• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 144

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 144

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 144

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

The mRNA COVID Vaccine Is Not a Vaccine 

It’s NOT a vaccine.

The mRNA COVID vaccine now being militarily deployed in many nations around the world, is NOT a vaccine. I repeat: it is not a vaccine. It is many things indeed, but a vaccine is not one of them.

 

 

Dr Judy Mikovits om ”vaccinerna” — ”Det är verkligen ett biovapen med grafen”

 

 

COVID-19 vaccines are experimental. The labs have legal immunity for adverse effects and the ingredients are confidential. What are they injecting into the population? Let’s stop vaccination until we have logical and scientific answers!

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-16

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Alla som har några hjärnceller i behåll kommer förstå ännu mera om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som uppenbart beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

Och uppenbart beskyddas dessa medlöpare (bl.a. anställda läkare/sjuksköterskor och tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner) av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige och dess anställda, som uppenbart beskyddar den generella och systematiska skadar och dödar verksamhet som bevisligen sker inom skolmedicinen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

DU FÖRSTÅR MER EFTER ATT LÄST DAGENS MASSUTSKICK

 

Dr Judy Mikovits är spets specialist sakkunnig, förmodligen den främsta opartiske, objektiva och sakligaste i världen, och kan anlitas av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige och deras anställda, därför att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna!

Uppenbart är att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna när nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt skadas och dödas av skolmedicinen i ett genetiskt experiment med ”vaccinerna”/biovapnen, som inte är vaccin utan uppenbart är BIOVAPEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Att staten Sverige och däri anställda marknadsfört som vanliga vacciner dessa BIOVAPEN/”vaccinerna” mot nationen Sveriges medborgare/invånare är uppenbart som ”hugget i sten”. Dessutom är detta vansinne inte förenligt med Patient lag 4 kap om INFORMERAT SAMTYCKE, och det är också som ”hugget i sten”.

Därtill då som synes grundlagsbrott, se Regeringsformen.

Dessutom inte alls förenligt med EU-rätten och däri Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, som är en EU-rättsakt som staten Sverige förbundit sig genom avtal med EU, därtill överstående all svensk lagstiftning, genom avtalet emellan staten Sverige och EU. Se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10

 

Dr Judy Mikovits om ”vaccinerna” — ”Det är verkligen ett biovapen med grafen”

 

BIOWEAPON: ”It really is a bioweapon with graphene” — Judy Mikovits – Apos vaccines exposed ”It really is a bioweapon with graphene”

Sprid vidare i alla dina nätverk dessa videointervjuer med Dr. Judy Mikovits, som intervjuas av Stewe Peters, publicerade på Brighteon där de inte kan censureras, det är 3 delar, se dem alla, du förstår varför efter att sett dem, publicerade 2021-07-15, citat

 

 

 

Part 02 Dr. Judy Mikovits – Apos vaccines exposed ”It really is a bioweapon with graphene”

https://www.brighteon.com/93b15568-0c64-41d9-9b2f-dc505ffc263e

 

 

Part 03 Curing Covid Dr. Judy Mikovits talks Apos shedding – Jab recovery.

https://www.brighteon.com/08245747-e6b2-40e4-b56f-e2c391089421

 

 

Part 01 Dr. Judy Mikovits Drops bombs-Fauci exposed!

https://www.brighteon.com/d74e5db2-61a9-45d9-8ad9-382d99b493f5

 

 

OBS Använd denna länk när DU sprider vidare på sociala medier som censurerar Brighteon länkar

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/16/bioweapon-it-really-is-a-bioweapon-with-graphene-judy-mikovits-apos-vaccines-exposed-it-really-is-a-bioweapon-with-graphene/

 

Noteras särskilt; inrapporteringen ca 1 – 10 %, resten inrapporteras inte av skolmedicinen, ta med det i beräkning när du läser massutskicket, då för att förstå hur allvarlig denna skadar och dödar verksamhet är med ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare;

 

Maskinöversättning av MYCKET VIKTIG ARTIKEL publicerad 2021-07-15, citat

MILJONER är allvarligt skadade eller döda av covidvacciner – EU-databas

De senaste uppgifterna från EudraVigilance, en EU-databas som liknar VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), visar att nästan 20 000 människor har dött av Wuhan coronavirus (Covid-19) ”vacciner” i de områden av Europa som de bedömer tillsammans med nästan två miljoner människor som har skadats allvarligt av injektionerna.

EudraVigilance täcker 27 av Europas 50 länder, vilket antyder att de verkliga siffrorna över hela kontinenten kan vara så höga som 40 000 dödsfall och fyra miljoner allvarliga skador. Detta är betydande, med tanke på att mycket färre människor blir sjuka eller dör av det kinesiska viruset i sig.

”Allvarlighet ger information om den misstänkta oönskade effekten; det kan klassificeras som ‘allvarligt’ om det motsvarar en medicinsk händelse som leder till dödsfall, är livshotande, kräver sjukhusvistelse, resulterar i ett annat medicinskt viktigt tillstånd eller förlängning av befintligt sjukhusvistelse, resulterar i ihållande eller betydande funktionshinder eller oförmåga , eller är en medfödd anomali / fosterskada, ”förklarar databasen om hur skador mäts.

De senaste siffrorna är mycket högre än tidigare som vi rapporterade om i maj, som rapporterade cirka 10 000 dödsfall och 400 000 skadade.

Så många människor skadas eller dör av Fauci-influensaskott som rapporterar visar att det finns en omfattande ånger över hela Europa och Nordamerika. Människor som ställde upp för att ”platta ut kurvan” genom injektion säger att de önskar att de skulle ha lyssnat på riktiga forskare i motsats till TV-telefoner som Tony Fauci.

Det finns också en trend att familjedoktorer vägrar att se sina patienter med covida vaccinskadade eftersom de inte vet vad de ska göra för dem. Sådana rapporter kommer från både Skottland och England.

”Mina vaccinerade vänner får inte möten med sina husläkare som undviker dem efter vaccination även om det inte finns några patienter i väntrummet för läkarmottagning när de har försökt få tid”, rapporterade en person.

”Det är helt grymt med tanke på att de pratade dem om att få vaccinationerna och accepterade 10 brittiska pund från de skotska och engelska regeringarna per person som vaccinerades på deras patientlista och avslöjade inte risken för dessa vaccinationer för patienterna.”

 

Läkare vägrar nu att se vaccinskadade patienter

En annan person i Europa som skulle opereras nekades av sin läkare (allmänläkare). Sjuksköterskor vägrade också ta bloddragningar eftersom de säger att de inte får försöka undersöka vad som gick fel på grund av vaccination.

I ett annat fall ringde en sjukhuskonsult till en väns läkare och begärde att hon skulle se en patient som rapporterade att han fick en Pfizer-injektion och kände att det var ”syra som går in i mina vener.”

”Hennes läkare behandlade henne med förakt och var inte nöjd med att se henne, och min vän berättar också för mig att varje gång hon går nu efter vaccinationen rinner hennes hjärta och hennes son har varit sjuk efter vaccination också.”

Därefter fortsätter de med rapport efter rapport om vaccinskadade personer som lämnas åt sig själva för att försöka lista ut saker och ting. Systemet var naturligtvis aldrig avsett att hantera denna våg av konstiga sjukdomar och dödsfall, så dess naturliga reaktion är att undvika de människor som nu lider av konsekvenserna av dessa experimentella ”läkemedel”.

”Allt jag kan säga är att det fanns varningar från toppfolk i fältet som rapporterade att de inte skulle få det från början”, skrev en kommentarare på Health Impact News om hur sanningen var där hela tiden angående dessa dödliga injektioner.

Du hittar en omfattande lista över kända skador och dödsfall orsakade av kinesiska virusinjektioner på denna länk .

Läs hela artikeln

https://www.afinalwarning.com/535723.html

 

 

 

Maskinöversättning av MYCKET VIKTIG ARTIKEL publicerad av dr Mercola 2021-07-16, du förstår strax varför, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och se videon, citat

Möt World Economic Forum

Så vem är den här ”internationella mannen av mysterium”, Klaus Schwab?

Så vem är den här ”internationella mannen av mysterium”, Klaus Schwab? Som noterats av Corbett har Schwabs onlinehistoria rengjorts grundligt för att lämna några spår och trådar att riva upp. En av de mer avslöjande utredningarna av Schwabs förflutna är Johnny Vedmores Unlimited Hangout-rapport, ”Schwab Family Values.” 10

I det avslöjar han Schwab som ”son till en nazistisk medarbetare som använde slavarbete och hjälpte nazistiska ansträngningar för att få den första atombomben.” Schwab-familjen var också inblandad i Sydafrikas olagliga kärnkraftsprogram, hävdar Vedmore, liksom den europeiska eugenikrörelsen. Han skriver: 11

”Särskilt avslöjande är historien om Klaus far, Eugen Schwab, som ledde den nazistödda tyska filialen av ett schweiziskt ingenjörsföretag in i kriget som en framstående militärentreprenör. Det företaget, Escher-Wyss, skulle använda slavarbete för att producera maskiner som är kritiska för nazisternas krigsansträngning liksom nazisternas försök att producera tungt vatten för sitt kärnkraftsprogram.

År senare, vid samma företag, tjänstgjorde en ung Klaus Schwab i styrelsen när beslutet fattades att förse den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika med nödvändig utrustning för att främja sin strävan att bli kärnkraft.

Med World Economic Forum som nu en framstående förespråkare för icke-spridning av kärnenergi och ”ren” kärnenergi, gör Klaus Schwabs förflutna honom till en dålig talesman för hans påstådda agenda för nutid och framtid.

När man gräver ännu djupare in i hans aktiviteter blir det tydligt att Schwabs verkliga roll länge har varit att ” forma globala, regionala och industriella dagordningar ” för att säkerställa kontinuiteten i större, mycket äldre dagordningar som kom i fördömelse efter världen Krig II, inte bara kärnteknik utan också eugenikpåverkad politik för befolkningskontroll.

… genom Världsekonomiska forumet har Schwab hjälpt till att rehabilitera eugenikpåverkad politik för befolkningskontroll under tiden efter andra världskriget, en tid då uppenbarelserna av nazistiska grymheter snabbt förde pseudovetenskapen i stort anseende.

Finns det någon anledning att tro att Klaus Schwab, som han existerar idag, har förändrats på något sätt? Eller är han fortfarande ett offentligt ansikte för ett decennium långt försök att säkerställa överlevnaden av en mycket gammal agenda?”

Slut citat

Läs mer och se videon, sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/16/klaus-schwab-world-economic-forum.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210716_HL2&mid=DM927071&rid=1209415079

 

DEN GLOBALISTISKA DEPOPULATIONS AGENDA MED ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN FORTSÄTTER MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Varför STOPPAS INTE ”vaccinerna”/biovapnen som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Varför beskyddas denna skadar och dödar verksamhet av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Varför beskyddas denna generella och systematiska skadar och dödar verksamhet  inom skolmedicinen/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

 

 

Publicerat 2021-07-15 se videon, på engelska, och läs i undertexten vad som sägs, du kan maskin översätta till svenska, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Graphene Oxide toxicity causes Erectile Dysfunction and Sperm Toxicity

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-causes-erectile-dysfunction.html

 

 

 

Mycket viktig artikel och video, sprid vidare i alla dina nätverk. Varför blir stora delar av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare magnetiska efter ”vaccinerna”/biovapnen? Du kan själv maskin översätta texten i artikeln, citat

 

What to do if your body becomes magnetic after vaccination?

 

One of the most frequently asked questions recently, after the viralization of thousands of videos of people who get stuck to metal objects of different sizes and weights, magnets and even cell phones and tablets is: What do I do now? Well, first of all to keep calm and follow the steps suggested by health professionals who have attended several patients who have approached the health services demanding for explanations.

 

 

Magnet test steps
Source: Infogaphic

 

1. With a light magnet (like the ones you stick on the refrigerator) or a neodymium magnet, localize the exact point of contact in the area of the injection and surroundings. It can also manifest in the clavicle area, chest, spine and head. Try with metallic objects and cell phones, since there are testimonies that these elements also adhere. Bear in mind that the magnetic effect can express irself even 3 months after the inoculation.

 

2. If the magnet or objects stick to you, ask a doctor for explanations and to make a record in your medical records. Take a copy of the document with you.

 

3. With this copy, go to the nearest police station to file a report under the case ”Investigation of an unlawful act”.

 

Let’s demand the truth

 

COVID-19 vaccines are experimental. The labs have legal immunity for adverse effects and the ingredients are confidential. What are they injecting into the population? Let’s stop vaccination until we have logical and scientific answers!

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.orwell.city/2021/06/magnetgate-guide.html

 

 

 

Läs och se mer i bl.a. dessa artiklar

 

Urgent Announcement: COVID-19 is caused by Graphene Oxide introduced by several ways into the body

https://www.orwell.city/2021/06/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide.html

 

 

La Quinta Columna: Analysis of vaccination vial confirms presence of graphene nanoparticles

https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-vaccination-vials.html

 

 

Läs ännu mera och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK om ”vaccinerna”/biovapnen som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, bl.a. här

https://www.orwell.city/

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

Nationen Sverige där ”alla ska med” ingår uppenbart i en globalistisk DEPOPULATIONS AGENDA där Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, alltså där Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar den skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin som generellt och systematiskt skadar och dödar nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen.

 

Den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare äger bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

Läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Doctor says mRNA vaccines “will kill most people” through heart failure, 62% of vaccinated people already show microscopic blood clots

https://www.afinalwarning.com/535134.html

 

 

COVID-19 IS CAUSED BY GRAPHENE OXIDE INTRODUCED BY SEVERAL WAYS

https://www.medicdebate.org/node/2239

 

 

2021-07-15 ca 20 minuter video, se den och sprid vidare, citat

RAISE THE ALARM: Stop The Globalists’ Takeover Plan Or Die

The party’s over: Alex Jones raises the alarm and issues a warning to Americans

as the United States is conquered through the medical tyranny provoked by COVID

and captured by global government.

https://banthis.tv/watch?id=60ef68b2218833612c0ffd2e

 

 

Publicerad 2021-07-15, lyssna, ca 21 minuter, sprid vidare, citat

What Is Graphene Oxide?

https://banthis.tv/watch?id=60f048e969707d634e25128c

 

 

Se videon, ca 6 minuter, sprid vidare, citat

Highlights of interview with Dr. Peter McCullough on covid vaccine dangerous

https://www.brighteon.com/d9f93f6c-6c0a-4ec7-a747-31a394ec3ae3

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, sprid vidare, publicerad 2021-07-15, citat

Graphene Meets RNA Technology, for Cancer Vaccines

HIV and SARS-CoV-2 are both phantom fantasies. And in both cases, the drug/vaccine treatments are massively destructive.

The medical cartel at work.

 

https://www.globalresearch.ca/graphene-meets-rna-technology-cancer-vaccines/5750132

 

 

Läs mer, publicerat 2021-07-15, citat

Toxicity of Graphene-family Nanoparticles: A General Review of the Origins and Mechanisms

https://www.globalresearch.ca/toxicity-graphene-family-nanoparticles-general-review-origins-mechanisms/5750157

 

 

 

 

 

Citat

The mRNA COVID Vaccine Is Not a Vaccine

 

It’s NOT a vaccine. The mRNA COVID vaccine now being militarily deployed in many nations around the world, is NOT a vaccine. I repeat: it is not a vaccine.

It is many things indeed, but a vaccine is not one of them.

 

We have to awaken to the fact that the COVID scamdemic has rapidly accelerated the technocratic and transhumanistic aspects of the New World Order (NWO) to the point where people are blindly lining up to get injected with a “treatment” which is also a chemical device, an operating system, a synthetic pathogen and chemical pathogen production device.

 

As covered in previous articles, this new COVID vax is a completely new kind of technology, potentially even more dangerous than your average toxic vaccine. In this article, we will explore in more depth what this mRNA vaccine is.

 

Doctors David Martin and Judy Mikovits Expose How So-Called COVID Vaccine is Not a Vaccine

 

Läs mer

https://www.globalresearch.ca/mrna-covid-vaccine-not-vaccine/5734464

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu