• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 139

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 139

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 139

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

DR DAVID MARTIN | DR REINER FUELLMICH – JULY 9, 2021 GERMAN CORONA COMMITTEE TESTIMONY

 

The Fauci/COVID-19 Dossier

 

FÖLJ ALLTID PENGARNA BÄSTA RIKSÅKLAGARE & MYNDIGHETSCHEF PETRA LUNDH OCH ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

Enorm ökning av dödsfall och svåra biverkningar i USA efter ”vaccinationerna”

I USA är ”vaccinations-”/injiceringsgraden mycket hög och nu exploderar dödsfallen pga injiceringarna! 2069 personer har rapporterats döda under den senaste mätveckan. Rapporteringsgraden kan dock vara så låg som 1%. Om så är fallet skulle alltså antalet dödsfall på bara en vecka uppgått till runt 200.000!!

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-07-11

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

 

FÖLJ ALLTID PENGARNA BÄSTA RIKSÅKLAGARE & MYNDIGHETSCHEF PETRA LUNDH OCH ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

MÅSTE SES VITTNESMÅL I CORONA KOMMITTEN

 

Det framkommer att ”vaccinerna” är fastställt som BIOVAPEN I DETTA VITTNESMÅL

 

Vittnes mål i Corona Kommittén av dr David E Martin som riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska se, och såklart sprida vidare till Sveriges regering, riksdagen, SKR(Sveriges Kommuner och Regioner, fd landsting), Sveriges alla Regioner(fd landsting), SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och all internet/alternativ media.

 

Förslagsvis gör ett PRESSMEDDELANDE om detta som delgives denna dag Åklagarmyndigheten i Sverige och ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och säkerställ också i detsamma pressmeddelande att delge om att ”vaccinerna”/biovapnen mot nationen Sveriges medborgare/invånare SKA STOPPAS PER OMGÅENDE!

 

 

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh förhoppningsvis kan du engelska, om inte inhämta hjälp i den delen, för videointervjun är på engelska, och detta enormt viktiga dokument ska du och dina anställda läsa mycket nogsamt, BEVISEN som delges i videointervjun finns här i dessa 205 sidor, vänligen ladda ner pdf filen;

The Fauci/COVID-19 Dossier

This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

 

Du förstår mer efter att sett videointervjun bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, sprid vidare i alla dina nätverk, MYCKET VIKTIG INTERVJU, kanske/förmodligen den viktigaste intervjun som inhämtats av advokat dr Reiner Fuellmich och hans team, publicerat 2021-07-10 citat

DR DAVID MARTIN | DR REINER FUELLMICH – JULY 9, 2021 GERMAN CORONA COMMITTEE TESTIMONY

https://www.bitchute.com/video/dgvS4IGWkkAH/

 

Videointervjun finns också publicerad här

Im Gespräch mit Dr. David E. Martin (Vorsitzender von M-CAM International)

https://corona-ausschuss.de/

 

Dr. David E. Martin | Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher Kreis

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis-5-Martin:f?src=embed

 

 

 

 

Det kom ett mail från Gunnar Söderberg fd landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso-och sjukvård, revision mm som DU får del av, SPRID VIDARE, citat

Enorm ökning av dödsfall och svåra biverkningar i USA efter ”vaccinationerna”

 

Från: Gunnar SÖDERBERG <[email protected]>
Skickat: den 10 juli 2021 14:21

Ämne: Enorm ökning av dödsfall och svåra biverkningar i USA efter ”vaccinationerna”

 

Hej Ulf!

 

I USA är ”vaccinations-”/injiceringsgraden mycket hög och nu exploderar dödsfallen pga injiceringarna! 2069 personer har rapporterats döda under den senaste mätveckan. Rapporteringsgraden kan dock vara så låg som 1%. Om så är fallet skulle alltså antalet dödsfall på bara en vecka uppgått till runt 200.000!!

 

Siffran för den senaste mätveckan, bör relateras till snittet för mätperioden, alltså från 14 december 2020. Det ligger på cirka 270 döda per vecka. Detta innebär alltså en ökning under den senaste veckan på hela 766% i relation till genomsnittet!

 

Även avseende antalet svåra biverkningar var ökningen mycket stor under den senaste mätveckan. Antalet på 6950 kan relateras till ett snitt på cirka 1300 per vecka under hela mätperioden. Här uppgår alltså ökningen till cirka 530 %.

 

Bakom siffrorna finns många tragiska människoöden och så långt ner i åldrarna som till personer så unga som 12-17 år.

 

Det finns anledning att följa vad som händer i Sverige, se Läkemedelsverket. Vår injiceringsgrad är ju också mycket hög.

 

Det är dags att larma så ljudligt det går. Injiceringarna måste stoppas omedelbart och motmedel sättas in!!

 

Vänligen

 

Gunnar Söderberg

Fd landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso-och sjukvård, revision mm

 

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-vaers-deaths-reported-covid-vaccines

 

Slut citat

 

 

 

Publicerat 2021-07-10, maskinöversättning, citat

”COVID-vaccin är ”bioterrorism genom injektion”

Om McCullough har rätt, och det verkliga antalet dödsfall är 10 gånger högre än rapporten ovan, skulle detta innebära att faktiska dödsfall i USA nu skulle närma sig 70 000.”  Slut citat.

 

Spetsspecialist kompetens, professor och läkaren Peter McCullough, delger 2021-07-10, läs hela artikeln, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Eminent doctor: COVID vaccine is ‘bioterrorism by injection’ and has likely caused at least 50K deaths in the US

In a candid interview with German international trial attorney, Reiner Fuellmich, eminent physician Dr. Peter McCullough reflected upon what he called “propagandized bioterrorism by injection,” expressing concern that the current experimental COVID-19 vaccines may sterilize the young, foster cancer, and could have likely caused 50,000 to (currently) 70,000 deaths already in the United States.

Whistleblowers reveal 50K actual deaths, ‘propagandized bioterrorism by injection’

“We have a pretty good lead that the real number is 10 fold [higher],” McCullough said. “We knew from data from Harvard in 2016 that the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) only reports about 10 percent of what’s really going on. So, we had to get another data source. And, we have inside people. We have now a whistleblower inside the CMS, and we have two whistleblowers within the CDC.

And those are being developed right now in order to get this out. So, we’re looking at 10x.

We think we have 50,000 dead Americans. 50,000.

So, we actually have more deaths due to the vaccine per day, than certainly the viral illness, by far. It’s basically, in a sense, it’s propagandized bioterrorism by injection.”

The most recent data from the CDC’s VAERS system released last Friday reveals reports of 411,931 total adverse events in the United States following injections of experimental COVID-19 gene therapy vaccines, including 6,985 deaths and 34,065 serious injuries, between Dec. 14, 2020, and June 25, 2021.

If McCullough is right, and the real number of deaths is 10x higher than the report above, this would mean actual deaths in the U.S. would now be approaching 70,000.

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2021-07-10-covid-vaccine-is-bioterrorism-by-injection.html

 

 

 

My personal view is that I think the vaccine program has been a disaster

McCullough has impeccable academic credentials. He’s an internist, cardiologist, epidemiologist, a full professor of medicine at Texas A&M College of Medicine in Dallas. He also has a master’s degree in public health and is known for being one of the top five most-published medical researchers in the United States and is the editor of two medical journals.

 

Spetsspecialist kompetens, professor och läkaren Peter McCullough, delger 2021-07-11 om sanningen och verkligheten i fråga om CORONA BEDRÄGERIET/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Citerar lösryckta delar ur denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL, läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

I’ve testified that 85% of that 600,000 could have been saved if we would have had … the protocols in place from the start.

[The COVID vaccination campaign] will go down in history as the biggest medical biological product safety catastrophe in human history, by far.

There’s nothing close … You can imagine how many heads are going to roll when this thing ultimately comes to its finality. ~ Dr. Peter McCullough

If you want to hear more of what McCullough has to say, you can find his podcast, The McCullough Report, on America Out Loud. Every week, he talks to medical experts from different countries to get a range of perspectives and innovative approaches. In closing, he notes:

”My personal view is that I think the vaccine program has been a disaster. We should have just treated COVID-19 as an illness. We should never have shut down the schools or anything else. None of this wearing masks. We should have just treated the acute problem, and we would have gotten ourselves out of the pandemic.”

Läs mer och SPRID VIDARE

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/11/early-treatment-for-covid.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210711&mid=DM927029&rid=1205183295

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu