• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 133

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 133

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 133

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

Vi pratar om ett brott mot mänskligheten med regeringars medverkan eller åtminstone deras deltagande. 

 

MELLAN 98% OCH 99% AV INNEHÅLLET I VACCINATIONSFLASKORNA MOTSVARAR GRAFENOXID

Som de har sagt är detta inte ett vaccin utan en dos ren grafenoxid i venen.

Grafen är giftigt, det är en kemikalie, ett giftigt kemiskt medel. Introduceras i organismen i stora mängder, orsakar det tromber . Det orsakar blodproppar

Kort sagt, vi pratar om samtidig och gradvis massförgiftning av hela världsbefolkningen. 

att det verkligen finns solida bevis på grafenoxid i provet och att det också är huvudkomponenten i det de felaktigt kallade ett vaccin . 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-05

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

 

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Ännu mera FAKTA i detta massutskick bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, vänligen säkerställ rättssäker handläggning och därtill att alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige får del av all denna mycket avgörande informationen/fakta som delges i dagens massutskick.

Nationen Sveriges alla invånare och medborgare ska skydda mot ”vaccinerna”/biovapnen som falskeligen marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa verkligen inte är.

Du bästa Petra Lundh har förmågan att särskilt förstå detta efter dagens massutskick mycket nogsamt genomlästs och studerats av dig och dina anställda.

Nationen Sveriges alla invånare förväntar sig att Åklagarmyndigheten i Sverige mycket skyndsamt sätter STOPP för ”vaccinerna”/biovapnen utifrån att din myndighet besitter kompetensen och därtill kan inhämta spetsspecialist kompetens från bl.a. de som idag omnämnes i massutskicket, ert uppdrag är inte att beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen, eller hur bästa Petra Lundh.

 

 

Måste ses videos om ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBGORGARE

Publicerat 2021-07-03 citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, se videos och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

MELLAN 98% OCH 99% AV INNEHÅLLET I VACCINATIONSFLASKORNA MOTSVARAR GRAFENOXID

Som de har sagt är detta inte ett vaccin utan en dos ren grafenoxid i venen.

Grafen är giftigt, det är en kemikalie, ett giftigt kemiskt medel. Introduceras i organismen i stora mängder, orsakar det tromber . Det orsakar blodproppar

El Gato al Agua , den spanska nationella talkshow som José Javier Esparza är värd för, har gett utrymme i sitt program till biostatistikern och grundaren av La Quinta Columna för att kommentera den officiella delrapporten om analysen av den första vaccinationsflaskan erhållits. Enligt Delgado har La Quinta Columna fått ett dussin mer från olika laboratorier och kommer att fortsätta att analysera dem tillsammans med University of Almeria utan vila.

Under hela programmet har det blivit allas sinne att mellan 98% och 99% av innehållet i vaccinationsflaskorna motsvarar grafenoxid . Som de har sagt är detta inte ett vaccin utan en dos ren grafenoxid i venen.

Orwell City har sammanfattat, transkriberat, översatt, redigerat och textat videon på engelska för sina läsare.

Länk: Rumble

https://rumble.com/vjd5sf-98-to-99-of-the-vial-is-graphene-oxide-the-main-component-of-the-vaccine-is.html?mref=lveqv&mc=48pz1

 

José Javier Esparza:  Ricardo Delgado, god kväll. God kväll. Ett nöje att ha dig här i El Gato al Agua, även om du vet att vi båda kommer att vara i trubbel senare. Men hur som helst, det är ett nöje. 

Ricardo Delgado:  Nöjet är mitt. Först och främst vill jag tacka denna TV-station och programmet för möjligheten att presentera de preliminära resultaten av studien.  

Jag tycker att det är viktigt på grund av den situation vi befinner oss i, där praktiskt taget alla ifrågasätter, som jag säger, vaccinationsflaskornas bakgrund. Idag är det svårt att ens tänka på möjligheten att de officiella medierna säger sanningen. Så först och främst, som jag säger, tack.  

 

Vad vi har gjort är den forskning som någon borde göra. På något sätt ger jag alltid samma exempel, men om vi frågar vilka ingredienser eller om dem, frågar vi alltid vilka ingredienser som kan finnas i en hamburgare. Hur kan vi då inte veta säkert vad vaccinets verkliga sammansättning är när dess innehåll går direkt i venen, eller hur? Och också flera gånger flera doser, troligen upp till en tredjedel och en fjärde per år. 

 Allt detta började … Som Dr. José Luis Sevillano sa då: ”När de börjar vaccinera kommer vi verkligen att veta vad de kan injicera.” Sedan började som sagt allt detta när vi såg fenomenet magnetisk anomali, ett fenomen som länge förnekades, men idag har redan bevisats. Det finns miljontals videor av människor som går runt om i världen. 

Ett fenomen som länge förnekades, men idag har redan bevisats. Det finns miljontals videor av människor som går runt i världen. Videor om detta fenomen, låt oss kalla det ‘pseudomagnetism förvärvad efter inympning’, men det kan också förvärvas på andra sätt. 

Så när vi genomförde den grundläggande epidemiologiska studien började vi undra vilka material eller nanomaterial som kan orsaka magnetism i kroppen. Och inte bara magnetism, men det kan fungera som energikondensatorer, för jag har också mätt i en multimeter en viktig laddning … 

 

José Javier Esparza:  Ett ögonblick, Ricardo. Ursäkta mig ett ögonblick. Om någon har stannat vid sidan om att de har varit på Mars under de senaste månaderna talar vi om det fenomenet som har fyllt Internet, av människor som vaccineras och som inte vaccineras som tar lite magnet de har i kylskåp och det håller fast vid dem. Och det finns människor som till och med får skedar fast vid dem. 

 

När, som Kalcker förklarade,  skedar inte borde fastna eftersom vi pratar om rostfritt stål och det har ingen magnetism . Men det är sant att de håller fast och vi har alla sett det. Så då har människor inokulerats med något vi inte vet vad det är och att fråga om det är förbjudet. 

 

Ricardo Delgado:  Ja, och inte bara metallföremål.  Detta är ett fenomen med elektromagnetisk induktion i metallen som fäster nära ympningsområdet . 

 

Dessutom har vi funnit att magnetismen sedan rör sig mot huvudet. Och detta är mycket viktigt. Visst för det syfte de kan söka. Dessutom mäts en potentiell skillnad med en multimeter: personen blir en superledare. 

 

Det vill säga det sänder ut och tar emot signalerOch när vi hittade materialen som kan orsaka denna typ av förändringar i kroppen började vi prata om grafen . Vi misstänkte att det var grafenoxid eftersom det hade alla de egenskaper som magnetiserade människor uttryckte efter inympning. 

 

José Javier Esparza:  Varför är grafen dålig? För att varje dag vi äter, dricker … kort sagt eller injicerar (de som injicerar) introducerar vi många saker som bara skit i våra kroppar. Varför kan särskilt grafen vara alarmerande? 

 

Ricardo Delgado: Grafen är giftigt, det är en kemikalie, ett giftigt kemiskt medel. Introduceras i organismen i stora mängder, orsakar det tromber . Det orsakar blodproppar . Vi har alla vetenskapliga artiklar för att säkerhetskopiera det. Det orsakar postinflammatoriskt syndrom, det orsakar förändring av immunsystemet. 

Och när redoxbalansen bryts, i den meningen att det finns mindre av kroppens egna reservglutation än ett infört giftmedel som grafenoxid, genererar det ett kollaps av immunsystemet och en cytokinstorm. Med andra ord, något som liknar den fashionabla sjukdomen, eller hur? 

 

José Javier Esparza:  Hela COVID-sjukdomen. Och sedan fick du, som redan misstänkte vad allt detta handlade om, en injektionsflaska med vaccin och tog den till Public University of Almeria. 

 

Ricardo Delgado:  Faktum är att allt möjligt genom Rafa Navarro ( cop225 ) lyckades få polisen. Vi träffades vid den tiden och fick det levererat. Jag begärde en tjänst som du har här. Fakturan till University of Almeria är att analysera innehållet. 

 

José Javier Esparza:  Jag tror att vi har bilden av den vi också har fått. Brevhuvudet från Public University of Almeria. Det står faktiskt i rapporten. 

 

Och jag vill betona att detta är en objektiv vetenskaplig rapport från Public University of Almeria. Det vill säga, vi pratar inte här om något mindre, vi talar om en riktig klinisk analys. Ursäkta mig, Ricardo. Fortsätt. 

 

Ricardo Delgado:  Faktiskt. En universitetsprofessor med doktorsexamen i kemivetenskap och en examen i biologi tog hand om forskningen. Idag är det redan fler som samarbetar med honom, och han publicerade en preliminär rapport med ganska starka slutsatser eftersom det fanns solida bevis på förekomsten av grafenderivat i urvalet.  

 

Idag vet vi till och med mer och snart kommer vi att publicera kompletterande studier som gör denna preliminära rapport mer solid. Men det är väldigt viktigt: från och med den här tiden måste vi inte sluta, för kom ihåg att marknadsföringen av ansiktsmasker stoppades just för att de bar grafenpartiklar, båda på 500 000 i Madrid, i La Rioja, i Castilla-La Mancha , etc., i en stor del av världen och i Kanada. 

 

Ni vet alla att masker med nanoteknik, som de för Decathlon, och med grafensymbolen fortfarande marknadsförs. Så vad vi måste fråga oss är: om maskerna togs bort för att de orsakade eller kunde orsaka lungkänslor genom att införa det grafentoxiska ämnet, hur är det möjligt att det införs i flaskan? Dessutom i en avsevärd mängd. 

 

Vad vi har funnit där, enligt vad universitetet som har gjort den här studien säger, är att huvudkomponenten är exakt grafenoxid och i en mycket liten mängd av något annat, men framför allt är det grafenoxid.  

 

Och med tanke på att alla människor som inokuleras med Pfizer-vaccinet, vilket var det vi skickade för analys, liksom Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Janssen, Sinovac och alla typer av vacciner får magnetiska egenskaper, misstänker vi med många indikationer att de alla innehåller mer eller mindre doser grafen, grafenoxid. 

 

José Javier Esparza:  Ricardo, Pedro Ferré Barbadillo och Carlos Esteban frågar dig något. Pedro. 

 

Pedro Ferré: God kväll. Jag ville fråga dig om detta fenomen med magneter, magnetism, passerar det med tiden eller fortsätter de människor som upptäcker det, som känner det, att behålla det trots att månader har gått? 

 

Ricardo Delgado:  Det verkar som att kroppen har en viss förmåga att naturligt eliminera grafenoxid genom vissa immunologiska mekanismer. En gång inuti kroppen fungerar det som om det vore ett biologiskt medel som sådant, som om det just var SARS-CoV-2. föregångare till glutation. 

 

Så det är därför vi misstänker att de försöker införa en andra och en tredje dos. Nu intranasalt. De pratar redan om nya intranasala vacciner med grafenoxid nanopartiklar. Både för influensa och COVID-19, eftersom det i aerosoler är mycket mer potent. 

Vi har också sett vetenskapliga studier från februari till september 2020 av en behandling för COVID-19 med N-acetylcystein, som är en föregångare till glutation.

 

Och å ena sidan vet vi att just N-acetylcystein eller glutation själv bryter ner grafenoxid. Det är därför vi tror att vi antagligen träffar sjukdoms orsakande eller etiologiska medel .  

 

Pedro Ferré:  Jag förstår. 

 

José Javier Esparza:  Ricardo, en fråga från Carlos Esteban nu. 

 

Carlos Esteban:  Hej god kväll. Jag ska spela djävulens advokat. 

 

Ricardo Delgado:  OK. Varsågod. 

 

Carlos Esteban:  University of Almeria undersöker detta och fastställer att grafen finns i flaskan som du har skickat. Och denna injektionsflaska, hur vet vi att det verkligen är det för vaccinet? Hur har processen för hur den har extraherats registrerats? Eller måste vi helt enkelt tro det? 

 

Ricardo Delgado:  Om de spelar djävulens förespråkare kommer de att försöka överklaga till det som kallas ”spårbarhet” och ”vårdnad”. Förvaringen av flaskan gjordes av en polis, Rafa Navarro, och jag skickade den helt enkelt till universitetet. 

 

Sedan samlar den person som har gjort den här studien den. Universitetet säger: ”Spårbarhetsursprung: Okänd”; ”Bevarande tillstånd: kylt”; ”Underhåll under studien: kyld”; och ”Kodning av provproblemet RD1″ (Ricardo Delgado 1), vilket jag självklart är. 

 

Det är bekvämt att notera att flaskan var förseglad, okej? Förseglad injektionsflaska med gummi och intakt aluminiumlock med en kapacitet på 2 ml innehållande en grumlig vattenhaltig suspension på 0,45 ml. ”RNA-extraktion och kvantifiering utförs och närvaron av okarakteriserad nanometrisk mikrobiologisk syns även under det optiska mikroskopet.” Det är de första slutsatserna. 

 

Här och i den meningen, som ni frågar mig, kommer jag självklart inte att lägga något i provet. Det vi gör idag är att få fler prover. Vi har faktiskt fått ett dussin till och de kommer att läggas till för att göra provet mer representativt. 

 

José Javier Esparza:  OK. Jag förstår. José Antonio Fuster?

José Antonio Fuster:  Min fråga är, hur får det dig att känna dig när du ser alla dessa verifierare där ute? Infernal på Internet, Newtral och alla andra? De säger att det här är ett bluff. Precis så. Falsk. Helt falskt. Överallt har det kommit ut: ”Det här är ett bluff.” 

 

Ricardo Delgado:  Det påverkade mig direkt. De verifieringsbyråer som många av oss redan känner till innehållet de har och det slutliga syftet de har, för jag upplevde det i mycket direkta familjemedlemmar. I min mamma och min far. 

 

Det var faktiskt så jag insåg att de verkligen hade vaccinerats. De hade lurat mig under en tid och slutligen erkänt det. Och vi pratar inte bara om skedar och metallföremål eller neodym- eller ferritmagneter. Vi pratar om mätningar med elektromagnetiska fältmätanordningar, magnetometrar, teslasmetrar, EMF-pennor etc.

 

Med andra ord kan vi inte använda ursäkten för fett, som sagt, inte heller svett eller något annat nonsens, för det finns ingen annat ord för det. 

 

José Antonio Fuster:  Har det. En till fråga. Ricardo, vad mer finns i vaccinet? 

 

Ricardo Delgado: Det finns ett litet spår av RNA som inte motsvarar, låt oss säga, huvudkomponenten.  98% till 99% av flaskan är exakt grafenoxid, det vill säga huvudkomponenten i vaccinet är grafenoxid . Så det här är det som är oroande, för vi misstänker till och med att AstraZenca förmodligen hade fler doser än de som har administrerats nyligen och det var därför det genererade fler tromber från början.  

 

Vi måste komma ihåg att grafenoxid, liksom alla material, har det som kallas ett elektroniskt absorptionsband . Detta är en specifik frekvens över vilken den är upphetsad och oxiderar mycket snabbt. Med andra ord, med en radiofrekvent telefonsignal kan den oscillera mycket snabbt och orsaka kaos på bara fyra eller fem timmar, som hände i mars och april 2020. 

 

José Javier Esparza:  Vi minns det verkligen. Tja, Ricardo, tack så mycket. Tja, Ricardo, tack så mycket. Jag hoppas att det löste internetproblemet du hade med alla företag, vilket är otroligt. Hur som helst, vi är ordlösa. och även med Dr. Sevillano, eller hur? 

Vi har inte kunnat prata med honom idag för att fortsätta prata om detta, för vi måste helt enkelt prata om det. Det vill säga, man kan uppenbarligen diskutera, debattera, vara oense om de slutsatser som kan dras, om extrapoleringar, men vad som är konkreta fakta är objektiva fakta som måste läggas på bordet. 

 

Ricardo Delgado:  Ja, naturligtvis. Och för att säga adjö vill jag först och främst vädja till hälsovårdsmyndigheterna som ännu inte har svarat på det magnetiska fenomenet. Vi har krävt en förklaring i 45 dagar. Vi behöver inte det från Risto Mejide eller faktakontrollerna. 

 

De bör ges direkt av hälsovårdsmyndigheterna. Och att människor går till sin läkare för att fördöma fenomenet: att det registreras i deras journaler. Naturligtvis kommer vi att stämma i domstol bara med den preliminära rapporten så att, åtminstone genom att använda försiktighetsprincipen, stoppas vaccinationskampanjen omedelbart och omedelbart. 

 

José Javier Esparza:  Ricardo Delgado, tack så mycket för att du är här ikväll på El Gato al Agua. 

 

Ricardo Delgado:  Tack till dig. Vänliga hälsningar. 

 

Slut citat, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, källa till ovan citerat

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide.html

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN ÄR INGET VACCIN, ”vaccinerna”/biovapnen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, du förstår strax ännu mera, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vi pratar om ett brott mot mänskligheten med regeringars medverkan eller åtminstone deras deltagande. 

Kort sagt, vi pratar om samtidig och gradvis massförgiftning av hela världsbefolkningen. 

att det verkligen finns solida bevis på grafenoxid i provet och att det också är huvudkomponenten i det de felaktigt kallade ett vaccin . 

 

Var uppmärksam på detta resultat: Grafenoxid inuti kroppen orsakar trombogenicitet, tromber. Grafenoxid inuti kroppen orsakar blodproppar. Grafenoxid inuti kroppen orsakar postinflammatoriskt syndrom eller systemiska eller multiorgan-inflammationer. Grafenoxid inuti kroppen när det är över nivåerna av glutation – vilket är kroppens naturliga antioxidantreserv – orsakar förändring av immunsystemet, immunsystemets kollaps och cytokinstorm. Inhalerad grafenoxid sprider sig jämnt genom det alveolära området och orsakar bilaterala lunginflammationer. Inhalerad grafenoxid orsakar inflammation i slemhinnorna och därmed förlust av smak och lukt, eventuell förlust av smak och lukt: anosmi . 

 

Kort sagt, grafenoxid beter sig exakt som den förmodade SARS-CoV-2 i den officiella versionen , vilket genererar samma symtomatologi för allvarlig COVID-19. När det installeras på neuronal nivå orsakar det neurodegeneration eller med andra ord neurologisk COVID-19. 

Slut citat, du läser ännu mer i artikeln här nedan

 

 

Publicerat 2021-07-05, maskinöversättning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, se videon, du kan läsa hela texten till vad som delges i video här nedan, citat

Ta reda på hur La Quinta Columna upptäckte sambandet mellan grafenoxid och elektromagnetiska fält

Många är redan medvetna om det arbete som teamet av spanska forskare som utgör La Quinta Columna har gjort.

 

Det är de som har haft modet att få en injektionsflaska med vaccination och skicka den för analys till ett känt spanskt universitet genom professor Dr Pablo Campra Madrid, som sammanställer och officiella resultaten i en rapport som lovar att bli mer avgörande än den preliminära som han förberedde för allmänheten i början av förra veckan .

 

Det finns dock människor som fortfarande inte känner till La Quinta Columna. Om du är en av dem är följande video speciellt för dig. Orwell City har transkriberat, översatt, undertexter och redigerat videon för att hålla sitt budskap runtom i världen.

Ricardo Delgado, grundare och chef för La Quinta Columna deltog tillsammans med sin forskningspartner, Dr. José Luis Sevillano, i XXVIII humanitära konferens organiserad av World Coalition for Health and Life ( COMUSAV ) och FN: s råd för liv och sanning ( CONUVIVE ).

Länk: Rumble

https://rumble.com/vjfddf-la-quinta-columna-at-the-xxvii-humanitarian-conference-of-comusav-conuvive.html?mref=lveqv&mc=48pz1

 

”La Quinta Columna vill göra det klart från början att vi har skyldigheten, vi har skyldigheten att vara enade för att vi är i samma kamp för att ge det bästa av oss själva, för det som står på spel är just framtiden för alla beroende på vilken styrka och fart vi sätter i denna uppgift kommer att bero på framtiden för hela mänskligheten. 

 

Vi är just nu vid vändpunkten från vilken saker kan börja förändras, och i den meningen kommer La Quinta Columna att sammanfatta vad som har varit resultatet av sin forskning under detta och ett halvt år, men framför allt och särskilt under de senaste två månaderna. Och varför under de senaste två månaderna? Jag kommer alltid ihåg Dr. José Luis Sevillanos ord eftersom vi båda arbetar som en binomial och han har följt mig i La Quinta Columna. Han sa att när vaccinationen började skulle vi verkligen se vad han gjorde och vilket material som kunde finnas där inne. 

 

Sedan insåg vi att det var en ny företeelse som för en stund vi försökt att förneka, men i dag är det uppenbart grund av de miljontals videor på sociala medier , och vi har kunnat ens mäta den med enheter: teslameters, magnetometrar, osv . Jag syftar på det magnetiska eller pseudomagnetiska fenomen som människor får efter inympning. Ett magnetiskt fenomen å ena sidan, men också ett som förvandlar inokulerade människor till superledare och lagrar också energi som kan mätas med en multimeter i vissa delar, till exempel i pannan. 

 

Så därifrån började vi leta efter vilken typ av material eller, bättre sagt, nanomaterial kan orsaka sådana egenskaper i kroppen och vi kom med några av kandidaterna. En av dem var ursprungligen grafen. Grafen inuti kroppen får magnetiska egenskaper och är en superledare. 

 

Det tjänar för energilagring och kondens och var en stark kandidat. Utan att ha någon kunskap om vad som var inne i flaskan insåg vi att branschen eller snarare grafenindustrins aktiemarknad hade höga uppåtgående toppar precis som COVID-19-vaccinationskampanjen började i början av året, i slutet av december och i början av januari. Men också, ganska nyfiken, under influensavaccinationskampanjen. 

 

När vi har sett de möjligheter som grafen har, eller snarare, att grafenoxid nanopartiklar har inuti kroppen när det gäller neuromodulering och när det gäller att plocka upp neuronala elektrofysiologiska effekter för hjärnkartläggning har vi insett möjligheten att grafen injiceras . Kan grafen injiceras? 

 

Ja. Grafen kan injiceras. Och i själva verket har vissa vetenskapliga artiklar redan tagit upp möjligheten att det kan användas som en nanoadjuvant i vacciner. Med den hypotesen om misstanke gjorde vi vad någon kunde ha gjort och vad jag också rekommenderar att du kan göra om du har tillgång till en ampull. 

 

Vi hade tillgång till en förseglad injektionsflaska från Pfizer och med en begäran om tjänster till ett universitet, särskilt i mitt namn, skickades den för en analys av flaskan, där vi letade efter materialet i fråga: grafen. 

 

Efter en tid av utredning av Dr Pablo Campra Madrid , doktor i kemiska vetenskaper, kandidatexamen i biologiska vetenskaper och medlem av University of Almeria, fick vi denna preliminära rapport där vi får veta att det verkligen finns solida bevis på grafenoxid i provet och att det också är huvudkomponenten i det de felaktigt kallade ett vaccin . 

 

Härifrån och med detta solida bevis, som kommer att kompletteras ytterligare med andra spektroskopitekniker som kan göras. De som har använts är transmissionselektronmikroskopi; EMF-tekniker, även optisk mikroskopi; och ultraviolett strålningsspektroskopi, som sammanfaller med den maximala våglängden för grafenoxid. Härifrån började vi studera toxiciteten eller cytotoxiciteten som grafenoxid har på kroppen. 

 

Var uppmärksam på detta resultat: Grafenoxid inuti kroppen orsakar trombogenicitet, tromber. Grafenoxid inuti kroppen orsakar blodproppar. Grafenoxid inuti kroppen orsakar postinflammatoriskt syndrom eller systemiska eller multiorgan-inflammationer. 

 

Grafenoxid inuti kroppen när det är över nivåerna av glutation – vilket är kroppens naturliga antioxidantreserv – orsakar förändring av immunsystemet, immunsystemets kollaps och cytokinstorm. Inhalerad grafenoxid sprider sig jämnt genom det alveolära området och orsakar bilaterala lunginflammationer. Inhalerad grafenoxid orsakar inflammation i slemhinnorna och därmed förlust av smak och lukt, eventuell förlust av smak och lukt: anosmi . 

 

Kort sagt, grafenoxid beter sig exakt som den förmodade SARS-CoV-2 i den officiella versionen , vilket genererar samma symtomatologi för allvarlig COVID-19. När det installeras på neuronal nivå orsakar det neurodegeneration eller med andra ord neurologisk COVID-19. 

 

Härifrån började vi se vilka möjliga föreningar, läkemedel och behandlingar som kunde bryta ner grafenoxid. Och se vad vi hittade: N-acetylcystein eller administrerad glutation nedbryter det. För vad glutation gör är att motverka fria radikaler och oxidanter, alla toxiner som kan komma in i kroppen.

 

Och vi upptäckte att det fanns cirka 300 kliniska studier där vissa sjukhus och vissa universitet använde N-acetylcystein med otroliga resultat. Till exempel, 100 patienter med mättnadsnivåer under 50% praktiskt taget döda – helt klart – med bilaterala lunginflammationer, inom en timme efter intravenös glutation eller N-acetylcysteinadministration gjorde de det. De togs av ventilatorer och allt. 

Vi förstår nu helt varför dessa behandlingar fungerade: eftersom de tog upp alla symtom på sjukdomen som förmodligen orsakades av SARS-CoV-2. Med tanke på att det hittills inte finns några vetenskapliga bevis för en faktisk sekvensering och isolering av SARS-CoV-2, misstänker vi med många trovärdiga indikationer på att COVID-19-sjukdomen faktiskt är bieffekten av införandet av grafenoxid i kroppen på olika sätt . 

 

Och jag säger ”olika sätt” för, även om de drogs tillbaka vid den tiden, har masker som innehåller grafenoxid-nanopartiklar introducerats och marknadsförs fortfarande. Dessa masker har introducerats och marknadsförs fortfarande av företag som Nanografi, så vi har masker med grafenoxid, men också grafenoxid-nanopartiklar introducerade i PCR-tester; grafenoxid är också närvarande i antigentest; hydrogeler innehåller också grafenoxid-nanopartiklar; intranasala vacciner också, eftersom grafenoxid i aerosoler är mer potent, liksom det förmodade SARS-CoV-2. Intranasala vacciner framställs också till exempel av Turkiet. De tillverkas av Nanografi för COVID-19 och influensa.

 

Vi vet att naturligtvis grafenoxid elimineras av nivåerna av glutation i kroppen, och det är därför vi misstänker att de föreslår en andra, tredje och till och med fjärde dos så ofta: så att du har din betydande dos grafenoxid . Kort sagt, vi pratar om samtidig och gradvis massförgiftning av hela världsbefolkningen. 

 

Tänk, om den preliminära rapporten från en professor vid ett offentligt universitet i Almeria – och jag vet att samma studie görs vid andra europeiska och vissa latinamerikanska universitet – om den bestämde att det finns grafenoxid i flaskorna, hur är det det är möjligt att grafenoxid injiceras om maskerna togs bort eftersom det orsakade lungkänslor på grund av denna nanopartikel? Vi pratar om ett brott mot mänskligheten med regeringars medverkan eller åtminstone deras deltagande. 

 

När vi studerar glutation inser vi att det börjar falla från 30 års ålder och framåt, men framför allt faller det avsevärt från 65 års ålder och framåt. I själva verket tar COVID-19 en tyngre avgift på äldre människor, bortsett från de som är nedsatt immunförsvar och har andra patologier. 

 

När vi studerar glutation inser vi att barn har höga glutationreserver på grund av sin ungdom och att själva COVID-19-sjukdomen knappast påverkar barn. På samma sätt är glutation särskilt låg i den överviktiga befolkningen och vi inser att det är just de överviktiga som drabbas mest av COVID-19. 

 

Vi inser att glutation är relaterat till vitamin D. Låga nivåer av glutation är låga nivåer av vitamin D och det är just patienter med COVID-19 som har låga nivåer av vitamin D. 

 

Allt som vi sedan har studerat ökar och bekräftar bara hypotesen att den antagna SARS-CoV-2 i den officiella versionen exakt är grafenoxiden. Och att alla de element av skydd, av förmodat skydd, som vi har fått: masker, PCR-test, pinnprover, antigentest och vaccin – det felaktigt kallade vaccinet - är just alla de element som potentiellt kan få sjukdomen att utvecklas i framtida. 

 

Och varför säger jag ”i framtiden”? När vi studerade det elektromagnetiska fenomenet insåg vi att grafenoxid har det som kallas ett ” elektroniskt absorptionsband ”. Den elektroniska excitationen, dess magnetiska resonans ligger precis i den tredje bandbredden för 5G-tekniken , den som anbudsförs just nu och som, kom ihåg, har varit med oss ​​hela pandemin. 

 

Som absolut allt började har vi haft tre ”nät”: det första är att 5G markantenn som aldrig slutade placeras – eftersom bara antennoperatörerna arbetade – och att märkligt 8 av 10 av dessa antenner är placerade nära geriatrik och vårdhem i deras omedelbara närhet, som har varit den mest drabbade befolkningen. 

 

Ett annat inre nät: exakt av grafen, enligt den preliminära rapporten från flaskan från detta universitet. Och ett externt nät, som är det som används av rymdsatelliter för att ge 5G-täckning. 

 

Otroligt berättar vi en science fiction-film, men tro mig, idag har nanovetenskap, neurovetenskap och bioteknik avancerat enormt. Vi har bara gjort en approximation inom vetenskapens område och bakom det civila samhällets rygg. 

 

Kan en person fjärrstyras eller neurokontrolleras trådlöst? Ja, det kan göras och det görs antagligen på ett förklädd sätt, och det kan förklara en del av befolkningens avvikande beteendebeteende, särskilt de som har inokulerats eller som fått doser av grafenoxid på olika sätt. 

 

Som jag säger vet jag att jag ritar en science fiction-film, men i de höjder vi befinner oss i kan det vara svårt att verkligen tro på något. I den bemärkelsen säger vi att COVID-19 bara är säkerhetseffekten av införandet av den nanokompositen på olika sätt, och vi misstänker att den introducerades i anti-influensakampanjen 2019.

 

Som jag sa har grafenoxid ett absorptionsband från vilket det oxiderar mycket snabbare när en liten knapp slås på för att ge 5G-täckning eller för att utföra ett tekniskt test .

 

Tror du att det är en tillfällighet att Wuhan – där pangolin och fladdermössoppa kom ifrån som distraktionselement – är den första staden i världen med 5G-testet i slutet av november 2019 och att alla tidigare influensavaccinationer troligen med grafenoxid började därifrån? 

 

När upphetsad multiplicerar grafenoxid frekvenser. Med en minimisignal oxiderar den mycket snabbare och bryter balansen mellan glutationnivåer och organismens toxicitet, genererar bilateral lunginflammation och förändrar immunsystemets beteende, som inte kan klara sig så snart neutrofilerna försöker fagocytisera det som om det var en patogen, som om det vore SARS-CoV-2. 

 

Vi delade en artikel idag, om jag kan dela skärmen ska jag försöka göra det, kan du meddela mig om du ser det på skärmen? Tja, låt oss se: ‘Grafenoxid detekteras i kroppen av immunsystemets specialceller (neutrofiler).’ Precis som om det vore en patogen. Kroppen, immunsystemet, bryr sig inte om det finns ett biologiskt medel eftersom det aldrig uppförde sig som ett biologiskt medel. 

 

Det finns inkubationsperioder om biologiska. Det är inte möjligt att i bostäder i vårt land i Spanien, såsom Matacaz i Barcelona, ​​dog hälften av bostaden på fyra timmar. Om det är ett biologiskt medel orsakar det inte bilateral lunginflammation utan snarare asymmetrisk lunginflammation: de kommer vanligtvis in genom höger lunga på grund av symmetri. Men hälften av en bostad som tidigare hade vaccinerats mot influensa kunde inte dö. 

 

Source: Graphene Info

https://1.bp.blogspot.com/-UVmge3y8AAA/YOKAzARpAlI/AAAAAAAAAOg/xHknZS_xv704Ah8P-P_zj7BNvW_Ala2MACLcBGAsYHQ/s995/Graphene%2Boxide%2Bis%2Bdetected%2Bin%2Bthe%2Bbody%2Bby%2Bspecialized%2Bcells%2Bof%2Bthe%2Bimmune%2Bsystem.png

 

Vi observerade att ju högre influensavaccination, desto högre dödlighet för COVID-19 , och logiskt sett såg vi en relation. Det andra förhållandet var med elektromagnetiska fält. Vad vi inte visste är att det fanns en markering på var och en av dessa människor för att göra dem till en målpopulation för det elektromagnetiska fokuset. Ett dödligt vapen som nu gör människor magnetiska och logiskt kommer du att förstå att om de interagerar med dessa strålningskällor vid en viss frekvens och kvalitet, orsakar de vid oxidation, de bryter redoxbalansen hos de oxidativa biomarkörerna i organismen och orsakar COVID- 19 sjukdom. 

 

Vi känner till detta kristallklart och vi har alla vetenskapliga artiklar som bevisar det. En av dem är den här:

 

 ”Forskare vid Karolinska Institutet, University of Manchester och Chalmers University of Technology har visat att det mänskliga immunsystemet hanterar grafenoxid på ett sätt som liknar patogener, vilket möjligen kan leda till säkrare biomedicinska tillämpningar i framtiden.” 

 

Det du ser här är grafenoxid som attackeras av neutrofiler som är, låt oss säga, celler i immunsystemet som försöker fagocytisera det, försök att svälja det: att koagulera det. Det är därför grafenoxid genererar blodproppar och tromber. 

 

 ’Grafenoxid studeras för närvarande för användning i olika läkemedelsleveransmetoder och andra medicinska och icke-medicinska tillämpningar. Det är dock av avgörande betydelse att förstå hur dessa material interagerar med kroppen. 

 

Studien visar att neutrofiler, den vanligaste typen av vita blodkroppar som är specialiserade på att bekämpa infektioner, – precis som en patogen – släpper ut så kallade neutrofila extracellulära fällor (NET, den vanligaste typen av vita blodkroppar) när de stöter på GO (grafenoxid ). NET består av en ”spindelnät” av DNA dekorerad med proteiner som hjälper neutrofiler att förstöra mikroorganismer som bakterier och svampar. Forskarna fann att GO orsakar specifika förändringar i lipidkompositionen i cellmembranet hos neutrofiler som leder till frisättning av NET.

 

Det är därför behandlingar med glutation har fungerat, och det är därför behandlingar med N-acetylcystein, som är en föregångare till glutation. Eftersom de arbetar för att förse armén med antioxidantreserver för att hantera ett giftigt ämne, en förgiftning, som har införts i kroppen på olika sätt . 

 

”I en följeslagarstudie som publicerades i nanoskala visades det att GO bryts ned i NET, ungefär som bakterier och andra patogener.” 

 

Sammantaget visar dessa studier att GO kan fångas och brytas ned i nät precis som patogener. Jag vill säga att vi har publicerat minst 70 studier på vår webbplats som återspeglar allt vi säger och manifesterar här. 

 

Å andra sidan har jag blivit frågad om effekten av klordioxid. Det går en annan väg. Vad det gör är att syresätta cellen, den förbereder den så att den inte lätt förstörs av detta giftmedel. Vad glutation skulle göra är att förse armén med fler antal soldater när det gäller glutation för att hantera gifter. 

 

Vad vi har funnit, som jag säger, är att de flesta av de behandlingar som har varit med N-acetylcystein eller glutation och till och med andra antioxidanter som astaxantin, som är en kraftfull antioxidant, har varit mycket gynnsamma behandlingar för patienterna . 

 

Och fann också, märkligt och misstänksamt, att dessa hälsoinstitutioner bokstavligen styrs av ondska; det är en psykopati utan tidigare historia: vi hade aldrig sett historien om sådan psykopati. 

 

Den 17 juni att FDA försökte stoppa marknadsföringen av N-acetylcystein efter att den hade använts i 57 år som en normal och vanlig mokokolytikum. Det var en mycket misstänksam sak att göra, eller hur? 

 

Så detta är i grunden min redogörelse. Eventuella tvivel som du kan ha om de studier som vi har genomfört vid La Quinta Columna, ja, det finns helt enkelt något som är mycket avgörande, och det är den preliminära rapporten från en känd professor vid ett offentligt universitet här i Spanien. 

 

Vi är mycket nära att tillhandahålla kompletterande bevis för att ge mer styrka till denna rapport, där vi redan har fått veta att det finns solida och bevisade bevis för att det finns grafenoxid i det prov som vi skickade.

 

Helt enkelt för överste Tamayo och domare Giorgianni: oavsett det faktum att vi uppenbarligen tycker att SARS-CoV-2 är exakt grafenoxid – och vi kan bevisa det – eller åtminstone beter sig exakt och uttömmande detsamma, hur är det möjligt att grafenoxid injiceras genom flaskorna? Hur är det möjligt om maskerna verkligen dras tillbaka eftersom de orsakade lungkänslor på grund av toxicitet? Vad pratar vi om, mina herrar? 

 

Här har jag försökt göra utställningen så syntetiserad som möjligt så att alla tvivel som kan skapas av den manifestation som jag har gett här kan klargöras under den tid som återstår. ”

—Ricardo Delgado.

 

Slut citat, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, källa till ovan citerat

https://www.orwell.city/2021/07/COMUSAV-CONUVIVE.html

 

 

För var tredje COVID-19-dödsfall som förhindrats av COVID-genterapiinjektioner dör två av skotten.

DET FINNS BEVIS FÖR ATT ”VACCINERNA” FÖRVÄRRAR PANDEMIN

Dr Mercola delger World Wide i massutskick 2021-07-05 följande FAKTA, läs hela artikeln, sprid vidare, citerar lösryckta delar ur massutskicket/artikeln, se videon, citat

COVID Vaccine: Killing Two to Save Three Lives?

This newest data should be enough for any government to rethink its policies. With the reported rate of death from COVID shots now about 500 times deadlier than the seasonal flu vaccine, this team of scientists is warning that the vaccine death rate is almost equal to that of COVID-19 itself.

If there were any reasonable safety standard in place, the COVID injection campaign would have been halted in early January 2021. The reported rate of death from COVID-19 shots now exceeds the reported death rate of more than 70 vaccines combined over the past 30 years, and it’s about 500 times deadlier than the seasonal flu vaccine,1 which historically has been the most hazardous.

“There is strong evidence for immune escape and that inoculation under pandemic pressure with these leaky vaccines is driving the creation of more lethal mutants that are both newly infecting a younger age demographic, and causing more COVID-related deaths across the population than would have occurred without intervention. That is, there is evidence that the vaccines are making the pandemic worse.”

Maskinöversättning av stycket här ovan, citat

”Det finns starka bevis för immunflukt och att inympning under pandemitryck med dessa läckande vacciner driver skapandet av mer dödliga mutanter som båda nyligen infekterar en demografisk yngre ålder och orsakar fler COVID-relaterade dödsfall i befolkningen än vad som skulle ha inträffat utan ingripande. Det vill säga, det finns bevis för att vaccinerna förvärrar pandemin. ”

Slut citat

Ytterligare maskinöversättning ur samma artikel, citat

Brittiska data visar också att vaccinerade människor har en signifikant ökad risk att dö av Delta-varianten av SARS-CoV-2 än ovaccinerade, vilket antyder att antikroppsberoende förstärkning (ADE) kan vara på spel.

En rapport 24 från Public Health England från 11 juni 2021 visar att du som sjukhuspatient är nästan sex gånger mer benägna att dö av COVID Delta-varianten om du är helt vaccinerad än om du inte har några COVID-skott alls. Informationen visas i tabell 6 på sidan 15, som visar akutvård och dödsfall efter vaccinationsstatus och bekräftade Delta-fall från 1 februari 2021 till 7 juni 2021.

Vaccinet måste också vara ett faktiskt vaccin – något som ger immunitet. Injektioner med genterapi från COVID-19 gör inte det heller.

Sammantaget är det tydligt att dödsfall och skador från dessa skott sveps under mattan, och vi kan inte låta det fortsätta. Vi måste fortsätta att driva på öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet.

Läs hela artikel, se videos och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/05/covid-shots.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210705&mid=DM921246&rid=1200166088

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL, SPRID VIDARE, LÄS HELA, citerar lösryckta delar, publicerat 2021-07-07.

NU FATTAS BARA ATT SVT/SR/TV4 OCH ÖVRIGA RIKSMEDIA & SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN OCH SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och anställda läkare/sjuksköterskor och politikerna i alla Sveriges Regioner (fd landsting) tager sitt ansvar och STOPPAR ALL VACCINERING.

ALLTSÅ STOPPAR ALL VACCINERING MED ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, citat

Världsledande mRNA-expert censurerad efter intervju om covidvacciner

COVID-19. Dr Robert Malone, som är uppfinnaren av mRNA-vacciner, säger att Linkedin raderat hans konto efter ett uttalande om att mRNA Covid-19-vacciner är olämpliga att ge till vissa grupper. Malones mRNA-teknik används i “covidvacciner” tillverkade av Pfizer och Moderna. Malone uppfann mRNA-vaccinet på Salk-institutet 1987-88.

“He was given no notice, no warnings” … “He has a 10-15 year old account – has never even had a warning. 6,000 followers.”

Under sin tid vid institutet var dr Malones forskning banbrytande så om det inte finns en mer kvalificerad mRNA-expert som talar om covid-19-vacciner, är det dr Malone.

I förra veckan varnade Malone från att låta vaccinera ungdomar eftersom det har framkommit en koppling mellan vaccinet och hjärtinflammation. Han kallar vaccinerna experimentella.

“One of my concerns is that the government is not being transparent with us about what those risks are. And so, I am of the opinion that people have the right to decide whether to accept vaccines or not, especially since these are experimental vaccines”, sa Malonei en intervju för Fox News’ “Tucker Carlson Tonight” den 23:e juni.

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://newsvoice.se/2021/07/mrna-expert-censurerad-covidvacciner/

 

Citat

Advokat Reiner Fuellmich om den tyska rättsrötan att skydda de ljugande PCR-tester och Covid-lögner

2021-07-04 10:13

 

Här kommer en banbrytande tysk intervju från kvällen den 3 juli 2021 med den tysk/amerikanske advokaten Dr. Reiner Fuellmich, som doktorerade i medicinsk juridik.

https://clubderklarenworte.de/dr-reiner-fuellmich-der-drostenjaeger-im-ausfuehrlichen-interview/

Jag har tyvärr inte tid att översätta denna briljanta intervju och ber andra eldsjälar att göra det. Här en kort sammanfattning av det viktigaste:

Fuellmich är med i det nystartade partiet i Tyskland som kallar sig Die Basis, basen. De ska upplysa om alla Corona-lögn, att PCR-tester måste ljuga då de inte är konstruerade att upptäcka Covid-19, att man inte ska vaccinera sig och att det inte föreligger en pandemi, som planerades redan för nästan 10 år sedan.

I USA har över 30 delstater slutat med de felaktiga Corona-restriktionerna, ca 50% av befolkningen har genomskådat Covid-lögnerna och knappt någon vill låta sig vaccineras efter minst 30 vaccindöda per dygn. Siffran är dock en mörkläggning, betydligt fler överlever inte sin vaccinering.

I Tyskland har minst 20% av befolkningen genomskådat Corona bluffen. Tingsrätten i Weimar har dömt positiv och förbjudit att barn trakasseras med odugliga masker och andra tvångsåtgärder.

Då blev det husrannsakan hos domaren, advokaten och de tre sakkunniga som tingsrätten hade anlitat. I samband med det stal den tyska polisen viktigt bevismaterial som sedan dess har försvunnit.

Fuellmich anklagas av de få fulmedia, som över huvud taget nämner honom, som fuskare, då hans stämning av Christian Drosten, Tysklands Anders Tegnell, som uppfunnit det lögnaktiga PCR-testet, inte skulle kommit igång.

Fakt är dock att tingsrätten i Berlin har saboterat Fuellmichs stämningsansökan genom att felboka ansökningsavgiften som slutbetalning i målet och därför avskrivit det som färdig dömt utan delgivning av stämningsansökan till Drosten, utan domstolsförhandling eller dom. Sådant har aldrig hänt i tysk rättshistoria.

I Tyskland beror ansökningsavgiften till domstolen på hur högt tvistevärdet är. Ju högre, ju dyrare. Även advokaternas arvoden blir högre ju högre fallets värde är. Ett företag hade stämt Drosten med Fuellmichs hjälp för de ljugande PCR-tester vid tingsrätten i Duisburg. Käranden hade i stämningsansökan angivit skadans storlek, alltså fallets värde, med 50 000 EUR. Då sätter tingsrätten egenmäktigt och olagligt utan att fråga käranden värdet till 31 miljoner EUR så att ansökningsavgiften till domstolen blir så astronomiskt hög, att käranden inte har råd med det.

Dessutom hade någon från tingsrätten i Duisburg innan ringt den tyska statsrådsberedningen under Angela Merkel och slagit larm om denna stämningsansökan!

Kort därefter gör de tyska myndigheterna en husrannsakan hos bolaget som hade stämt Drosten för den icke fungerande PCR-testen.

I Kanada har Fuellmichs team anhängiggjort en Coronastämning mot katolska kyrkan och jesuiterna som ogiltig förklarades i första instans, men ligger nu i Kanadas högsta domstol. Målet fått extra focus genom utgrävningen av över 200 mördade barn i Kanada, som hade kidnappats från indianerna av katolska kyrkan, samma som stämdes av Fuellmichgruppen i Kanada

Den stora grupptalan i USA har dock ännu inte kommit igång.

Fuellmich påpekar också att fulmedia förteg att ca en miljon människor i London gick på gatan mot Civid-idiotierna så att den brittiska hälsoministern fick avgå.

Fauci och Drosten har spillt skattebetalarnas pengar på att göra virus farligare. Vem har nytta av detta? De som utvecklar biologiska vapen!

Fuellmich nämner även Luc Montagnier, som upptäckte hiv-sekvenser i mRNA-strängerna på Pfizers- och AstraZeneca vacciner, som alltså är bivopapen att drastiskt minska världsbefolkningen genom mord.

Den lokala hälsomyndigheten i Frankfurt godkänner max 24 cyklar på en PCR-test. Allt därutöver är extrema lögn!

Barnvaccinationer är extra kriminella, då barn inte alls är Covid-risker.

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2681.html

 

Se videon och sprid vidare

The Trueman Show #29 Dr Reiner Fuellmich

https://www.youtube.com/watch?v=sJXCG3tXwj4

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)      SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu