• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 162

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 162

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 162

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

 

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke.

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

FDA Leaked Documents Show Agency Knew Vaccine Was Deadly

 

FDA -dokument medger att ”covid” PCR -test utvecklades utan isolerade covid -prover för testkalibrering, vilket effektivt erkände att det testade något annat

 

CDC admits that “fully vaccinated” Americans are super-spreaders carrying deadly variants and high viral loads

 

In Israel, the most vaccinated country in the world, HALF of all new “delta” infections are occurring in “fully vaccinated” people

 

Vaccinated people are the new pandemic

 

Recently, I have even found out that the ”covid-19″ virus is nothing but a renamed common cold coronavirus.

 

The covid-19 FRAUD: The entire industry of viral infectious disease is based on complete FICTION

 

There are no isolated, quantitative covid-19 reference materials in the real, physical world… they don’t exist

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-03

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

BEGÄRAN OM I LAGA ORDNING RÄTTSSÄKERT FULLSTÄNDIGT MOTIVERAT BESLUT UTIFRÅN SYSTEMATISK OCH GENERELL RÄTTSSÄKERHET FÖR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, vänligen säkerställ ett i laga ordning rättssäkert BESLUT om du och dina anställda har för avsikt att inleda förundersökning mot alla Sveriges Regioner (fd landsting) utifrån vad som delgivits i tidigare massutskick under 2020–2021 och dagens massutskick.

Systematiskt och generellt skadande och dödande av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är sedan tidigare väl styrkt, alltså pga ”vaccinerna”/biovapnen, alltså erkänt sakförhållande som Åklagarmyndigheten i Sveriges och dessa anställda har att fullt ut acceptera som erkänt sakförhållande.

Utredningen/förundersökningen som uppenbart är i FOKUS, som nu härmed begäres, utgår bl.a. från vad som nedan härmed delges till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige;

 

INFORMERAT SAMTYCKE

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke.

Hur många av nationen Sveriges medborgare/invånare som ”vaccinerats” med injektionerna, som marknadsförts som vanligt vaccin, ”vaccinerna”/biovapnen som uppenbart bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, har säkerställts att kunna avge Informerat Samtycke?

Noteras särskilt; lagstadgat är informations och upplysningsplikt om att det som bevisligen marknadsförts som vanligt vaccin inte är annat än ”vacciner” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare systematiskt och generellt.

Och därtill är ”vacciner”/biovapen som bevisligen är ett genetiskt experiment på mänskligheten, mänskligheten som bevisligen är ”försöksråttorna” i detta genetiska experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, har det tydligt och klart framgått i information och upplysning till alla vaccinerade i Sveriges via Sveriges alla Regioner (fd landsting)?

Har det bevisligen säkerställts att dessa som ”vaccinerat” sig är fullt ut informerade om att dessa ”vacciner”/injektioner och biovapen är ett genetiskt experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, där de ”vaccinerade” är ”försöksråttorna”?

Bevisbördan åvilar den starkare parten, Sveriges regering och deras medlöpare, dvs. bl.a. tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner, att bevisa

-       att alla ”vaccinerade” med injektionerna säkerställts fullständig förståelig information och upplysning, om vad Nürnbergrättegångarna fastställde och vad som är fastställt i Patentlag 4 kap om INFORMERAT SAMTYCKE,

 

-       att detta är delgivet alla ”vaccinerade” innan de mottog injektionerna med ”vaccinerna”, och

 

-       att dessa alla också är fullt ut informerade och upplysta om

 

-       att dessa ”vaccinerade” med de uppenbart DÖDLIGA INJEKTIONERNA är alla införstådda med och om

 

-       att dessa alla ”vaccinerade” är ”försöksråttorna” i ett världsomfattande genetiskt experiment där de ”vaccinerade” kan DÖ pga. ”vaccinerna”?

 

Därtill upplysta och informerade fullt ut om att det som marknadsförts som vanligt vaccin inte är annat än ett genetiskt experiment där mänskligheten och nationen Sveriges medborgare bevisligen är ”försöksråttorna”.

Om de ovan omnämnda, som äger bevisbördan, inte kan bevisa att så skett till alla ”vaccinerade” synes Brottsbalken vara högaktuell med bl.a. lag om brott mot mänskligheten, se Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, läs mer https://lagen.nu/2014:406

 

Citat

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

Accept av en experimentprodukt måste vara helt frivilligt och utan tvång – lockande är förbjudet.

”Jag hävdar att alla dessa offentliga meddelanden som vi alla har bombarderats med … utgör tvång”, säger Malone.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/01/covid-vaccine-bioethics-concerns.aspx

 

 

YTTERLIGARE MERA OM ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Publicerat 2021-08-01 läs artikeln, och skriv gärna till journalisten och Aftonbladet, du förstår strax varför, citat

Hyllad PR-konsult eldar på svenska vaccinmotståndet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lE8nyL/hyllad-pr-konsult-eldar-pa-svenska-vaccinmotstandet

Du kan också läsa artikeln i den bifogade pdf filen Hyllad…..

epost till journalisten

[email protected]

 

 

Se denna video, ca 10 minuter, sprid vidare, publicerad 2021-07-28, citat

AUSTRALIA LAWYER PRESENTS 70 AFFIDAVITS FROM POLICE

https://rumble.com/vkgg5d–australia-lawyer-presents-70-affidavits-from-police.html

 

 

 

Se denna video, ca 10 minuter, sprid vidare, publicerad 2021-07-30, citat

REINER FUELLMICH – SPEAKING TO ALL LEVELS OF THE SCAM

https://rumble.com/vkjv5b-boom-explosive-reiner-fuellmich-speaking-to-all-levels-of-the-scam.html

 

 

Är vaccinerade människor smittsamma? 

Dr José Luis Sevillano kommenterar en mystisk ”komponent”

som verkar leva i vacciner

 

Publicerat 2021-08-02 läs artikeln och se videon, citat

Are vaccinated people contagious?

Dr. José Luis Sevillano comments on a mysterious ‘component’

that seems to be alive found in vaccines

 

Maskinöversättning av lösryckt del ur artikeln, citat

Men jag sa tidigare att dessa vacciner också innehåller okänt biologiskt material. Och vi vet inte vad det materialet är och om det kan syntetisera grafen inuti vår kropp. Med andra ord, var uppmärksam eftersom det är … Det är en teori som ännu inte ska utvecklas, som fortfarande ska undersökas. Men det är en möjlighet att det finns något levande i vaccinerna och som utvecklas inom oss. Och i det fallet kanske det levande som finns där är smittsamt .

Så eftersom vi inte vet, först när vi har sett utvecklingen av sjukdomarna i vår miljö, kommer vi att veta ”exakt” om det är smittsamt eller inte. Hur vet vi det? Så enkelt som vanligt. Vi får se vilka personer i en familj som vaccinerades och vilka som inte var det. Och när de börjar bli sjuka säger vi: ‘Alla är sjuka, och de var inte alla vaccinerade, det betyder att det är något smittsamt här.’

 

Men här måste vi överväga en sak som orsakar mycket förvirring i denna forskning. Och det är att om det finns strålningar som skapar den femte vågen och de som kommer - strålning gör människor sjuka med smitta - kommer det att bli svårt att veta om vaccinet orsakar smitta eller inte. Men någon gång kommer vi att hitta svaret med ledtrådarna de ger oss.

 

Om det är smittsamt, någon gång ”kommer det att finnas lite detaljer efter några fall”, får vi veta. Till exempel på mycket isolerade platser, där det inte finns någon teknik eller trådlös signal, och det finns vaccinerade och ovaccinerade människor, och där det inte har uppstått någon smitta, och det börjar bli, så vet vi om vaccinet är smittsamt eller inte.

 

Vi måste vara mycket uppmärksamma på de platser där människor insjuknar, för att se i vilken miljö de människor som blir sjuka rör sig. Om de är familjer där det fanns en blandning av vaccinerade och ovaccinerade människor. Ser du hur man med vanlig medicin kan göra mycket enkla studier ”väldigt enkla”, och sanningen kan hittas utan att komplicera livet för mycket?

 

Även om det finns faktorer som kan göra det svårt att nå en slutsats, kan du generera dessa studier genom att leta efter målpopulationen du vill studera genom att säga: ‘Den här är inte bra för mig eftersom den är omgiven av antenner här och jag kommer aldrig kunna veta det. Jag ska titta på den andra befolkningen.

Den som inte har antenner runt den. ‘ Den förvirrande faktorn för antennerna elimineras när jag studerar befolkningen som är långt ifrån antenner och där jag vet att de är vaccinerade, men inte alla individer. Jag ska se om denna sjukdom är smittsam och så småningom vet jag om alla som faller är vaccinerade av flera skäl.

 

Faktum är att det kommer att bli mycket svårt att identifiera sjukdomarna hos de vaccinerade eftersom de kommer att vara olika. Och det kommer att bli mycket komplicerat att identifiera de fall som är naturliga från de som orsakas av vacciner. För detta kommer att orsaka alla typer av komplikationer.

Det kommer att orsaka tromboser, tumörer, COVID -fall, typer av lunginflammation … Det kommer att orsaka många konstiga saker eftersom det är ett giftigt medel som verkar på alla nivåer. På alla nivåer. 

Så vi kommer att se människor som insjuknar i de områden där det finns antenner . De kommer att vara de märkligaste kliniska bilderna och framför allt neurologiska. Många neurologiska fall . Och människor som är långt borta från antennerna, troligen med tiden, kan också skapa problem. 

Och jag är rädd för fall framför allt av koagulant typ. Det vill säga, koagulationsproblem kommer så småningom att generera trombi, embolier etc. Dessa är de människor som kommer att bli sjuka eller dö av detta vaccin, oavsett om de är långt ifrån antenner eller nära dem.

Och de som är nära antenner kommer att presentera alla typer av problem: trombi, neurologiska problem, tumörer, lungproblem, hjärtproblem som myokardit, etc.

Den kliniska bilden kommer att vara väldigt annorlunda i stadsområden där det finns antenner eller på platser där det finns antenner. Och det kommer att vara lite mindre brokigt på platser långt från antennerna, men på sikt kommer det att orsaka hälsoproblem i alla bemärkelser.

Slut citat, se videon och läs mera

https://www.orwell.city/2021/08/la-fuente.html

 

 

”De vaccinerade alla med influensavaccinet och orsakade COVID-19 med den efterföljande elektromagnetiska bestrålningen-när de slog på 5G-antennerna, vilket orsakade kliniska bilder där 80 till 90 personer dog på en natt.” 

 

Publicerat 2021-08-01 om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, återigen FOKUS på graphene oxide, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och se videon, sprid vidare, citat

Aqueous solutions containing graphene oxide for medical purposes have been causing magnetism in non-inoculated individuals

Used as a liquid base in the manufacture of medical products. At least, here in Spain since 2012, but invasively since 2019 in the anti-flu campaign. That’s how they introduced this nanomaterial in nursing homes.

They vaccinated everyone with the flu vaccine and caused COVID-19 with the subsequent electromagnetic irradiation ―when they turned on the 5G antennas―, causing clinical pictures where 80 to 90 people died in one night.

 

See? It was by the intoxication of graphene oxide converted to reduced graphene oxide. They used this pretext, they said: ‘Well, we tell everybody that there is a biological agent, a virus, and we call it SARS-COV-2 that never existed ―it never existed―.

 

And, on top of that, we take and inoculate the entire world population with the same substance with graphene oxide’. With what you’re seeing here on the screen. An aqueous solution with graphene oxide nanoparticles. The same ones that Dr. Campra found in the preliminary analysis of the vial. The same ones Dr. Cabezas found in the rain.

 

They’re in PfizerVaxigripAstraZenecaand in Moderna vaccines. Researchers also found them in the latter. Let’s continue.

SE VIDEON, LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/08/aqueous-solutions-and-magnetism.html

 

 

 

Europe Has Invested €1 Billion Into Graphene; WHY? https://engineeringrecruiting.org/blog/engineering/europe-has-invested-e1-billion-into-graphene-but-for-what/2/

 

 

The EU flagship Graphene project will run for a period of ten years, coordinated by Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden.

https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/press-releases/news/one-billion-euros-to-be-invested-in-graphene-research-1  

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-01 ”Vaccinerna”/biovapnen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare systematiskt och generellt, erkänt sakförhållande som uppenbart är sanningen och verkligheten, se bl.a. denna videon, ca 14 minuter, MYCKET ALLMÄNBILDANDE, svensk textad, och läs undertexten till videon, sprid vidare i alla dina nätverk. NOTERAS SÄRSKILT att denna läkare och forskare ger inte INFORMERAT SAMTYCKE  till ”vaccinerna”/biovapnen, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten systematiskt och generellt, citat

Läkaren och forskaren Tess Lawrie – Intervjuad på talkRadioTV [SVENSK UNDERTEXT]

Tess Lawrie är läkare och forskare och ordförande för ”Konsulter för Evidensbaserad läkarvetenskap” i staden Bath i Storbritannien.

I denna intervju 14 juli 2021 berättar Lawrie om det stora antalet biverkningar av covidvaccinen samt ger sin syn på hur vi kan pausa vaccinationerna och sätta stop för pandemin med alternativa, säkra och effektiva behandlingsmetoder.

Läs mer och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk

https://odysee.com/@handersson:8/tess-lawrie-intervju-juli-2021:c

 

 

Publicerat 2021-07- 31 MÅSTE SES om ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon, ca 18 minuter, citat

Sucharit Bhakdi – Flockimmunitet & möjlig förklaring till allvarliga biverkningar av vaccinet – juli 2021 – [SVENSK UNDERTEXT]

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://odysee.com/@handersson:8/bhakdi-om-ny-forskning-juli-2021:f

 

 

Publicerat 2021-07-31 MÅSTE SES vittnesmål till Corona Kommittén I Tyskland, advokaten dr Reiner Fuellmich och hans team emottager vittnesmål av dr Bryan Ardis, spola fram till 1:38.20, om Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och systematisk och generell skadar och DÖDAR VERKSAMHET, intervjun/vittnesmålet på engelska, SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH OCH DENNES TEAM MOTTAGER VITTNESMÅL AV DR BRYAN ARDIS, VITTNESMÅL SOM ÄR MYCKET SKRÄMMANDE OCH AVSLÖJANDE OM CORONA BEDRÄGERIET OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca63_converted_720p:0

 

 

Publicerat 2021-08-02 av Natural News, Mike Adams. Läs hela artikeln, lyssna på podden, se video, sprid vidare

Recently, I have even found out that the ”covid-19″ virus is nothing but a renamed common cold coronavirus.

The real weapon is the spike protein — which is found in the vaccines — and globalists are using spike protein injections to achieve global scale mass murder of the human race.

The biological war against humanity has just shifted from the ”please come take these friendly vaccine” phase to a globalist ”nuke from orbit” stance that plans to force mass extermination injections on the entire human race.

What we are witnessing is a global extermination event unfolding under the false label of a ”public health” initiative, all broadcast by the journo-terrorism media, with Big Tech controlling every conversational narrative and the corrupt, criminal science journals and institutions (CDC, WHO, etc.) conspiring to lie to the very same public they are deliberately working to slaughter with the bioweapons they designed.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/540725.html

 

 

Publicerat 2021-08-02 lyssna och lär om verkligheten i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

The covid-19 FRAUD: The entire industry of viral infectious disease is based on complete FICTION

https://www.brighteon.com/a6149c85-923e-4ecb-8f77-b6c1d9e05f1c

 

 

2021-08-02

There are no isolated, quantitative covid-19 reference materials in the real, physical world… they don’t exist

https://www.afinalwarning.com/540725.html

 

 

Publicerat 2021-08-02 lyssna och lär om verkligheten i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Also listen to this stunning discussion about CRMs and the bizarre lack of any legitimate reference materials for covid-19 viruses

Also listen to this stunning discussion about CRMs and the bizarre lack of any legitimate reference materials for covid-19 viruses, where I ask big questions about why no one has isolated any covid-19 virus from any “infected” human and proven it to be the cause of disease.

All the PCR tests are merely running against digital libraries of base pair sequences which were fraudulently labeled “covid” by the corrupt, criminal CDC and WHO:

https://www.afinalwarning.com/540725.html

 

Publicerat 2021-08-01 av Natural News, sprid vidare i alla dina nätverk, The government is murdering Americans with its anti-science policies, är det annorlunda i Sverige är en mycket befogad fråga?

Sveriges regering och deras medlöpare äger problemet, dvs. anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, och därmed ägs bevisbördan att bevisa det motsatta, men det synes bli mycket svårt!

Läs hela artikeln, citat

The government is murdering Americans with its anti-science policies

CDC admits that “fully vaccinated” Americans are super-spreaders carrying deadly variants and high viral loads

It is official: The biggest public health threat right now are “fully vaccinated” people, whom the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) now warns are super-spreaders polluting society with Wuhan coronavirus (Covid-19) “variants.”

Nothing the CDC did this past year helped bring the “case” count down, nor did the agency save any lives. To the contrary, by pushing face masks and Fauci Flu shots, the CDC took people’s lives, all the while depriving the public of information about how to support their immune systems naturally.

The government is murdering Americans with its anti-science policies

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540140.html

 

 

FDA -dokument medger att ”covid” PCR -test utvecklades utan isolerade covid -prover för testkalibrering, vilket effektivt erkände att det testade något annat

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540297.html

 

 

In Israel, the most vaccinated country in the world, HALF of all new “delta” infections are occurring in “fully vaccinated” people

Vaccinated people are the new pandemic

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540290.html

 

 

 

Covid vaccines make the virus MORE dangerous for the vaccinated, especially Pfizer’s viral vector jab

The CDC says side effects of the vaccines are “normal,” which means blood clots and death are normal after Covid vaccinations

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540512.html

 

Publicerat 2021-07-31 sprid vidare, se videon, om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, varför undanhåller Sveriges regering och deras medlöpare, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, och SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av internet/alternativ media sanningen och verkligheten? Citat

FDA Leaked Documents Show Agency Knew Vaccine Was Deadly

https://banned.video/watch?id=6104944812e4621f4c41d882

 

 

Publicerat 2021-08-01 Sanningen och verkligheten om ”Vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon, 33 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

CDC Warns COVID Vaccine Causing 74% Of New Cases

https://banned.video/watch?id=6105f7fa8d41ce210cec489c

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

CDC Says Vaccinated May Be as Likely to Spread COVID as Unvaxxed, as Reports of Serious Injuries After Vaccines Surge

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-vaccinated-spread-covid-serious-vaccines-injuries-surge/

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu