• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 149

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 149

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 149

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Federal Lawsuit Seeks Immediate Halt of COVID Vaccines, Cites Whistleblower Testimony Claiming CDC Is Under-Counting Vaccine Deaths

https://childrenshealthdefense.org/defender/americas-frontline-doctors-federal-lawsuit-halt-covid-vaccines-cdc-vaccine-deaths/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=99156e28-3049-4db1-92f4-cb95564b6be3

 

IT’S REAL: Science paper documents “self-assembled magnetic nanosystems” for cybernetic biocircuitry interface and control systems in humans, including “DNA hydrogel” tech

 

EXPOSING MASSMURDER

EXCLUSIVE! Dr. David Martin Just Ended COVID, Fauci, DOJ, Politicians in ONE INTERVIEW.

 

BREAKING! Massive Cover-Up! 45,000 DEAD, Booster Plan EXPOSED!

 

SOCIOPATERNA OCH PSYKOPATERNAS KORTHUS FALLER IHOP FULLSTÄNDIGT, VI HAR MED FULLSTÄNDIGA GALNINGAR ATT GÖRA!

Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna, dvs. inte användas för att skada och döda mänskligheten/nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen.

Hur många av politikerna och tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner kommer rannsakas inför domstol och avsättas med omedelbar verkan från skattefinansierad verksamhet?

Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol, och såklart avsättas med OMEDELBAR VERKAN!

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-07-21

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

SOCIOPATERNA OCH PSYKOPATERNAS KORTHUS FALLER IHOP FULLSTÄNDIGT, VI HAR MED FULLSTÄNDIGA GALNINGAR ATT GÖRA!

 

HUR MÅNGA AV POLITIKERNA OCH TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER KOMMER RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL OCH AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN FRÅN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET?

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska rannsakas inför domstol, och såklart avsättas med OMEDELBAR VERKAN!

Du förstår strax mera!

Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna, dvs. inte användas för att skada och döda mänskligheten/nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen.

 

Du förstår strax mera;

 

 

STOPPA” VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART!

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN ÄR UPPENBART ERKÄNT SAKFÖRHÅLLAND, SÄKERSTÄLLT RÄTTSSÄKERT AV OBEROENDE, OBJEKTIV, OPARTISK OCH SAKLIG VÄRLDS SPETS SPECIALST KOMPETENS

 

Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är/var planerat sedan lång tid innan WHO utlyste pandemin, dvs. PLANDEMIN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN MED ”VACCINERNA”/BIOVAPEN!

 

MÅSTE SES VIDEOEOS

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OCH VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

EXPOSING MASSMURDER

 

 

Publicerat 2021-07-19 se videointervjun och sprid vidare, citat

EXCLUSIVE! Dr. David Martin Just Ended COVID, Fauci, DOJ, Politicians in ONE INTERVIEW.

https://rumble.com/vk2bya-exclusive-dr.-david-martin-just-ended-covid-fauci-doj-politicians-in-one-in.html

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-20 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, LÄS HELA ARTIKELN, LYSSNA PÅ PODDEN MED MIKE ADAMS, CITAT

IT’S REAL: Science paper documents “self-assembled magnetic nanosystems” for cybernetic biocircuitry interface and control systems in humans, including “DNA hydrogel” tech

The average person living today has little idea how far the development of self-assembling nanotech biocircuits has progressed. So-called “fact-checkers” (professional propagandists and liars) deliberately mislead people into thinking there’s no such thing as a self-assembling graphene-based biocircuitry system that could be feasibly injected into people and called a “vaccine,” but the published scientific literature lays out a comprehensive, well-documented body of research that shows this technology is quite real… and has been tested in biological systems for at least two decades.

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/537351.html

 

Hela artikeln bifogas också som PDF filen IT`S REAL…..

 

 

 

Publicerat 2021-07-20 läs hela artikeln och sprid vidare

Federal Lawsuit Seeks Immediate Halt of COVID Vaccines, Cites Whistleblower Testimony Claiming CDC Is Under-Counting Vaccine Deaths

https://thetruthaboutvaccines.com/federal-lawsuit-seeks-immediate-halt-covid-vaccines-cites-whistleblower-testimony-claiming-cdc-counting-vaccine-deaths/

 

 

 

Publicerat 2021-07-19 se videointervjun och sprid vidare, citat

BREAKING! Massive Cover-Up! 45,000 DEAD, Booster Plan EXPOSED!

https://rumble.com/vk26qv-breaking-massive-cover-up-45000-dead-booster-plan-exposed.html

 

 

 

Publicerat 2021-07-19 se videointervjun och sprid vidare, citat

Del Bigtree Exposes Deep State Tactics of Propaganda and Overwhelming Disinformation

https://rumble.com/vk2cxa-del-bigtree-exposes-deep-state-tactics-of-propaganda-and-overwhelming-disin.html

 

 

Neurologically Destroyed After The Graphene Oxide Poison Kill Shot

Publicerat 2021-07-20 ”Vaccinerna”/biovapnen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. Alltså systematiskt och generellt tillåts denna skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddar uppenbart skolmedicinen/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins generella och systematiska skadar och döda verksamhet.

Se denna video och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, varning för detta är verkligheten och sanningen som du undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner, kommuner, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av internet/alternativ media, videon talar för sig själv, se den citat

 

Neurologically Destroyed After The Graphene Oxide Poison Kill Shot

 

https://www.brighteon.com/76319e8e-47c4-4ced-9c40-de9bac1efb1d

 

OBS Använd denna länk om DU sprider vidare på sociala medier som censurerar Brighteon länkar

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/21/graphene-oxide-destroyed-after-the-graphene-oxide-poison-kill-shot/

 

 

KAN VARA AV SÄRSKILT STORT ALLMÄNT INTRESSE

Se videon, läs undertexten, maskin översätt om du vill läsa på svenska, publicerat 2021-07-20, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Preventive treatment with antioxidants for graphene oxide detoxification

https://www.orwell.city/2021/07/preventive-treatment-with-antioxidants.html

 

 

Publicerat 2021-07-21 ser videon, läs undertexten, maskin översätt om du vill läsa på svenska, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

La Quinta Columa informs on more antioxidants that degrade graphene oxide

 


La Quinta Columna
 has released an informative video regarding antioxidants that can be used as a preventative treatment to detoxify the graphene oxide that both vaccinated and unvaccinated people may have in their bodies.

Orwell City has taken the time to translate it into English, as it has valuable information that both La Quinta Columna’s followers and Orwell City’s readers are looking for desperately.

No one wants to have poison as aggressive as graphene oxide in their bodies.

Remember to take a look at the preventive treatment with antioxidant rotation suggested by Dr. José Luis Sevillano.

Below is the subtitled video.

 

Well. Good evening to everyone. 

I decided to make this video because people have been asking me about antioxidants. And although it’s late, I think it’s important to record it. It’s a must-see video, especially for La Quinta Columna’s followers who are aware of the relevance of graphene oxide from a disturbing point of view, as it causes the fashionable disease pictures.

Thanks to scientific articles we have seen, we know that every antioxidant, especially the master antioxidant glutathione, degrades graphene oxide. Glutathione can reduce even to zero its toxicity. And we have demonstrated that. 

SEVIDEON, LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/07/antioxidants.html

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin publicerade 2021-07-20 en mycket allmänbildande och viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Mordanklagas för att ha redovisat officiell statistik!

Över hela världen pågår nu en kampanj för att få oss att tro att covid-vaccinerna är både effektiva och säkra.

Myndigheter, vaccintillverkare och många läkare försöker på allt sätt dölja och förneka även de officiellt bekräftade dödsfallen och skadorna som drabbar de ”vaccinerade”.

Detta torde röra sig om det allvarligaste bedrägeriet i mänsklighetens historia – som är helt onödigt, eftersom det hela tiden funnits enkla förebyggande och botande medel mot Covid-19 (som Ivermectin, Hydroxiklorokin och rejäla tillskott av bl.a. D-vitamin).

Men nu har alla gränser passerats. Makarna Ty och Charlene Bollinger i USA och deras team har under många år kämpat för att hjälpa människor behålla en god hälsa – och att återfå den, om de redan blivit sjuka.

Och jag vågar själv påstå, att det var deras omfattande information, som räddade mitt liv, när jag 2014 drabbades av en cancer, som enligt läkarna skulle innebära min snara död – om jag inte lät dem genomföra ett drakoniskt kirurgiskt ingrepp, som skulle ha gjort mig handikappad för livet – och sannolikt drastiskt förkortat mitt liv.

Bland annat tack vare makarna Bollingers sakkunniga information vågade jag trotsa läkarna och gå min egen väg, vilket innebar att jag snart blev fri från min cancer. *
Men dessa människor anklagas nu alltså bl.a. av USA:s president för MORD – för att sprida desinformation om covidvaccinerna, vilken skulle innebära att människor undviker att vaccinera sig – och därmed drabbas av covid-19 och dör!

 

Och vad har de då gjort?

Jo, de har öppet redovisat den officiella statistik som finns på CDC:s hemsida (CDC = Centers for Disease Control and Prevention – ungefär USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i Sverige).

De anklagas alltså för mord, därför att de redovisar den statistik CDS själv beskriver på sin hemsida!!

Och hur ser den statistiken ut?

Jo, den berättar att hittills i år (2021) har följande inträffat efter covidvaccinering (i USA):

Mer än 11 000 dödsfall
Mer än 90 000 intagningar på sjukhus och akutvård
Mer än 2 800 fall av ansiktsförlamning
Mer än 1000 missfall
Mer än 2 400 fall av ”anafylaktisk chock” (allergisk reaktion som är livshotande)
Mer än 3 900 hjärtattacker

Dessutom berätta makarna Bollinger det fullständig klara och välkända faktum att dessa vacciner INTE är godkända av FDA (Food and Drug Administration) – utan enbart som försök i ett nödläge – ett försök, som alltså fortfarande pågår och inte än har utvärderats.

Och nu anklagas alltså Bollingers team för MORD, när de redovisar dessa officiella uppgifter!

Man saknar ord!

Slut citat, läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7051442/posting/mordanklagas-f%C3%B6r-att-ha-redovisat-officiell-statistik

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu