• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 152

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 152

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 152

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

MASSUPPVAKNANDET | Pandemins Motsägelser och Agenda 21 – David Icke med Läkare (Svensk Text)

https://rumble.com/vhxdhp-massuppvaknandet-pandemins-motsgelser-och-agenda-21-david-icke-med-lkare-sv.html

 

 

Covidbevis strider mot GDPR med flera lagar

 

Muta för att ta sprutan

 

Jens Jerndal, M.D.(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.h.c. Former Professor of Holistic Medicine delger 2021-07-24, citat

Detta falska ”wakzin” har två huvudsakliga uppgifter, som alla bör bli medvetna om: 

1) att gradvis och på mer än ett sätt reducera Jordens folkmängd till en bråkdel av dess nuvarande storlek; 

2) att i hemlighet genom injektionerna ”chippa” så många av Jordens invånare som möjligt med elektroniska eller magnetiska ”nanobots”. 

 

Utan att de ens behöver veta om det, kan man på så vis trådlöst koppla upp alla människor till en ”moln-baserad” databas, som möjliggör elektronisk kommunikation i bägge riktningarna via FemGe. Å ena sidan kan man t.ex. avläsa varje medborgares biologiska information och, å andra sidan, kan man skicka ut impulser för specifik fysisk, mental eller emotionell påverkan.

Slut citat

 

ALDRIG VACCINERA MIG

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-24

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

SOMMARENS HITLÅT

Publicerad video 2021-07-22 på You Tube, om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Nu i FOKUS ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, ”vaccinerna”/biovapnen som bevisligen generellt och systematiskt SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN.

Alltså fler och fler, mer och mer förstår mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare verkligheten och sanningen om ”vaccinerna”/biovapnen, sprid vidare i alla dina nätverk denna svenska sommar hitlåt, det är bara att NJUTA, citat

ALDRIG VACCINERA MIG

https://www.youtube.com/watch?v=UZYNHbSwkHA

 

 

Det kom ett mycket viktig mail som DU får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, du förstår strax varför, citat

Covidbevis strider mot GDPR med flera lagar

Från: Hanna Åsberg <[email protected]>
Skickat: den 24 juli 2021 01:02
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Torbjörn <[email protected]>; Jesper Johansson <[email protected]>; Henning Witte <[email protected]>; [email protected]; [email protected]
Ämne: Covidbevis strider mot GDPR med flera lagar

Till registrator vid respektive myndighet/förvaltning: Jag begär att denna handling registreras i laga ordning och att registrator skickar kopia på dagboksbladet i ärendet.

Till:

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

E-hälsomyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Folkhälsomyndigheten

Statens medicinsk-etiska råd

 

Hej!

Jag har fått ett meddelande i min elektroniska brevlåda Kivra om hur man kan ansöka om Covidbeviset, var god se bifogade skärmdumpar. Som jag och andra med mig påpekat i ett brev daterat 1 juli 2021 till bland andra Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 regioner, så bedömer vi att ett digitalt vaccinationspass strider mot grundlagen, diskrimineringslagen, GDPR och EURS (Europeiska Unionens rättighetsstadga).

Ett digitalt vaccinationspass är ingången till ett apartheidsystem där den del av befolkningen som av olika skäl inte vill, eller kan, ta injektionen kommer att exkluderas från delar av samhällsservicen.

Enligt Europarådet får man inte diskriminera människor beroende på om de väljer att ta, eller inte ta, injektionen.

Jag begär att Covidbevisen tas ur bruk i Sverige omgående och att all form av uppmuntran och information till befolkningen att registrera den här typen av hälsoinformation i ett digitalt system, upphör snarast.

Utöver detta bedömer jag och andra med mig att Covidinjektionerna är olagliga i Sverige, eftersom det pågår en kombinerad fas 3 och fas 4 av en läkemedelsprövning gentemot stora delar av befolkningen, utan att man har ansökt om etikprövning för detta.

Var god se Lag (2003:460) om etikprövning som avser forskning på människor samt Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen är en vidareutveckling av Nürnbergkoden, som i sin tur togs fram efter Nürnbergrättegångarna med tanke på de oetiska medicinska experiment som utfördes mot judar under Nazityskland.

Vänligen

Hanna Åsberg

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Tel 070-9394563

Slut citat

 

 

Det kom ett mycket viktig mail som DU får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, du förstår strax varför, citat

Muta för att ta sprutan

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 23 juli 2021 23:30
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Muta för att ta såprutan

Hej Sveriges Radio, dess chef Cilla Benkö och Etikprövningsmyndigheten!

Läste att nu ska svensk studie muta personer att ta sprutan.

https://sverigesradio.se/artikel/ny-svensk-studie-erbjuder-pengar-mot-vaccinering

Du vet säkert att detta förfarande strider mot svensk grundlag, Patientlag, Patientsäkerhetslag, Brottsbalken och Etikprövningslagen.

Hur är det med Sveriges Radios löfte?

”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet”

Hur är det med SR:s värdegrund och att följa lag?

Det är därför oetiskt, omoraliskt och kan till och med vara brottsligt att sprida denna information framför allt via ett Public Serviceföretag, utan att samtidigt påpeka att detta försök synes strida mot lag.

Jag begär att SR skyndsamt går ut med ett beriktigande som inkluderar ett påpekande att detta försöksupplägg synes strida mot grundlag, lag och mot etik och moral.

Betänk att en halv sanning också är en lögn som Hanne Köhler så riktigt påpekade för ett halvt decennium sedan

Och Etikprövningsmyndigheten!

Detta försöksprojekt måste skyndsamt stoppas av er då det synes strida mot all etik förutom att det synes strida mot lag.

Jag begär därför att Etikprövningsnämnden skyndsamt avslår detta synnerligen oetiska forskningsprojekt.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

070-385 09 33

Slut citat

 

 

 

Det kom ett mycket viktig mail som DU får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, du förstår strax varför, citat

Varken vår regering, våra politiker, eller våra ansvariga hälsomyndigheter låtsas om all denna alarmerande information, utan fortsätter att uppmana alla – nu också tonåringar utan målsmäns medgivande – att ta ”vaccinet” och att det är ”säkert och effektivt”.

 

Från: Jens Jerndal <[email protected]>
Skickat: den 24 juli 2021 02:56
Ämne: Superviktig info om vanliga b!verkningar

 

Hej -

 

Denna superviktiga information slutar med en positiv not, som du behöver höra, så ge inte upp läsningen i förtid, utan häng på till slutet! Det kan bli livsavgörande.

Både mailrubriken och felstavningarna är avsiktliga för att förvilla zensuralgoritmerna! Som blivit a fact of life under pandemin.

 

Allt fler blir medvetna om vad det är som faktiskt sker i världen ”bakom det som synes ske” för att citera en historiker. Även en rad av världens främsta virologer och konventionella vaxxinexperter varnar nu sedan en tid enträget för de katastrofala konsekvenserna av dessa falskflaggade ”vackzin” Men mediakören väljer förstås att ignorera eller nedvärdera dem.

 

Tack och lov att det fortfarande finns några hederliga och tillräckligt modiga experter som vågar varna oss,  även om de, intressant nog, inte tycks ha klart för sig det slutliga syftet med Covid-narrativet och vakzinsprutorna. Eller vågar gå så långt som att ta upp det.

 

Det låter på dem som om det bara handlar om bristande kunskap, eller oförsiktighet, eller slarv, eller optimism, eller otålighet, eller girighet hos vaccintillverkarna, att ”vaccinen” åstadkommer så många dödsfall, allvarliga skador och sterilitet, som de nu visat sig göra. Utan att myndigheterna låtsas om det eller ingriper.

 

Varken vår regering, våra politiker, eller våra ansvariga hälsomyndigheter låtsas om all denna alarmerande information, utan fortsätter att uppmana alla – nu också tonåringar utan målsmäns medgivande – att ta ”vaccinet” och att det är ”säkert och effektivt”.

 

Det finns olika grader av lögn och förbannad dikt, och ett känt påstående är att statistik kan vara den värsta sortens lögn. Men då visste man inte vad våra myndigheter och vårt ”hälsovårds”-system - för att inte ens nämna media – visat sig kapabla till under den artificiellt skapade, icke-existerande s.k. pandemin.

 

Jag kan försäkra att alla historier i media om nya, ännu smittsammare och dödligare ”variants” eller mutationer av det  ”dödliga Covid-viruset” bara är  påhitt utan verkliga fundament för att öka skräcken och införa nya påbud, restriktioner och ”lockdowns” .  Det enda verkliga har varit  normala säsongbetonade infektioner som förekommer vartenda år och varken är smittsammare eller  dödligare än de alltid varit.

 

Den s.k. virologin som ”vetenskap” vilar på ytterst spekulativ grund, och när man påstår sig ha identifierat ett nytt virus med dess specifika egenskaper, handlar det mestadels om datorsimulationer utan bevisvärde enligt grundläggande vetenskapliga kriterier, såsom Kochs Postulat.

 

Normala dödsfall av alla slag – och nu inte minst alla dödsfall direkt orsakade av vakzinerna – tillskrivs falskeligen Covid-19 för att skrämma folk mer, och få dem att övervinna eventuell ”vaccine hesitancy” dvs. motstånd mot att ta ”vaxinet”. Men intressant nog har man nu funnit att ett stort antal nya Covid-diagnoser drabbar de ”vaccinerade” lika mycket som – eller t.o.m. mer än – de ovaccinerade.

 

De enda två ting vi behöver oroa oss för nu, och undvika som själva pesten, är wakzinet och FemGe-strålningen.  Det svårdefinierade och shapeshiftande viruset kan vi glömma.

 

Detta falska ”wakzin” har två huvudsakliga uppgifter, som alla bör bli medvetna om: 

1) att gradvis och på mer än ett sätt reducera Jordens folkmängd till en bråkdel av dess nuvarande storlek; 

2) att i hemlighet genom injektionerna ”chippa” så många av Jordens invånare som möjligt med elektroniska eller magnetiska ”nanobots”. 

 

Utan att de ens behöver veta om det, kan man på så vis trådlöst koppla upp alla människor till en ”moln-baserad” databas, som möjliggör elektronisk kommunikation  i bägge riktningarna via FemGe. Å ena sidan kan man t.ex. avläsa varje medborgares biologiska information och, å andra sidan, kan man skicka ut impulser för specifik fysisk, mental eller emotionell påverkan.

 

En inte helt oviktig ”biverkning” av denna globala operation är överföringen av betydande summor från de enskilda ländernas skattefinansierade statsbudgetar till vaccinindustrins svällande kassakistor som betalning för ”vaccinet”. Samtidigt som industrin frånsäger sig varje form av ansvar för alla medicinska, sociala eller ekonomiska konsekvenser av ”vaccinet”.

 

Bara i EU har redan i skrivande stund (23 juli 2021) registrerats runt 20.000 dödsfall (som ändå bara är toppen av ett isberg)  i direkt anslutning till det falskskyltade ”vaccinet”. Därtill ett ännu mycket större antal svåra skador av livsförstörande karaktär, som blodproppar, förlamning, MS, demens,  blindhet, hjärtskador osv. 

Totalt hade redan c:a 1.800.000 skador anmälts av vaccinen bara i EU.

 

Enligt tydlig redan befintlig officiell statistik dödar vaccinet många, många gånger fler människor än en obehandlad Covid-infektion, som har en mortalitet på under 00.01 %, dvs. överlevnadsprocenten i Covid19 ligger kring 99.99%. Vilket betyder att mindre än en av 1000 personer som får covid19, dör av det. Och nästan alla de som dör är mycket gamla och har redan flera andra allvarliga sjukdomar. Detta är precis vad som sker normalt varje år med säsongsinfluensan, som blir dödsorsak för några få gamla varje år. Det är absolut normalt och ofrånkomligt att vi alla måste dö, när vi blir tillräckligt gamla, men det är inte normalt eller ofrånkomligt att människor i sin bästa ålder skall dö eller bli invalidiserade efter att ha blivit ”vaccinerade” för något som inte utgör den minsta fara för dem.

 

I själva verket handlar det inte om något vaccin alls.  Enligt tillverkaren Moderna själv är deras ”wakzin” a biological operating system”  som får den injicerades DNA att tillverka ett sjukdomsframkallande s.k. spikprotein, som i sin tur skall få kroppens immunsystem att tillverka antikroppar, vilka då skall oskadliggöra viruset när den ”vaccinerade” senare utsätts för Covid-smitta.

 

Problemet är att risken visat sig vara stor för auto-immuna reaktioner av typ ”cytokine storm” som bl.a. kan orsaka livshotande  organkollapser. Denna möjlighet har aldrig förnekats av vetenskapen eller vaccintillverkarna själva. Däremot försöker media och myndigheter dölja detta för befolkningen och förneka vaccinets mycket höga riskprofil. Vilket är klart brottsligt enligt flera både nationella lagar och internationella konventioner.

 

Nu låtsas tillverkarna att det var ett oplanerat misstag att detta spikprotein hos de ”vaccinerade” inte stannar på injektionsstället utan faktiskt sprider sig i hela kroppen och kan åstadkomma svåra sjukdomstillstånd som lätt leder till döden. 

 

Japansk forskning har dessutom visat att dessa farligt sjukdomsskapande spikprotein framförallt dras till, och samlas i, livmodern hos kvinnor, vilket troligtvis bl.a. kan orsaka livstids sterilitet, liksom t.ex. cancer. 

 

Trots dessa alarmerande upptäckter,  varnar man inte befolkningen och stoppar inte vaccineringarna, utan fortsätter att kriminellt lögnaktigt påstå att vaccinet är ”safe and effective” och att hårdsälja det till alla, även gravida kvinnor, varav i ett exempel tre fjärdedelar av de vaccinerade fick missfall. 

 

Och nu siktar man även på barnen som under inga omständigheter behöver något vaccin mot covid, men riskerar att bli sterila på livstid, i den mån de överlever. Med all säkerhet fullt avsiktligt, i enlighet med planen.

 

Det upphaussade viruset är relativt ofarligt, och i värsta fall lätt botat med ett flertal gamla beprövade, säkra och billiga läkemedel, särskilt malariamedicinen HydroxyChloroquine,eller Ivermectin.

 

I Afrika har praktiskt taget ingen blivit sjuk i Covid, därför att alla rutinmässigt äter HydroxyChloroquine en gång i veckan som profylax mot malaria.

 

Att så många dog på äldreboenden i början av ”pandemin” berodde dels på att de avsiktligt förvägrades behandling tills det var för sent, och då gavs nådastöten i respiratorer. I Sverige oftare med morfininjektioner. Och att dödssiffrorna sedan blev så höga berodde på att alla möjliga dödsorsaker registrerades som Covid, på grundval av falska manipulerade PCR-tests. Avsikten var att skapa skräck, som skulle få alla att vilja ta vaccinet. Bland annat registrerades alla dödsfall av den årliga influensan bland de äldsta och sjukaste som Covid.

 

Jag vet  vad jag talar om efter att ha forskat runt det övergripande långtidsscenariot sedan 1990 och nu noga följt Covid sedan i januari 2020. Redan i början av februari 2020 började jag ana vad som pågick, och vad planen var. Och dokumenterade det med artiklar på min websida StraightCURES.com – Den 11 mars fick jag bekräftelsen!

 

För 30 år sedan hade jag börjat lägga märke till en rad anomalier i det då aktuella HIV-narrativet, som jag så småningom blev en alternativ auktoritet på. Den gången handlade det om att eliminera personer som av makthavarna uppfattades som ”icke önskvärda” och identifierade som ”riskgrupper”. De omfattade först unga manliga homosexuella i Californien och New York, kvinnliga prostituerade, blödarsjuka, svarta immigranter från Haiti och heroinmissbrukare i svart storstadsslum i USA. Man kan ju fundera över vad dessa olika ”riskgrupper” kunde ha gemensamt som gjorde dem speciellt mottagliga för ”HIV-smitta”.

 

Efter ett tag utvidgade man dock de målmarkerade riskgrupperna i USA med Afrikas hela svarta befolkning. I Asien lyckades man av okänd anledning inte få fram många offer. Allt som allt beräknas i efterhand minst 30 miljoner oskyldiga människor ha mördats i denna holocaust med terror, falska tests och dödligt giftiga ”bromsmediciner” som i själva verket var megadoser av ett gammalt cellgift som var alltför giftigt för att få användas på cancerpatienter, men nu såldes till ”HIV-positiva” för fantasipriser med löftet att pillerna skulle försena utvecklingen till ”full blown AIDS” och förbättra livskvalitén under den tid de hade kvar. Resultatet blev det motsatta. De fick mycket värrre symptom och dog fortare. Under den första ”bromsmedicinens” första sex år överlevde ingen, som tog den enligt ordination, längre än tre år.

 

Det var inte olikt hur nuvarande ”pandemic” drogs igång 2020 med  ogrundad  skräckpropaganda på högtryck från globalt koordinerade media och avsiktlig felbehandling med dödlig utgång.  Till affärsmodellen hör att man tjänar miljardbelopp på att likvidera sina offer.

 

Den gången, liksom nu, var det högst densamme Dr. Fauci, som presiderade över den planerade förintelsen. Han utnämndes redan 1984 till sin nuvarande post för att presidera över den samma år lanserade, artificiellt tillverkade HIV-”pandemin”  Det slår mig förresten nu hur namnet Dr. Fauci låter förvillande likt Goethe´s Dr. Faust, som sålde sin själ till djävulen för pengar och makt.

 

Alla nya ”cases” av Covid med åtföljande nya ”vågor” är konstruerade med hjälp av PCR-tests som dels (enligt uppfinnaren själv!) inte kan avgöra om någon är infekterad eller ej, och än mindre med vad i så fall,  dels kan manipuleras för att ge önskat antal ”positiva” resultat. Det är samma sorts tests som på sin tid användes för att döma ”HIV-positiva” till döden.

 

Hela Covid-jippot är noggrant planerat sedan minst ett decennium, vilket lätt bevisas av dokumentation av många slag sedan åtminstone 2010, bland vilka märks patent som registrerats sedan 2015 och test-kits som sålts och distribuerats med namn och referens till Covid-19 sedan 2018, alltså långt innan detta ”nya tidigare okända virus” påstås ha upptäckts i Wuhan i Kina i december 2019 och givits sitt namn.

 

Motivet är denna gång inte bara att tjäna dollarmiljarder på vaccin och läkemedel, utan målsättningen är långt mer ambitiös, nämligen att med hjälp av chip med digital kommunikationsteknologi i wakzinet plus fem-ge-teknologin kunna exakt kontrollera varje man. kvinna och barn på hela planeten.

 

Syftet är att först reducera jordens befolkning till en mängd våra nya teknokratiska härskare anser sig fortfarande ha nytta av, sedan de flesta jobb tagits över av robotar och artificiell intelligens. Därefter kontrollera dem som blir kvar, både mentalt och fysiskt. Teknologin för sådan trådlös kontroll av människor har utprovats och testats i USA sedan åtminstone 50 år.

 

Man tror på fullt allvar att man kan göra om människor till digitala robotar med artificiell intelligens som alla är uppkopplade till ”The Internet of Things & People” . Och att de (vi) kan ”leva” digitalt i evighet utan biologiska kroppar. Ja, så vansinniga är de faktiskt, hur svårt vi normala människor än kan ha att fatta det. Detta kallas Transhumanism och är ett slags ny religion bland de nu allt mäktigare teknokraterna.

 

Samtliga kvarlevande människor utanför den innersta kretsen av den härskande klassen avses bli mentalt kontrollerade slavar, som enkelt kan fås att göra allt härskarna önskar och vara ”lyckliga”, eller elimineras.

 

Men förtvivla ej, du lilla hop! -  Lyssna till David Icke, som är ett upplyst geni med vidare andliga dimensioner och bättre praktiskt helhetsgrepp om´hela situationen än någon annan jag känner till just nu på den här planeten.

 

Tag dig därför tid att se nedan länkade fantastiska film, svensktextad och delvis svenskspråkig, som jag nu ser som den kanske viktigaste film som någonsin gjorts.

 

Covid-dramat och det globala statskuppsförsöket vi bevittnar just nu är ytterst uttryck för ett pågående gigantiskt paradigmskifte. Detta slags paradigmskiften inträffar regelbundet med cirka två tusen års mellanrum.

 

Vad som händer är att det gamla paradigmets psykopatiska ledargestalter kidnappat det nya paradigmets idéer och teknologi, för att med deras hjälp befästa sin egen mångtusenåriga autokratiska härskarmodell på steroider och på global nivå.

 

Men de kommer att misslyckas. Jag har ofta framhållit, att  Vattumannaparadigmet, som jag kallar det inkommande nya paradigmet, inte tillåter några hemligheter, i motsats till det gamla utgående paradigmet, där hemlighetsmakeri och hyckleri var det normala bland de makthavande..

 

Våra självutnämnda presumtiva makthavare vill veta ALLT om alla oss andra människor för att kunna utnyttja och kontrollera oss. Men varken tidsandan eller teknologin kan fullt ut kontrolleras ens av diktatorer, och full transparens är något även de kommer att tvingas leva med från och med nu. Så inte ens för onda diktatorer finns det någonstans att gömma sig, och Sanningen kommer till slut att segra och göra alla oss vanliga medborgare fria och självständiga.

Vi måste nog räkna med ytterligare några år av uppvaknande folkmassor och informationskrig, död och pina, men så småningom kommer det nya paradigmet att avgå med segern.  Förutsatt att tillräckligt många haft förstånd nog att undvika ”vakkzijnering”.

 

Min prognos är att genombrottet kommer att ske sedan planeten Pluto etablerat sig i Vattumannens stjärnbild.  Pluto börjar ta sig in i Vattumannens tecken under 2024, men blir inte definitivt etablerad där förrän 2025. Jämför detta med Agenda 2030´s tidtabell!  – Pluto förblir sedan i Vattumannen i c:a 18 år, fram till 2043.

 

Dessa stora Paradigmskiften är kosmiska företeelser som inte kan stoppas, lika lite som man kan stoppa årstidernas progression från vinter till vår och sommar. Men den här gången sker det inte utan en hård kamp mellan det gamla och det nya, med radikal utgallring på global nivå.

 

Här kommer länken till filmen jag nämnde tidigare. Den tar ungefär en timme och fyrtio minuter, något kortare än en traditionell långfilm, men du kan inte använda den tiden bättre än med denna film, så missa inte tillfället!

https://rumble.com/vhxdhp-massuppvaknandet-pandemins-motsgelser-och-agenda-21-david-icke-med-lkare-sv.html?fbclid=IwAR0cBk8—YvzbSMiCwoc7QTRkvlpJkSYU0ZC3IIzPS0CO1WnyiBFQRv9E0

 

Sprid gärna detta budskap till så många du kan. Vi kan förstås bara rädda dem som är villiga att lyssna, övervinna sin rädsla, ifrågasätta och bli medvetna. Men alla bör få en rimlig chans att välja medvetenhet, liv och frihet.

 

Hjärtliga hälsningar

Jens

JENS JERNDAL

M.D.(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.h.c.

Former Professor of Holistic Medicine

StraightCURES.com

Author of

VAKNA SVERIGE – FRAMTIDEN ÄR HÄR!

CRACKING THE RAINBOW CODE

PARADIGM PULSE – SENSING THE SURGE OF CHANGE

 

Slut citat

 

 

SE VIDEOS

2021-07-23

Andreas Kalcker’s team confirms evidence of graphene oxide in ‘vaccines’

https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker.html

 

What Is Graphene Oxide?

https://davidicke.com/2021/07/19/what-is-graphene-oxide-david-icke/

 

US Senator Says 84% Of New COVID Cases Are Those That Are Fully Vaccinated

https://banned.video/watch?id=60f9a94a4641590721b21ba9

 

 

Senator Reveals That 84% Of New COVID Cases Are From The Vaccinated Population

https://banned.video/watch?id=60f9cedb4641590721b26dd8

 

 

MASSUPPVAKNANDET | Pandemins Motsägelser och Agenda 21 – David Icke med Läkare (Svensk Text)

https://rumble.com/vhxdhp-massuppvaknandet-pandemins-motsgelser-och-agenda-21-david-icke-med-lkare-sv.html

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu