• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 150

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 150

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 150

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Renate Holzeisen: ”Covid Vaccines bryter mot europeisk lagstiftning”

 

EMA:s krav på uppföljning innebär att injektionerna med covid-19-vaccin är en fas 3-studie som kräver eget etiktillstånd, informerat samtycke och uppföljning av varje person som injiceras. Och så sker inte idag.

 

DR JUDY MIKOVITS ‘VACCINES’ EXPOSED! IT REALLY IS A BIOWEAPON, 5G, GRAPHENE….

 

Covid vaccines from Pfizer destroy every system of the human body

 

Hur Världen Blev Grundlurad

 

W.H.O. WHISTLEBLOWER CONNECTS THE DOTS

 

Den senaste Google-censuren på grund av deras vaccininvestering

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-22

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, MÅSTE SES VIDEO om Corona bedrägeriet/Brott Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

W.H.O. WHISTLEBLOWER CONNECTS THE DOTS

Former ethics researcher at the W.H.O., Astrid Stuckelburger, PhD, sheds light on the behind-the-scenes at our top world health agency, their conflicts of interests, and who’s really been pulling the strings in the #Covid19 pandemic response.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/21/w-h-o-whistleblower-connects-the-dots-must-see-video/

 

Citat

EMA:s krav på uppföljning innebär att injektionerna med covid-19-vaccin är en fas 3-studie som kräver eget etiktillstånd, informerat samtycke och uppföljning av varje person som injiceras. Och så sker inte idag.

Slut citat

Publicerat 2021-07-21, Björn Hammarskjöld delger i intervju mycket viktiga fakta, läs hela artikeln, sprid vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Uppgifter om långtidseffekter saknas

Som tidigare barnläkare anser Hammarskjöld att man ska säkerställa att det inte finns några allvarliga biverkningar av vaccinerna innan man använder dem. Här har man dock inte kunnat följa verkningarna kliniskt i mer än 6–7 månader och ännu kortare tid på barn.

– Så långtidseffekterna av vaccinet har man inte en susning om. Det måste man ha innan man ska börja massvaccinera. Annars är det ett försök som måste ha etiskt tillstånd.

– EMA:s krav på uppföljning innebär att injektionerna med covid-19-vaccin är en fas 3-studie som kräver eget etiktillstånd, informerat samtycke och uppföljning av varje person som injiceras. Och så sker inte idag.

 

Han hänvisar till Helsingforsdeklarationen som säger att en läkare får använda vilken metod som helst som patienten har godkänt, även inofficiella, icke godkända metoder. Gäller det fler än en patient räknas det dock enligt etikprövningslagen som en studie och måste då prövas.

På en förfrågan till den svenska etikprövningsnämnden fick Hammarskjöld veta att de inte har fått in någon ansökan om etisk prövning för covid-19-vaccinationerna.

– Är det inte etikprövat så får det inte användas. Svenska staten har köpt in det, utan etiskt tillstånd att använda det, men använder vaccinet i alla fall.

Han säger att det även strider mot EU:s rättighetsstadga (EURS), det traktat som Sverige som ordförandeland skrev under 2009, och den svenska grundlagen som säger att man inte får tvinga folk att ta medicinsk behandling.

 

Osäkerheter

På Läkemedelsverkets webbsida finns innehållsförteckningar till vaccinerna. Men Björn Hammarskjöld vill även veta sekvensen på mRNA-strängen. Den är dock sekretessbelagd. Men om den är patenterad så finns det inga skäl att hemlighålla den, menar han.

Hammarskjöld har även tio år av virusforskning bakom sig. Han är orolig för att beredningsmetoden, där mRNA slås samman med fettdroppar, kan ge upphov till mindre bitar av RNA, så kallat small interfering RNA, som kan stänga av eller sätta igång funktioner i cellen. Hammarskjöld förklarar att en så liten förändring i sekvensen som en bokstav av de omkring 4 000 som finns i mRNA:t kan ge ett helt annat protein.

– Det beror på sekvensen, men den vet vi inte. Allting är hemligstämplat.

Det här är en av flera osäkerheter som gör att han anser att man inte ska använda vaccinerna.

– Och framför allt inte till barn. De är vår framtid.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://epochtimes.se/Vaccination-av-unga-paborjas—lakare-kritiska

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Publicerat 2021-07-20 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE, om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, en globalistisk generell och systematisk skadar och dödar verksamhet med ”vaccinerna”/biovapnen.

Alltså som uppenbart Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, beskyddar och är fullt ut delaktiga i tillsammans med SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA och stora delar av internet/alternativ media.

Varför varnar inte alla för ”vaccinerna”/biovapnen som bevisligen systematiskt och generellt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Se denna instruktions föreläsning/video och sprid vidare, citat

Hur Världen Blev Grundlurad – Ladda ner och sprid

I denna video förklarar jag hur och varför världen går åt en mer totalitär regim,

och varför den officiella förklaringen är en lögn. Visa gärna för anhöriga.

https://www.youtube.com/watch?v=7_SGBc3HjIg

 

 

 

 

 

2021-07-21 LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

Covid vaccines from Pfizer destroy every system of the human body

https://www.afinalwarning.com/537365.html

 

Se videon och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, ”vaccinerna”/biovapnen och mänskligheten och nationen Sveriges medborgare som FÖRSÖKSRÅTTOR i detta genexperiment. ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE dessa ”vacciner”/biovapen som systematiskt och generellt DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, citat

DR JUDY MIKOVITS ‘VACCINES’ EXPOSED! IT REALLY IS A BIOWEAPON, 5G, GRAPHENE….

https://www.bitchute.com/video/XXl3lbzqN8uP/

 

 

Federal Lawsuit Seeks Immediate Halt of COVID Vaccines, Cites Whistleblower Testimony Claiming CDC Is Under-Counting Vaccine Deaths

https://www.globalresearch.ca/federal-lawsuit-seeks-immediate-halt-covid-vaccines-cites-whistleblower-testimony-claiming-cdc-under-counting-vaccine-deaths/5750675

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, läs hela artikeln, se VIDEON, SPRID, citat

World Wide Rally for Freedom i Stockholm 24:e juli

Den 24:e juli äger World Wide Rally for Freedom rum över hela världen. I Sverige blir det av i Kungsträdgården i Stockholm kl. 13.

Meddelande från arrangören: ”Var i tid! Vi kommer att kunna umgås på ett lite ledigare sätt efter marschen. Alla hoppas att det ska komma tusentals. Men även några hundra syns och hörs tillräckligt för att göra ett starkt intryck. Förutsatt att vi har med oss plakat etc som syns och att vi ropar slagorden HELA TIDEN! Samt att tåget är tajt.

Hämta plakat med bra relevanta budskap! Banderoller, flaggor, ballonger etc.
Allt som bidrar till att vi SYNS! Detta är allas vårt ansvar. Hämta trummor och gitarrer också! Vi behöver även HÖRAS! Hela Stockholm ska höra oss!
Detta är allas vårt ansvar.Hämta megafoner och ljudanläggningar med musik också!

Det är extremt viktigt att VI HÖRS! Detta är allas vårt ansvar. Vi håller slagorden enkla och slagkraftiga:

FRIHET FÖR SVERIGE! VI HAR FÅTT NOG!

Nyckeln till framgång är att vi ropar slagorden hela tiden. Så länge marschen pågår.
Vi ska aldrig tystna. Detta är allas vårt ansvar. Detta är kanske vår enda chans att protestera när det inte finns restriktioner. Den chansen måste vi ta! Tal kommer att hållas, om allt går enligt planerna.” worldwidedemonstration.com

Om World Wide Demonstration 2.0 (World Wide Rally for Freedom)

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.vaken.se/world-wide-rally-for-freedom-i-stockholm-24e-juli/

 

 

Renate Holzeisen: ”Covid Vaccines bryter mot europeisk lagstiftning”

Publicerat 2021-07-21 MÅSTE SES VIDEOINTERVJU, intervjun på engelska, maskinöversätt hela intervjun, som är publicerad under videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln, videon ca 45 minuter, citat

 

Renate Holzeisen: “Covid Vaccines Violates European Legislation”

 

Renate Holzeisen: [00:06:22] Yeah, we have to be very clear. We have the authorisation by the European Commission on the positive report of the EMA and from the official documentation of the European Commission, in which everybody can have a look entering in the website of the Human Medicine Register, where you can find on the top immediately the Covid-19 vaccines and clicking on the reports, you’ll find then all the deliberations of the European Commission with the attached documents.

 

And from these documents and the documents of the EMA, which you can find on the website of the EMA, you’ll see that the European Commission and the EMA, are declaring that this substances are authorised for the prevention of the disease. They never declare an authorization for the prevention of the infection because EMA itself is declaring that it is absolutely not proven that these substances are working for the prevention for the infection.

 

Therefore, the European Commission, couldn’t authorize these 4 substances which are Cominarty (Pfizer/BioNtech), Moderna now called Spikevax, AstraZeneca now called Vaxzevria and Janssen of Johnson & Johnson.

 

They aren’t authorized for the prevention of the infection with the virus, and that is legally binding.

 

This is the basis, the legal basis we have to start from and therefore all agree pass introduced, which are referring to the proof of the vaccination, with one of these four substances: they are illegal.

 

They are not founded in fact. So this legislation already failed before they are introduced.

 

And we, lawyers, are now working on that because it is clear that we would have absolutely unconstitutional and discrimination between people not treated with this experimental substances in regard to people vaccinated as even the people who were treated with the substances, they weren’t vaccinated in order to prevent the infection.

 

 

Renate Holzeisen: [00:09:57] Yes, it is clear that we have from the start on an absolute not legal discrimination. And I think if we are bringing this evidence with the documentation, legal documentation of the European Commission and the EMA to the courts, the Green pass law has to fall immediately. And also the mandatory vaccination. We have this mandatory vaccination already in Italy for the health workers.

 

And I’m now going to file starting tomorrow, hundreds of legal actions in order to ask the annulment of the suspension already disposed by the South Tyrolean Health Authority with which hundreds of health workers were suspended from the work without wage. They have no earnings at the moment and this is obviously an absolutely unacceptable situation.

 

SE VIDEON, LÅS MERA OCH SPRID VIDARE

 

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/renate-holzeisen-covid-vaccines-violates-european-legislation/

 

 

 

 

FÖLJ PENGARNA SKA SVT/SR/TV4 OCH RIKSMEDIAS JOURNALIST JÄVLAR KLAR AV, SOM UPPENBART BESKYDDAR CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIES MEDBORGARE, HÄR FINNS CENSUREN!

2021-07-22 dr Mercola delger mycket viktig artikel för att förstå censuren bl.a. på YouTube, sprid vidare, maskin översättning, Läs hela artikeln, SE VIDEON, citat

Den senaste Google-censuren på grund av deras vaccininvestering

YouTubes moderbolag, Google, investeras direkt i AstraZeneca / Oxford COVID-vaccinet. Det är därför YouTube censurerar allt som hotar utbyggnaden och framtida vinster av COVID-19-genmodifieringsbehandlingar

Silicon Valley har drivit på att omvandla hälsovårdssystemet till ett system baserat på telemedicin och personlig vård genom användning av artificiell intelligens (AI). Google är starkt involverat i denna rörelse

Google samarbetar också direkt med den amerikanska militären, som alltmer arbetar med en transhumanistisk agenda

DARPA investeras kraftigt i transhumanistiska tekniker för användning i soldater, inklusive hjärn-maskin-gränssnitt och andra ännu mer extrema idéer. De samarbetade nyligen med Wellcome Trust för att skapa något som heter ”Wellcome Leap”, en rörelse för att inleda transhumanism

Normalt finns det mycket strikta regler och föreskrifter kring testning och användning av genmodifieringsteknik hos människor. Det är bara för att de kallar COVID-skotten ”vacciner” att de lyckades få EUA, vilket gör att vissa vanliga säkerhetsbestämmelser kan kringgås

I videon ovan, tyska advokat och medgrundare av den tyska Corona Extra-Parlamentary Enquiry Committee (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss 1 ), 2 , 3 Dr. Reiner Fuellmich, 4 intervjuer Whitney Webb, en oberoende undersökande reporter, om vem som verkligen står bakom YouTube censur av medicinska forskare och deras publicerade verk.

LÄS MER, se videon och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/22/google-censorship-due-to-vaccine-investment.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210722&mid=DM933110&rid=1214510676

 

 

Detta är censur ”tvätt” där regeringen använder privata aktörer för att tysta kritiker

Se också denna video publicerad 2021-07-21

Lawsuit Exposes Big Govt Behind Big Tech Censorship

Maskinöversättning, citat

 

Censuren och diskrimineringen som äger rum på sociala mediasidor som drivs av Big Tech är direkt kopplad till Big Government, upptäckte Dr Shiva Ayyaduri i en rättegång mot Twitter som gör sin väg genom federala domstolar.

I den här intervjun med tidningen The New American, seniorredaktör Alex Newman, avslöjar Dr Shiva att en regeringsbyråkrat i Massachusetts stod bakom Twitters beslut att censurera hans exponering av massiva rösträtt.

 

Detta är censur ”tvätt” där regeringen använder privata aktörer för att tysta kritiker och deras skyddade yttrandefrihet. Ärendet har enorma konsekvenser och kommer enligt domaren att studeras av juriststudenter i många år framöver.

 

SE VIDEON, LÄS HELA ARTIKEN, SPRID VIDARE

https://thenewamerican.com/lawsuit-exposes-big-govt-behind-big-tech-censorship/

 

 

 

2021-07-21

Studies prove that vitamin D works against the coronavirus

Ever since the Wuhan coronavirus (COVID-19) pandemic struck, a number of cures for COVID have been espoused. These cures included hydroxychloroquine, ivermectin and vitamin D. Despite being suppressed by Big Pharma, many studies have shown that vitamin D plays a role in preventing hospitalizations and deaths from COVID-19.

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/537437.html

 

 

Öystein Rönne delger mycket viktig video 2021-07-21, SE DEN OCH SPRID VIDARE, svensk textad, citat

Professor Sucharit Bhakdo om tre nya intressanta studier som just kommit ut. – Vi måste stoppa vaccinationerna NU!

https://rumble.com/vk4rgl-ystein-rnne-140-nya-rn.html?mref=6zof&mrefc=2

 

 

 

EXCLUSIVE! Kandiss Taylor Will BAN COVID SHOTS, Masks as Georgia Governor

https://rumble.com/vk3whk-exclusive-kandiss-taylor-will-ban-covid-shots-masks-as-georgia-governor.html

 

 

 

Publicerat 2021-07-21 om CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, måste ses video, varför beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare detta fullständiga vansinne, citat

Anthony Fauci Shakes In Fear As Rand Paul Calls Him Out For Gain Of Research During Congressional Hearing

Owen reads the body language and reaction of Anthony Fauci while he is getting grilled by Senator Rand Paul over gain-of-function research.

https://banned.video/watch?id=60f77947ccddd3019f4c3d52

 

 

 

 

Video: Breaking Discovery! What COVID Injections Do to Your Blood! Doctor Releases Horrific Findings!

https://www.globalresearch.ca/video-breaking-discovery-what-covid-injections-do-your-blood-doctor-releases-horrific-findings/5750573

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu