• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 145

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 145

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 145

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

BIOVAPEN KRIGET SOM DÖDAR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OCH INVÅNARE; VARFÖR TILLÅTS I SVERIGE ATT BIOVAPEN ANVÄNDS MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

VARFÖR BESKYDDAS DESSA ”VACCINER”/BIOVAPEN OCH DEN GENERELLA & SYSTEMATISKA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET, SOM BEDRIVS VIA SKATTEMEDEL, MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, ANSTÄLLDA INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER?

 

BREAKING DISCOVERY! What COVID Injections Do To Your BLOOD! Doctor Releases Horrific Findings!

 

Börjar korthuset rasa nu?

 

Watch the interview La Quinta Columna gave for Professor Michel Chossudovsky

 

Indonesian society crumbling under the weight of the post-vaccine outbreak

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-17

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Alla som har några hjärnceller i behåll kommer förstå ännu mera om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som uppenbart beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

Och uppenbart beskyddas dessa medlöpare (bl.a. anställda läkare/sjuksköterskor och tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner) av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige och dess anställda, som uppenbart beskyddar den generella och systematiska skadar och dödar verksamhet som bevisligen sker inom skolmedicinen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

DU FÖRSTÅR MER EFTER ATT LÄST DAGENS MASSUTSKICK

 

 

Publicerat 2021-07-16 MÅSTE SES VIDEO INTERVJU, du förstår när du sett dessa ca 25 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Watch the interview La Quinta Columna gave for Professor Michel Chossudovsky

 

La Quinta Columna has just shared on its official Telegram channel the interview it gave for Canadian economist and author Michel Chossudovsky, Founder and Director of the Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal.

The interview has been dubbed into English by La Quinta Columna’s collaborators, and you can watch it through its official channel on Odysee.

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE

https://www.orwell.city/2021/07/michel-chossudovsky.html

 

 

 

 

”VACCINERNA” FÖRGIFTAR OSS OCH BEVIS SER DU HÄR I VIDEO INTERVJU MED DR JANE RUBY

”VACCINES” ARE ABSOLUTELY POISON US, AND THE PROOF I NOW HERE!

 

Måste ses video, sprid vidare, publicerad 2021-07-15, ca 12 minuter, MISSA INTE DENNA VIDEOINTERVJU, SPRID VIDARE, citat

BREAKING DISCOVERY! What COVID Injections Do To Your BLOOD! Doctor Releases Horrific Findings!

PHOTOGRAPHIC PROOF! The shots being referred to as ‘vaccines’ are absolutely poisonous, and the proof is now here!

https://rumble.com/vjw5kq-breaking-discovery-what-covid-injections-do-to-your-blood-doctor-releases-h.html

 

 

 

Publicerat 2021-07-17, läs artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar, citat

Börjar korthuset rasa nu?

När experten på denna patenträtt, Dr. David Martin i USA, nu går ut i en hearing inför Rainer Fuellmichs granskningskommision och avslöjar hela bakgrunden till Covid-virusets uppkomst och lansering genom att följa dess spår i patentregistren är detta utan tvekan sommarens världssensation, alla kategorier.

 

Alla som vill försöka förstå den situation som nu råder uppmanas att lyssna på David Martins redogörelse, inte så enkelt och än så länge bara på engelska, men värt besväret! Sammanfattat kan man konstatera följande huvudpunkter:

 

  • Arbetet med att ta fram Covid- 19 och dess följeslagare ”vaccinet” och PCR-testerna har pågått ända sedan 2008 och var helt klart innan lanseringen 2019.

 

  • Det s.k. viruset är tillverkat i laboratorium med full avsikt att spridas så som nu skett. Alla skrönor om fiskmarknader i Wuhan är fabricerat nonsens.

 

  • Korruption och inblandning från andra amerikanska myndigheter kan utläsas ur den formella handläggningen och hemligstämpling av viktiga akter.

 

  • Produkten är att likna vid ett biovapen, vilket förklarar DARPAS intresse.

 

  • De s.k. kallade mutationerna som Deltaviruset är rena påhitt för att skrämma populationen till vaccinationscentralerna för att injiceras med ett ämne som har andra syften än att minska sjukdomsfallen i en influensa.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/07/17/borjar-korthuset-rasa-nu/

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, NU I FOKUS INDONESIEN DÄR MASSDÖD BLIVIT EFFEKTEN EFTER ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Som många opartiska, objektiva och sakliga spets specialist kompetenta har delgett och VARNAT FÖR om tidigare, vilket Du kunnat läsa om i tidigare massutskick, så är ”vaccinerna”/biovapnen en skadar och dödar verksamhet och organiserad kriminell DEPOPULATIONS AGENDA. Dvs. systematiska och generella BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare, som skulle STOPPATS för länge sedan, men så har inte gjorts (inte ens i Sverige)!

 

MAFFIAN; den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen fortsätter, tillåts globalt och i Sverige att fortsätta den globala systematiska och generella skadar och dödar verksamheten med ”vaccinerna”/biovapnen!

 

En skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare dvs. BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare. En globalistisk systematisk och generell DEPOPULATIONS AGENDA som uppenbart beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare(anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner)

Alltså bl.a. tack vare att SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av internet/alternativ media inte VARNAR nationen Sveriges medborgare och invånare för ”vaccinerna”/biovapnen!

Nu sker den systematiska och generella globalistisk DEPOPULATIONS AGENDA, efter att stora delar av befolkningen ”vaccinerats”, i full fart bl.a. borta i Indonesien, läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln publicerad 2021-07-15, ”vaccinerna”/biovapnen skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Indonesian society crumbling under the weight of the post-vaccine outbreak

Fully vaccinated doctors among the casualties in Indonesia’s post-vaccine wave

Learn more about how Indonesia and other countries around the world are dealing with post-vaccine outbreaks of the coronavirus by reading the latest articles at Pandemic.news.

Läs hela artikeln

https://www.afinalwarning.com/535803.html

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu