• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 156

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 156

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 156

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

Publicerat 2021-07-27, läkaren Hanna Åsberg, BOTA SVERIGE, på föreläsnings turné i Sverige, nu Hudiksvall, se och sprid vidare om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare,

Läkaren Hanna Åsberg, BOTA SVERIGE, Hudiksvall, 2021-07-27

https://www.facebook.com/100064763645656/videos/886165565318375

 

Läs mer om Bota Sverige

https://www.botasverige.se/

 

 

 

 

Vaccinated are Dying, Government is Lying & We are Suing Them All w/ Thomas Renz (1of2)

 

 

 

 

Björn Hammarskjöld delger 2021-07-27 bl.a. till Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten följande, citat

Blotta misstanken att det finns icke redovisat material/ingredienser i injektionerna mot Covid-19 gör att dessa injektioner måste skyndsamt upphöra till dess det klart visats att injektionsmaterialet endast innehåller tidigare redovisat material i korrekta mängder.

Jag begär att Läkemedelsverket omedelbart och skyndsamt upphäver alla tillstånd att injicera de så kallade vaccinerna mot Covid-19.

 

 

 

 

Fakta/erkända sakförhållanden som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. riksåklagaren och

myndighetschefen Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, och där alla anställda har att förhålla sig till

COVID ”VACCINERNA” HAR DÖDAT FLER MÄNNISKOR ÄN ALLA ANDRA VACCINER

KOMBINERADE SEDAN SPÅRNING BÖRJADE

 

STOPPA OMEDELBART ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN som bevisligen dödar mänskligheten

och nationen Sveriges medborgare

Fråga dig varför COVID-”vaccinerna” har dödat fler människor än alla andra vacciner KOMBINERADE

sedan spårningen började?

 

COVID ”VACCINE” HAS KILLED MORE PEOPLE THAN ALL OTHER VACCINES COMBINED SINCE TRACKING BEGAN

Publicerat 2021-07-27; MÅSTE SES VIDEO BL.A. OM DEN KRIMINELLA VACCIN INDUSTRIN & ”VACCINERA”/BIOVAPNEN

SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sprid vidare i alla dina nätverk citat

Dr. Andy Wakefield, ”Tony Fauci Should Be Held Up For Treason” 

Dr. Andy Wakefield joined Stew Peters for an extremely candid and authentic interview,

where Wakefield revealed that the COVID ‘vaccine’ has killed more people than all

other vaccines COMBINED since tracking began.

https://rumble.com/vkegtl-dr.-andy-wakefield-tony-fauci-should-be-held-up-for-treason-eye-popping-int.html

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-28

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

 

Sluta omedelbart med injektionerna av grafen och Fe(III)

Du får del av vad Björn Hammarskjöld igår 2021-07-27 delgav i skrivelse, du ser här nedan vilka som delgavs denna skrivelse, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 27 juli 2021 12:53
Till: [email protected]; Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Sluta omedelbart med injektionerna av grafen och Fe(III)

 

Tjänare!
Till registrator! Vidarebefordra skyndsamt denna begäran till tjänstgörande generaldirektören för skyndsam åtgärd  Och skicka dagboksblad tack!

 

Det finns nu övertygande bevisning i flera länder om att injektionerna mot Covid-19 innehåller andra tillsatser än de som uppges i innehållsförteckningen.

 

Det finns rapporter från Sverige, Portugal, Luxemburg att det finns material med magnetiska egenskaper i de injektioner som ges och har getts till befolkningen

Då detta magnetiska material inte är redovisat i Läkemedelsverkets dokumentation är dessa injektioner inte i enlighet med lag och all verksamhet som fortsätter att injicera detta material i människor kan komma att ställas till svars ur rättslig synpunkt.

 

I Sverige har jag, som redan delgetts Läkemedelsverket, träffat på två personer som uppvisat magnetiska egenskaper som tidigare inte har beskrivits hos människa.

 

I Portugan ägnar sig La Quinta Columna åt att påvisa grafen hos personer som injicerats med injektionerna.

 

I Luxemburg har en organisation påvisat magnetisk respons hos 29 av 30 injicerade personer medan 30 utan injiceringar inte heller uppvisade magnetiska egenskaper. Se bilaga.

 

Blotta misstanken att det finns icke redovisat material/ingredienser i injektionerna mot Covid-19 gör att dessa injektioner måste skyndsamt upphöra till dess det klart visats att injektionsmaterialet endast innehåller tidigare redovisat material i korrekta mängder.

 

Det saknas etikprövning, det saknas tillstånd att injicera icke redovisat material i människa.

 

Sammanfattningsvis: Injektionerna mot Covid-19 saknar helt stöd i lag.

 

Jag begär att Läkemedelsverket omedelbart och skyndsamt upphäver alla tillstånd att injicera de så kallade vaccinerna mot Covid-19.

Jag begär att få ett skyndsamt och överklagbart beslut på min begäran om indragning av Comirnaty och övriga injektioner mot Covid-19

 

Vänligen
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

070-385 09 33

 

Slut citat, läs ytterligare mer i den bifogade pdf filen 210618…..

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/07/210618-esvv-study-on-electromagnetism-of-vaccinated-persons-in-luxembourg-amar-goudjil.pdf

 

 

 

 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, citat

Millions Protest Vaccine Passports Across Europé

https://ise.media/video/millions-protest-vaccine-passports-across-europe-117.html

 

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO

Publicerat 2021-07-28, citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Graphene oxide causes derealization symptoms in some vaccinees

 

Some vaccinees are reporting side effects related to a particular feeling of disconnection with reality after inoculation.

During program 81, Ricardo Delgado from La Quinta Columna has made reference to a video in which a young couple describes that they feel as if they were ‘floating in a bubble‘ after having been inoculated with the Moderna vaccine

 

What could be the explanation for this phenomenon?

 

Most likely, the graphene oxide present in the vaccination vial administered to these young people is wreaking havoc at the neuronal level.

Below, La Quinta Columna explains it in detail in the excerpt selected by Orwell City.

 

 

But don’t think that these are two isolated testimonies. This is the sensation that many people have after inoculation with toxic graphene oxide. 

This probably occurs due to the rupture of neuronal synapses when the graphene oxide nanoparticles cross the encephalic barrier and settle in the brain, in the neurons. And especially when —most likely— neurons are being excited at some frequency quality to cause this kind of phenomenon. They feel like they’re floating. Let’s listen to it.

 

Man from the video: It feels like we’re in a balloon. I don’t know if it’s our thing, or some of you have had it happen to you as well, whether it’s with PfizerModernaor other vaccines. So, please leave it for me in the comments for…

 

Ricardo Delgado: You’re in a balloon. You’re riding the balloon of death straight up. And you haven’t even noticed. Brave new world, as we’re being told. ‘In 2030, you’ll have nothing, but you’ll be riding in a balloon. You’ll have a different perception of reality with your intrusive thoughts, and you will be happy.’ Idiot!

Man from the video: It’s just that this… The truth is that this is a little bit strange.

 

Läs mer och se videon, SPRID VIDARE

 

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-and-derealization.html

 

 

 

 

 

La Quinta Columna on the Tunable Electrical Conductivity of Graphene

Läs artikeln och se videon, SPRID VIDARE!

https://www.orwell.city/2021/07/tunable-electrical-conductivity-of-graphene.html

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEON; Se del 1, du fick del av del 2 i tidigare massutskick, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Vaccinated are Dying, Government is Lying & We are Suing Them All w/ Thomas Renz (1of2)

Attorney Thomas Renz is the lead Attorney in several major cases brought in Ohio, New Mexico, Maine, and Nationally against the CDC and DHHS regarding the COVID-19 lockdowns, mask mandates, business closures, false PCR data, fraudulent death numbers and more. Attorney Thomas Renz works with and represents America’s Frontline Doctors, Make Americans Free Again, and Ohio Stands Up. They are standing up against the tyranny and are not standing down. We must help them fight. You can learn more at https://renzlaw.godaddysites.com/

 

SPRID VIDARE

https://rumble.com/vk2jdv-vaccinated-are-dying-government-is-lying-and-we-are-suing-them-all-w-thomas.html

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEON

CDC EXPOSED! New Evidence About PCR Tests Will BLOW YOUR MIND!

Dr. Jane Ruby joined Stew Peters to expose the CDC for quietly admitting that the PCR tests are a COMPLETE FRAUD, and are used exclusively to promote fear as the globalists push for complete subservience, lockdowns, mandates and draconian measures to steal your freedom in the name of FAKE POSITIVE TESTS!

 

SPRID VIDARE

https://rumble.com/vkcmw9-cdc-exposed-new-evidence-about-pcr-tests-will-blow-your-mind.html

 

 

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM GENRELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

MYCKET ALLMÄNBILDANDE video som alla bör se, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Tom Renz: Insider Whistleblower Reporting 45K Deaths From the Covid19 ”Vaccine” 

https://rumble.com/vk3dch-tom-renz-insider-whistle-blower-reporting-45k-deaths-from-the-covid19-vacci.html

 

 

 

 

MYCKET ALLMÄNBILDANDE video som alla bör se, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Leigh Dundas | How to Fight Back In a Corrupt Legal System and Win!

Human rights attorney & defender of freedom who successfully fought back against the mask

mandates and digital passports in Orange County.

https://rumble.com/vk6pzq-leigh-dundas-how-to-fight-back-in-a-corrupt-legal-system-and-win.html

 

 

 

 

MYCKET ALLMÄNBILDANDE video som alla bör se, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Judy Mikovits & Brendan Witt

A doctor who has spent decades working to expose the corruption the National Institutes of Health.

New York Times best-selling author of the book Plague of Corruption that Bill Gates, Dr. Fauci and

Big Pharma don’t want you to read. Ladies and gentlemen please stand to your feet as

we welcome Dr. Judy Mikovits and 15-Year NHL Veteran Witt.

https://rumble.com/vkc267-dr.-judy-mikovits-and-brendan-witt.html

 

 

 

MYCKET ALLMÄNBILDANDE video som alla bör se, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Meet Mike Adams and Doctor Mark Sherwood | Exposing the COVID-19 Great Reset Agenda

Mike Adams joins us to expose the DEEP-STATE -ELITE-GLOBALIST-COVID-19-Great-Reset Agenda and Doctor Mark Sherwood joins us to share about the 100% effective COVID-19 treatments and therapies

https://rumble.com/vkd7w5-meet-mike-adams-and-doctor-mark-sherwood-exposing-the-covid-19-great-reset-.html

 

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu