• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 154

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 154

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 154

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

CDC withdraws fraudulent PCR testing protocol that was used to falsify covid “positives” to push the plandemic

https://www.afinalwarning.com/538670.html

 

 

YouTube censurerade den ca 6 timmar långa videodokumentationen från 2021-07-24 MARCH FOR FREEDOM TRAFALGAR SQ. LONDON som i gårdagens massutskick delgavs om, där bl.a. advokat dr. Reiner Fuellmich delgav om sanningen och verkligheten, du får här del av sanningen och verkligheten, dvs. de ca 10 minuter som YouTube inte ville att DU och mänskligheten ska få vetskap om, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

REINER FUELLMICH MESSAGE – MARCH FOR FREEDOM TRAFALGAR SQ. LONDON

https://www.bitchute.com/video/P35jbpLrpeO2/

 

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OCH ÄR FÖRMODLIGEN DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Let’s remember that La Quinta Columna has already warned us about the toxicity of this nanomaterial that had been silently introduced into the population through physiological saline, vaccines (PfizerAstraZenecaModerna, and Vaxigrip Tetra), masks, PCR tests, and other administration routes under investigation.

 

 

 

 

Korthuset faller

Det gigantiska bedrägeri en stor del av mänskligheten nu utsätts för – och som är ett flagrant brott mot den s.k ”Nürnbergkoden” – är nu på väg att avslöjas.

 

Koden, eller konventionen, skapades efter de rättegångar i Nürnberg, som följde efter andra världskrigets slut, då de nazistiska ledarna dömdes för sin medverkan i massmorden på judar och andra – och de fruktansvärda medicinska experiment som genomfördes på de skyddslösa fångarna i koncentrationslägren (bl.a. av den ryktbara Dr Josef Mengele).

Man fastslog här bl.a. att ingen människa får utsättas för några experiment utan ”informerat samtycke” – och att ingen kan skylla på att han eller hon ”endast lytt order”.

Var och en är personligen ansvarig för deltagande i brott mot denna konvention – som övergripande gäller i alla länder än i dag. Inte minst i Sverige – vilket borde väcka känslor av obehag hos väldigt många företrädare för myndigheter, sjukvård och politiska organ i dessa dagar!

Den globala vaccinationskampanjen, som nu pågår för fullt, bygger i sin helhet på falska premisser, forskningsfusk, bedrägeri och döljande av uppenbara sanningar. Så långt man förstår beroende på fullkomligt astronomiska ekonomiska intressen, men även med övergripande politiska intentioner bakom.

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-26

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

 

Sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

 

 

2021-07-25 har publicerats 2 MYCKET VIKTIGA ARTIKLAR, du får del av dem, sprid vidare i alla dina nätverk, SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

This is how graphene reacts when exposed to electromagnetic discharges

 

 

 

Graphene tends to organize itself, creating a grid when exposed to EMF.

 

Let’s remember that La Quinta Columna has already warned us about the toxicity of this nanomaterial that had been silently introduced into the population through physiological saline, vaccines (PfizerAstraZenecaModerna, and Vaxigrip Tetra), masks, PCR tests, and other administration routes under investigation.

 

The following video serves as an example, so you can speculate what it does once into the body.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-electromagnetic-discharges.html

 

 

 

 

 

 

 

Graphene oxide can be identified through blood tests

 

 

Because, logically, if we introduce graphene oxide into the body, and as we have seen in studies, it has a clotting factor and generates thrombi. It’s logical. If we introduce a foreign element into the body, the body will try to envelop it. That’s to say, it’ll try to coagulate it to prevent the proliferation and dissemination of the material in question throughout the body. So, in a regular blood test, you’ll find that. 

 

Now, notice that it would have been much easier to do the analysis you have just suggested than the analysis of the vial itself, Jorge. 

 

If we extract a little bit of blood from the inoculation area, and that’s from a recent inoculation —for example, once three weeks have already passed and the substance has flowed through the body—, and that sample is centrifuged, properly cleaned, and put under the optical and electron microscope, there you should be able to see the classic graphene meshes. That’s a sure thing. Moreover, they’re unmistakable. 

 

So it’s much easier to find it in blood than the vaccines, in which we also detected it. Because we have had found it in the AstraZenecaPfizerModerna —in Argentina they have also done an analysis—, and in the flu vaccine

 

That’s the beginning of it since we suspect graphene is in all the vaccines. Because of the patent that we have found and because all of them make people magnetic. And given that no material causes magnetism as graphene does —and not only magnetism, but energy condensation and superconductivity— we dare to say, extrapolate and infer that it’s the same material: graphene oxide, which has been added to all of them.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-blood-tests.html

 

 

 

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger i en MYCKET VIKTIG artikel av 2021-07-25 om sanningen och verkligheten i fråga om det som är allmänt känt, men undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Korthuset faller

Det gigantiska bedrägeri en stor del av mänskligheten nu utsätts för – och som är ett flagrant brott mot den s.k ”Nürnbergkoden” – är nu på väg att avslöjas.

 

Koden, eller konventionen, skapades efter de rättegångar i Nürnberg, som följde efter andra världskrigets slut, då de nazistiska ledarna dömdes för sin medverkan i massmorden på judar och andra – och de fruktansvärda medicinska experiment som genomfördes på de skyddslösa fångarna i koncentrationslägren (bl.a. av den ryktbara Dr Josef Mengele).

Man fastslog här bl.a. att ingen människa får utsättas för några experiment utan ”informerat samtycke” – och att ingen kan skylla på att han eller hon ”endast lytt order”.

Var och en är personligen ansvarig för deltagande i brott mot denna konvention – som övergripande gäller i alla länder än i dag. Inte minst i Sverige – vilket borde väcka känslor av obehag hos väldigt många företrädare för myndigheter, sjukvård och politiska organ i dessa dagar!

Den globala vaccinationskampanjen, som nu pågår för fullt, bygger i sin helhet på falska premisser, forskningsfusk, bedrägeri och döljande av uppenbara sanningar. Så långt man förstår beroende på fullkomligt astronomiska ekonomiska intressen, men även med övergripande politiska intentioner bakom.

Faran är att det hela är så fruktansvärt att det är svårt att riktigt förstå och tro på – precis som de nazistiska planerna till en början verkade, när Hitler satte sina planer i verket!

Om vi inte i dag vore så genuint historielösa, så skulle vi tydligt se parallellerna till dagens situation!

De som är intresserade av fakta kan med fördel använda sig av följande videos för att få ett bättre beslutsunderlag till sin uppfattning än vad vi får genom de grundfalska uppgifter vi dagligen matas med via mainstream media (som SVT, SR och våra stora dagstidningar)

https://www.bitchute.com/video/UdxyVDQ7Szeg/
https://www.bitchute.com/video/bgghOp9djRla/

 

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7052751/posting/korthuset-faller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu