• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 151

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 151

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 151

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

Om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, Börje Peratt delger 2021-07-22, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Vi såg liknande då Nazismen fick ett helt folk att lyda under sin stövel och skrika hälsningsfraser till en galen despot.

Jag kan tyvärr inte inta en ödmjuk lekmannaroll i detta särskilt som jag arbetat med sjukvårdsinformation i flera decennier, För organisationer som Röda Korset, sjukhus som akademiska i Uppsala, Rosenlund I Stockholm och en rad myndigheter inte minst Socialstyrelsen. När det gäller kommunikation har jag haft mångåriga uppdrag för Civil Beredskap, Svenska försvaret och Riksidrottsförbundet samt en rad organisationer inom hälsa. Utanpå det har jag i decennier arbetat som journalist och producent för Sveriges Radio och SVT. Kommunikation är således min profession.

 

Hanteringen av ”Coronakrisen” är i praktiken så kriminell att alla folkvalda politiker i riksdagen, tjänstemän vid ledande myndigheter och ansvariga medier skulle kunna dömas vid en ny Nurnbergsrättegång.

Och som en Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet. Åtalspunkterna mot bedragarna är många.

 

 

Under tiden slår biverkningar och dödsfall av Covidvax alla rekord.

I USA har snart dubbelt så många dött av detta Covax under 6 månader än som dött under 20 års vaccineringar. I Sverige är mörkertalet ansenligt och rapporterade allvarliga biverkningar (är lika med dödliga) är gigantiskt många fler än någonsin tidigare.

 

 

Slut citat

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-23

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

 

Börje Peratt delger 2021-07-22 ett mycket viktigt sommartal till nationen Sveriges medborgare, se videon, och därtill läs artikeln som delger om sanningen verkligheten i Sverige juli månad i den fd demokratin Sverige. Alltså ett Sverige där uppenbart Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare numera är gällande och där nationen Sveriges medborgare utsätts för generell och systematik skadar och dödar verksamhet från den globala skolmedicinen/vård Sverige(Sveriges alla regioner, fd landsting) och därmed den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins ”vacciner”/biovapen, som bevisligen DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, läs hela artikeln och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

JULITAL 2021 – Alarm

 

Vi befinner oss mitt i juli 2021 då vi kan njuta av högsommarens värme och sol. Jag ber ändå om ditt öra eftersom Sverige befinner sig i krig. Jo du hörde rätt. Sveriges riksdag har sedan början av år 2020 inrättat en krigsdelegation och det är en minoritet av ledamöterna som styr. Men mot vem och vad krigar vi? Ett influensavirus som enligt statistik inte är värre än vad vi tidigare klarat av med naturliga medel. I praktiken innebär denna av riksdagen upprättade nödsituation en plikt att försvara Sverige mot utländsk fientlig makt. Men problemet är att Sverige liksom många andra länder upprättat samarbete med fienden. Dvs de “globala företag” som installerat sig i WHO och i länders hälsovårdande myndigheter och tagit över makten.

TEXT OCH TAL BÖRJE PERATT

 

Så varför denna uppståndelse och hysteri. Och varför denna absurda nedstängning av samhällen och införande av pass som påminner om nazismens dokument och förföljelser?

 

Jag vädjar till dig som har accepterat alla dessa inskränkningar med förklaringar om ett hotande virus. Men detta handlar inte om det. Jag vädjar till dig att försöka förstå att du är lurad. Ja grundlurad. Hemska tanke, eller hur. Jag ska ändå försöka förklara med tillgängliga fakta.

 

2020 var året då en fientlig makt utnyttjade sin ställning inom WHO och tog kontrollen över världen. Med hotet om hälsa som vapen och med en väl avvägd korruption lyckades man kuva de flesta länders regeringar och göra världens stora massmedier till språkrör för sin skräckpropaganda.

2021 går till historien då vetenskap och lagar övergavs till förmån för den stora lögnen och människor över hela jorden injicerades med ett gift som kallades vaccin men som istället för skydd undergrävde människors immunförsvar.

 

Aldrig tidigare har så många dött och skadats av ett så kallat medicinskt försök som på alla sätt brister i de överenskommelser och lagar till skydd för människan som demokratier kom överens om efter Nürnbergskonferensen.

 

Aldrig tidigare har fientlig makt lyckats vända hela folk mot varandra, så split mellan familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater, undergräva hela samhällen och rycka undan mänskliga fri- och rättigheter.

 

Den frihet som människor i årtusenden kämpat för att nå.

Hur så många vanligtvis kloka människor bortser från sunt förnuft och låter sig fördummas av detta kanske inte är så märkligt. Vi såg liknande då Nazismen fick ett helt folk att lyda under sin stövel och skrika hälsningsfraser till en galen despot.

 

Jag kan tyvärr inte inta en ödmjuk lekmannaroll i detta särskilt som jag arbetat med sjukvårdsinformation i flera decennier, För organisationer som Röda Korset, sjukhus som akademiska i Uppsala, Rosenlund I Stockholm och en rad myndigheter inte minst Socialstyrelsen. När det gäller kommunikation har jag haft mångåriga uppdrag för Civil Beredskap, Svenska försvaret och Riksidrottsförbundet samt en rad organisationer inom hälsa. Utanpå det har jag i decennier arbetat som journalist och producent för Sveriges Radio och SVT. Kommunikation är således min profession.

 

När massmedier i början av 2020 började rapportera om Coronaviruset kunde jag med min bakgrund liksom andra med kritiskt granskande blick, konstatera en rad märkvärdigheter som tydde på att ”informationen” var vilseledande.

 

Taktiken var att skrämma folk till lydnad och där minsta lilla snuva eller nysning skulle uppfattas som en livsfarlig smitta. Att majoriteten av människor inte uppvisade något sjukdomstillstånd. Och att de som verkligen kände av en förkylning snabbt blev friska tycktes de covidtroende inte ta till sig.

 

En sådan liten detalj som att omedelbart börja rapportera siffror om enstaka smittade visade att det inte stod rätt till. Att här går in på omfattningen av bedrägeriet drar för långt men jag hänvisar till en studie som publicerades redan i mars 2020 och som har fått ett imponerande stort antal läsare:

 

Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie

 

De hypoteser jag då publicerade även i en rad andra artiklar vittnar om att en främmande makts strategi inte handlar om att skydda vår hälsa utan att ta kontroll över länder med ett fingerat hot mot hälsa som vapen. Propagandan var så intensiv att en stor del av befolkningen låste in sig i självvald karantän. Det så kallade covidvaccinet skulle då erbjudas som frälsningen och lösningen på skräckhotet.

 

Kringprodukter till detta covidhot med munmasker och falska test och sedan ”vaccinpass” har blivit en helt egen industri och läkemedelsbolagen har nog aldrig tidigare gjort sådana intäkter.

 

Och sedan har vi tokar höll jag på att säga men jag menar, antingen korrupta eller gravt okunniga som ropat efter snabbare åtgärder och fler inskränkningar och fler sjukhus. Så Sverige installerade för dyra pengar fältsjukhus. Som inte kom till användning. Inte en förkyld så långt ögat kunde se.

 

Och så dessa röster om ansträngd vård. Jo man kunde även höra att några tusen äldre felbehandlats eller inte behandlats alls och med Stefan Löfvéns ord flera kommer att dö och förlora nära och anhöriga. Inte så konstigt då de i praktiken avrättades när det funnits enkla medel att hjälp dem.

 

Javisst några avfärdar det som konspiration. Men med fakta och data finns ingen annan förklaring.

 

Fundera över hur det kommer sig att stat, myndigheter och WHO plötsligt frångått ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”, det som varit riktlinjen för all vård i decennier. Har man inte följt denna lag riskerade man bestraffning och att förlora sin läkarlicens.

Men sedan 2020 har Sverige och världens länder inte bara övergett vetenskap utan patientlag, lagar som reglerar upphandling och konventioner om mänskliga rättigheter som ratificerats även av Sverige. Tom svenska vetenskapsakademien har tappat greppet.

 

Den seriösa forskningsvärlden och seriösa medicinare häpnar över hur WHO och hälsovårdande myndigheter missbrukat covidpaniken.

Den av nobelpristagaren Kary Mullis uppfunna PCR-metoden har inget som helst att göra med att diagnosticera någon för ett enskilt virus, Att göra det och påstå sig kunna få fram eller säkerställa att någon är fri från eller sjuk av ett specifikt virus är ett direkt bedrägeri.

 

Och denna Dr Drosten som av WHO fick uppdraget att ta fram drostentestet är av det seriösa vetenskapsetablissemanget betraktad som en korrupt charlatan.

Hur tillåter hälsovårdande myndigheter att det ändå används när det inte fungerar utan ger olika testutslag i direkt påföljd på varandra. Hur tillåts detta falskspel som också ligger till grund för statistik om påstått smittade och döda när man i praktiken inte har några bevis alls. En etablerad patolog och obducent som testade 7 påstådda covidpatienter fann inget virus i något av dem.

 

Hanteringen av ”Coronakrisen” är i praktiken så kriminell att alla folkvalda politiker i riksdagen, tjänstemän vid ledande myndigheter och ansvariga medier skulle kunna dömas vid en ny Nurnbergsrättegång. Och som en Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.

Åtalspunkterna mot bedragarna är många.

 

Naturligtvis är det stor risk för att ett sönderindoktrinerat intellekt avfärdar visselblåsare som tillhörande foliehattarna/ knäppgökarna på internet.

 

Under tiden slår biverkningar och dödsfall av Covidvax alla rekord. I USA har snart dubbelt så många dött av detta Covax under 6 månader än som dött under 20 års vaccineringar. I Sverige är mörkertalet ansenligt och rapporterade allvarliga biverkningar (är lika med dödliga) är gigantiskt många fler än någonsin tidigare.

 

Spanien är utsatt för en särskild kampanj. Där ville fientlig makt pröva hur det europeiska land som längst stått under fascistiskt styre skulle acceptera att underkasta sig alla påståenden om smitta som krävde särskilt stränga restriktioner. Detta försök pågår än idag sommaren 2021.

Nu har man fått en ny säsonginfluensa som antagligen är SARS men naturligtvis får Covid äran och återigen skräms folk till karantän och lydnad.

 

Sveriges riksdag har i praktiken inrättat en krigsdelegation. Så nu gäller krigslagar men uppenbarligen har Sveriges regering och riksdag inte förstått vem och vad som är fienden.

Det finns nu aktiviteter som vittnar om att allt fler som förbundit sig till sin plikt att försvara Sverige mot denna fientlig makt har förstått vad som är den verkliga fienden.

Trots en svårt indoktrinerad befolkning finns en växande vilja att informera om att Sverige är utsatt för allvarliga övergrepp från främmande makt.

 

Situationens allvar ställer också frågan om huruvida vi av vårt eget ledarskap utsatts för förräderi mot vårt land och befolkning. Skulle det visa sig vara så innebär det helt nya villkor för vars och ens ansvar och ställningstaganden.

 

Om det är så att indoktrinerade covidtroende inte kan vakna ur sin förnekelse så riskerar det en större samhällskonflikt.

 

“Antingen står du på svensk demokratis sida eller så har du medvetet eller omedvetet tagit fientlig makts parti som nu ockuperar alla våra viktiga myndigheter och bestämmer över alla centrala beslut. Det är så denna internationella sekt har agerat.”

 

I förnekelsestadiet är det omöjligt att föra en dialog. När tillräckligt många kommit över sin förnekelse är det dags för att diskutera fakta och vidta åtgärder och ställa ansvariga till svars.

 

Mot denna bakgrund kanske du förstår varför alla coronakritiska röster har tystats och varför all vetenskaplig data som ifrågasätter covidkrisen censurerats inte bara i massmedia utan även i sociala medier. Här är Youtube en skamm som tagit bort till och med Senatsförhör där ansvariga ställts till svars.

 

Börje Peratt

Källa till ovan citerat

https://demokraterna.org/2021/07/19/julital-2021-din-plikt-att-forsvara-sverige-mot-utlandsk-fientlig-makt/

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-22, se videon, läs hela artikeln, du kan själv maskin översätta texten till svenska, och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Spectroscopy analysis reveals 99.5% graphene oxide in Moderna vaccination vial

Dr. José Luis Sevillano: I want to tell you that, in this matter of the disease, today we must rethink the present as Descartes did in his time with philosophy. That’s to say, we have to start from zero. The new mental coordinates to move forward in knowledge are based on the fact that the biological version is actually false wherever it comes from, whoever defends it. Whether it is the officialdom that the government defends so much. We don’t care who defends it. It’s false. 

But it’s false for one simple reason: because there’re hundreds of thousands, maybe millions, of people in the world who have a magnetic arm after vaccination. And that, that has completely broken everything that’s been seen so far in this story. 

And it’s so serious and of such a magnitude this phenomenon… It’s a precious phenomenon, from a medical-scientific point of view, to study. It’s exciting, and curiously, the officialdom doesn’t echo it. What makes us see, clearly, that this phenomenon completely breaks with the official version. It completely leaves in the gutter any explanation of what is happening right now in reality at any level. Both at the level of vaccination results, health measures, political measures… In other words, everything we’re seeing right now is a fake operation. 

 

There is no virus here

From the moment we have seen that there are magnetic arms after vaccination, it is clear that there is none here. We shouldn’t continue to talk about viruses and vaccines, etc. We must absolutely change the discourse so that it’s very clear that it’s impossible to discuss in the world of science when we start from a false basis. They’re talking about things that don’t exist. Here the only thing that exists, and that we say exists because, as Descartes said, ‘I think, therefore I am.’ And in this case, it’s ‘I see, therefore I conclude.’ People see magnetic arms. Hundreds of thousands, maybe millions all over the world. But if nobody seems to see them up there, it means that the key to everything is in those magnetic arms. And from there, you have to interpret everything else. I can’t tell you much more because that’s the basis of it all.

 

Raúl Belmont (Palabras y Verdades): And in this video, I show you what a group of doctors did today. Well, I don’t know if it was today or yesterday, but in short, recently they went to the door of the Ministry to deliver a note. Let’s watch it.

Man from the video: I asked 13 questions referring, first of all, to the vaccination issue. Because just yesterday, it was confirmed that the Moderna vaccine and the flu vaccine have graphene oxide nanoparticles inside. Inside the vial.

We already had the confirmation that there were also graphene oxide nanoparticles in the Pfizer and AstraZeneca vaccine. So that makes four vaccines that have graphene oxide nanoparticles ins them. They don’t have a small proportion of graphene oxide. They have 99.5%. That is, almost 100% of what is inside the vaccines with graphene oxide nanoparticles. About the Sputnik vaccine…

 

Later on. For the moment, what people need to be clear about is that this disease is not caused by a virus. They have to understand that the vaccine has graphene and that graphene and 5G cause very serious damage to people’s health and death. In fact, studies in the United Kingdom announced that vaccinated people are almost ten times more likely to die than unvaccinated people, something that no one has understood.

 

This message is being put out by the UK National Health Agency. We’re not talking about a nobody. They’re telling you what this new Delta strain is going to cause, according to them, in vaccinated people. Right. When you look at it from the biological perspective, it seems strange. But when you look at it from this point of view, you understand everything that they’re announcing to us.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html

 

Läs hela artikeln, se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hela artikeln bifogas även som bifogad pdf filen  Spectroscopy analysis reveals 99.5% graphene oxide…..

 

 

 

 

Se denna mycket viktiga video/ detta vittnes mål i Corona kommittén, hos advokat dr Reiner Fuellmich och hans team, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Similarities of Medical Abuse in 30s German with current Covid-19 policies.

https://brandnewtube.com/watch/similarities-of-medical-abuse-in-30s-german-with-current-covid-19-policies_1jW7Cj9bJf6cENd.html

 

 

 

 

 

 

 

FÖLJ PENGARNA I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

VIDEO: Covid-19 Vaccine Program Director Admits Injection Destroys Immune System

Top scientist & Canadian PM announce plan for every person to be forcibly injected 10 times a year!

https://banned.video/watch?id=60f89c07b4c876043c591c8a

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu