• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 140

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 140

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 140

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

”There was no novel Coronavirus. Check of gene sequence vs all patent records showed not novel since 1999! There are 120 patented pieces of evidence showing total fallacy of claim ‘novel’!

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-07-12

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

 

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, att vara ”fösöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Se videon och sprid vidare, publicerat 2021-07-12, citat

Informed Consent

Are vaccines safe? That’s the question and one that you cannot seem to ask in society these days without abuse and censorship. In this film we hear from some of the greatest minds from the world of Medicine and Science who tell a very different story to one you may hear in the mainstream or from your Doctor.

Also we speak to parents who are fully aware of the potential costs of Vaccines. It’s time for a sensible, open and frank debate around this subject, no more name calling and mud-slinging, just a debate on the facts.

https://banned.video/watch?id=60ec0ef28f72f056dc2222c4

 

Se videon, publicerat 2021-07-12, sprid vidare, citat

Nuremberg Code Exposes The Crimes Of Gates And Fauci

https://banned.video/watch?id=60eba1d03f0dec56193daa30

 

 

 

Publicerat 2021-07-12 läs artikeln, se videon, du kan själv maskinöversätta till svenska, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

La Quinta Columna comments on the mysterious patent that attempts to normalize the use of graphene oxide as a carrier in vaccines

Dr. José Luis Sevillano: I want to say that this is very good news because, basically, they are trying to normalize the fact that there is graphene in the vaccine. It means that these people are losing that battle. They are losing that battle. They know that the information is already circulating in all the countries… Yesterday we saw that this is being discussed in Malaysia, in Japan, in Holland, in Bulgaria…. In short, everywhere they already know about graphene and that they cannot stop it.

These people already know that they are exposed to the fact that at any moment —and notice this—, from the moment this information became universal, they are exposed to the fact that at any moment, any institution, any laboratory, any person publishes a definitive report like ours or similar or even more complete, saying: ‘Vaccines contain graphene’.

They’re already exposed, so what are they doing? They’ve already lost this battle. just like the magnetic arm battle, because people already know about it and it’s running all over the place. We’re winning.

Slut citat

Läs mer och se videon och SPRID VIDARE

https://www.orwell.city/2021/07/la-quinta-columna-on-potentially-false-patent.html

 

 

 

2021-07-11 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

Klaus Schwab, Globalist Elites Planning Attack That Will DWARF COVID-19

The World Economic Forum Executive and his evil cohorts are meeting this weekend to ‘war game’ their next plot against freedom-loving global citizens as part of their attempt to CRUSH YOU and reign over every living being.

https://www.brighteon.com/babfcfa8-b644-42c3-98ba-b56e04474460

 

 

 

BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN AVSLÖJAT

Över hela världen sprider sig vittnesmålet från dr David E Martin, finns nu även här, om du inte sett detta vittnesmål till Corona Kommitten, Tyskland, och advokaten dr Reiner Fuellmich och hans team, så se vittnesmålet och SPRID VIDARE.

Det är uppenbart erkänt sakförhållande och därmed som synes bevisat genom detta vittnesmål i Corona kommitten av dr David E Martin dessa FAKTA som framkommer i vittnesmålet, och dessa fakta AVSLÖJAR fullständigt Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

ALLT VAR PLANERAT och avsikten var att via main stream media, som t.ex. SVT,SR,TV4 och riksmedia, sprida enorm PROPAGANDA över hela världen och därmed säkerställa rädslan hos mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare för COVID-19.

Och därmed säkerställa att ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN effektuerades mot mänskligheten.

Detta trots att det fanns effektiva väl beprövade behandlingar av COVID-19. En synnerligen mycket ONDSKEFULL plan att generellt och systematiskt skada och döda mänskiigheten(bevisligen erkänt sakförhållande, se tidigare bevisat i massutskick) och dessutom inkassera enorma EKONOMISKA VINSTER av skattemedel från bl.a. nationen Sveriges medborgare/invånare, se video vittnesmålet och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

There is no variant… not novel… no pandemic. Dr David Martin with Reiner Fuellmich

… not novel… no pandemic.. no variants… campaign of coercion & terror to address a stated objective. Dr David Martin, SG!! Who can tell us what the Vaxxed can do about this synthetic recombinant chimera protein?

”There was no novel Coronavirus. Check of gene sequence vs all patent records showed not novel since 1999! There are 120 patented pieces of evidence showing total fallacy of claim ‘novel’!

A manufactured illusion. Dr David Martin with Reiner Fuellmich 9/7/21

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.brighteon.com/a569c7c9-9572-47ed-ba3c-130b0c13aa55

 

OBS Använd denna länk när du sprider vidare på sociala medier som censurerar Brighteon länkar

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/12/dr-reiner-fuellmich-there-is-no-variant-not-novel-no-pandemic-dr-david-martin-with-reiner-fuellmich/

 

 

 

 

Fakta som redogöres för i videointervjun finner du i dessa 205 sidor, citat

The Fauci/COVID-19 Dossier

This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin

 

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

Publicerat 2021-07-11 MÅSTE SES VIDEON, se dr David E Martin delge om sanningen och verkligheten, SPRID VIDARE, videon på engelska, ca 2 minuter, citat

”Anthony Fauci has spent 191 billion dollars for the bio-weaponisation of viruses against humanity”

https://www.brighteon.com/754b8d8e-941f-404e-ac6b-cecd367c069e

 

Se denna videointervju med dr David Martin publicerad 2021-06-04, bl.a. om ”VACCINERNA”/INJEKTIONERNA/BIOVAPNEN som skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, citat

Dr. David Martin: Rough Ride Ahead, But Humanity Will Preview!

https://banned.video/watch?id=60b9758a7cacef66938ac7a0

 

 

Publicerat 2021-07-11

Reports in the Yellow Card system only prove the coronavirus vaccines are unsafe

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/528924.html

 

 

Publicerat 2021-07-11 se videon och sprid vidare, citat

Dr. Luis Marcelo Martínez talks about the toxicity of graphene and scientific literature with false publication dates

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-scientific-literature.html

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-10 se videon och sprid vidare, citat

Dr. Jane Ruby Exposes Toxic Metals Found in Covid Injections

Dr. Jane Ruby of http://drjaneruby.com/ joins guest host Stew Peters of https://www.redvoicemedia.com/to break down the toxic contents like graphene oxide found in Covid Injections.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=60e8d653d02cf051ca247877

 

 

Publicerat 2021-07-10 se videon och sprid vidare, citat

WARNING: Toxic Nanoparticles Used To Amplify mRNA In COVID Vaccine

Brian Wilson breaks down the Spanish study that found toxic nanoparticles called graphene oxide in Pfizer’s COVID vaccines and warns that this substance is causing heart inflammation, blood clots, strokes, and more.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=60e8d197d02cf051ca243bb3

 

 

Publicerat 2021-07-09 se videon och sprid vidare, citat

Covid-19 Injections Causing Brain Trauma Deaths, Says Top Brain Surgeons

Alex Jones breaks down the stories of brain trauma deaths of healthy people who took the Covid injections.

https://banned.video/watch?id=60e8b1f369078451508b1f5b

 

 

Se videon och sprid vidare, citat

Indian Bar Association Sues WHO “Scientist” Over Ivermectin Censorship That Killed

https://odysee.com/@DavidKnightShow:1/Indian-Bar-Association-Sues-WHO-%E2%80%9CScientist%E2%80%9D-Over-Ivermectin-Censorship-That-Killed:1?

 

 

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 148 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu