aggregated from January 1, 2000.

Sources for the numbers are cited at the bottom of the page and include medical fatality facts from the World Health Organization, peer-reviewed medical journals, Consumer Reports, the CDC and other ”official” sources.
Guess what? Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.

See all the numbers, calculated in real time, at PharmaDeathClock.com.

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

Se videon med/av Öystein Rönne publicerad 2021-07-02, förstå sanningen och verkligheten om den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen, läkarna och sjuksköterskorna anställda i/via Sveriges Regioner.

Alltså således skattefinansierad verksamhet där skattemedel används för att bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar skattebetalarna/medborgarna/invånarna, anställda läkare och sjuksköterskor som injicerar nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen, som uppenbart är BIOTERRORISM mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citat

Vaccinmördarna!

https://rumble.com/vjbwv5-ystein-rnne-128-vaccinmrdarna.html

MÅSTE SES VIDEOS OM PROPGANDAN, GROV VILSELEDNING OCH PSYKOLOGISK KRIGSFÖRING MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

ALLTSÅ INGEN KAN GE INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, som bevisligen marknadsförts via propaganda som vanliga vacciner men är ett genetiskt experiment med människor som försöksråttorna. Läs Patentlag 4 kap. om Informerat samtycke, läs Nürnberg konventionen om medicinska experiment, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Krigföring mot dig

https://www.youtube.com/watch?v=wZoY9DX2wWI

 

Psyops- Integrerad del av statens maktutövning

https://odysee.com/@Zakleo:e/Psyposmakt:8

 

Läs denna artikel, rubriken talar för sig självt, sprid vidare i alla dina nätverk, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, vem med hjärncellerna i behåll ger INFORMERAT SAMTYCKE efter att fått korrekt, saklig och opartisk information, som Sveriges alla Regioner( fd landsting) och SVT/SR/TV4, riksmedia och Sveriges regering och deras medlöpare undanhåller och undanhållit nationen Sveriges medborgare och invånare över mycket lång tid,  citat

Ny studie gör chockerande upptäckt: Covid-vaccin DÖDAR två personer för varje tre räddade liv

Slutsatserna av en ny studie väcker frågan om det är nödvändigt att ompröva policyn och använda covid-19-vacciner mer sparsamt och med viss diskretion bara för dem som är villiga att acceptera risken.

https://samnytt.se/ny-studie-gor-chockerande-upptackt-covid-vaccin-dodar-tva-personer-for-varje-tre-raddade-liv/

 

MÅSTE SES VIDEO Se videon som ger dig mer insikter om ”vaccinerna”/biovapnen som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

GRAPHENE IN VACCINE?! NEW VAX STUDY WITH ELECTRON MICROSCOPE SHOWS PARTICLES SIMILAR TO GRAPHENE

https://www.bitchute.com/video/bMlOUr9qKD9n/

 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-07-03, citat

Doctor Warns Graphene In Pfizer ‘COVID’ Vaccine Could Be Causing Widespread Blood Clots

Dr. Jane Ruby joins Stew Peters as he hosts the final hour of the Alex Jones Show to reveal her most recent research into the questionable contents of the Pfizer ‘COVID’ vaccine: could graphene be causing blood clots in injection recipients?

https://banned.video/watch?id=60df9cef5a2e6c3e80561d05

 

MIKROVAPENSYSTEM ANVÄNDS MOT MÄNSKLIGHETEN OCH KAN ANVÄNDAS FÖR ATT AKTIVERA BIOVAPEN

MÅSTE SES VIDEO INTERVJUN MED DR BARRIE TROWER

Denna videointervju med dr Barrie Trower är enormt viktig för att förstå ytterligare mera om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och den propaganda och hjärntvätt som mänskligheten och nationen Sveriges medborgare blivit utsatta för av globalisterna och Sveriges regering och deras medlöpare.

”Vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare var som synes uppenbart redan från början vad som hela propaganda/rädslan och hjärntvätten/påverkan hade som målsättning.

Alltså andra effektiva lösningar, mycket väl beprövade fungerande behandlingsmetoder som svartmålades och undanhölls avsiktligt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Alltså målet var hela tiden ”vaccinerna”/biovapnen och detta som du nu får del av i dagens massutskick, och fått del av i tidigare massutskick, citat

MICROWAVE WEAPONRY’S USE ON PEOPLE EXPLAINED BY DR BARRIE TROWER

This IS a ”MUST SEE”!

This powerful video explains the truth regarding Microwave weaponry and other exotic weapons (psychotronic, electromagnetic, Radio Frequency, HAARP, GWEN towers, ELF waves) used by The UNITED STATES & other Nations worldwide, leaving NO DOUBT to all that is being used against unknowing people everywhere. If EVER you sought 1 video that tells it like it really is – THIS IS IT! It ALSO explains WHY the Police State mentality seemingl Worldwide. (TESTRA).

Dr Barrie Trower in a sit down interview tells all to ICAACT.

Today many are guilty of the same type sinister crimes many Scientists were hanged for after World War II’s Nuremberg trials. TRUTH IS STRANGER THAN FICTION. Well worth time spent to watch & LEARN the Truth.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=aMMEQNnSZIo&t=9s

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel i dessa tider med ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

MIKROVÅGOR KAN ANVÄNDAS FÖR ATT AKTIVERA BIOVAPEN….. MED DÖDLIGA VIRUS……

Fysikern och ingenjören dr Barrie Trower som är en brittisk fd mikrovågsvapenexpert för The Royal Navy och brittiska Secret Service påstår i en intervju från 2012 att:

  • regeringar beordrar vetenskapsmän att enbart ta upp att mobiltelefoner hettar upp huvudet,
  • “special force”s med radiouppkoppling på hjälmen utvecklade grov våldsamhet pga vissa frekvenser,
  • hela mikrovågssystemet redan är utplacerat dvs mobilmaster/baststationer är redo att använda mot befolkningen,
  • mobiler ger cancer och ADHD hos barn,
  • ett omfattande mikrovågsexperiment TETRA på befolkningen genomförs nu och är klart 2018,
  • man redan testat att mikrovågsbestråla demonstranter till depression och självmord,
  • mikrovågor kan användas för att aktivera biovapen flera år efter att inaktiva bakterier med dödliga virus spritts ut i ett land,
  • fysiska röster är enkelt att inducera i människor genom att med radio stimulera choclea (hörselsnäckan) på en individ,
  • USA:s ambassad i Moskva utsattes för mikrovågsexperiment utfört av ryssarna (personalen fick cancer) och
  • hjärncancern ökar dramatiskt och att länder väljer att undanhålla data från nationell statistik.

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2020/01/ljungqvist-5g-globalisternas-vapensystem/

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-02, se videointervjun med HEALT RANGER Mike Adams, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Global Human Extermination Plan’s Second Phase Revealed

 

Mike Adams joins Alex Jones live via Skype to reveal how the ‘COVID pandemic,’ along with future bio-warfare attacks, will be used to weaken the United States before a physical invasion where billions will perish and a communist world government will be established on the ruins of the world.

 

SE VIDEO INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://banthis.tv/watch?id=60df89ddc4e6653e3a626772

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Doctor Describes What Makes COVID The Perfect Bioweapon

https://banned.video/watch?id=60df63405de8233d5171e259

 

 

 

 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-07-03, citat

 

 

Medical Journal Confirms mRNA Vaccines Cause Spontaneous Abortions

Alex Jones breaks down how a study from the New England Journal of Medicine confirms that when pregnant women are given covid vaccinations during their first or second trimesters, they suffer an 82% spontaneous abortion rate, killing 4 out of 5 unborn babies.

https://banthis.tv/watch?id=60dfaf805a2e6c3e80575798

 

 

 

Covid Vaccine is a Bioweapon

 

Publicerat 2021-07-02 måste ses och spridas vidare, citat

Dr. Sherri Tenpenny: MDs Agree Agree the Covid Vaccine is a Bioweapon

 

Dr. Sherri Tenpenny of https://drtenpenny.com joins The Alex Jones Show to break down how more doctors are coming out against the Covid-19 injection bioweapon´

https://banned.video/watch?id=60de3f5f39edc63b5b3064e6

 

 

Se videon och sprid vidare

World Economic Forum Announces Global Corporate Lockdown of Free Speech

 

https://banned.video/watch?id=60de3dae39edc63b5b305535

 

 

Måste ses för att förstå Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

THE TEN STAGES OF GENOCIDE

 

 

https://banned.video/watch?id=60df47eb8f54c83cf1ba5072

KAN VARA MYCKET BRA OCH ALLMÄNBILDANDE ATT KÄNNA TILL OM DEN KRIMINELLA VACCIN OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN

 

Citat

Dödsfallen i mässling nästan noll långt innan mässlingsvaccinet introducerades

https://newsvoice.se/2013/04/dodsfallen-i-massling-nastan-noll-langt-innan-masslingsvaccinet-introducerades/

 

 

Citat

Därför ifrågasätter vi vaccination

https://vaccin.me/darfor-ifragasatter-vi-vaccination/

 

 

Citat

I tysthet förgiftas barn av aluminium i vacciner

https://newsvoice.se/2019/04/aluminium-barnvacciner/

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel som alla bör läsa och sprida vidare i alla dina nätverk, citat

 

Vaccinationsindustrin tillskrev sig själva äran att ha reducerat de stora farsoterna i världen.

Men i själva verket har vaccinationsindustrin fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset genom smart lobbyism.

De världsomfattande vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit.

 

Vetenskaplig forskning visar att mässling, kikhosta, sharlakansfeber och tuberkulos istället minskade på grund av bättre boendeförhållanden, folkbildning om hälsa, bättre näringsrik kost och allmänt bättre levnadsförhållanden från 1900-talets början fram till 1960-talet.

 

Samma sak gäller polio som jag återkommer till i en senare artikel.

 

Läs mer

https://torbjornsassersson.com/2011/01/vaccinationsindustrin-lurade-skolmedicinen-varlden/

 

 

 

Poliovaccin och polio – industrin visar vilseledande grafer igen

Vaccinationsindustrins företrädare visar vilseledande grafer och miljardbelopp doneras till forskning och tillämpning av globala vaccinationsprogram. En närmare betraktelse visar hur historien skrivs om för att passa budskapet om poliovaccinets påstådda förträfflighet.

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2011/05/poliovaccin-och-polio-industrin-visar-vilseledande-grafer-igen-2/

 

 

 

HOW PLUMBING (NOT VACCINES) ERADICATED DISEASE

http://www.organiclifestylemagazine.com/how-plumbing-not-vaccines-eradicated-disease

 

 

Vaccinindustrin betalar ut miljardbelopp till vaccinskadade

https://newsvoice.se/2017/09/lakare-varnar-vaccinrisker/

 

 

Läs ännu mera här

 

 

More transparency on vaccines, vaccinations and vaccine injuries

https://www.vaccineinjury.info/

 

 

                  

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser denna artikel här nedan, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödarverksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Läs ännu mera här, sprid vidare, publicerat 2021-07-02, citat

 

Injuries Surpass 400,000 Following COVID Vaccines

VAERS data released today by the CDC showed a total of 441,931 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 6,985 deaths and 34,065 serious injuries between Dec. 14, 2020 and June 25, 2021.

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-vaers-injuries-400000-following-covid-vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=9a3f60dd-044d-4b36-b366-4f476ee79ddf

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)      SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu