• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 160

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 160

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 160

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

2021-07-31

Graphene nanosheets found in rainwater

https://www.orwell.city/2021/07/rainwater.html

 

 

2021-07-31

Digital DELUSION: Zero evidence that covid-19 virus exists in the physical world

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/01/digital-delusion-zero-evidence-that-covid-19-virus-exists-in-the-physical-world/

 

 

I denna videointervju framgår klart och mycket tydligt om ”vaccinerna”/biovapnen följande, se/lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

THEY WANT TO KILL EVERYBODY

Globalist extermination window to wipe out humanity is rapidly closing – John Moore interviewed by Mike Adams

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/01/they-want-to-kill-everybody-globalist-extermination-window-to-wipe-out-humanity-is-rapidly-closing-john-moore-interviewed-by-mike-adams/

 

 

 

 

Se dessa  ca 4 minuter och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citat

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT & HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA – DR. Z

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT AND HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA [2021-07-27] – DR. VLADIMIR ZELENKO (VIDEO)

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/31/dont-take-the-poison-death-shot-hang-the-globalists-pushing-the-covid-19-agenda-dr-z/

 

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”, TYDLIGT BUDSKAP UTTALAT AV VÄRLDSLEDANDE

SPETSSPECIALIST SAKKUNNIG, OPARTISK OCH SAKLIG DR ROBERT MALONE

MYCKET ALLMÄNBILDANDE om ”vaccinerna”/biovapen som generellt och

systematiskt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Måste ses videon, intervju med dr Robert Malone, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,

ca 10 minuter alla ska se för att förstå Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten

och nationen Sveriges medborgare, citat

The Vaccine Causes The Virus To Be More Dangerous

https://rumble.com/vkfz1v-the-vaccine-causes-the-virus-to-be-more-dangerous.html

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-01

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

 

Publicerat 2021-07-31 Fler och fler inser, mer och mer kommer sanningen och effekten av ”vaccinerna”/biovapnen fram

Gibraltar, Iceland See MASSIVE ‘Covid’ Spike Despite Over 90% of Population Vaccinated – (It’s not ‘Covid’ it’s the effect of the fake ‘vaccine’)

 

 

Statistik från flera länder visar att vaccinerade människor sprider Covid-19,

eftersom bevis som visar att vaccinet faktiskt orsakar virusvarianter och

infektioner som experter förutspådde.

Läs mer

https://davidicke.com/2021/07/31/gibraltar-iceland-see-massive-covid-spike-despite-over-90-of-population-vaccinated-its-not-covid-its-the-effect-of-the-fake-vaccine/

 

Läs ännu mer

https://www.infowars.com/posts/gibraltar-iceland-see-massive-covid-spike-after-over-90-of-population-vaccinated/

 

 

 

SE VIDEOS

Gibraltar, Iceland See MASSIVE Covid Spike Despite Over 90% of Population Vaccinated

https://banned.video/watch?id=61045bae9e44661e6be5663a

 

 

 

BOMBSHELL: FDA Leaked Documents Show Agency Knew Vaccine Was Deadly

https://banned.video/watch?id=6104944812e4621f4c41d882

 

 

 

Hellooooo…. There IS No ‘Virus’ 

https://banned.video/watch?id=6103e5b852165b1d7ce7ae15

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu