• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 147

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 147

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 147

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

            2021-07-19

  • BREAKING! Confirmed 45,000 people have died from the COVID Vaccine within 3 days and they have covered it up

            https://www.brighteon.com/7884d6bf-d252-46e4-bf00-49dadd5a8b07

 

            2021-07-18 Börje Peratt mycket viktig artikel, läs och sprid vidare, citat

  • Varför ljuger SR och SVT text om allvarliga biverkningar av försöksvax?

 

  • Sammanfattningsvis ger alltså förgiftning av grafenoxid samma symtombild som det vi kallar Covid-19.

 

  • Trodde du att endast COVID-vacciner innehöll grafen? Tja, nu har detta nanomaterial också hittats i influensavaccinet Vaxigrip Tetra.

 

 

  • Supergiftig grafenoxid i Covid-vaccinerna

 

  • För patienter som redan är extremt sjuka handlar det om att snabbt öka halten av antioxidanten glutation, för att klara av grafenoxidens giftighet.

 

  • DR. REINER FUELLMICH: ”THEY ARE MAKING SO MANY MISTAKES, WE ARE CLOSE TO A TIPPING POINT”

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-19

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Gunnar Söderberg skickade ett mail som du får del av, Gunnar Söderberg delger här den korrekta länken till tidigare kommunicerad skrivelse, Öppet brev och bilagan, som du fått del av

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-deaths-injuries-reported-cdc-covid-vaccines-moderna-pregnant-women/

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, vad är Brott Mot Mänskligheten och vad är Brottsbalken i Sveriges lag?

Vad är att generellt och systematiskt utsätta nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet för skadar och dödar verksamhet?

Var i svensk lagstiftning har lagstiftaren säkerställt att anställda inom stat, regioner och kommuner äger laglig rätt att skada och döda nationen Sveriges medborgare med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen? Dvs, bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

Det är synnerligen mycket allvarligt om Åklagarmyndigheten i Sveriges och myndighetschefen/riksåklagaren Petra Lundh ingår i en KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR som beskyddar skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det är uppenbart att det globala Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare och dessutom har Sverige en journalistkår inom SVT/SR/TV4, Riksmedia och stora delar av internet/alternativ media som uppenbart beskyddar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet.

BIOTERRORISM och biovapen krig, generell och systematisk skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare med ”vaccinerna”/biovapen och nu uppenbart även vanliga vaccin, som framkommer i dagens massutskick, är uppenbart något som ska beskyddas, är det myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och därmed hela Åklagarmyndigheten i Sveriges uppfattning?

Hela nationen Sveriges befolkning, alla medborgare/invånare ska såklart i detta sammanhang informeras och upplysas av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh om dennes ställningstagande och därmed beslut.

Begär ett beslut från riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh som tydliggör var i svensk lag sådan beskyddarverksamhet är legaliserad i riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundhs uppdrag gentemot uppdragsgivarna nationen Sveriges medborgare och skattebetalarna.

Används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna nationen Sveriges medborgare i denna uppenbara generella och systematiska skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Se utöver dagens massutskick alla massutskicken under 2020-2021 som i laga ordning är registrerade av registrator Socialdepartementet, där framkommer ännu mera ”matnyttigt”.

Och dessutom vilka som får del av massutskicken och vad som därmed gör riksåklagarens och myndighetschefen Petra Lundhs uppdrag än mer intressant och viktigt utifrån att nationen Sveriges medborgare ska säkerställas skyddas från sådan systematisk och generell skadar och dödar verksamhet som den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen bevisligen bedriver mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Publicerat 2021-07-18 VÄRLSDNYHET, sprid vidare i alla dina nätverk om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och DÖDAR VERKSAMHET, som beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare, tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner, alltså beskyddar skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Trodde du att endast COVID-vacciner innehöll grafen? Tja, nu har detta nanomaterial också hittats i influensavaccinet Vaxigrip Tetra.

Läs hela artikeln, se video, du kan maskinöversätt själv, dvs. läsa texten på sidan, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

BREAKING: Graphene Oxide has been found in Vaxigrip Tetra vaccination vial

Did you think that only COVID vaccines contained graphene? Well, now this nanomaterial has been also found in the flu vaccine Vaxigrip Tetra.

La Quinta Columna revealed this information today in its 84th program.

This vial’s analysis is being carried out by a researcher, for the moment anonymous, who is in contact with the Spanish team.

It’s impressive that La Quinta Columna’s suspicions regarding the composition of the vaccines produced during the last few years have been correct in every way. The analyses that are being carried out confirm that Big Pharma has been exposing people to graphene for a long time, intoxicating them in silence.

Orwell City has rushed to get the scoop today and, as usual, brings you the key excerpt from the program. In it, you can see the optical microscopy photographs and note the similarity of the detected nanomaterial to the graphene oxide described in the scientific literature.

 

Dr. José Luis Sevillano: This backup our idea that the disease could be caused by graphene. And this already coming in flu vaccines was a rehearsal for what is now to come. That’s why all this happened the way it did. We already suspected that the flu vaccine caused magnetism people who took the anti-flu vaccine and not the COVID vaccine expressed it. These analyses reinforce the idea that, indeed, there is something there that favors the COVID-type picture. And that it could easily be graphene.

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html

CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, SOM BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER, AVSLÖJAS MER OCH MER

 

Dr Luis Marcelo Martínez förklarar varför det inte finns några konkreta bevis för isolering, rening och karakterisering av SARS-CoV-2

Läs och se ännu mer avslöjande om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-07-18, se videon och maskinöversätt texten under om du har svårt med engelskan, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Dr. Luis Marcelo Martínez explains why there’s no concrete evidence of isolation, purification, and characterization of SARS-CoV-2

 

During the last program in which Dr. Luis Marcelo Martinez appeared publicly, he exposed how the people behind the false pandemic manipulate the information about the virus’ origin that has hunted us for 16 months.

 

He dedicated part of the 3-hour interview for No Más Mentiras Uruguay to destroy the fact-checkers and the false claim they always resort to: ‘that SARS-CoV-2 has been isolated, purified, and characterized’.

 

The geneticist takes apart the lie that the media echoes and explains very well how the scientific literature has been lying about everything. From the existence of the Spike protein to the isolation of the virus that has kept us locked up with no real justification whatsoever.

 

In the following video that Orwell City has prepared, you can see and hear Dr. Martinez directly.

 

It’s a video that everyone should see, as it invites not only to realize that humanity has been blatantly lied to but also to develop the critical thinking of those who swallow everything the TV tells them about this fake virus.

 

We’re going to start seeing spontaneous deaths everywhere. Do you realize? Of course, we are going to start seeing that. But not because of the virus, but because of the poison they inoculate.

 

 

https://www.orwell.city/2021/07/SARS-CoV-2-has-not-been-isolated.html

 

 

 

 

LÄS DETTA MYCKET VIKTIGA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Citerar lösryckt del ur mycket viktig artikel av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin, publicerad 2021-07-18, sprid vidare i alla dina nätverk, citat
Vi vet hur vi skall ”degradera” (”dämpa”) den, och vi kan göra det genom att öka nivåerna av glutation, eftersom glutation ”oskadliggör” grafenoxid.

Därför vet vi, att behandling med N-acetylcystein (läkemedel, som bl.a. används som motgift vid paracetamolförgiftning, samt vid behandling mot kronisk bronkit och cystisk fibros) – eller direkt intravenös behandling med glutation är effektivt. Det sistnämnda är perfekt för att bota sjukdomen.

För patienter som redan är extremt sjuka handlar det om att snabbt öka halten av antioxidanten glutation, för att klara av grafenoxidens giftighet.

Detta har man sett i de senaste 96 kliniska försök, som vi har redovisat i ”La Quinta Columna”.

Men viktigare än allt annat är förstås att förhindra förgiftningen – och om vi förstår att giftet distribueras via ”vaccin” och är konsekventa, så är det första självklart att undvika att bli vaccinerad, eftersom vaccinet är precis vad som senare ger upphov till sjukdomen.

 

Slut citat

 

Alla kan göra något men ingen kan göra allt, här kommer SVARA DOKTORN Sven Erik Nordins senaste artikel, publicerad 2021-07-18, sprid den vidare i alla dina nätverk, du förstår strax varför; mycket text, men läs allt, det kan rädda liv, citat

Supergiftig grafenoxid i Covid-vaccinerna?

Följande är ett försök till tolkning  av en intervju, där Michel Chossudovsky får uppgifter från Ricardo Delgado, som representerar den spanska forskargruppen ”La Quinta Columna” (Femte kolonnen).

Jag ber om ursäkt för den kanske bristfälliga översättningen, men eftersom det minst sagt sensationella budskapet nu tycks verifieras från andra källor vill jag gärna sprida detta, så att fler får tillfälle att bedöma det hela. Naturligtvis är det så omvälvande uppgifter att man undrar om detta verkligen kan vara sant.

Men det har tidigare i historien hänt, att det som föraktfullt avvisats som ”fantasier” till sist visat sig vara hållbara vetenskapliga fakta. Min kompetens räcker inte för att avgöra hur det är i detta fall, men säkert kommer granskningen att fortsätta, och vaccintillverkarna kommer förvisso att göra allt för att bortförklara detta – oavsett om det är sant eller inte.

Och det är nog inte mycket som kan överträffa den ”officiella” versionen av Covid-19 – och ”vaccinationen” ifråga om obekräftade vetenskapliga påståenden! Den kostar människoliv varje dag!

Det handlar här om närmast oändliga ekonomiska värden, lika mycket prestige – och till sist miljoner människors liv och hälsa!

Det här nämnda teamet har gjort en undersökning av innehållet i en förseglad flaska av Pfizers vaccin. Och resultatet är fullkomligt chockerande (om det stämmer).

Det är en undersökning med avancerade mikroskop, och man har funnit, att vätskan innehåller det oerhört giftiga ämnet grafen – eller grafenoxid. Ämnet har oerhörda konsekvenser för hälsan hos dem som tar ”vaccinet”.

Chossudovsky:
Vilka är de specifika resultat som ni funnit vid denna undersökning? Jag måste säga att (att jag finner det märkligt att) ingen oberoende virolog har tagit initiativet att analysera innehållet i Pfizers och AstraZenecas produkter.

Delgado:
Från beviset för det magnetiska fenomen som uppträder hos de människor som injicerats med dessa ”vacciner” började vi få tillräckliga misstankar för att skapa en hypotes om vilken sorts injicerat nanomaterial som kunde ha skapat magnetismen och gjort människor till ”superconductors” med möjligheter att magasinera energi.

Det var då vi upptäckte grafenoxid.

När vi lyckades komma över en förpackning bad vi Universitetet vid Almeria – via Dr Pablo Campra, Madrid, genomföra en analys av innehållet. Och en vecka senare kom analysresultatet direkt till oss, och här ser ni detta dokument med hans digitala signatur (visar dokumentet i bild).

Som ackrediterad professor vid universitetet visade han tydliga bevis för att det fanns grafenoxid i provet – genom analys med TEM elektronmikroskop, liksom med optiskt mikroskop och vissa spektroskop-tekniker.

Efter detta började vi studera giftigheten, som denna grafenoxid skapar i organismen – och vi insåg, att det gav nästan samma kliniska bild som själva sjukdomen Covid-19. Med andra ord: Grafenoxid skapar ”Thrombogenicity” (blodproppar och andra koagulationsproblem i blodet).

Thrombi är en koagulationsfaktor som förorsakar ”platelet reduction” (minskning av antalet blodplättar, vilket man numera också vet kan ha avgörande betydelse för immunförsvaret).

Ämnet skapar oxidativ stress, när giftigheten ökar, och triggar därmed en förändring i immunsystemet – som kan ge en ”kollaps” av detta och ge en ”cytokinstorm”.
Den kan förorsaka en inflammation av ”mucous membranes” (membran som skiljer de olika vävnaderna i kroppen åt). Det ger också förlust av lukt och smak. Vi talar alltså om den klassiska bilden av Covid-19.

Chossudavsky:
Wow, detta avslöjas också i de bilder som som publiceras av EU i tabeller om sjuklighet och död – eller hur?

Jag menar att dessa är ”adverse effects” (allvarliga biverkningar). Grafen kan vara orsaken till dessa.

Nu är det mer än 17 000 dödsfall inom EU – som är kopplade till ”vaccinerna”. Frågan är då, om det är grafen, som är orsaken.

Delgado:
Verkligen! Vi förstår det.

När VAERS (Vaccin Adverse Event Reporting System) rapporterar mycket allvarliga biverkningar är dessa ca 1,3 miljoner – och ungefär 15 000 döda. Bara i Europa!
Men det är långt ifrån sanningen. Man räknar med att det endast är ca 1 % av dessa kliniska manifestationer som rapporteras till VAERS, så troligen är det långt fler fall.

Det är bekant att ”vaccinerna” förorsakar koagulation av blodet. Orsakerna är associerade med ischemia (bristande blodförsörjning till vävnader), stroke, paraplegia (förlamade extremiteter), ”plötslig död”, pericarditis, (hjärtsäcksinflammation), och myocarditis (inflammation av hjärtmuskeln), mm.. Och även avbrutna graviditeter (missfall).
Alla dessa tillstånd är resultat av grafenoxid!

Vi har åtminstone 90 vetenskapliga studier på giftigheten hos grafen, som bekräftar detta.

Chossuansky:
Ni har också nämnt detta med masker, det faktum att det finns grafen också i dem, och att detta kan  påverka hälsan hos dem som bär mask. Kan du bekräfta det, då maskerna kom för mer än ett år sedan? Och jag läste just ett dokument från ”Health Canada”, som säger att maskerna, som innehåller grafen, nu är förbjudna.

Delgado:
Ja, faktiskt. Just i Kanada har ”The Ministry of Health” publicerat en skrift för att stoppa försäljningen av masker, som innehåller nanoteknologi med grafen.
Denna information har också nått oss i Spanien. Miljoner masker har återkallats.

Så frågan är: Om maskerna har återkallats för att de innehåller detta material – grafenoxid – därför att detta är skadligt och förorsakar ”pulmonary fibrosis” (en dödlig progressiv form av lung-fibros, med en genomsnittlig överlevnad på 2 – 5 år) – och cancer… Hur är det då möjligt att man kan fortsätta injicera människor i så höga proportioner som nu visat sig i den preliminära rapporten om injektionsvätskan?

Vad vi funnit är, att ämnet är huvudingrediensen i ”vaccinet”. Det är alltså ingen ”adjuvant” i negligerbar mängd, utan tvärt om huvudingrediensen i ”vaccinet”!

Enligt vår uppfattning kan man säga, att alla ”element” som har introducerats i befolkningar för att förmodas förhindra sjukdom och skydda människor är precis de ämnen som framkallar den – genom att man introducerat detta giftiga kemiska ämne, som heter grafenoxid.

Chossudavsky:
Ni för faktiskt fram tanken, att det inte är viruset som åstadkommer sjukdomen, utan att det är detta giftiga ämne.
Jag ser också att ni har analyserat ämnet ”virusidentifikation”.

Jag minns att jag, när jag inledde min forskning på det här området, fick veta att den 7:e januari 2020 gjorde kinesiska myndigheter ett uttalande om att viruset hade blivit identifierat och isolerat.
Och den 28 januari 2020 gjorde CDC (Centers for Disease Control and Prevention – under ledning av Anthony Fauci) i USA samma uttalande.

Men vi har inte någonstans en vetenskaplig beskrivning av viruset.
Vi har uttalanden från Kina och från USA – och jag måste nämna, att PCR-testet från WHO inte baseras på virusets identitet (SARS-COV-2), utan på identiteten hos SARS-COV-1.
Så i verkligheten är också er forskning fokuserad på sjukdomens underliggande orsaker?

Delgado:
Ja, verkligen.
Vi tror att den påstådda sekvenseringen och isoleringen av en ny biologisk aktör – som SARS-COV-2 – aldrig har existerat, och att det hela var ett ”rökmoln” för att bokstavligen dölja den verkliga orsaken till dödligheten – vilken jag säger (och den preliminära rapporten säger) är grafenoxiden, introducerad via olika administrationsvägar.
En av dessa var maskerna. Men också PCR-testen, som vi skall tala om senare.

Och ”vaccinerna” är förstås en mer invasiv metod.

Det finns verkligen i dag ingen global institution, som har visat den faktiska isoleringen, sekvenseringen och ”reningen” av den biologiska aktören vi kallar SARS-COV-2 – av ett nytt coronavirus.

Det finns bara ”virtuell sekvensering” i en dator, försedd med en dator-algoritm från 3 prover av  ”alveolar mucus”, tagna från 3 patienter med lunginflammation i staden Wuhan i Kina.

Man gick helt enkelt ut och samlade upp dessa prover – och fyllde i luckorna med en datoralgoritm man kallar ”muscle”. Men i naturen existerar inte det nya coronaviruset SARS-COV-2.

 

Från det ögonblicket fann vi, att den verkliga orsaken (till sjukdomen) är exakt denna giftiga kemiska förening, som vi kallar grafenoxid.
Och när det gäller det diagnostiska verktyget ”PCR-test”, så kan det inte användas – av samma orsak.

Det har aldrig diagnosticerats eller detekterats förment virala sekvenser av någonting, som verkligen inte existerar i naturen. PCR-testen kan bara jämföra med virtuella sekvenser.

Chossuansky:
Den fundamentala frågan blir nu: Hur kan detta giftiga ämne blivit insatt i vaccinet (som faktiskt inte är något vaccin)?
Det används ju också i maskerna, och ni säger att det även används i PCR-testen.

Jag antar att det finns i bomullsdelen, eller hur?

Delgado:
Ja, partiklarna av grafenoxid finns i den s.k. ”hyssop”, som är bomullsdelen av av testpinnarna.

Det finns ett turkiskt företag, som heter NANOGRAFI. Där utvecklat man vacciner, som är avsedda att sprayas in i näsan. De använder i dag nanopartiklar av grafenoxid – och utvecklar även PCR-test med grafenteknologi.

Så denna teknik används i dag – och är, som jag säger, ett annat element för prevention (förment prevention)  och ”diagnostik”. Men vad det egentligen gör är, att det överför det giftiga ämne, som sedan åstadkommer sjukdomen!

Chossudavsky:
Låt oss tala litet om elektromagnetism – eller idén om ”inducerad elektromagnetism”!

Vi vet att det över hela världen finns människor, som har blivit vaccinerade – och upplevt hur metallföremål fastnat på kroppen. Och det ser förstås ut som ett mycket märkligt fenomen.

Hur kan du förklara det?

Delgado:
Ja. Grafenoxid har den särskilda egenskapen att när det kommer i kontakt med levande celler, särskilt sådana som innehåller väte, så får det magnetiska egenskaper. Det är vad vi observerat på miljoner videos – och som är vetenskapligt bevisat.

Det är inte endast mätning av vidhäftning av metalliska eller magnetiska objekt – som neodym (sällsynt jordmetall) eller magneter av ferrit (modifierad järnmolekyl) – men också med apparater som teslameter, magnetometer, multimeter etc.

Det betyder att det magnetiska fenomenet hos dem som ”vaccinerats” är verkligt – och vetenskapligt påvisbart.
Inte bara de ”vaccinerade” (eller ”grafenerade”, som vi börjat kalla dem), utan också de som fått ämnet via andra administrationsvägar drabbas av fenomenet. Det finns människor, som inte ”vaccinerats” – men ändå uppvisar magnetism. Dit hör de som använt mask under lång tid.

Det var en av de första hypoteserna för att visa, att också maskerna innehåller grafen. Det är därför vi säger, att alla element som introducerats har varit längs denna ”linje”.

Det viktiga med grafenoxid är att det (som alla material) – och det är här elektromagnetismen kommer in. Det har vad man kallar ett ”absorbtionsband”, eller ett ”magnetiskt resonansband”, bortom vilket det snabbt blir mycket aktivt i sin ”giftighet” – beroende på den snabba oxidationen av materialet.

I det ögonblick oxidationen överstiger vissa kroppsliga biomarkörer – med hänsyn till nivån av vår antioxidant ”glutation” – triggas, som jag säger, vårt immunförsvars  systemkollaps, och den berömda cytokinstormen, som vi nu alla känner till, inträffar – d.v.s. tillståndet Covid-19.

Chossudavsky:
Well… Den fundamentala frågan är då: Vad är detta ”projekt”?

Om vi talar om masker, så är de flesta tillverkade i Kina, men alla tillverkade detaljer i dem bestäms av en ”enhet” – och jag förmodar en ”hälso-enhet”. Och samma enhet använder vaccin!
Den fråga vi bör ställa oss är: Vad är den faktiska orsaken till nuvarande situation?

Och även beakta det faktum att 190 medlemsländer i FN har accepterat WHO:s konsensus.  Liksom även ”The World Economic Forum”.

Och när det gäller viruset. Det du säger mig verkar så fundamentalt, att specialister i virologi borde ha kunnat upptäcka detta i de olika länderna – redan genom ett laboratorietest.
Men i stället för att göra det, har man accepterat en serie av samband, som inte ens har bevisats.

Det är, kan man säga, den första frågan. Den andra är: Vilka lösningar finns det för ”allmänheten” – för dem som blivit vaccinerade?

Men också: Vad är lösningen på nivån för medicinska auktoriteter? Eller för hälsomyndigheterna i aktuella länder?

Delgado:
Om jag får börja med  sista frågan.
En gång visste vi, att den etiologiska – eller den verkliga – orsaken till sjukdomen är grafenoxid.

Vi vet hur vi skall ”degradera” (”dämpa”) den, och vi kan göra det genom att öka nivåerna av glutation, eftersom glutation ”oskadliggör” grafenoxid.

Därför vet vi, att behandling med N-acetylcystein (läkemedel, som bl.a. används som motgift vid paracetamolförgiftning, samt vid behandling mot kronisk bronkit och cystisk fibros) – eller direkt intravenös behandling med glutation är effektivt. Det sistnämnda är perfekt för att bota sjukdomen.

För patienter som redan är extremt sjuka handlar det om att snabbt öka halten av antioxidanten glutation, för att klara av grafenoxidens giftighet.

Detta har man sett i de senaste 96 kliniska försök, som vi har redovisat i ”La Quinta Columna”.

Men viktigare än allt annat är förstås att förhindra förgiftningen – och om vi förstår att giftet distribueras via ”vaccin” och är konsekventa, så är det första självklart att undvika att bli vaccinerad, eftersom vaccinet är precis vad som senare ger upphov till sjukdomen.

De som fått en dos skall förstås inte ta en andra dos. Och absolut inte en tredje, som nu planeras – vilket är mycket märkligt, eller hur?

Kroppen har normalt en naturlig förmåga att eliminera och ”degradera” grafenoxid, med hjälp av myeloperoxidase, som är ett enzym. Och att höja nivån av glutation – både med hjälp av N-acetylcystein och med glutation direkt (intravenöst) minskar risken för skador av detta ämne.

Idrott och fysisk aktivitet höjer också nivån av glutation – via  egen produktion i kroppen. Det är sannolikt anledningen till att aktiva idrottsmän sällan drabbas.
Även barn har naturligt höga halter av glutation. Äldre har lägre produktion av ämnet, vilket gör dem mer sårbara.

Sammanfattningsvis ger alltså förgiftning av grafenoxid samma symtombild som det vi kallar Covid-19.

Och här finns länken till den aktuella intervjun:

https://www.orwell.city/2021/07/michel-chossudovsky.html
Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7050726/posting/supergiftig-grafenoxid-i-covid-vaccinerna

 

 

 

 

Börje Peratt delger 2021-07-18 mycket viktig artikel, läs och sprid vidare, citat

Varför ljuger SR och SVT text om allvarliga biverkningar av försöksvax?

 

https://borjeperattdebate.files.wordpress.com/2021/07/svt-ljuger-om-allvarliga-biverkningar-av-vaccin.png

 

Varför ljuger Sveriges Radio och SVT Text om allvarliga biverkningar av försöksvax och anstränger sig att förminska allvaret?

SVT/SR påstår att den 18 juli är det ”bara” 4000 som drabbats av allvarliga biverkningar när det enligt samma Läkemedelsverkets statistisk var över 18 000 drabbade av allvarliga skadeverkningar redan i april och fram till mitten av juli har skadeverkningarna eskalerat. Dödstalen är långt fler än de i april redovisade knappa 1000.

Sveriges Radios försök till skönmålning genom att avfärda de skadade och döda som att bara 0,1 % av alla vaccinerade drabbats är groteskt. Inom dylika vetenskapliga undersökningar vet man att underrapporteringen är så stor som 1%.

Upp till 99% av skadorna och de döda har således aldrig rapporterats in. Mot denna bakgrund finns det en viss förståelse för att propagandister mörkar de verkliga talen. Om det verkliga skadetalet istället rör 10% av alla vaccinerade så är idag en halv miljon berörda av allvarliga skadeverkningar och fler av dem har dött eller kommer att dö av också mörklagda anledningar.

I USA rapporterade statens nationella informationsbyrå för vaccin i juni 2021 nästan 7000 döda av försöksvaccinet. Det är nära dubbelt så många som dött av vaccin under tidigare 20 år.

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=1&PERPAGE=10&ESORT&REVERSESORT&VAX=%28COVID19%29&VAXTYPES=%28COVID-19%29&DIED=Yes&fbclid=IwAR2rBWzmzUUh-5eWc3N4gp6PV3aEnpIyzAX0Oazu32g8hzrPHqKfVmflV1M

 

Detta har upprört stora delar av den amerikanska läkarkåren som menar att ”försöken” borde omedelbart avbrytasAlarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräver brådskande åtgärder

Men med en president Biden som lydigt följer instruktionerna från hydran bakom detta bedrägeri så meddelas istället att Facebook ska ta bort all kritisk fakta om vaccinet.

Och oavsett det så är försöket inte i linje med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och således olagligt. Det kriminella i detta omfattar även medierna som vilseleder befolkningen.

Börje Peratt

Slut citat, källa till ovan citerat

https://borjeperattdebate.wordpress.com/2021/07/18/varfor-ljuger-sr-och-svt-text-om-allvarliga-biverkningar-av-forsoksvax/

 

 

Publicerat 2021-07-18, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

DR. REINER FUELLMICH: ”THEY ARE MAKING SO MANY MISTAKES, WE ARE CLOSE TO A TIPPING POINT”

https://rumble.com/vjzsa1-dr.-reiner-fuellmich-they-are-making-so-many-mistakes-we-are-close-to-a-tip.html

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu