• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 132

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 132

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 132

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Domstolen avgör endast 152 dog av COVID-19 i Portugal, inte 17.000

 

How Many Will Ultimately Die From the COVID Jab?

Don’t believe it when they say the COVID vaccine ‘protects’ you.

 

Pfizer betalar $ 2,3 miljarder i största vårdbedrägeri

 

Johnson & Johnson agrees to pay $263 million in New York opioid settlement

 

Två doser ”vaccin” ger 885% högre chans att dö i covid-19 jämfört med ovaccinerade

 

ATT DE SOM ”VACCINERAT” SIG ABSOLUT INTE HAR BLIVIT INFORMERADE OM RISKERNA OCH ATT DE I SJÄLVA VERKET DELTAR I GENTERAPIEXPERIMENT DÄR DE FAKTISKT KAN DÖ

 

 

”Mitt problem är inte med vaccinet. Mitt problem är med regeringen, styrande organ och vissa människor som hindrar flödet av livräddande information och undertrycker sanningen från människor, och använder sedan tvång för att tvinga människor att ta detta vaccin. Det är den skändliga delen.

Förtrycket är så uppenbart och så uppenbart att läkare med oklanderlig referens utarmas för att bara yttra sig. Och sedan kopplar du ihop med beprövade metoder för förhospitalbehandling och protokoll som har visat sig minska sjukhusvistelse och dödsfall med 85%, och den informationen undertrycks.

Så här har du en dubbel censur där den positiva, hoppfulla, livräddande informationen undertrycks och de farliga resultaten av vaccinationsmetoden undertrycks. Det är en perfekt inställning för folkmord. ”

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-04

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

 

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Citerar lösryckta delar ur MYCKET viktig artikel, publicerad 2021-07-03, sprid vidare i alla dina nätverk, den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich har delgett följande enormt viktiga uttalande, som förmodligen kan utgöra grund för mycket allvarlig brottsmisstankar mot anställda läkare och sjuksköterskor inom Sveriges Regioner(fd landsting) och deras arbetsgivare.

 

Alltså som synes grovt uppsåtligt bedrägligt och grovt vilseledande utsätter nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet för mycket stor fara genom ”vaccinerna”/biovapnen och marknadsfört dessa (och injicerat miljoners invånare i nationen Sverige) som vanliga vacciner, vilket dessa inte är, och därmed säkerställt att nationen Sveriges medborgare omöjligen kan ge INFORMERAT SAMTYCKE till genetiska experiment ”vaccinerna”/biovapen som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Då alltså läkare, sjuksköterskor och arbetsgivaren, som alla uppenbart inte säkerställt fullständig information och upplysning om ”vaccinerna”/biovapnen, som marknadsförts som vanliga vacciner mot nationen Sveriges medborgare.

 

Men i verkligheten uppenbart generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och därtill uppenbart är ”vaccinerna ett genterapi experiment/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

 

ATT DE SOM ”VACCINERAT” SIG ABSOLUT INTE HAR BLIVIT INFORMERADE OM RISKERNA OCH ATT DE I SJÄLVA VERKET DELTAR I GENTERAPIEXPERIMENT DÄR DE FAKTISKT KAN DÖ

 

Fuellmich pekar på att massvaccinationspolitiken och de så kallade vaccinationspassen som införts på flera håll även strider mot Nürnbergkonventionen som antogs efter andra världskriget och som slår fast att människor måste ha valet att bestämma över sin egen medicinska behandling samt har rätt att upplysas och informeras om medicinska behandlingar.

 

En läkare eller annan sjukvårdspersonal får med andra ord inte behandla en patient om denna inte ger sitt uttryckliga samtycke – och detta efter att denne även förstår behandlingens eventuella biverkningar. Han menar att de som vaccinerat sig absolut inte har blivit informerade om riskerna och att de i själva verket deltar i ett genterapiexperiment där de faktiskt kan dö.

 

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyadagbladet.se/utrikes/reiner-fuellmich-coronapandemin-ar-en-pcr-test-pandemi/

 

 

Citerar lösryckt del ur artikel, publicerad 2021-07-03, läs hela och sprid vidare, citat

Reiner Fuellmich: “Coronapandemin är en PCR-test-pandemi”

Coronapolitiken har inte handlat om att värna folkhälsan, menar den profilerade tyske advokaten Reiner Fuellmich på basen av sin utredning av den pågående samhällskrisen.

 

Snarare visar politiken på en maktfullkomlig strävan från det ekonomiska och politiska etablissemangets sida att stärka sin kontroll över världens befolkning – och där man raskt driver på samhällsutvecklingen mot något som skulle kunna vara hämtat ur en mörk dystopi. Möt Fuellmich i en exklusiv intervju med Nya Dagbladet.

https://nyadagbladet.se/utrikes/reiner-fuellmich-coronapandemin-ar-en-pcr-test-pandemi/

 

 

Se denna mycket allmänbildande videointervju och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Reiner Fuellmich & Olé Dammegard interviewed by Ulf Bittner i SVERIGE GRANSKAS

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/06/04/reiner-fuellmich-ole-dammegard-interviewed-by-ulf-bittner-sverige-granskas/

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL/MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK BÄSTA RIKSÅKLAGARE OCH MYNDIGHETSCHEF PETRA LUNDH

Spetsspecialist sakkunnig delger i artikel publicerad 2021-07-04, citat

So, why would I immunize a demographic that has close to 100% chance of recovery with an experimental vaccine that has already killed more kids than the virus?

Slut citat

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN MÅSTE STOPPAS OMEDELBART

Utifrån att SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) nu har för avsikt att använda ”vaccinerna”/biovapnen mot nationen Sveriges barn, i avtal med Sveriges regering, nyligt publicerat, bör riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sveriges alla anställda säkerställa att FAKTA KOMMER UPP I DEBATTEN.

Alltså FAKTA om genterapi experimentet/”vaccinerna”/biovapnen som marknadsförts av ovanstående omnämnda som vanligt vaccin, vilket det bevisligen inte är, det är ”vacciner”/biovapen som bevisligen systematiskt och generellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Du läser ännu mer och ser videon i artikel här nedan;

Publicerat 2021-07-04 World Wide av dr Merola, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln, se videointervjun med Dr. Vladimir Zelenko och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citat

 

How Many Will Ultimately Die From the COVID Jab?

Don’t believe it when they say the COVID vaccine ‘protects’ you.

Take precautions now before the subacute risk phase sets in. The antibodies produced with the vaccination aren’t your best friend and, if challenged by COVID, flu or a cold, a deadly, overblown immune response could result.

In this interview, return guest Dr. Vladimir Zelenko discusses an incredibly serious concern, one shared with at least two other highly credible experts — Michael Yeadon, Ph.D., a life science researcher and former vice-president and chief scientist of allergy and respiratory research at Pfizer, and professor Luc Montagnier, a world-renowned virologist who won the Nobel prize for his discovery of HIV.

Yeadon, Montagnier and Zelenko all believe the COVID-19 shots could reduce life expectancy by several decades, depending on several factors, including whether you’re required to get booster shots.

In fact, there may be reason to suspect that many who get the jabs and subsequent boosters could lose their lives within two to three years, as a result of pathogenic priming.1,2

About 6,000 deaths have been reported so far, and death commonly occurs within 48 hours of injection. Many serious disabling events also occur rather rapidly, typically within a few days or weeks. However, Zelenko has a very dismal perspective on the accuracy of the VAERS database. He explains:

“According to a paper published by the Salk Institute in San Diego, they’ve discovered that the spike protein that’s generated through the vaccination itself has negative health effects. It’s toxic … on its own …

There’s plenty of evidence that shows that it spreads from the injection site and goes to the bloodstream, and basically comes into every single cell in the body.3,4

mRNA has a half-life of around one to two weeks, depending on the mRNA, and during that interim, each mRNA molecule makes around 2,000 to 5,000 spike proteins. So, we’re talking about trillions and trillions of spike proteins.

Your entire body becomes a spike protein factory. Several orders of magnitude more than if you were to get COVID, because COVID infects the upper and lower airways primarily. Those are the cells that get infected and begin to produce spike proteins. But here we’re injecting the vaccine and it actually travels to every single cell in your body and converts every single cell in your body into a factory for spike proteins.”

“If you look at the VAERS [vaccine adverse event reporting system], which in my opinion is a piece of garbage … as of today, let’s say says there’s 6,000 deaths associated with taking the vaccine. Well, we need to understand what that actually means,” Zelenko says.

“If you look at the 2009 Harvard study on the VAERS system, they said only 1% of events are actually reported. So, OK … whatever the number is, it’s not 6,000. Maybe only 10% are being reported. I don’t know. But definitely it’s being underreported.

To get to that number, Zelenko assumes only 10%5 of adverse effects are reported. Studies have indicated it could be as low as 1%.6,7 

That gives us a death toll of about 60,000, to which he adds another 140,000 given the fact that reports are being scrubbed and refused.

My problem is not with the vaccine. My problem is with the government, governing bodies and certain people that are obstructing the flow of life saving information and suppressing the truth from people, and then using coercion to force people to take this vaccine. That’s the nefarious part.

The suppression is so blatant and so overt that doctors with impeccable credentials are being deplatformed for just voicing an opinion. And then you couple that together with proven prehospital treatment approaches and protocols that have been proven to reduce hospitalization and death by 85%, and that information is being suppressed.

So here you have a dual censorship where the positive, hopeful, life-saving information is being suppressed and the dangerous outcomes of the vaccination approach is being suppressed. It’s a perfect setup for genocide.”

Slut citat

De tre sista styckena i ovan citerad text maskinöversatta här nedan, citat

Mitt problem är inte med vaccinet. Mitt problem är med regeringen, styrande organ och vissa människor som hindrar flödet av livräddande information och undertrycker sanningen från människor, och använder sedan tvång för att tvinga människor att ta detta vaccin. Det är den skändliga delen.

Förtrycket är så uppenbart och så uppenbart att läkare med oklanderlig referens utarmas för att bara yttra sig. Och sedan kopplar du ihop med beprövade metoder för förhospitalbehandling och protokoll som har visat sig minska sjukhusvistelse och dödsfall med 85%, och den informationen undertrycks.

Så här har du en dubbel censur där den positiva, hoppfulla, livräddande informationen undertrycks och de farliga resultaten av vaccinationsmetoden undertrycks. Det är en perfekt inställning för folkmord. ”

Slut citat

 

 

Ytterligare mer ur samma artikel som ovan, nu originalspråket, du kan göra egen maskinöversättning till svenska på sidan, citat

Why Is Humanity’s Survival Being Risked?

The questions on many people’s mind right now are, “Why are lifesaving early treatment approaches suppressed?” “Why are the toxic side effects and death rates of the vaccines being suppressed?” and “Why are entire continents being coerced into taking a vaccine that is both medically unnecessary and unproven in terms of safety and effectiveness?”

Taken together, none of it makes any sense, which is why people like Yeadon, Montagnier, Zelenko and others are raising concerns about global genocide. Is that what this is all about?

Is there an alternative interpretation of what’s happening? When you consider the actual data, mass vaccination simply isn’t necessary, so why the frantic push to get a needle in every arm? Zelenko explains:

“There’s something called medical necessity. So, let’s analyze if there’s any medical necessity for this vaccine, and you have to do that in a systematic way based on demographics.

If you look at the CDC’s data, anyone 18 and younger has a 99.998% chance of recovery from COVID-19 with no treatment. [Their risk of dying is] 1 in a million. It’s safer than influenza virus. If you gave me a choice, I would rather my kids have COVID-19 than influenza. So, why would I immunize a demographic that has close to 100% chance of recovery with an experimental vaccine that has already killed more kids than the virus?

If you look at the demographic between 18 and 45, people who are healthy have a 99.95% chance of recovery with no treatment … according to the CDC. Same question, why would I vaccinate a demographic that recovers on its own with no treatment?

Slut citat

Du läser mer, ser videon och SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/04/covid-vaccine-risks.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210704_HL2&mid=DM921233&rid=1199398540

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

An international team of lawyers and medical experts are seeking to charge the CDC, the WHO, and the DAVOS group with crimes against humanity.

https://www.banned.video/watch?id=60bfa39e05e4f2716bb9984b

 

 

Läs artikeln i sin helhet och sprid vidare, citat

Vaccinforskare medger ”stort misstag” – spikproteiner är ett farligt toxin

Skräckinjagande nya rön hittar oväntat spikproteiner i blodomloppet. Proteinet kopplas till blodproppar, hjärt- och hjärnskador, och potentiella risker för ammande barn och fertilitet.

Nya rön visar att coronavirusets spikprotein från COVID-19 vaccinationer oväntat tar sig in i blodomloppet, vilket är en trolig förklaring till tusentals rapporterade bieffekter, från blodproppar och hjärtproblem till hjärnskador och reproduktionsproblem, sa en kanadensisk forskare på vacciner mot cancer, förra veckan.

”Vi har gjort ett stort misstag, och vi har inte insett det förrän nu,” sa Bryam Bridle, en virus immunolog och associate professor vid Guelph universitetet i Ontario, under en intervju med Alex Pierson förra torsdagen, i vilken han varnade att hans budskap var ”skrämmande”.

Läs mer och SPRID VIDARE

https://www.nyariks.se/vaccinforskare-medger-stort-misstag-spikproteiner-ar-ett-farligt-toxin/

 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, läs och sprid vidare, citat

Två doser ”vaccin” ger 885% högre chans att dö i covid-19 jämfört med ovaccinerade

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>
Skickat: den 3 juli 2021 20:01
Till: Kalle Hellberg <[email protected]>
Ämne: Två doser ”vaccin” ger 885% högre chans att dö i covid-19 jämfört med ovaccinerade

Detta enligt officiell statistik från UK

https://dailyexpose.co.uk/2021/07/03/fully-vaccinated-people-have-a-885-higher-chance-of-death-due-to-covid-19-than-people-who-are-unvaccinated-according-to-official-data/

Men det ska du inte veta! Inte underligt att Londons kommunfullmäktige vill skriva kontrakt med ett företag som kan ta hand om och lagra en massa lik de närmaste 4 åren (enorma kylrum), vilket kommunen inte klarar av.

https://bidstats.uk/tenders/2021/W23/752550337

 

Beskrivning

Myndigheten försöker skaffa ett ramavtal för tillfällig kroppsförvaring i händelse av en alltför stor dödssituation för de 32 stadsdelarna och City of London, ledd av Westminster City Council.

Slut citat

 

 

Den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och skolmedicinen är uppenbart ett enormt HOT mot mänskligheten, du förstår strax mer, se videon och sprid vidare, citat

Operation Gender-Snip: Govt Hormone Experiments on Children

No consent, no testing, no concern. In both US & UK dangerous hormone therapy is being given to kids as young as 8 — in an off label use — by our governments. Why did we have Nuremberg Trials?

https://www.banned.video/watch?id=5caced64b021b7001c3153d2

 

Publicerat 2021-07-04, se videon och sprid vidare, citat

The Final Moves Of The NWO

https://www.banned.video/watch?id=60e1678903320c405f9c57e8

 

 

Domstolen avgör endast 152 dog av COVID-19 i Portugal, inte 17.000

Publicerat 2021-07-02, MÅSTE LÄSAS ARTIKEL om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Court rules only 152 died of COVID-19 in Portugal, not 17,000

Following a citizen’s petition, the Administrative Court of the Circle of Lisbon provided verified COVID-19 data showing that only 152 patients died from the disease from January 2020 to April 2021, not 17,000 as Portuguese authorities claim. The remaining deaths were attributed to various causes.

Nonetheless, some experts remain skeptical about whether even those 152 deaths are actually due to COVID-19. In a recent article on his blog, Andre Dias, a lung disease specialist from the University of Tromso – The Arctic University of Norway, said the ruling’s reference to 152 death certificates being issued “under Justice Ministry supervision” is suspicious since all death certificates are issued under the auspices of Portugal’s Ministry of Justice.

Therefore, death certificates for the others who supposedly died of COVID-19 could’ve only been issued by those same auspices. “We live in a fraud of unprecedented dimensions,” wrote Dias.

Dias also said a court order had to be issued before the Justice Ministry released the death certificates. As such, all those responsible for handling COVID-19 data, from cases to deaths, should be tried in court “if there is any dignity remaining in the rule of law,” added Dias.

Since the pandemic began, Portugal officially recorded around 879,000 cases of COVID-19 and roughly 17,000 deaths, according to data from Johns Hopkins University. More recently, Portuguese authorities have reintroduced draconian safety protocols in the Lisbon District following a surge in infections.

The number of daily and weekly infections in the district began surging again recently primarily because of the highly contagious Delta variant. The variant, also known to infectious disease experts as B.1.617.2, was first identified in India during a wave of infections there in April and May. It’s been linked to a resurgence of COVID-19 cases in Nepal, Southeast Asia, the United Kingdom and many other countries in Europe.

COVID-19 fatality is likely overestimated

https://www.afinalwarning.com/531864.html

 

 

Family doctor BLOWS THE WHISTLE on “extreme side effects” of Moderna vaccine, explains how the “vaccine is quite clearly more dangerous than COVID-19”

https://www.afinalwarning.com/532059.html

 

 

 

FÖLJ ALLTID PENGARNA

Läs denna mycket viktiga artikel, sprid vidare, citat

Big money for Big Pharma: World Bank to inject more money into Big Pharma’s accounts

The World Bank is set to inject more money into Big Pharma companies as the focus of global vaccine rollouts shifts to poor countries.

World Bank President David Malpass said on Wednesday, June 30, they will boost total financing for coronavirus (COVID-19) vaccine purchases and deployment to $20 billion from the previous target of $12 billion.

The initial $12 billion had been approved by World Bank’s Board of Executive Directors in October last year for developing countries to finance the purchase and distribution of COVID-19 vaccines, tests and treatments for their citizens. Financing for poorer countries is on grant or highly concessional terms.

The World Bank also announced Wednesday that it is providing over $4 billion for the purchase and deployment of COVID-19 vaccines for 51 developing countries, half of which are in Africa.

More than half of the financing comes from the International Development Association (IDA), the bank’s fund for the world’s poorest countries. This financing is part of the bank’s $20 billion commitment to help low- and middle-income countries acquire and distribute vaccines and strengthen their health systems. (Related: Coronavirus pandemic creates 9 new Big Pharma billionaires.)

That commitment will be scattered to developing countries for their vaccine rollouts within 24 months.

In April, World Bank announced that $2 billion of that fund will support COVID-19 vaccination in Afghanistan, Bangladesh, Cabo Verde, Cote d’Ivoire, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Ethiopia, the Gambia, Honduras, Lebanon, Mongolia, Nepal, Philippines, Rwanda, Tajikistan and Tunisia.

“Access to vaccines is key to altering the course of the pandemic and helping countries move toward a resilient recovery,” Malpass said at the time. “Our programs are helping developing countries respond to the health emergency and have financing available for vaccines.”

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/532562.html

 

 

Den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin fortsätter som vanligt, läs denna mycket viktiga artikel, OCH SPRID VIDARE, publicerat 2021-07-03, citat

Johnson & Johnson agrees to pay $263 million in New York opioid settlement

 

Maskinöversättning av lösryckta delar ur artikeln, citat

Pfizer har sedan länge vilseledt allmänheten om sina droger

Pfizer hade också en lång historia av att vilseleda allmänheten om sina droger.

År 2000 publicerade  Washington Post  en stor exponering som anklagade Pfizer för att testa ett farligt nytt antibiotikum som heter Trovan på barn i Nigeria utan att ha fått korrekt samtycke från sina föräldrar. Experimentet inträffade under en meninginepidemi 1996 i det västafrikanska landet.

2001 stämdes Pfizer i amerikansk federal domstol av trettio nigerianska familjer, som anklagade företaget för att använda sina barn som mänskliga marsvin. (Relaterat:  GÖRA DÖD: Pfizer kräver global ersättning mot stämningar innan det tillhandahåller Wuhan coronavirusvacciner. )

Intressant är att Washington Post nu försvarar samma företag när det gäller COVID-19-vaccinet.

Pfizer betalar $ 2,3 miljarder i största vårdbedrägeri

Läkemedelsjätten betalade också ut 2,3 miljarder dollar 2009 för att lösa straffrättsligt och civilrättsligt ansvar till följd av den olagliga marknadsföringen av vissa läkemedelsprodukter . Det var den största hälso- och sjukvårds bedrägeri uppgörelse i historien av justitiedepartementet .

Pharmacia & Upjohn Company Inc., ett dotterbolag till Pfizer, har gått med på att erkänna sig skyldig till brott mot livsmedels-, läkemedels- och kosmetiklagen för att ha missbrukat Bextra i avsikt att bedra eller vilseleda. Bextra är ett antiinflammatoriskt läkemedel som Pfizer drog från marknaden 2005.

Företaget gick med på att betala en kriminell böter på 1,195 miljarder dollar, det största straffrättsliga böter som någonsin har införts i USA för alla ärenden. Pharmacia & Upjohn förverkade också 105 miljoner dollar för en total kriminell lösning på 1,3 miljarder dollar.

Dessutom har Pfizer gått med på att betala 1 miljard dollar för att lösa anklagelser enligt den civila lagen om falska anspråk att företaget olagligt marknadsförde fyra droger – Bextra; Geodon, ett antipsykotiskt läkemedel; Zyvox, ett antibiotikum; och Lyrica, ett antiepileptiskt läkemedel.

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/532199.html

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)      SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu