• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 138

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 138

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 138

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Man hade ”vaccin” färdigt innan pandemin blev till

 

 

When it comes to their own personal health, most doctors are saying no to experimental covid vaccines

 

 

”They want you dead, and they are openly declaring their intentions to mass murder Americans in the name of “community good.” ”

 

 

Half of all covid “variant” deaths occurring in people who were already vaccinated

 

 

No, covid vaccines are not safe or effective

 

 

HUMAN 2.0 The plans are to use vaccines to inject nanotechnology into our bodies and connect us to the Cloud and artificial intelligence.

https://www.stopworldcontrol.com/madej/

 

 

5G-utvecklingen som skulle kunna vara möjlig med vaccin med biocorona nanopartiklar

 

 

Dr. James Giordano: Battlescape Brain: Military and Intelligence Use of Neurocognitive Science

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-07-10

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

”VACCINERENA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

Vad väntar riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och alla anställda på inom Åklagarmyndigheten i Sverige, är det dags att göra rätt och säkerställa att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställer att riksdagens alla ledamöter informeras och upplyses av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh. Särskilt då utifrån detta massutskick och tidigare massutskick.

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs dagens massutskick mycket nogsamt och vänligen återkoppla mycket skyndsamt i ett BESLUT, fullständigt motiverat och fullständigt fullt följbart, därtill fullt förståeligt för alla nationen Sveriges medborgare, eftersom beslutet skall delges nationen Sveriges alla medborgare i kommande massutskick, och beslutet ska dessutom vara med besvärshänvisning.

 

Vänligen bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh säkerställ opartisk, saklig, objektiv och rättssäker handläggning mycket skyndsamt utifrån vad som nu blir allmänt känt i detta massutskick;

 

Den globalt mycket kände advokaten dr Reiner Fuellmich har delgett världen följande mycket viktiga uttalande, som Åklagarmyndigheten i Sverige, riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och alla anställda ska ta fasta på och säkerställa rättssäker handläggning utifrån, citat

 

Angående coronavaccinet skulle det höra till ett omfattande informerande att man upplyser folk att detta inte handlar om en vaccinering utan om ett genterapiexperiment.

För det andra finns det inga studier som motiverar vaccinering och man informerar inte till den som vaccinerar sig att man faktiskt kan dö av det.

Slut citat

Källa till ovan citerat, publicerat 2021-07-10, LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE i alla dina nätverk bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh

https://nyadagbladet.se/utrikes/har-ar-hela-intervjun-med-reiner-fuellmich/

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh föreslår att du och dina anställda tar hjälp av advokaten dr Reiner Fuellmich, som bevisligen har spetsspecialist sakkunnighets kompetens att tillföra Åklagarmyndigheten i Sverige.

SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA

Det synes behövas utifrån erkänt sakförhållande att Åklagarmyndigheten i Sveriges synes beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinens enorma ekonomiska intressen i deras ”vacciner”/biovapen, som uppenbart generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Ledstjärnan för riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes alla anställda torde vara objektivitet, saklighet och opartiskhet!

Men i vad som hittills presterats och levererats synes verkligheten och sanningen vara att Åklagarmyndigheten i Sveriges synes beskydda mycket allvarliga brottsmisstankar mot förövarna och de delaktiga i Sverige.

Alltså de delaktiga i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och det kan omöjligen vara förenligt med att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna och att åtfölja lag och Regeringsformen.

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

DEN GLOBALA SKADAR & DÖDARVERKSAMHETEN, DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELS INDUSTRIN/SKOLMEDICINEN, SOM SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE UPPENBART VÄRNAR OCH BESKYDDAR

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Miljöingenjör Solveig Silverin har delgett artikel av MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, du förstår strax mer, läs hela artikeln, SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

5G-utvecklingen som skulle kunna vara möjlig med vaccin med biocorona nanopartiklar

Att Covid19-pandemin uppkommer exakt i samma tid som 5G skall byggas ut, kan göra vem som helst misstänksam och inte blir man mindre misstänksam när man samtidigt kan läsa på World Economic Forum hur man tänkt utveckla 5G, med att just koppla ihop människor med människor och alla prylar: Ekonomer uppskattar den globala ekonomiska inverkan av 5G på nya varor och tjänster kommer att uppgå till 12 biljoner dollar fram till 2035 när 5G flyttar mobil teknik från att ansluta människor till människor och information, mot att ansluta människor till allt.

I den här offentliga utredningen SOU 2013:70 om säker hantering av nanopartiklar står det om biokorona som är nanopartiklar som klär på sig en persons proteiner och kan därmed ta sig igenom blod- och hjärnbarriären eller andra barriärer i kroppen. Denna typ av biokorona skulle man kunna förändra olika funktioner hos människan eller vara bärare av mikrochipp som planteras in i människors hjärna med m h a vaccin sedan blir vi ihopkopplade med hela det trådlösa systemet. Punkt 4.2.3 sid 92 i utredningen. Det är alltså fullt möjligt.

Det finns anledning till oro vad detta vaccin kan innehålla och det filmen tar upp där man påstår att man skall ändra DNA och för att integrera oss i 5G-systemet. Det låter helt vansinnigt, men med utredningen kring nanopartiklar och biokorona är detta som sagt fullt möjligt läs mitt inlägg HÄR. Till filmen   https://www.stopworldcontrol.com/madej/…

.

Och vad World Economic Forum skriver här om hur man tänkt att 5G skall utvecklas till, att koppla ihop alla människor med varandra och med alla prylar https://www.weforum.org/…/the-world-is-about-to…/…

.

SOU-rapporten https://www.regeringen.se/…/saker-utveckling…

 

Slut citat

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/11/25/5g-utvecklingen-som-skulle-kunna-vara-mojlig-med-vaccin-med-biocorona-nanopartiklar/

 

 

 

Se denna video och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, du förstår strax mer, citat

Dr. Carrie Madej: why vaccines alter the human DNA

There is a battle raging for humanity. Dr Carrie Madej reveals how Big Tech collaborates with Big Pharma to introduce new technologies in the coming vaccines, that will alter our DNA and turn us into hybrids.

This will end humanity as we know it, and start the process of transhumanism:

HUMAN 2.0 The plans are to use vaccines to inject nanotechnology into our bodies and connect us to the Cloud and artificial intelligence. This will enable corrupt governments and tech giants to control us, without us being aware of it.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.stopworldcontrol.com/madej/

 

 

2021-07-09 MYCKET VIKTIG artikel om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citerar lösryckta delar, läs hela och sprid vidare, citat

Half of all covid “variant” deaths occurring in people who were already vaccinated

No, covid vaccines are not safe or effective

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/533975.html

 

 

 

2021-07-09 delges följande, citat

Number of Deaths Reported After COVID Vaccines Jumps by More Than 2,000 in 1 Week, According to VAERS

 

VAERS data released today by the CDC showed a total of 438,441 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 9,048 deaths and 41,015 serious injuries between Dec. 14, 2020 and July 2, 2021.

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-vaers-deaths-reported-covid-vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=7fa4238d-0294-400f-b083-ed7320af3dc7

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-09, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE, citat

European Union Database Of Adverse Reactions For COVID-19 Shots: 17,503 DEAD, 1.7 Million Injured (50% SERIOUS)

 

The European Union database of suspected drug reaction reports is EudraVigilance, which also tracks reports of injuries and deaths following the experimental COVID-19 “vaccines.”

 

 

The EudraVigilance database reports that through July 3, 2021 there are 17,503 deaths and 1,687,527 injuries reported following injections of four experimental COVID-19 shots:

 

Läs mer och SPRID VIDARE

https://humansarefree.com/2021/07/eu-database-of-adverse-reactions-for-covid-19-shots.html

 

 

 

2021-07-09, citerar lösryckta delar ur artikeln, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

USA: 6,985 Dead From COVID Vaccines And 411,911 Adverse Reactions – Now A Top 50 Cause Of Death

There are now 6,985 reported deaths from the COVID-19 vaccinations across the United States this year.

The number of deaths linked to vaccines this year has absolutely skyrocketed. According to the CDC’s own data, in 2021 n the first 3 months, the VAERS website recorded over 1,750 deaths due to vaccines in the US.

That number is now at 6,985.

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database contains information on unverified reports of adverse events (illnesses, health problems and/or symptoms) following immunization with US-licensed vaccines. Reports are accepted from anyone and can be submitted electronically at www.vaers.hhs.gov.”

There have been 411,931 adverse reactions reported to the vaccine.

In a recent study of 2017 numbers there were:

** 2,812 accidental fire deaths
** 3,709 accidantal(?) drownings
** 4,968 homicides other than firearms
** 5,611 deaths from Hepatitis
** 5,698 deaths from AIDS
** 6,554 deaths from deliberate poisonings
** 6,946 deaths from accidental suffocations

That would put deaths from COVID-19 Vaccine higher on the list than AIDS, drownings and Hepatitis.

Läs mer

https://humansarefree.com/2021/07/usa-6985-dead-from-covid-vaccines-and-411911-adverse-reactions-now-a-top-50-cause-of-death.html

 

 

 

Lyssna vad HEALTH RANGER Mike Adams delger i sin podd 2021-07-09 och sprid vidare, citat

Situation Update, July 9th, 2021 – Government Vaccine Death Squads now being launched in New Zealand and USA

https://www.brighteon.com/c548609c-2146-4f78-bd66-e0da4e8f3d6d

 

 

 

 

MASS MURDER BY THE STATE AND COVER-UP THEREOF IS TAKING PLACE WORLDWIDE

Publicerat 2021-07-08, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE, citat

The Responsibility of Medical Doctors: Warn the Public Worldwide of Serious State Criminality and Coverup Thereof

 

Medical doctors have an ethical duty to provide that lead and most urgently medical doctors need to stop the vaccination programme by raising the alarmre. the huge number of deaths due to the “vaccines” and the fraud/cover-up which the absence of post-mortems so obviously constitutes.

 

And, always remember the WHO swine flu pandemic fraud of 2009. As I understand it, that particular episode of medical nonsense was stopped almost singlehandedly by a medical doctor, Dr Wolfgang Wodarg, who subsequently forced an official investigation at the Council of Europe which duly found the WHO to be guilty as charged of fraud. And, everybody forgot!!!

 

In the face of the glaring widespread absence of the usual safeguards and transparency and the extreme level of coercion, I think that doctors must infer (from the best figures we have at our disposal) that mass murder by the state and cover-up thereof is taking place worldwide and that it will continue.

 

In such fraught circumstances, we doctors have a professional and ethical duty to warn the public as a matter of urgency of ongoing extremely serious state criminality.

The onus of proof lies with the state to prove that we are wrong.

They will not be able to do that because they have with criminal intent covered up mass murder by systematically concealing and destroying evidence of mass murder.

There comes a point when the sheer volume of false exculpatory statements indicates intent to commit crime.

There is much more to be said, but these are my initial somewhat hurried thoughts.

***

Dr. Stephen Frost, prominent medical doctor human rights activist and anti-war whistleblower. North Wales. Founder of  Doctors for Covid Ethics. Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG).

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/the-responsibility-of-medical-doctors-warn-the-public-worldwide-of-serious-state-criminality-and-coverup-thereof/5749626

 

 

KAN VARA AV SÄRSKILT MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

Se videon och SPRID VIDARE, du förstår mer efter sett videon!

Dr. James Giordano: Battlescape Brain: Military and Intelligence Use of Neurocognitive Science

https://www.youtube.com/watch?v=2Zp8nHYegqI

 

 

 

Publicerat 2021-07-10, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, se videon, citat

La Quinta Columna delar UV-fluorescens testresultat som stöder påståendet att de analyserade vaccinationsflaskorna innehåller grafenoxid

Dr José Luis Sevillano: Eftersom, som sagt, dessa människor är väldigt, väldigt, väldigt, mycket onda och de organiserar sig mycket bra för att skada oss, och när de gör något beror det på att de har det mycket väl genomtänkt. Vi blir medvetna om vad de tänker eftersom deras plan har flera nivåer. 

Den första nivån av allt detta är de magnetiska armarna och att de vaccinerar dig utan att det är nödvändigt. Det är det första. 

I den andra ser vi att det finns en toxicitet, att de inte har berättat om det och att det dödar människor. Det är andra nivån. 

Den tredje är neurokontroll . Hur kom vi dit? Tja, genom att leta efter det, kom bara ihåg Elon Musks ord . 

Och på fjärde nivån kan vi inte ens föreställa oss vad dessa människor verkligen tänker med denna neurokontroll.

 

Dr. José Luis Sevillano: Just nu har vi tillräckligt med arbete med grafen. Titta på den röran som har gjorts med grafen för att få oss i mer problem. Vi måste vara säker på grafen först och sedan undersöka de andra saker som inte borde finnas i ampullen heller. Ett vaccin får inte innehålla något levande eller någon annan smuts i vätskan som de som kan ses under ett optiskt mikroskop .

Det är vad som händer. För närvarande tjänar de dig, men när tiden kommer kommer de att likvideras som de andra. Du måste lära dig att de vill utplåna oss alla. Fienden har ett mål, vad det än är, och några av er kommer att falla förr eller senare, men fienden är efter kontroll. Och neurokontroll med denna typ av material betyder död: neurodegeneration och död efter ett tag .

Trodde du att du skulle bli räddad eftersom du inte har påverkats negativt av vaccinet och för att du känner dig okej idag? Förr eller senare kommer du också att vara ansluten till den AI ovan och ditt liv blir värdelöst .

Om vi ​​inte hjälper varandra nu så att vi kan stoppa dessa människor medan vi är starka, och om vi låter tiden gå, blir dessa människor starkare för att de ser att vi inte gör någonting och om de ser att vi blir mer och mer kända , då är det som om vi överlämnar oss åt dem.

Orwell City sammanfattar, transkriberar, översätter, redigerar och textar videor så att alla kan lära sig om den chockerande upptäckten de gjort om det verkliga innehållet i vaccinationsflaskorna.

Slut citat

Läs mer och se videon

https://www.orwell.city/2021/07/UV-fluorescence-test.html

 

 

Dr Mercola delger i massutskick World Wide 2021-07-10, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Better Than Vaccines, Kills 99.8% of COVID in 48 Hours

Yet the WHO will not recommend it until randomized control trials are completed, despite the fact meta-analyses are the gold standard – and it has been proven to reduce mortality, time to clinical recovery and viral clearance. What’s their real agenda?

The Deadly Censorship of Ivermectin

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/10/the-deadly-censorship-of-ivermectin.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210710_HL2&mid=DM921269&rid=1204432006

2021-07-09 läs hela artikeln och sprid vidare, kan det vara så att den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin/skolmedicinen inte vill veta? Citat

Post-COVID vaccine deaths are not being autopsied – why?

https://medicaltyranny.com/2021-07-09-post-covid-vaccine-deaths-not-being-autopsied.html

 

 

FÖR ALLAS BÄSTA ”ALLA SKA MED”!

”They want you dead, and they are openly declaring their intentions to mass murder Americans in the name of “community good.” ”

 

2021-07-09, här kanske svaret kommer, ”alla ska med”, ”vaccinerna”/biovapnen som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska injiceras i alla, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, citat

 

The Biden regime just declared war on American civilians

“Strike forces” is a military term that refers to armed squads who intend to destroy their target. In this case, the target is every American who refuses to be injected with spike protein bioweapons. The government has declared war on the American people.

If you comply, you are killed by the vaccine. If you resist, you are taken to a FEMA death camp. If you fight back, you are executed on sight by armed federal “strike forces” teams. They want you dead, and they are openly declaring their intentions to mass murder Americans in the name of “community good.”

Slut citat

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/534516.html

 

 

 

 

 

Kalle Hellberg har delgett följande, citat

9 juli 2021 kl. 10:58 skrev Kalle Hellberg <[email protected]>:

Man hade ”vaccin” färdigt innan pandemin blev till

…………………………………………………………………………………………………

Originallänk här.

 NIAID, Moderna hade COVID-vaccinkandidat i december 2019

Analys av Dr Joseph Mercola     Fakta kontrollerad        Justerad Googleöversättning till svenska.

  • 09 juli 2021

Snabbfakta

  • Moderna skickade tillsammans med National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) mRNA-koronavirusvaccinkandidater till University of North Carolina i Chapel Hill den 12 december 2019 – höjde betydande röda flaggor
  • Leverantörerna gick med på att överföra ”mRNA-koronavirusvaccinkandidater utvecklade och gemensamt ägda av NIAID och Moderna” till universitetets utredare och undertecknades av Ralph Baric
  • Baric var banbrytande för tekniker för genetisk manipulation av koronavirus, vilket blev ett stort fokus för forskning vid Wuhan Institute of Virology (WIV)
  • Baric arbetade nära med WIV: s Shi Zhengli, Ph.D., om forskning med genteknik för att skapa ett ”nytt SARS-liknande virus” som kan hoppa direkt från sina batvärdar till människor ”
  • Allvarliga frågor måste besvaras, inklusive: Var Moderna, NIAID och Baric medvetna om att COVID-19 cirkulerade i mitten av december 2019, eller hade de kunskap långt innan att ett sådant vaccin snart skulle vara efterfrågat?

 

Så mycket har hänt under det senaste året att det kan vara svårt att komma ihåg hur livet var som pre-COVID. Men låt oss blicka tillbaka till december 2019, då idén om social distansering, obligatorisk maskering och lockdowns skulle ha blivit skandal och uppröra de flesta människor.

Vid den tiden var de flesta lyckligt omedvetna om den pandemi som skulle förändra världen under de närmaste månaderna. Det var inte förrän den 31 december 2019 att COVID-19-utbrottet först rapporterades från Wuhan, Kina, 1 och vid den tidpunkten kallades det bara fall av viral lunginflammation, inte ett nytt koronavirus. 2 Jag säger ”mest” eftersom det verkar som om vissa människor kanske har varit medvetna om något som lurar mycket tidigare än det verkade.

I konfidentiella dokument 3 avslöjade av Storbritanniens Daily Expose skickade Moderna tillsammans med National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) mRNA-koronavirusvaccinkandidater till University of North Carolina i Chapel Hill den 12 december 2019 – höjde betydande röda flaggor . Som Daily Expose rapporterade: 4

”Vad visste Moderna [och NIAID] att vi inte gjorde? År 2019 fanns det inget singular coronavirus som utgjorde ett hot mot mänskligheten som skulle motivera ett vaccin, och bevis tyder på att det inte heller har funnits ett enda coronavirus som utgör ett hot mot mänskligheten under 2020 och 2021. ”

Vaccinkandidaten mot COVID-19 släpptes före pandemi

Det konfidentiella avslöjandeavtalet ger ett väsentligt överföringsavtal mellan leverantörerna – Moderna, NIAID och National Institutes of Health (NIH) – och University of North Carolina i Chapel Hill. Leverantörerna gick med på att överföra ”mRNA-koronavirusvaccinkandidater som utvecklats och gemensamt ägs av NIAID och Moderna” till universitetets utredare. 5

“Avtalet om materialöverföring undertecknades den 12 december 2019 av doktor Ralph Baric vid University of North Carolina i Chapel Hill och undertecknades sedan av Jacqueline Quay, chef för licensiering och innovationsstöd vid University of North Carolina den 16 december 2019 , ” Daily Expose noteras.

Vid denna tidpunkt är viss bakgrundsinformation mer än relevant. Vi vet med stor säkerhet att forskare vid Kinas Wuhan Institute of Virology (WIV) hade tillgång till och gjorde forskning om funktion av koronavirus och manipulerade dem för att bli mer smittsamma och för att lättare infektera människor. Vi vet också att de samarbetade med forskare i USA och fick finansiering från National Institutes of Health för sådan forskning.

Baric, som undertecknade materialöverföringsavtalet för att undersöka mRNA-koronavirusvaccinkandidaten innan det fanns en känd COVID-19-pandemi, banade väg för tekniker för genetisk manipulation av coronavirus, enligt Peter Gøtzsche med Institutet för vetenskaplig frihet, 6 och dessa blev ett stort fokus för WIV.

Baric arbetade nära med Shi Zhengli, Ph.D., chef för WIV: s centrum för framväxande infektionssjukdomar, även känd som ”bat woman”, om forskning med genteknik för att skapa ett ”nytt bat SARS-liknande virus … som kan hoppa direkt från sina batvärdar till människor. ” Enligt Gøtzsche: 7

”Deras arbete fokuserade på att förbättra förmågan hos fladdermusvirus att attackera människor för att” undersöka framväxtpotentialen. ” År 2015 skapade de ett nytt virus genom att ta ryggraden i SARS-viruset och ersätta dess spikprotein med ett från ett annat fladdermusvirus som kallas SHC014-CoV. Detta tillverkade virus kunde infektera en laboratoriekultur av celler från de mänskliga luftvägarna.

De skrev att vetenskapliga granskningspaneler skulle kunna anse att deras forskning var för riskfylld att bedriva, men hävdade att den hade potential att förbereda sig för och mildra framtida utbrott. Värdet av förstärkningsstudier för att förhindra COVID-19-pandemin var dock negativt, eftersom denna forskning med stor sannolikhet skapade pandemin. ”

Moderna får godkännande för akut användning av COVID-vacciner

Resten av berättelsen är, som man säger, historia. Den 12 december 2019 undertecknade Amy Petrick, Ph.D., NIAID: s tekniköverföringsspecialist, avtalet tillsammans med Dr. Barney Graham, en utredare för NIAID, vars underskrift är odaterad. 8 maj 12, bara några månader senare, fick Moderna en snabbspårningsbeteckning för sitt mRNA-1273-vaccin av US Food and Drug Administration. Enligt Modernas pressmeddelande: 9

“MRNA-1273 är ett mRNA-vaccin mot SARS-CoV-2 som kodar för en prefusionsstabiliserad form av Spike (S) -proteinet, som valdes av Moderna i samarbete med utredare från Vaccine Research Center (VRC) vid National Institute of Allergy och infektionssjukdomar (NIAID), en del av NIH. ”

Den 18 december 2020 – ungefär ett år efter att materialöverföringsavtalet undertecknades – utfärdade FDA tillstånd för nödanvändning för Modernas COVID-19-vaccin för användning hos individer 18 år och äldre. Den 10 juni 2021 ansökte Moderna också om tillstånd för akut användning för sitt COVID-19-skott som ska användas hos amerikanska ungdomar i åldern 12 till 17 år. 11 Ändå har vi fortfarande inga svar på några uppenbara frågor: 12

”Det var inte förrän den 9 januari 2020 som WHO rapporterade att 13 kinesiska myndigheter hade bestämt att utbrottet berodde på ett nytt koronavirus som senare blev känt som SARS-CoV-2 med den påstådda resulterande sjukdomen kallad COVID-19. Så varför överfördes en kandidat för mRNA-coronavirusvaccin utvecklad av Moderna till University of North Carolina den 12 december 2019?

… Kanske Moderna och Institutet för allergi och smittsamma sjukdomar vill förklara sig inför en domstol? ”

SARS-CoV-2 verkar vara unikt kapabel att infektera människor

Nikolai Petrovsky, professor i endokrinologi vid Flinders University College of Medicine i Adelaide, Australien, är bland dem som har sagt att SARS-CoV-2 verkar vara optimalt utformade för att infektera människor. 14

Hans team försökte identifiera ett sätt på vilket djur kan ha kommit för att ge upphov till SARS-CoV-2, men drog slutsatsen att det inte kunde vara ett naturligt förekommande virus. Petrovsky har tidigare sagt att det verkar mycket mer troligt att viruset skapades i ett laboratorium utan användning av genteknik genom att odla det i olika typer av djurceller. 15

För att anpassa viruset till människor skulle det ha odlats i celler som har den humana ACE2-receptorn. Med tiden skulle viruset sedan anpassa sig och så småningom få förmågan att binda till den humana receptorn. US Right to Know (USRTK) påpekade att frågan om bindningsställen är viktig, eftersom de särskiljande bindningsställena för SARS-CoV-2 spikproteinet ”ger” nästan optimal ”bindning och inträde av viruset i humana celler . ” 16

Forskare har hävdat att SARS-CoV-2: s unika bindningsställen kan vara resultatet av antingen naturlig utsläpp i naturen eller avsiktlig rekombination av en oidentifierad viral förfader. Baric och andra, däribland Peter Daszak, EcoHealth Alliance-president, som han är nära knuten till, var snabba med att avfärda hypotesen om laboratorieläckage , vilket tyder på att SARS-CoV-2 av misstag läckte ut från ett laboratorium i Wuhan, Kina. Ändå, enligt Gøtzsche: 17

”Den 9 december 2019, strax före pandemins utbrott, gav Daszak en intervju där han pratade i glödande termer om hur hans forskare vid Wuhan Institute hade skapat över 100 nya SARS-relaterade koronavirus, varav några kunde komma in i mänskliga celler och kan orsaka obehandlingsbar SARS-sjukdom hos humaniserade möss … ”

Daszaks EcoHealth Alliance finansierade kontroversiell GOF-forskning vid WIV; NIAID gav finansiering till EcoHealth Alliance, som sedan kanaliserade den till WIV. 18 Daszak, trots att han arbetat nära med WIV, var en del av Världshälsoorganisationens undersökningsgrupp som var ansvarig för att identifiera ursprunget till SARS-CoV-2 . Inte överraskande avskedade teamet lab-olycksteorin.

Barics SARS-liknande virus publicerades inte förrän i maj 2020

När det gäller det nya SARS-liknande viruset som Shi och Baric skapade 2015 genomfördes denna forskning med hjälp av ett bidrag från EcoHealth Alliance.

Medan informationen om virusets DNA- och RNA-sekvenser skulle ha överlämnats till en nationell informationsdatabas för bioteknik när forskningen publicerades, gjordes detta inte förrän flera år senare, mitt i COVID-19-pandemin. Som rapporterats av Alexis Baden-Mayer, politisk chef för Organic Consumers Association : 19

”Arbetet, ‘Ett SARS-liknande kluster av cirkulerande koronavirus i fladdermus visar potential för mänsklig framväxt’, 20 publicerad i Nature 2015 under NIH: s moratorium 21 om vinst-till-funktion-forskning, utnyttjades eftersom det initierades före moratoriet … och för att Shi och Barics begäran att fortsätta sin forskning under moratoriet godkändes av NIH.

Som ett villkor för publicering kräver Nature, som de flesta vetenskapliga tidskrifter, 22 författare att skicka in nya DNA- och RNA-sekvenser till GenBank, US National Center for Biotechnology Information Database. Ändå deponerades det nya SARS-liknande viruset Shi och Baric inte 23 i GenBank förrän i maj 2020. ”

Under tiden var både Baric 24 och Daszak involverade i att organisera publiceringen av ett vetenskapligt uttalande, publicerat i The Lancet och undertecknat av ytterligare 26 forskare, och fördömde utredningar om lab-läckshypotesen som ”konspirationsteori.” 25

Daszak utsågs också till kommissionär för Lancet Commission på COVID-19, men nu när hans extrema intressekonflikt har offentliggjorts, återkallades han från kommissionen. 26

Baric och Daszak tonade ner att det var en lab-läcka

När Lancet-uttalandet släpptes i februari 2020 hade Daszak rekommenderat Baric att inte lägga till sin signatur eftersom han ville ”lägga ut det på ett sätt som inte kopplar det tillbaka till vårt samarbete så att vi maximerar en oberoende röst.” 27 Författarna förklarade också inga konkurrerande intressen.

I en uppdatering som publicerades 21 juni 2021 sa The Lancet: ”Vissa läsare har ifrågasatt giltigheten av denna information, särskilt när det gäller en av författarna, Peter Daszak.” 28 Tidningen uppmanade författarna att ”omvärdera sina konkurrerande intressen” och Daszak hade plötsligt mycket mer att säga. Hans uppdaterade uttalande om information avslöjar delvis: 29

”EcoHealth Allianss arbete i Kina inkluderar samarbete med en rad universitet och statliga hälso- och miljövetenskapliga organisationer, som alla är listade i tidigare publikationer, varav tre fick finansiering från amerikanska federala myndigheter som en del av EcoHealth Alliance-bidrag eller samarbetsavtal offentlig rapporterad av NIH.

… EcoHealth Alliansens arbete i Kina handlar om att bedöma risken för viralt utsläpp över gränssnittet mellan djurliv och boskap, och inkluderar beteendemässiga och serologiska undersökningar av människor samt ekologiska och virologiska analyser av djur.

Detta arbete innefattar identifiering av virussekvenser i fladdermössprover och har resulterat i isolering av tre SARS-relaterade koronavirus som nu används som reagens för att testa terapi och vaccin.

Det inkluderar också produktion av ett litet antal rekombinanta koronavirus för bat för att analysera cellinträde och andra egenskaper hos bat coronavirus för vilka endast de genetiska sekvenserna är tillgängliga. ”

Observera också att en särskild granskningskommitté, P3CO-kommittén, Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight (P3CO), inrättades inom Department of Health and Human Services för att utvärdera om bidrag som involverar farliga patogener är värda riskerna.

Baden-Mayer förklarade: ”Denna kommitté inrättades som ett villkor för att upphäva moratoriet för vinst-på-funktion-forskning 2014–2017. P3CO-kommittén verkar i hemlighet. Inte ens en medlemslista har släppts. ” 30

Daszak uttalade i sitt uppdaterade avslöjande, ”NIH granskade det planerade rekombinanta virusarbetet och ansåg att det inte uppfyller kriterierna som skulle motivera ytterligare specifik granskning av kommittén för Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight (P3CO).” 31

Enligt professor Rutgers University, Richard Ebright, smögs emellertid ett NIH-bidrag för forskning som involverade modifiering av bat coronavirus vid WIV eftersom NIAID inte flaggade det för granskning. 32 Med andra ord fick WIV federal finansiering från NIAID utan att forskningen först fick grönt ljus från HHS granskningskommitté.

NIAID använde tydligen ett bekvämt kryphål i granskningsramen. Som det visar sig är det finansieringsbyråns ansvar att flagga potentiell GOF-forskning för granskning. Om den inte gör det har granskningskommittén ingen kunskap om det. Enligt Ebright har NIAID och NIH ”systematiskt motverkat – faktiskt systematiskt upphävt – HHS P3CO-ramverket genom att vägra att flagga och vidarebefordra förslag för granskning.” 33

Vem visste vad och när?

Vi har nu bevis på att Moderna och NIAID skickade sina mRNA-koronavirusvaccinkandidater till Baric vid University of North Carolina i Chapel Hill i mitten av december 2019. Var de medvetna om att COVID-19 cirkulerade vid den tiden, eller hade de kunskap långt innan det skulle ett sådant vaccin snart vara efterfrågat? De röda flaggorna och omslag fortsätter att montera, men i slutändan kommer sanningen att råda .

Slut citat

 

 

Publicerat 2021-07-08 om ”vaccinerna”/biovapnen som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, SPRID VIDARE, citat

If You Don’t Kill Them the First Two Times, Then Try a Third Time

Reports The Hill: “Pfizer and BioNTech announced Thursday that they plan to seek authorization from the Food and Drug Administration (FDA) for a third dose of their COVID-19 vaccine, saying it would provide even stronger protection.”

Pfizer is “also developing a version of its vaccine to include the rapidly spreading Delta variant.” Pfizer knows a cash cow when it sees one.

https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/if-you-dont-kill-them-the-first-two-times-then-try-a-third-time/

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, läs hela artikeln och sprid vidare, publicerat 2021-07-08

When it comes to their own personal health, most doctors are saying no to experimental covid vaccines

An internet survey conducted by the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) has found that upwards of 60 percent of all doctors are choosing not to get “vaccinated” for the Wuhan coronavirus (Covid-19).

More than 700 physicians responded to the survey, indicating that they are taking Nancy Reagan’s advice by just saying no to dangerous experimental drugs.

Most doctors agree: Chinese Virus injections are completely unnecessary

Among those polled in the AAPS survey, a whopping 54 percent indicated that they are fully aware of the fact that many people are suffering “significant adverse reactions” to Chinese Virus injections.

Eighty percent of the responding physicians who say they are unvaccinated also acknowledged a statement that reads: “I believe risk of shots exceeds risk of disease,” while 30 percent said yes to: “I already had COVID.”

Among the other reasons presented for declining the shot were concerns about long-term side effects, which are completely unknown, as well as the use of aborted human fetal tissue in some of the vials.

The “experimental” nature of the jabs was also presented as a reason for rejection, along with there being other effective early treatment options available including hydroxychloroquine (HCQ) and ivermectin.

Concerns about blood clots, cardiovascular disease and early death were also given as reasons why doctors are just saying no to Chinese Virus needles, no matter how aggressively the government and media push them.

Most physicians say they offer early treatment for covid that avoids the need for injections

Läs mer och SPRID VIDARE

https://www.afinalwarning.com/533397.html

 

 

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 148 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu