• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 153

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 153

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 153

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

Ca 6 timmar video dokumentation från London 2021-07-24, massor av talare och fakta, spola fram till 55:55 och se advokat dr Reiner Fuellmich tal, här i detta tal om ca 10 minuter av Reiner Fuellmich delges om sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se, NJUT och sprid vidare, citat

Worldwide Rally for Freedom Day | London

https://www.youtube.com/watch?v=BrqHaUphtqI

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-25

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

 

SE VIDEOINTERVJUN som delger FAKTA av spets specialist sakkunnig amerikansk professor dr. Peter A. McCullough om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare, citat

Top American doctor: COVID shots are ‘obsolete,’ dangerous, must be shut down

John Henry speaks with Dr. Peter A. McCullough, one of the most qualified physicians on COVID-19 in the United States. They talk about the coronavirus vaccines and the censorship and bans of effective early treatments.

https://rumble.com/vk8cpw-top-american-doctor-covid-shots-are-obsolete-dangerous-must-be-shut-down.html

 

 

 

 

Att ”vaccinerna”/biovapnen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare är uppenbart erkänt sakförhållande.

Ställ dig då frågan varför denna skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen tillåts fortsätta?

 

SERIAL KILLERS

Publicerat 2021-07-24 SE VIDEON OCH SPRID VIDAR, citat

Doctor Exposing Massive Covid-19 Vaccine Deaths Gives Update on Lawsuit

Dr. Bryan Ardis of https://ardislabs.com joins The Alex Jones Show to update his case as

he exposes massive deaths tied to the Covid-19 injections.

https://banthis.tv/watch?id=60fb53e808b4e30ba06ed1ce

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-24, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, maskin översättning, citat

Telegramkanalen Info Vacunas har under två veckor undersökt parallellt med La Quinta Columna och har upptäckt att det sedan 2012 har funnits ett patent för att inkludera grafenoxid i fysiologiska saltlösningar. 

Detta är störande eftersom det betyder att mänskligheten har blivit offer för förgiftning omedvetet i nästan tio år. 

 

Grafenoxid kan potentiellt vara ansvarig för influensautbrott under de senaste åren, eftersom 4G och 4G Plus-elektromagnetiska frekvenser skulle ha stimulerat det, precis som Dr. José Luis Sevillano förklarade för ett par dagar sedan i det argentinska programmet Palabras y Verdades .

För att bättre förstå vad denna grafenagenda handlar om, erbjuder Orwell City nedan ett fragment av intervjun La Quinta Columna gav idag för det chilenska radioprogrammet Dirección Correcta

.

 

Och vad är det här patentet? Tja, det är en fysiologisk koksaltlösning innehållande grafen . Därför kan de inte längre förneka detta på något sätt, oavsett vad faktakontrollörer säger eller vad TV: n säger. Vi får se vad domarna säger. 

 

Och vi upprepar: vi säger inte att 5G ensam orsakar COVID, men att det skadar mänsklig biologi ensam. Ja det gör det. Men om människor nu har en säkring – för det är en säkring, en pinne av exploderande dynamit. För det är vad som händer—, varje person som har ympats med detta ämne med den grafenoxid-nanotekniken har en säkring , dynamit, en tidsbomb som är redo att explodera genom aktivering av en mikrovågsugn. Det är så enkelt.

 

Men allt var lättare. Det var en passiv förgiftning, initialt aktiv, utan värdens kunskap för efterföljande bestrålning med den 5G-mikrovågstekniken. 

5G var aldrig för mobiltelefoner. Det var just för personer som är vaccinerade . ”

 

Se videon, läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.orwell.city/2021/07/physiological-saline-containing-graphene.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu