• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 157

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 157

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 157

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-28, maskin översatt till svenska, SPRID VIDARE OCH VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, citat

Nya COVID-19-dödsfall exploderar nu i det mest vaccinerade landet i världen: ISRAEL

Medan ovaccinerade människor klarar sig bra, förutom att behöva försöka leva normalt i ett samhälle fullt av hjärntvättade idioter, blir de vaccinerade sjuka och dör i en ständigt växande takt.

 

https://www.afinalwarning.com/539164.html

 

 

 

‘COVID-vacciner’ är en giftig dödsdom, och ingen bör utsätta sig för injektionerna.

SPRID VIDARE om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN  STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

MÅSTE SES VIDEON

Publicerat 2021-07-28 se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’  

 

På svenska

DÖDLIG INJEKTION! Tidigare Pfizer-anställd bekräftar gift i COVID ‘vaccin’    

EXKLUSIVT! Karen Kingston, en tidigare Pfizer-anställd och nuvarande analytiker för läkemedels- och medicintekniska industrier, kom fram med obestridlig dokumentation som borde delas med HELA VÄRLDEN!

 

Inokuleringen som kallas ‘COVID-vacciner’ är en giftig dödsdom, och ingen bör utsätta sig för injektionerna.

https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html

 

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-29

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

Se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Part 2: Vaccinated are Dying, Government is Lying & We are Suing Them All w/ Thomas Renz

 

Attorney Thomas Renz is the lead Attorney in several major cases brought in Ohio, New Mexico, Maine, and Nationally against the CDC and DHHS regarding the COVID-19 lockdowns, mask mandates, business closures, false PCR data, fraudulent death numbers and more. Attorney Thomas Renz works with and represents America’s Frontline Doctors, Make Americans Free Again, and Ohio Stands Up. They are standing up against the tyranny and are not standing down. We must help them fight. You can learn more at https://renzlaw.godaddysites.com/

 

Vaccinerade dör, regeringen ljuger och vi stämmer dem alla med Thomas Renz

Advokat Thomas Renz är huvudadvokat i flera stora ärenden som väckts i Ohio, New Mexico, Maine och nationellt mot CDC och DHHS angående COVID-19-lockdowns, maskmandat, affärsavslut, falska PCR-data, bedrägliga dödstal och mer. Advokat Thomas Renz arbetar med och representerar Amerikas Frontline-läkare, Make Americans Free Again och Ohio Stands Up. De står upp mot tyranni och står inte ner. Vi måste hjälpa dem att slåss. Du kan läsa mer på https://renzlaw.godaddysites.com/

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vk49dq-part-2-vaccinated-are-dying-government-is-lying-and-we-are-suing-them-all-w.html

 

 

 

2021-07-28 se videon och SPRID VIDARE om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Lab science whistleblower: The only real pandemic is a pandemic of quack science PCR testing fraud

https://www.brighteon.com/b91f0a0a-3906-4061-a782-9207c76dc3c4

 

 

 

 

2021-07-29 se videon och läs artikeln, SPRID VIDARE om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Dr. Luis Marcelo Martínez: ‘This is the final phase of a military psychological operation’

 

During the World Wide Freedom Rally in Argentina, Dr. Luis Marcelo Martínez raised awareness of the dangers of the misnamed vaccines and the farce of PCR tests among the people gathered and passing by the meeting place. 

In his powerful speech, he informed those present that this plandemic is a psychological operation carried out by the military and intelligence services with the knowledge of world governments; and that, under no circumstances, should people let their integrity and condition as human beings be violated by the measures being imposed.

https://www.orwell.city/2021/07/military-psychological-operation.html

 

 

 

 

Sverige turné, nu Norrland, se var Du kan träffa BOTA SVERIGE och läkaren Hanna Åsberg och få information om ”vaccinerna”/biovapnen och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, läs mer på deras hemsida och se var du kan själv vara med, citerar lösryckta delar, citat

Bota Sverige

Bota den svenska desinformationen kring Covid-19

 

27               29/7            Örnsköldsvik på Torget                   Kl. 12

28               29/7            Umeå, Rådhustorget    Kl. 17

29               31/7            Skellefteå, Stadsparken                   Kl. 17

30               1/8              Piteå, Byxtorget           Kl. 13

31               1/8              Luleå, Storheden City  Kl. 18

32               2/8              Haparanda, Storgatan 92                   Kl. 13

33               2/8              Övertorneå, Jägmästarparken                   Kl. 17

34               3/8              Kiruna, Järnvägsparken                   Kl. 17

35               5/8              Gällivare, Postgatan 5 Kl. 17

36               6/8              Jokkmokk, korsningen Kyrkogatan/väg 97 nära Ajtte Museum            Kl. 12

37               7/8              Arvidsjaur vid ICA        Kl. 17

38               8/8              Lycksele vid ICA          Kl. 10

39               8/8              Vilhelmina vid ICA       Kl. 16

40               9/8              Östersund, Stortorget  Kl. 14

41               11/8            Åre, Åre Park                Kl. 12

42               12/8            Sveg vid torget             Kl. 17

43               13/8            Borlänge, detaljer ej klara ännu     -

44               14/8            Sala, detaljer ej klara ännu             -

45               14/8            Enköping, Drömtorget Kl. 17

46               15/8            Uppsala, Busstorget centrala Uppsala     Kl. 13

47               15/8            Jordbro framför kyrkan                   Kl. 17

För mer frekventa uppdatering kring exakt plats följ oss på Telegram eller Mewe

 

LÄS MYCKET MER OCH SE VIDEO, SPRID VIDARE

https://botasverige.se/

 

 

Läs också den bifogade pdf filen Brev…… av BOTA SVERIGE

”Brevet har ställts personligen med namn, titel och organisation. Totalt har det skickats till 660 personer. För mottagare i offentlig organisation har Bota Sverige begärt att det ska diarieföras.

Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet har fått en kopia av brevet och ombetts inkomma med kommentarer.

Bota Sverige avser att göra en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.”

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/07/Brev_slutgiltig_version_for_utskick_20210701.pdf

 Brev_slutgiltig_version_for_utskick_20210701

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu