• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 158

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 158

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 158

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

 

Flodvåg av stämningar mot farliga vaccinmandat – Thomas Renz intervjuad av Mike Adams

2021-07-29 MÅSTE SES VIDEO INTERVJU, bl.a. om Informerat samtycke och ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Tidal wave of lawsuits coming against dangerous vaccine mandates – Thomas Renz interviewed by Mike Adams

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/30/lawsuits-tidal-wave-of-lawsuits-coming-against-dangerous-vaccine-mandates-thomas-renz-interviewed-by-mike-adams/

 

 

2021-07-29

”VACCINERADE” INDIVIDER HAR EN MYRIAD AV PROBLEM. OCH NÄR JAG SÄGER ”PROBLEM” MENAR JAG DÖDEN

 

 

2021-07-29 läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

CDC confesses to COVID-19 “vaccines” being a medical HOAX… vaxxed individuals shown to have HIGHER viral loads and can be super-spreaders

CDC erkänner att COVID-19 ”vacciner” är en medicinsk HOAX … vaxxed individer visat sig ha högre virusbelastning och kan vara super-spridare

https://www.afinalwarning.com/539664.html

 

 

 

Vaccinated are Dying, Government is Lying & We are Suing Them All w/ Thomas Renz

Del 1

https://rumble.com/vk2jdv-vaccinated-are-dying-government-is-lying-and-we-are-suing-them-all-w-thomas.html

Del 2

https://rumble.com/vk49dq-part-2-vaccinated-are-dying-government-is-lying-and-we-are-suing-them-all-w.html

 

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-30

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

”VACCINERADE” INDIVIDER HAR EN MYRIAD AV PROBLEM. OCH NÄR JAG SÄGER ”PROBLEM” MENAR JAG DÖDEN

 

 

 

 

2021-07-29, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskin översättning till svenska, sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln och se videon, citat

Var försiktig med MR om du är vaccinerad!

Läkare runt om i världen varnar vaccinerade individer för att undvika MR-undersökningar, eftersom vissa människor har drabbats hårt av den elektromagnetism som den producerar. 

De allvarligaste fallen har resulterat i att patienterna dör.

 

Ricardo Delgado: Idag har vi fått information om något. Flera läkare har skrivit till La Quinta Columna, några från utlandet (Storbritannien och spansktalande länder) och berättat att ”vaccinerade” individer har en myriad av problem. Och när jag säger ”problem” menar jag döden.

 

Eller det närmaste. En upplevelse väldigt nära döden, om jag får använda en något facetistisk ton när de exponeras … – antingen på grund av någon typ av kontroll eller tidigare patologi som de kan ha – När de är vaccinerade (nu ‘ grafenated ‘) exponeras för magnetisk resonans eller CT-skanningar med kontrast. 

 

Varför? 

Tja, MR, bortsett från att ha en otrolig styrka när det gäller det elektromagnetiska fält som uppmätts i Gauss genererar det, nu ska du titta på det. Jag ska visa dig en video så att du kan få en idé. MR berör ett brett spektrum av det elektromagnetiska spektrumet. Därför är det mycket troligt att det exciterar det material som kallas grafenoxid , som har införts i deras kroppar på olika sätt, det mest invasiva är ympning. Det så kallade ”vaccinet” .

 

Så, i den meningen vet du att grafen är upphetsad – elektroniskt sett – eftersom den har ett absorptionsband i en betydande del av EM-spektrumet. Och vi kommer att se det också idag.

 

När den är upphetsad orsakar den en ökning av toxiciteten för grafenoxid eftersom den omvandlar den till reducerad grafenoxidDet ökar oxidativ stress, genererar cytokinstormar, immunsystemets kollaps och allt du redan vet .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/07/mri.html

 

 

 

 

STOPPA ”VACCINERN”/BIOVAPNEN OMEDELBART

Dr. Jim Meehan – ”Vaccin” granskat av upprepade studier avslöjar metallingredienser

 

Se videon och sprid vidare om verkligheten i fråga om ”vaccinerna”/biovapen och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, erkänt sakförhållande är uppenbart bevisligen att ”vaccinerna”/biovapen systematiskt och generellt DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Och detta fullständiga vansinne fortsätter och Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar och uppenbart är delaktiga i denna globalistiska systematiska och generella skolmedicinska dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Ställ dig frågan om varför Sveriges regering och deras medlöpare inte STOPPAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

 

Publicerat 2021-07-29

Dr. Jim Meehan – ‘Vaccine’ Examined by Repeated Studies Reveal Metal Ingredients

Dr. Jim Meehan and Clay Clark joined Stew Peters to discuss the continuing and growing interest in the specific ingredients found inside of these injections being called ‘vaccines’.

The number of brave medical professionals coming forward with major concerns surrounding the health of inoculated persons is growing rapidly, and we have access to factual reported data suggesting the number of adverse events related to these injections is increasing at alarming rates.

https://rumble.com/vkhsn5-dr.-jim-meehan-vaccine-examined-by-repeated-studies-reveal-metal-ingredient.html

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-29 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

BREAKING! Majority of Hospitalized ”COVID Patients” Are ‘VACCINATED’ | Dr. Jane Ruby

 

Maskin översättning

Dr. Jane Ruby gick med i Stew Peters för att diskutera världens mest ‘vaccinerade’ länder och hur deras senaste ökade sjukhusvistelser råkar vara de som nyligen har vaccinerats.

Uppgifterna tyder på att skottet är det som gör människor sjuka, och det är ingen överraskning på grund av de nyligen avslöjade ingrediensupptäckten

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://rumble.com/vkhw6f-breaking-majority-of-hospitalized-covid-patients-are-vaccinated-dr.-jane-ru.html

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu