• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 161

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 161

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 161

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

Forskare bekräftar: Covid 19 -vaccin ”extremt farligt”

Publicerat 2021-08-02, spola fram till 8:14, sprid vidare i alla dina nätverk, videon är ca 32 minuter, MÅSTE SES VIDEO, SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Scientists Confirm: Covid 19 Vaccine ”Extremely Dangerous”

https://banned.video/watch?id=61075f4d2f7219228f194f92

 

 

 

 

 

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

Världsdiktatur/NWO/The Great Reset/Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare  och fascism/medicinskt tyranni eller mänskliga rättigheter, frihet, sanningen och verkligheten?

Här kommer videointervjun med den förmodligen vassaste världs-spetspecialist sakkunnige, opartiske och saklige dr Robert Malone, intervjuad av dr Mercola 2021-08-01

 

OM DR ROBERT MALONE

Med sin bakgrund, och efter att ha fått COVID-skottet själv, kan han knappast kallas en ”anti-vaxxer” och/eller någon som inte tror på genterapier.

 

 

 

 

COVID-19 Injection Campaign Violates Bioethics Laws

 

MÅSTE SES VIDEO INTERVJU

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

2021-08-01 Dr Mercola videointervju med dr Robert Malone som alla ska se, dvs. de som vill förstå och veta sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och ”vaccinerna”/biovapnen.

 

Videointervjun är lång, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 1 timme och 30 minuter, bara se den, bifogar som bifogad pdf fil Dr Mercola…. hela samtalet nertecknat, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskin översättning, citat

 

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

Som uppfinnare av messenger -RNA (mRNA) -vaccinplattformen är Dr. Robert Malone en av de mest kvalificerade individerna att tycka till om fördelarna och potentiella riskerna med denna teknik.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/01/covid-vaccine-bioethics-concerns.aspx

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-01 sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, citat

CDC admits that “fully vaccinated” Americans are super-spreaders carrying deadly variants and high viral loads

The government is murdering Americans with its anti-science policies

https://www.afinalwarning.com/540140.html

 

 

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-02

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-01, citerar lösryckta delar ur artikeln, lås hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Attorney Thomas Renz predicts a tidal wave of lawsuits challenging illegal vaccine mandates

Attorney Thomas Renz from Renz-Law.com is the attorney behind the recent whistleblower lawsuit alleging the U.S. government has proof of at least 45,000 deaths from covid vaccines (so far) and rising.

 

Starting out as a non-red-pilled “normie” who believed in vaccines and official narratives, Renz dove into the real story about covid vaccines and unearthed an astonishing quagmire of criminality, corruption and horrific crimes against humanity.

 

In this interview, Renz says that vaccine mandates are illegal violations of fundamental human rights and that a wave of lawsuits will be coming from thousands of plaintiffs across America, challenging the vaccine mandates now being pushed by government and private corporations such as Google, Facebook, Disney and even Wal-Mart.

 

Watch the full interview here:

 

Läs mer och se videos och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.afinalwarning.com/540651.html

 

 

 

 

 

 

2021-07-31 MÅSTE SES OM ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OCH CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

FAKTA redovisas av världs spets specialist sakkunnige dr Robert Malone i denna video intervju som alla ska se som är intresserade av mänskliga rättigheter, frihet, sanningen och verkligheten, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, videointervjun är ca 48 minuter lång, citat

 

Deep Dive into COVID

 Top physician weighs in on the risks on the virus and how authoritarian rule is burying truth.

Our guests are: Dr. Robert Malone, Dr. Peter Navarro

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vkkriq-episode-1137-deep-dive-into-covid.html

 

 

 

 

 

 

Maskin översättning av dr Mercola artikel av 2021-08-01, ovan omnämnd, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

 

  • Säkerhetsdataanalys och rapportering i kliniska prövningar av COVID -jabs verkar ha manipulerats i åtminstone vissa fall. En metod för att manipulera randomiserade säkerhetsdata från kliniska prövningar är att bara analysera behandlingsgruppen ”per protokoll” (de som slutförde alla doser och var helt överensstämmande med studieutformningen) i motsats till ”avsikt att behandla” som skulle omfatta alla patienter som har undertecknat informerat samtycke

 

  • Till exempel, om en deltagare bara accepterade en dos och prövningsprotokoll som krävde två, under en ”per protokoll” -analys, skulle biverkningar de upplevde avfärdas och inte inkluderas i säkerhetsanalysen. Detta är ett klassiskt sätt att manipulera säkerhetsdata inom klinisk forskning, och det är vanligtvis förbjudet

 

 

  • Eftersom COVID -bilderna bara har tillstånd för nödanvändning är de experimentella produkter och är därför inte godkända för marknadsföring

 

  • Bioetik skrivs in i federal lag. Som deltagare i en experimentell försök har du rätt att få fullständigt avslöjande av eventuella risker för biverkningar. Fullständig avslöjande av risker görs inte och undertrycks faktiskt

 

 

  • Risker för biverkningar måste också kommuniceras på ett sätt så att du kan förstå vilka riskerna är, och acceptansen av en experimentprodukt måste vara helt frivillig och utan tvång. Att locka är strängt förbjudet

 

 

Som uppfinnare av messenger -RNA (mRNA) -vaccinplattformen är Dr. Robert Malone en av de mest kvalificerade individerna att tycka till om fördelarna och potentiella riskerna med denna teknik.

Hans bakgrund inkluderar en medicinsk examen från Northwestern University, en magisterexamen från Salk Institute, en kandidatexamen i biokemi från UC Davis, en Giannini-stipendium i patologi och en forskarutbildning i global klinisk forskning vid Harvard.

Han lärde ut patologi till medicinska studenter i ungefär ett decennium vid University of Maryland och University of California Davis, och blev sedan docent i kirurgi vid Uniformed Services, University of Health Sciences, där han lanserade ett stort forskningsinstitut med fokus på bröst cancer och hög genomströmningsscreening i genomik för bröstcancer.

Efter det hjälpte han till att grunda ett företag som heter Inovio, som har tagit fram ett antal genterapifynd, inklusive vacciner, och användning av pulserade elektriska fält som leveransmetod. Efter 9/11 kopplade en kollega vid University of Marylands avdelning för affärs- och ekonomisk utveckling honom till Dynport Vaccine Company, en start som hade fått ett DoD -kontrakt för att hantera sina bioförsvarsprodukter.

”Det var då jag övergick från att vara mer akademiker till den avancerade utvecklingsvärlden inom klinisk forskning, regleringsfrågor, projektledning, efterlevnad, kvalitetssäkring – allt det där som går till att faktiskt göra en produkt”, förklarar Malone.

”Det var en enorm uppenbarelse att världen verkligen inte behövde fler akademiska tankeledare och [att] jag slösade bort min tid på att fokusera på det. Vad världen verkligen behövde var att människor förstod den bakomliggande tekniken och upptäcktsforskningsvärlden, men förstod också avancerad utveckling, vilket är att läkemedelsutveckling är en högreglerad värld.Och det finns inte så många av dem.

Så jag bestämde mig för att bli riktigt expert på den senare delen och arbetade med regeringen, särskilt inom bioförsvar och vaccinutveckling, i ett par decennier. Och det leder mig till nuet.

Jag har tagit ett par miljarder dollar i bidrag och kontrakt för företag som jag har arbetat med, och klienter från regeringen, från BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority], från Department of Defense och andra. ”

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

Jag har anklagats för att felaktigt ha påstått att dessa COVID -skott inte är vacciner utan genmodifierande ingrepp . Men även Malone håller med om detta påstående, och som uppfinnaren av tekniken borde han veta. Han påpekar att man i Tyskland enligt lag inte kan hänvisa till denna teknik som ett genetiskt vaccin eller genterapivaccin. ”Den tyska regeringen har specifikt förbjudit användning av genterapibaserat vaccin som en term”, säger han.

Med sin bakgrund, och efter att ha fått COVID-skottet själv, kan han knappast kallas en ”anti-vaxxer” och/eller någon som inte tror på genterapier. Ändå blev han nyligen offentlig med oro över säkerheten för att rulla ut denna typ av teknik i massskala och de oetiska sätten att marknadsföra dem på.

Som det har blivit trenden censurerades han omedelbart. Wikileaks gick till och med så långt att han raderade honom från det historiska avsnittet på mRNA -vaccinsidan och hans egen personliga Wikipedia -sida togs bort . Alla referenser till Malone som uppfann mRNA -tekniken togs bort och tillskrevs i stället en mängd olika institutioner.

 

Kärnbioetiska principer kränks

Malone och hans fru Jill är båda utbildade i bioetik, så efter att ha lyssnat på den här kanadensiska kollegan bestämde han sig för att han skulle kunna hjälpa till genom att skriva en opinionsundersökning om bioetiken för experimentella vacciner under tillstånd för akut användning.

”Jag har intim kunskap om inte bara lagstiftningen om godkännande av nödsituationer, FDA: s policy bakom den, jag känner till och med de personer som skrev den”, säger Malone.

”Så, vi dök in, uppdaterade våra minnen om hela historien om den moderna bioetiska konstruktionen som kort sträcker sig från Nürnbergprov till Nürnbergkoden, till Helsingforsavtalet, Belmont -rapporten i USA och till den gemensamma regel som finns i koden för federala föreskrifter. ”

Sammanfattningsvis, eftersom COVID -bilderna bara har tillstånd för nödanvändning, är de experimentella produkter, och som sådana är de inte godkända för marknadsföring. De grundläggande bioetiska principerna som gäller omfattar därför tre nyckelkomponenter:

 

1.Bioetik skrivs in i federal lag – Som deltagare i en experimentell prövning, vilket är vad alla är för närvarande som accepterar ett COVID -skott, har du rätt att få fullständigt avslöjande av eventuella risker för biverkningar. Baserat på det avslöjandet har du då rätt att bestämma om du vill delta.

Riskinformation för biverkningar bör tillhandahållas på detaljnivå som anges i varje bipacksedel. COVID -bilderna har dock inget sådant inlägg eller detaljerad avslöjande, och rapporter om biverkningar undertrycks och censureras till och med från allmänheten.

I stället, som förklarat av FDA, 4 eftersom COVID -bilderna ännu inte är licensierade, 5 snarare än att tillhandahålla en bipacksedel, uppmanar FDA hälso- och sjukvårdspersonal att få tillgång till ett långt, online ”faktablad” som listar både kliniska prövningar och löpande uppdateringar av biverkningar rapporterade efter EUA -administration till allmänheten.

Ett kortare, separat, online faktablad med mycket mindre information finns tillgängligt för patienter – men leverantör eller patient, du måste fortfarande veta var du ska leta upp var och en av de tre EUA -vaccinerna separat på FDA: s webbplats för att komma åt dessa faktablad . 6

 

2.Risker för negativa händelser måste kommuniceras på ett sätt så att du kan förstå vilka riskerna är – Det betyder att avslöjandet måste skrivas på språket i åttonde klass. I kliniska prövningar måste forskare faktiskt verifiera deltagarnas förståelse av riskerna.

 

3.Accept av en experimentprodukt måste vara helt frivilligt och utan tvång – lockande är förbjudet.

”Jag hävdar att alla dessa offentliga meddelanden som vi alla har bombarderats med … utgör tvång”, säger Malone.

”Det mest allvarliga exemplet på detta som jag någonsin har sett är att den federala regeringen identifierar 12 personer … och märker dem som det smutsiga dussinet, [säger] att de är ansvariga för att orsaka döden eftersom de sprider vad regeringen har beslutat att vara vilseledande information om vacciner. Detta är förvirrande för mig och för de flesta av mina kollegor. ”

Hur falskhet får högsta fakturering

Som ni säkert vet finns jag på listan med ”desinformation -dussin”. Det ironiska med denna situation är att regeringstjänstemän verkligen är de som bidrar till dödsfallen genom att inte följa bioetiska principer som är förankrade i lagen. Det är ett klassiskt fall av 1984 Orwellian double -peak .

Som jag nämner i intervjun är listan med ”desinformation dussin” skapandet av Center for Countering Digital Hate (CCDH), en skuggig organisation som finansieras av mörka pengar som sprang upp för mindre än två år sedan.

”Ja, du behöver inte ens gå till mörka pengar. Det är ute i det fria. Det finns detta Trusted News Initiative som leds av BBC. De meddelade … i höstas att de har integrerat Big Tech, Big Media och nya medier, Facebook , Google, Microsoft, etc., till en organisation som var avsedd att kontrollera falska berättelser om val, men de bestämde sig för att aktivera det som de uppfattade som falska berättelser för vacciner, säger Malone.

”Som om det inte vore nog har Wellcome Trust och Bill & Melinda Gates Foundation tillkännagivit initiativ där de ger blockbidrag till Facebook, som sedan finansierar dessa nya popup-faktakontrollorganisationer … [det] är använda metoder för att smutskasta människor och förbjuda information …

Vad som händer är att dessa faktakontrollorganisationer kommer att göra sin pseudo-faktakontroll, som vad jag upplevde med Reuters-vilket var transparent falskt, deras faktakontroll-och sedan kommer media att återvinna faktakontrollen. Så det går upp i Googles ranking och de citerar sig själva. Det är vad som händer. Och det är sponsrat av sådana som Wellcome Trust och Bill & Melinda Gates Foundation och de är ganska stolta över det. ”

 

Varför rikta in sig på barn och gravida kvinnor?

Med tanke på de okända riskerna, varför driver regeringar och vaccinmakare så hårt för barn och gravida kvinnor att delta i detta experiment? Båda har en extremt låg risk för komplikationer från COVID-19, vilket gör biverkningar av vaccinet ännu mer oacceptabla, om inte alla tillsammans oacceptabla.

Det verkar som att det var manipulering av säkerhetsdataanalys och rapportering i fas 1, 2, 3 kliniska prövningar … genom att fokusera på patienter som hade slutfört studien per protokoll, i motsats till dem som kom in i studien som avsedda att behandla. [Om] du bara har accepterat en dos vaccin enligt dessa kliniska prövningsprotokoll och du har en biverkning … att information om biverkningen … går förlorad. Det ingår inte i säkerhetsanalysen. Detta är ett klassiskt sätt att manipulera säkerhetsdata inom klinisk forskning, och det är strängt förbjudet. ~ Dr Robert Malone

Att göra saken värre, det finns ingen process för att fånga alla biverkningar. På något sätt utelämnades detta, och det finns bevis som tyder på att detta gjordes avsiktligt.

”Jag tror att det är viktigt för lyssnaren att inse att det vi har fortfarande är en växande förståelse för vad de negativa händelserna är”, säger Malone. ”Jag skulle kunna berätta historien om hur biverkningen av kardiotoxicitet erkändes, och det var inte via officiella kanaler. Det framgår också att CDC medvetet underrapporterar biverkningar till allmänheten.

Och det ser ut som att det var manipulation av säkerhetsdataanalys och rapportering i fas 1, 2, 3 kliniska prövningar för några av dessa produkter genom att fokusera på patienter som hade slutfört studien per protokoll, i motsats till dem som kom in i studien som avsedd att behandla.

Det är en subtil skillnad, men vad det betyder är att om du bara har accepterat en dos vaccin enligt dessa kliniska prövningsprotokoll och du har en biverkning, och du bestämmer dig för att släppa det, eller så föreslår de försiktigt att du inte borde ta den andra dosen, den informationen om de biverkningar du fick – vilket skulle ha gjort dig ännu högre risk för den andra dosen – går förlorad. Det ingår inte i säkerhetsanalysen.

Detta är ett klassiskt sätt att manipulera säkerhetsdata inom klinisk forskning, och det är strängt förbjudet. Så, FDA är på det tricket. Normalt, om jag skulle göra det, skulle jag bli slagen direkt. Varför de tillåter dessa stora läkemedelsföretag att göra detta (om de faktiskt gjorde det) – och du kan inte hävda att Pfizer inte visste vad de gjorde – är bortom mig.

Nu när vi vet om de biverkningar som är förknippade med kardiotoxicitet hos ungdomar och skador på hjärtat och dödsfall i samband med det, kan människor börja göra beräkningar baserade på officiella CDC -data, [men] dessa uppgifter är bristfälliga.

De underrapporterar förmodligen den verkliga biverkningsfrekvensen med cirka 100 gånger om du förlitar dig på den olika historiska analysinformationen. Men du kan titta på dessa data. Och om du är en datavetare kan du göra de beräkningar som CDC inte gör och inte avslöja för oss om riskfördelar.

 

De befogenheter som har fått gratis regeringstid

Även om Malone inte är intresserad av att spekulera om avsikterna bakom allt detta missförhållande, är han väl förtrogen med Big Pharmas makt att manipulera regeringar. Som beskrivs i andra artiklar har flera av COVID -injektionstillverkarna en rik historia av olaglig aktivitet och oetiskt beteende, och nu har de fått frihet att göra som de vill.

De har blivit helt befriade från ansvar om och när något går fel med dessa injektioner, och regeringar lockar och mobbar medborgare att delta i Big Pharmas experiment.

”Om du ger den typen av frihet och makt till en global multinationell och befriar dem från ansvar, kommer de att tjäna sina aktieägare”, säger Malone. ”De är inte inriktade på att tjäna oss andra, vad de än säger i sina pressmeddelanden.

Det är precis hur stor läkemedel beter sig, och vi har valt den här modellen. Meddelanden som har att göra med alternativa behandlingar och vikten av välbefinnande, stämmer inte överens med affärsmodellen ”Ta detta piller, betala ditt pris och håll käften”.

Personligen tror jag att Mr Gates och hans stiftelse har gjort enorma irreparabla skador för världshälsosamhället genom sina handlingar och sina egna personliga fördomar. Han har verkligen förvrängt global folkhälsa. Någon gång kommer det att skrivas böcker om detta, och jag är säker på att ett enormt antal doktorander. teser kommer att beviljas. Men under tiden måste vi alla leva med det. ”

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/01/covid-vaccine-bioethics-concerns.aspx

 

Du kan läsa artikeln på originalspråket via länken här ovan

Du kan läsa hela videointervjun i bifogade pdf filen Dr Mercola- DrRobert Malone…..

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu