• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 146

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 146

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 146

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

”Vaccinerna”/biovapnen och därmed biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, uppenbart BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, varför stoppas detta biovapen krig inte av staten Sveriges politiker och tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner är en synnerligen befogad frågeställning?

 

Varför beskyddas dessa ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då som synes riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

Uppenbart är att ”vaccinerna”/biovapnen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den starkare parten här ovan omnämnda.

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-18

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Det kom ett mail från Gunnar Söderberg 2021-07-17 fd statstjänsteman med tjänst som aktuarie, chef, expert mm och landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, revision mm som du får del av

Öppet brev; Begäran om analys över biverkningar av ”vacciner” mot Covid 19

Du läser mer i de bifogade pdf filerna

1

Öppet brev till statsepidemiolog Anders Tegnell av datum 2021-07-17 (med kopia till generaldirektör Johan Carson, minister Lena Hallengren och statsminister Stefan Löfven)

2

PM 21 07 17….

 

Citerar här nedan det öppna brevet, citat

Öppet brev

2021-07-17

Till

Statsepidemiolog Anders Tegnell

Kopia till cheferna

Johan Carlson

Lena Hallengren

Stefan Löfvén

Begäran om analys över biverkningar av ”vacciner” mot Covid 19

 

Utvecklingen i USA vad gäller biverkningar av ”vaccineringarna” mot Covid 19 är

skrämmande, se bifogad pm. Jag skriver med citattecken, eftersom det inte handlar

om vacciner, utan om förbjudna medicinska experiment. Vår injiceringsgrad är ju

också mycket hög och man kan misstänka något liknande här. En motsvarande analys behöver därför snarast göras även för Sverige av Dig och andra ansvariga. När kan en sådan delges allmänheten?

 

Siffrorna över biverkningar är rent förfärliga. Injiceringarna måste stoppas

omedelbart och motmedel sättas in!

Eller hur, Anders?

 

Gunnar Söderberg

Fd statstjänsteman med tjänst som aktuarie, chef, expert mm

Landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, revision mm

Bilaga. Pm 2021-07-17. Analys över biverkningar i USA av injiceringarna

Slut citat

 

Citerar här nedan Pm 2021-07-17…….., citat

 

Pm 2021-07-17. Analys över biverkningar i USA av injiceringarna.

 

Bearbetning av statistik från VAERS, det nationella amerikanska systemet för frivillig

inrapportering av biverkningar från vacciner

 

I USA har en stor andel av befolkningen ”vaccinerats” och nu exploderar dödsfallen

på grund av injiceringarna! För andra veckan i rad har runt 2000 personer

rapporterats döda. Statistik för den senaste veckan framgår av länken nedan.

Siffrorna för de båda senaste veckorna är 2069 respektive 1991. Rapporteringsgraden kan dock vara så låg som 1%. Om så är fallet skulle alltså antalet dödsfall under bara två veckor uppgått till runt 400 000!!

 

Siffrorna bör relateras till snittet för mätperioden fram till de två senaste veckorna,

alltså från 14 december 2020 till och med 25 juni 2021. Det ligger på 249 döda per

vecka. Detta innebär alltså en ökning i genomsnitt per vecka under de senaste två

veckorna på hisnande 804 % i relation till genomsnittet dessförinnan!

 

Även avseende antalet svåra biverkningar har ökningen varit mycket stor under de

båda senaste mätveckorna. Antalet på 6950 respektive 7350 kan relateras till ett

genomsnitt på 1216 per vecka under mätperioden dessförinnan. Här uppgår alltså

ökningen per vecka under de senaste två veckorna till i genomsnitt 589 % i relation

till övrig mätperiod.

 

Bakom siffrorna över döda och personer med svåra biverkningar, finns många

tragiska människoöden. Så långt ner i åldrarna som till personer så unga som 12-17

år!

 

Gunnar Söderberg

Fd statstjänsteman med tjänst som aktuarie, chef, expert mm

Landstingspolitiker 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, revision mm

 

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-deaths-injuries-reported-cdc-covidvaccines-moderna-pregnant-women/

 

Slut citat

 

 

 

Se videointervjun med professor Dolores Cahill och sprid vidare. Varför stoppas inte det genetiska experimentet med mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som ”försöksråttorna”?

Bevisligen dödas systematiskt och generellt mänskligheten av ”vaccinerna”/biovapnen, som beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i detta enorma BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, över hela världen, citat

TRIAL WOULD STOP IF THERE WAS 25–50 DEATHS

COVID JAB CAUSES HUGE INJURY & DEATH (PROF. DOLORES CAHILL, JULY 6TH, 2021 UPDATE)

 

https://www.bitchute.com/video/1EM5a2NIXF2P/

 

 

 

 

2021-07-17 Se videon, du kan maskin översätta texten på sidan, och därmed få svensk version om vad som tas upp i videon, sprid vidare, citat

La Quinta Columna discusses a study on the properties of graphene and their link with EMF

As promised by Orwell City, this article is the second part of the previous post entitled ’La Quinta Columna explains how graphene multiplies frequencies and damages cells, and how reducing agents help to control that damage.’

As a reminder, in its 83rd programLa Quinta Columna discussed how graphene oxide damages the body at the cellular level since it is capable of ejecting electrons when electronically excited. The pair of Spanish researchers explained how reducing agents, such as zinc, can decrease the damage done by graphene and, in addition, analyzed a paper that describes the properties of graphene concerning electro frequencies.

This is one of the papers that bring them closer and closer to prove their hypothesis about the real purpose of the elite with mass and forced vaccination: neuromodulation through a material capable of accepting and emitting the frequencies sent by the 5G antennas.

Below you can watch the video with the analysis that the biostatistician Ricardo Delgado and Dr. José Luis Sevillano made to the paper entitled ‘The Vision of Nanotechnology for the Radiocommunications in the coming years. A perspective from the Academy.

Läs mer och se videon (engelsk text)

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-frequencies-part-2.html

 

 

Publicerat 2021-07-17, se videon och läs undertexten, använd maskinöversättning om du vill läsa på svenska, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

La Quinta Columna on Neuromodulation and Brain Dysfunction Tsunami

In addition to this important information, La Quinta Columna devoted time explaining more about the tsunami of neurological dysfunctions announced by the globalist media, dysfunctions derived from the damage caused by graphene oxide and electromagnetic frequencies in the GHz range.

In addition, there is a connection between the pharmaceutical corporations with the directors of AstraZeneca, who in turn are the directors of the Graphene Flagship here in Europe. Inbrain is one of those institutions that was endowed with a large amount of money for the development of all this research.

 

But there is news that announces a brain tsunami that has more to do with the functioning of the neuron and not with the long-term neurodegenerative lesions. And in this brain tsunami that touches the function of the neuron (which is also announced in this news), it’s a kind of storm or synaptic tsunami.

Whatever it is, it not only degenerates the neuron, but it completely disrupts it, which makes you anxious, depressive, psychotic… In other words: you literally go crazy. With the danger that entails for a person. That’s the tsunami they are announcing and not this one. This is another tsunami that someone has echoed the other one. The same terminology is used for journalistic language purposes, okay?

But the tsunami they’re announcing is one that talks about neuronal dysfunction and not neurodegeneration. And that neuronal dysfunction is more dangerous because that’s the one that causes psychiatric problems like the ones Pablo mentioned.

They’re more dangerous because, in contrast, neurodegenerative problems are slowly evolving, less alarming and we can all see them over time, and they don’t create an impact on society.

But one thing that does create impact is people losing their minds. That’s alarming. And when you see that, and you see it very abundantly, everyone will immediately say that it’s COVID.

But be careful with that.

Because if you have all the people vaccinated with the brain impregnated in graphene and exposed to antennas, whoever doesn’t die will be affected.

I think a lot of people will die, huh? I don’t think everybody will die, but the ones that don’t, if they start to lose their minds, then there’s the perfect excuse to say that people need to be controlled and connected to an A.I. so they don’t go crazy.

That’s the tsunami that they announce. That’s the tsunami that’s alarming. Because it generates a great social alarm to see people losing their minds, whether they are young, old, or children.

People behind all this will tell us, ‘Relax, we have the solution. Here it is. There are neuro-rights. They are preserved, but you have to be connected with the A.I. to prevent you from hurting yourself and from hurting others.

Se videon och läs hela undertexten och SPRID VIDARE

https://www.orwell.city/2021/07/neuromodulation-and-brain-dysfunction-tsunami.html

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, sprid vidare, citat

La Quinta Columna: Zinc helps raise glutathione levels and glutathione helps degrade graphene oxide

In their program #81, La Quinta Columna keeps their research on how to detoxify graphene in the body. The team already mentioned that N-acetylcysteine and glutathione certainly work to degrade graphene, but today they talked about a very readily available supplement: zinc. 

Läs mer

https://www.orwell.city/2021/07/zinc-glutathione.html

 

 

Notera särskilt om N-acetylcysteine, som du läser mer om i artikel av dr Mercola av 2021-06-17, här nedan;

Citerar lösryckta delar ur MYCKET VIKTIG ARTIKEL för alla nationen Sveriges medborgare, särskilt de som grovt uppsåtligt bedrägligt låtit sig luras att ”vaccinerats”.

Alltså även då för alla som inte lurats till att grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande tillåt sig ”vaccineras” med biovapnen, alltså ett genterapiexperiment utan INFORMERAT SAMTYCKE där mänskligheten och nationen Sveriges medborgare uppenbart är ”försöksråttorna”.

”FÖRSÖKSRÅTTORNA” som i detta genterapiexperiment med ”vaccinerna”/biovapnen uppenbart systematiskt och generells skadas och dödas över hela världen, erkänt sakförhållande som Sveriges regering och deras medlöpare (tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner) i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har att förhålla sig till.

Artikeln publicerad av dr Mercola 2021-06-17, se videon, läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning till svenska, citat

N-acetylcystein (NAC), en föregångare till reducerad glutation verkar spela en viktig roll i COVID-19.

N-acetylcystein (NAC), en föregångare till reducerad glutation, verkar spela en viktig roll i COVID-19. Enligt en litteraturanalys från april 2020 kan 1 glutationbrist vara associerad med COVID-19-svårighetsgrad , vilket får författaren att dra slutsatsen att NAC kan vara användbart både för att förebygga och behandla.

 

Men tanken att NAC också kan vara till hjälp mot virusinfektioner är inte ny. Tidigare studier 2 , 3 har funnit att det minskar viral replikering av vissa virus, inklusive influensavirus.

I en sådan studie var 4 det antal som behövdes för att behandla (NNT) 0,5, vilket innebär att för varje två personer som behandlas med NAC, kommer en att skyddas mot symptomatisk influensa.

Det är betydligt bättre än influensavacciner , som har en NNV (antal behövs för att vaccinera) av 71, 5 vilket innebär 71 människor måste vaccineras för att förhindra ett enda fall av bekräftad influensa. Det är ännu bättre än D-vitamin , som har en NNT på 33. 6

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/17/nac-banned-on-amazon.aspx

 

Se videointervjun, publicerad 2021-07-16, och sprid vidare. Vem vill flyga med ”vaccin” injicerade flygkaptener, injicerade med ”vaccinerna”/biovapnen som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten, citat

HORRIFIC! – FIVE Jet Blue Airlines Pilots DEAD, Media Intentionally Hiding Vaxx Fears

BREAKING NOW! Five Jet Blue Airlines pilots are confirmed dead, current Jet Blue pilot whistleblower confirms push for jab continues.

Dr. Jane Ruby joins Stew Peters with details.

https://rumble.com/vjxv7w-horrific-five-jet-blue-airlines-pilots-dead-media-intentionally-hiding-vaxx.html

 

2021-07-17 se videon och sprid vidare, citat

Deadly COVID mRNA Shot Is Made To Murder You While Big Tech Censors Victims

Alex Jones breaks down how internet censorship of speech ties in to intended side effect of the COVID vaccine: death.

Once free speech is silenced, no one can raise awareness about how COVID shots are killing people.

https://banned.video/watch?id=60f20e91e7ef8467b1c69f22

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OCH STÄLLT BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL

 

Se videointervjun och sprid vidare, INGA MER INJEKTIONER MED ”VACCINERNA” innan vi vet vad dessa ”vacciner” innehåller, citat

Dr Carrie Madej on Stew Peters Show taking the gloves off on the Experimental Jabs

https://www.brighteon.com/2ae4817d-c060-412d-a2fa-3e6a357f7fad

 

 

 

 

PROTESTER MOT DEN GLOBALISTISKA MEDICINSKA TYRANNIN

 

14 juli 2021 Grekland, läs hela artikeln och sprid vidare

In Athens, thousands rally against COVID-19 vaccinations

ATHENS – More than 5,000 anti-vaccine protesters, some them waving Greek flags and wooden crosses, rallied in Athens on Wednesday to oppose Greece’s coronavirus vaccinations programme.

Shouting “take your vaccines and get out of here!” and calling on Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to resign, the protesters gathered outside parliament under heavy police presence.

“Every person has the right to choose. We’re choosing that the government does not choose for us,” said Faidon Vovolis, a cardiologist, who has questioned the scientific research around face masks and the vaccine and heads the “Free Again” movement, which called the protest. Vovolis said he started the group in response to the government’s “tough measures” to contain the virus.

Läs mer

https://www.euronews.com/2021/07/14/us-health-coronavirus-greece-vaccines-protests

 

 

 

14 juli 2021 Irland, se videon och sprid vidare

Dublin Ireland Protest Against TWO TIER SOCIETY and Passport Discrimination

https://www.youtube.com/watch?v=aoGSgNRCpSM

 

17 juli 2021 Frankrike, se videon och sprid vidare

Paris France MASSIVE CROWDS Against Macron

https://www.youtube.com/watch?v=fZxnmYrSBeE

 

Läs hela artikeln, se video, sprid vidare, citat

French protesters show up in force to defy covid vaccination mandates

https://www.afinalwarning.com/535870.html

 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, som Du får del av, citat

Nu ska vi stoppas…..

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>
Skickat: den 17 juli 2021 17:51
Till: Kalle Hellberg <[email protected]>
Ämne: Nu ska vi stoppas…..

Under den senaste veckan meddelade Bidenadministrations pressekreterare Jen Psaki att de vill kunna universellt avplacera dig från alla sociala medier, om du lägger upp sanningsenlig information om COVID-vaccinet.

Glöm inte att Big Tech redan har samordnat sådana massupplösningar sedan 2018, med Alex Jones och många andra.

Biden Administration hade några dagar tidigare meddelat att de inte bara kommer att övervaka dina textmeddelanden utan att de kommer att censurera och flagga alla COVID-relaterade textmeddelanden som strider mot deras berättelse.

Nu är det dags att bli vaken för faran som omger oss. Dessa människor vill döda 95% av oss. De börjar med att vi dödar oss själva för deras räkning. De kommer att jaga motståndarna senare.

Ingen kommer att rädda oss. Det är upp till oss att stoppa detta.

Se förbjuden video i denna länk https://forbiddenknowledgetv.net/je-suis-alex-jones/

Slut citat

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu