• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 142

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 142

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 142

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Moderna Had Specific COVID-19 mRNA Shot Ready in 2019 BEFORE Pandemic Was Announced

”ALLA VACCINER ÄR MEDICINSKA BEDRÄGERIER”

 

‘Enough of cowardly doctors and cowardly nurses’

Doctor says mRNA vaccines “will kill most people” through heart failure, 62% of vaccinated people already show microscopic blood clots

 

VARFÖR Beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige och deras myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

 

People vaccinated for covid become more “magnetic” over time… the vaccine appears to be assembling magnetic nanoparticles in the blood

The biggest crime committed during the vaccine heist is the censorship of Ivermectin

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-14

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Se denna mycket viktiga video och sprid vidare i alla dina nätverk, David Rasnick, PhD intervjuas, mycket allmänbildande om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Two Swindles: AIDS & COVID-19

Hügo Krüger interviews Dave on how the AIDS prepared the way to COVID-19

https://odysee.com/@DavidRasnick:f/H%C3%BCgo-R%C3%BCger-6.30.21-The-PCR-Test-(David-Rasnick):f?

Läs mer om David Rasnick, PhD

https://www.davidrasnick.com/

 

”ALLA VACCINER ÄR MEDICINSKA BEDRÄGERIER”

Om ”vaccinerna”/biovapnen och vacciner delger här i denna video publicerad 2021-07-13, se den, om dr Amandha Dawn Vollmer och hennes uppfattning om att ”ALLA VACCINER ÄR MEDICINSKA BEDRÄGERIER”.

Alltså se och sprid vidare om det som uppenbart redan är allmänt känt ÖVER HELA VÄRLDEN nämligen att ”vaccinerna”/biovapnen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

The Vaccination Racket by Dr. Amandha Dawn Vollmer

https://lbry.tv/@FwapUK:1/The-Vaccination-Racket-by-Dr.-Amandha-Dawn-Vollmer_-480p:3

 

Sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare sprider sig över hela världen som en skogsbrand, du förstår strax mera, efter att läst vad som delges här nedan i massutskicket, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-07-14, citat

Moderna Had Specific COVID-19 mRNA Shot Ready in 2019 BEFORE Pandemic Was Announced

It is now apparent that Moderna had already completed development of its mRNA gene therapy shot in 2019 BEFORE COVID-19 was announced to be spreading from China to the world. This has serious ramifications to the entire pandemic narrative.

There are only two possibilities. First, Moderna had advance knowledge of the COVID-19 virus and created a shot to prepare for it. Second, Moderna didn’t have advance knowledge but was developing a generic gene therapy treatment that could be directed toward any type of coronavirus. Either possibility is disturbing. ⁃

Läs mer

https://www.technocracy.news/mercola-moderna-had-specific-covid-19-mrna-shot-ready-in-2019-before-pandemic-was-announced/

 

 

Publicerat 2021-07-14 Sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare sprider sig över hela världen som en skogsbrand, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-07-14, citat

Holländsk partiledare chockar parlamentet: Exponerar en globalistisk komplott att använda pandemin för ”lydnadsträning”

Scenariot ingår i ett dokument från 2010 som tagits fram av den mäktiga globalist-stiftelsen Rockefeller Foundation.

Den beskriver en apokalyptisk framtid planerad och genomförd av globalistkrafter för att med en viruspandemi som förevändning orsaka masshypnos och ta politisk kontroll över stora delar av världen.

Nedstängningen av vårt land, av halva världen, som varat ett och ett halvt år på grund av en influensa­variant, är galenskap.

Läs mer och sprid vidare

https://www.nyatider.nu/hollandsk-partiledare-chockar-parlamentet-exponerar-en-globalistisk-komplott-att-anvanda-pandemin-for-lydnadstraning/

 

 

Publicerat 2021-04-14 av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin, sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Coronabluffen avslöjas. Är allt ett planerat brott?

Här följer länken till en video, där vi kan följa kedjan av lögner, fusk och ekonomiska bedrägerier i gigantisk skala – som tycks ha resulterat i den globala katastrof vi nu snart är mitt inne i.

Den internationellt välkände advokaten Dr Reiner Füllmich gör en klargörande intervju med Dr David Martin, som är ordförande i ”mcam internationell riskhantering”.

Dr Martin berättar bl.a. för Dr Reiner Füllmich följande: ”Ur företagens synpunkt har vi sedan 1998 varit världens största garant för immateriella tillgångar i nästan alla länder (168 av dem).
Våra försäkringssystem omfattar hela patentet för alla patent och patentansökningar. Vi har en förmåga att se vad som händer och vilka som är involverade i det som händer. Vi bevakar en rad tematiska intressen för en mängd organisationer och individer – liksom för vårt eget kommersiella bruk.
Vi har tre aktiefonder som har de bäst presterande indexen i världen för stora kapital och medelstora aktier.

Vår verksamhet handlar om att övervaka och notera innovationer och det som händer i hela världen – särskilt för att övervaka ekonomin. Vår verksamhet innebär alltså just att vi övervakar innovationer i hela världen – och det handlar om ekonomi. Här spelar patent en stor roll.

Vi har granskat över 4000 olika patent, som berör SARS Coronavirus. Och vi har gjort en omfattande undersökning av finansieringen av olika manipulationer, som gav upphov till SARS, som en underklad*  av Beta coronavirus-familjen. Och vad jag nu ville göra var att ge en snabb överblick av tidslinjen för denna process. Du har fått ett dokument, som är extremt viktigt – och publicerades under våren 2020.”

* (KLAD = en vetenskaplig hypotes angående evolutionär släktskap mellan organismer).
Vad som framgår i intervjun är också, att varken coronaviruset i sig eller det ”vaccin” som nu börjat användas (inkl. de där ingående ”spike-proteinerna”) är någon nyhet – utan sedan 22 år kända fenomen!

Här lämnar jag denna korta inledning, för att lämna över till den länk där hela denna konversation finns – textad på svenska.

Vad som framkommer där kan inte betraktas som annat än tungt vägande bevis för, att det som nu går som en löpeld över hela världen kan ses som ingående i en sedan många år genomtänkt plan – vilken kan innebära en icke försumbar minskning av världens befolkning – via de ”vacciner” som man nu på allt sätt försöker tvinga på varje enskild människa i alla länder.

https://rumble.com/vjqnjz-ystein-rnne-139-bevisen.html

För den som i detalj vill kontrollera det dokument som omnämns, finns möjligheten via följande länk:
https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7049748/posting/coronabluffen-avsl%C3%B6jas-%C3%A4r-allt-ett-planerat-brott

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”fösöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i massutskicken/tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin.

Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

 

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Sanningen och verkligheten om den kriminella vaccin/läkemedels industrin och därmed skolmedicinen kommer i ljuset och FOKUS mer och mer för varje skadar och dödar verksamhets dag som förlöper!

Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, utan lagstadgat INFORMERAT SAMTYCKE, som undanhålls nationen Sveriges medborgare och invånare, men med uppsåtligt generellt och systematiskt grundlagsbrott som uppsåtligt generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Alltså därmed mycket allvarliga brottsmisstankar som t.ex. brottsmisstanken om uppsåtligt generell och systematisk enorm fara för nationen Sveriges medborgares/invånares LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET, som såklart bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sveriges uppmärksammats om.

VARFÖR Beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige och deras myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

 

Här i denna video, publicerad 2021-07-13, videon om ca 2 minuter, engelsk text, sägs det sanningar om verkligheten av dr Angel Ruiz-Valdepenas,, se den och sprid vidare, du kan läsa hela texten om vad som sägs under videon, maskin översätt vid behov, citerar lösryckt del ur texten, citat

Dr. Ángel Ruíz-Valdepeñas: ‘Enough of cowardly doctors and cowardly nurses’

So, enough of cowardly doctors and cowardly nurses.

Show your faces, chiefs of emergency services. What percentage of people are you seeing with side effects from vaccines? I want to see it on the news. 

Are you earning extra bonuses for this? My dear nurses and health colleagues:

That money is stained with blood and death.

When you do not tell those you are going to inoculate that it is a substance in the experimental phase, with unknown side effects, you are earning money stained with blood and death.”

—Dr. Ángel Ruíz-Valdepeñas

Läs mer och se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/07/dr-angel-ruiz-valdepenas.htm

 

 

”De erbjuder inte informerat samtycke”

”En del av vårt jobb är att samla informerat samtycke. Med dessa vaccinförsök erbjuder de inte informerat samtycke. De säger att det är säkert för gravida kvinnor men gravida kvinnor uteslöts från försöken. ”

 

 

Publicerat 2021-07-13, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk om hur INFORMERAT SAMTYCKE generellt och systematiskt undanhålls mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Nurse blows the whistle on the medical industry: ‘They’re not offering informed consent’

Absher worked through the pandemic up until March 17 of this year. She said she hoped that things would change after the election, but when the big vaccine push came, she knew she couldn’t in good conscience stick with the common narrative on COVID-19:

“Part of our job is to gather informed consent. With these vaccine trials, they’re not offering informed consent. They say it’s safe for pregnant women but pregnant women were excluded from the trials.”

She pointed out that “in India, when they stopped using anti-malarials [like HCQ], that’s when the big spike hit with COVID. And when questioning why the First World is doing so poorly, but Africa is not, Africa is doing better because they take HCQ once a week to prevent malaria, so they had like no deaths.”

Medical professionals like Absher who speak out against the narrative get canceled, and information about them gets censored. But she does hope that in coming forward, others will speak out.

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/535389.html

Publicerat 2021-07-13, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, citat

SURVEY: People vaccinated for covid become more “magnetic” over time… the vaccine appears to be assembling magnetic nanoparticles in the blood

“In the non-vaccinated group, out of the 30 individuals interviewed, the number of people showing attraction to the magnet was 0 (zero),” the study’s results explain.

“In the vaccinated group, on the other hand, 29 of the 30 individuals interviewed showed attraction to the magnet. That is, the magnet adhered to their skin without difficulty.”

Of these same 29 individuals, the study further found, 22 had the magnet stick to only one shoulder, that being the one where they were injected. Interestingly, these 22 people had only received one injection of a Wuhan Flu shot.

According to Goudjil, the breakdown of which injections the vaccinated group received is as follows:

  •  17 received at least one injection from Pfizer-BioNTech
  •  Seven received at least one injection from AstraZeneca
  • Three received at least one injection from Moderna
  • Three received the single injection from Johnson & Johnson (J&J)
  • Six received both Pfizer-BioNTech injections
  • One received two injections from AstraZeneca
  • One received two injections from Moderna

You can review the study in its entirety at this link.

Chinese Virus injections are destroying people’s lives, including emotionally

The findings lend credence to ongoing speculation that Fauci Flu shots contain a substance called “Magneto” that is designed to travel into the brain and lodge itself there, allowing for outside control from an external source.

Think mind control through 5G towers, for instance, or a magnetic operation system or hard drive upon which medical “software” can be “uploaded” through future government injections.

Sadly, many people who are getting these injections have no clue about any of this. One lady who participated in the survey actually broke down crying after seeing what the magnet did to her, explaining to Goudjil that she did not even want to get injected but was basically forced to by her employer.

“During the exchanges, people clearly express their dismay by saying afterwards that they are taken as hostages,” Goudjil noted, explaining that he ultimately ended up stopping the study early because he was unable to “cope with the helplessness of people whose faces become petrified when they realise that they have been injected with a substance of which they know nothing.”

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/535038.html

 

 

”Vaccinerna” skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel publicerad 2021-07-13 World Wide, läs hela artikeln och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

ALERT: Doctor says mRNA vaccines “will kill most people” through heart failure, 62% of vaccinated people already show microscopic blood clots

“Therefore, these spike proteins can predictably cause blood clots. They are in your blood vessels (if mRNA ‘vaccinated’) so it is guaranteed.”

It turns out that these blood clots are different than the “rare” ones spoken about on the media that show up on CT scans and MRIs. These are microscopic and do not show up on tests, as they can only be detected using a blood test known as D-dimer.

Dr. Hoffe has been performing D-dimer tests on his mRNA “vaccinated” patients, which led him to discover that at least 62 percent of them have these microscopic blood clots.

“The most alarming part of this is that there are some parts of the body like the brain, spinal cord, heart and lungs which cannot [regenerate],” he says. “When those tissues are damaged by blood clots, they are permanently damaged.”

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/535134.html

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel publicerad 2021-07-13, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

The biggest crime committed during the vaccine heist is the censorship of Ivermectin

Why Ivermectin Has Been Censored

If you’ve been trying to share the good news about ivermectin, you’re undoubtedly noticed that doing so is incredibly difficult. Many social media companies are banning such posts outright.

Promoting ivermectin on YouTube, or even discussing benefits cited in published research, violates the platform’s posting policies. DarkHorse podcast host Bret Weinstein, Ph.D., is but one of the victims of this censorship policy.

His interviews with medical and scientific experts such as Dr. Pierre Kory, a lung and ICU specialist, former professor of medicine at St. Luke’s Aurora Medical Center in Milwaukee, Wisconsin, and the president and chief medical officer12 of the FLCCC, and Dr. Robert Malone, the inventor of the mRNA and DNA vaccine core platform technology,13 have been deleted from the platform.

The interview with Malone had more than 587,330 views by the time it was wiped from YouTube.14

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/535378.html

 

 

Bästa Petra Lundh läs ytterligare mera i alla tidigare massutskick under åren 2020 – 2021, de finns i laga ordning registrerade av registrator på Socialdepartementet.

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN I SVERIGE DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 148 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu