• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 167

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 167

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 167

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

CDC medger nu att allt de pressade på för att ”bota” Covid-19 har misslyckats, inklusive ”vacciner”

 

 

Läkare av den gamla stammen: ”Det kommer att döda miljoner människor”

 

 

 

Swebb TV delger 2021-08-06 FAKTA om ”vaccinerna”/biovapnen som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten

Se dessa ca 4 minuter som delger om bl.a. jäv och enorma ekonomiska intressen i att ”vaccinerna” ges om och om igen, dvs. skadar och dödar verksamheten ska effektueras ytterligare förvisso mer. SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!

https://swebbtv.se/w/d856f278-5f7e-43e3-b3ae-437c82196d82

 

 

 

Börje Peratt delger 2021-08-07 en mycket viktig artikel och video, du läser mer i dagens massutskick, som du får del av, däri delges bl.a. följande, citat

Augustitalet – heter “Rädda våra barn” men kan lika gärna heta “Vi är i krig för våra barn.”

Och Pfizer världens mest kriminella läkemedelsbolag som enligt vår lag inte ska få sälja sina produkter till Sverige… Nu ska de förgifta våra barn och ungdomar.

 

 

 

 

Vi är många pensionerade journalister som har väntat på att dagens verksamma journalister ska inse sveket och ha modet att vända sig mot sina korrupta arbetsgivare. Hur tillåts Sveriges framtid att utsättas för ett medicinskt försök som bevisligen är skadligt och dödligt. Slut citat

 

 

 

Peter Krabbe delger i en mycket viktig och insiktsfull artikel, citat

Vad man vill åstadkomma är upprättandet av ett system där injektionerna – under förevändning av att vara vacciner – programmerar oss till att vara mottagare för elektromagnetiska impulser i transhumanismens namn.

 

Detta sker sannolikt med hjälp av grafenoxid i insprutningsvätskan. Samtidigt får man en möjlighet att avliva de injicerade på längre sikt genom de skadeverkningar i form av blodproppar m.m. som vi nu känner allt bättre till och som blir en följd av sprutornas innehåll.

 

Styrning av individens hjärna kombinerat med kontroll över individens livslängd och förmåga till reproduktion. Det kommer att förutsätta upprepade injektioner under de kommande åren, vilket i sin tur förutsätter att skräcken för viruset hålls vid liv genom ”variationerna” Slut citat.

 

 

SKATTEMEDEL ANVÄNDS INTE PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA I SKOLMEDICINENS SYSTEMATISKA OCH GENERELLA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Som synes därmed en synnerligen mycket allvarlig BROTTSMISSTANKE, som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, mycket skyndsamt bör starta förundersökning om. Dvs. om dessa har förmågan och kompetensen att utföra deras arbetsuppgift för nationen Sveriges medborgares räkning, som uppenbart är deras uppdragsgivare i egenskap av skattebetalarna! DU FÖRSTÅR STRAX MER!

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla

Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2021-08-08

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

Tyvärr går det inte denna dag att logga in på http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ , därför ingen länk här idag och därmed går inte detta massutskick idag publicera där. Ska felanmälan och så får vi se hur lång tid det tar att rätta till felet. Citat, Error 504 Ray ID: 67aeb596f9f4cae4 • 2021-08-07 07:15:39 UTC Gateway time-out, slut citat.

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona

 

bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk om sanningen och verkligheten i fråga om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

YUGE!!! CANADIAN COURT VICTORY PROVES COVID-19 IS A HOAX & ALL RESTRICTIONS HAVE NOW BEEN DROPPED

Patriot Patrick King represented himself in court after being fined $1200 dollars for protesting against the Covid-Hoax, he slew the beast and emerged VICTORIOUS. He issued a subpoena to the Provincial Health Minister for proof that the so-called Covid-19 Virus exists, and they were forced to admit that they had no evidence whatsoever.

 

The virus has never been isolated, and thus the government had no legal grounds to impose any of the punishing restrictions they have inflicted on society. Since this shocking confession came to light, the Province has since rescinded all Covid-Restrictions and now officially treats Covid-19 as nothing more than a mild flu! WE WON

 

King has shown the template to be followed WORLDWIDE. This is what can happen when you are not re-presented by a BAR (British Accredited Registry) Lawyer who’s first obligation is to the Corrupted Courts and not their client.

https://www.bitchute.com/video/euMT6jUwXhym/

 

Originalet här, över 1 100 000 visningar i skrivande stund

https://rumble.com/vkorz0-freedom-fighter-court-victory-ends-masking-shots-quarantine-in-alberta.html

 

 

Fritt översatt till svenska

STORT !!! KANADENSISK DOMTOLS SEGER OCH AVGÖRANDE BEVISAR ATT COVID-19 ÄR EN BLUFF OCH ALLA BEGRÄNSNINGAR HAR NU UPPHÄVTS

Patriot Patrick King representerade sig själv i rätten efter att ha blivit böter på $ 1200 dollar för att ha protesterat mot Covid-Hoax, han dödade vilddjuret och kom fram VICTORIOUS. Han utfärdade en stämning till den provinsiella hälsoministern för att bevisa att det så kallade Covid-19-viruset finns, och de tvingades erkänna att de inte hade några som helst bevis. Viruset har aldrig isolerats, och därför hade regeringen inga rättsliga skäl att införa någon av de straffrestriktioner som de har påfört samhället. 

 

 

Sedan denna chockerande bekännelse kom fram har provinsen sedan upphävt alla Covid-restriktioner och behandlar nu officiellt Covid-19 som inget annat än en mild influensa! VI VANN

King har visat mallen som ska följas över hela världen. Detta är vad som kan hända när du inte presenteras på nytt av en advokat från BAR (British

 

Accredited Registry) som har sin första skyldighet gentemot de korrupta domstolarna och inte deras klient.

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

KORTHUSET FALLER SAMMAN MER OCH MER, ALLT MER KOMMER IDAGER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, FLER OCH FLER INSER VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN

 

ÄR TIDEN INNE FÖR ATT POLITIKERNA, ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER/FD LANDSTING OCH KOMMUNER SOM ÄR OCH VARIT MED I OCH ÄR SYNNERLIGEN DELAKTIGA I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE FRÅNTAGES DERAS PASS OCH FRÅNKOPPLAS MED OMEDELBAR VERKAN FRÅN DERAS UPPDRAG/ANSTÄLLNINGAR?

 

 

Dessa ovan omnämnda är uppenbart ett enormt HOT, en mycket hängiven och samhällsfarlig KLAN utan personligt ansvar, som löpt fullständigt amok, emot nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Uppenbart är att skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver sammantaget systematisk och generell skadar och DÖDAR VERKSAMHET, och detta har eskalerat och utvecklats sedan WHO säkerställde pandemin.

 

Alltså dessförinnan pågick det sedan tidigare i annan dignitet och form, nu kommer som synes mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utsättas för ytterligare förvisso mera skadar och dödar verksamhet bl.a. pga. ”vaccinerna”/biovapnen med mera.

 

 

 

MYCKET VIKTIGT DOKUMENT; Läs och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, du förstår varför när du läst hela den bifogade pdf filen Covid 19…..,

citerar lösryckta delar, citat

 

 

 

 

Covid-19-vacciner: etiska, juridiska och praktiska överväganden

Upplösning 2361 (2021)

Författare: Parlamentariska församlingen

Ursprung Församlingsdebatt den 27 januari 2021 (femte sammanträdet) (se dok. 15212 , betänkande från utskottet för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling, föredragande: Jennifer De Temmerman). Text antagen av församlingen den 27 januari 2021 (femte sammanträdet).

 

 

7.3.1 se till att medborgarna informeras om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är under politiskt, socialt eller annat tryck för att vaccinera sig om de inte vill göra det;

 

7.3.2 se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats, på grund av eventuella hälsorisker eller inte vill vaccinera sig;

 

7.3.3 vidta tidiga effektiva åtgärder för att motverka desinformation, desinformation och tvekan om Covid-19-vacciner;

 

7.3.4 sprida transparent information om säkerheten och möjliga biverkningar av vacciner, arbeta med och reglera sociala medieplattformar för att förhindra spridning av desinformation;

 

7.3.5 kommunicera öppet innehållet i avtal med vaccintillverkare och göra dem offentligt tillgängliga för parlamentarisk och offentlig granskning;

 

7.3.6 samarbeta med icke-statliga organisationer och/eller andra lokala initiativ för att nå ut till marginaliserade grupper;

 

7.3.7 samarbeta med lokala samhällen för att utveckla och genomföra skräddarsydda strategier för att stödja vaccinupptag;

 

7.4 med avseende på Covid-19-vaccination för barn:

 

 

7.4.1 säkerställa en balans mellan den snabba utvecklingen av vaccination för barn och att vederbörligen ta itu med säkerhets- och effektproblem och säkerställa fullständig säkerhet och effekt för alla vacciner som görs tillgängliga för barn, med fokus på barnets bästa, i enlighet med FN: s konvention om barnets rättigheter;

 

 

8. Med hänvisning till resolution 2337 (2020) om demokratier som står inför Covid-19-pandemin bekräftar församlingen att parlament, som hörnstenar i demokratin,

 

 

måste fortsätta att spela sin tredubbla roll som representation, lagstiftning och tillsyn under pandemiska omständigheter. Församlingen uppmanar därför parlamenten att vid behov utöva dessa befogenheter även när det gäller utveckling, tilldelning och distribution av Covid-19-vacciner.

 

 

Europarådet               Nationella parlament              Internationella partners                       Församlingens logotyp            Multimedia

 

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Delgivet i tidigare massutskick.

 

 

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

 

Citat

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

 

Nürnbergkonventionen innehåller principer som skall följas vid experiment som involverar människor. Nedan följer de 10 punkterna i

 

 

Nürnbergkonventionen samt kommentarer som visar på att punkterna inte efterföljs när det kommer till covid-19-injektionerna…

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet. Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge;

 

1) Immunitet emot viruset,

 

2) Skydda mottagaren från att få viruset.

 

3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset.

 

Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter. Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen. Och i länder som Frankrike och Italien etc begränsas nu de människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass. Och på så vis tvingas personer att delta i experimentet på grund av att de vill kunna leva normala liv i samhället.

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder. Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen. Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap. Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador. Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tiotusentals döda på grund av covid-19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa. Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Nyligen

 

 

 

har forskare och läkare larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall inom 2 år hos dem som vaccinerat sig.

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker. Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer. Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet. Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger Kommentar: Trots att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt. De 10 kommentarerna ovan har inspirerats av advokaten Reiner Fuellmich som är frontperson i en internationell grupp som består av hundratals advokater och medicinska experter som har startat en juridisk process emot CDC, WHO och Davosgruppen (World Economic Forum) som de menar har begått brott emot mänskligheten.

 

Slut citat

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och därmed alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige VAD ÄR EX OFFICIO PRINCIPEN?

 

SVAR, citat;

 

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

Ytterligare citat;

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste lyftas av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt intresse

 

 

 

MYCKET VIKTIGT; Se videon, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Augustitalet – Rädda våra barn

 

7 AUGUSTI, 2021 BY BÖRJE PERATT

 

Augustitalet del 1 – heter “Rädda våra barn” men kan lika gärna heta “Vi är i krig för våra barn.”

TEXT OCH VIDEO BÖRJE PERATT

 

Jag gjorde först ett mer omfattande tal men märkte sedan att det blev för mycket och för långt. Del 1 blev nu knappa nio minuter. Rädda våra barn här med inslag från den tyska tidningen BILDs redaktionschef som ber barnen om förlåtelse för Tysklands oförlåtliga svek rörande covid-bedrägeriet. [1] [2]

 

”Jag skulle vilja säga till miljoner barn vad vår regering inte säger:
Jag ber er om förlåtelse.” ”Vi vuxna ska skydda er inte ni oss.” 

 

Nu väntar svåra risker för barn som reagerar negativt på fulvaxet. Mängden friska barn och vältränade ungdomar som dör i USA är överraskande stor. I Sverige har en liten men kraftfull 1:a Maj demonstration hindrats av polis. Eric Amarillos sång Om Sanningen ska fram har fått en ny text: För sanningen ska fram!

 

Augustitalet del 2 Sveket mot våra äldre

Professor Ingemar Skoogs sommarpratar-program tillstår Sveriges svek mot de äldre. Jag menar attt det är att betrakta som “Brott mot mänskligheten”.

 

Jag har här också tagit mig friheten att redigera fram huvudpunkterna i Skoogs tal om hur äldrevården i praktiken svikit de äldre och utifrån Romstadgans regelverk begått tortyr och folkmord. Skoog försöker förvisso framställa en förmildrande omständighet som att läkare skulle haft empati för äldre som fått andnöd.  Men det rimmar ju inte med hur läkare utan personlig kontakt ställt diagnos på telefon och utfärdat en behandling som är dödlig. Det är rena ättestupan.

 

Sveket mot de äldre är enligt Romstadgan, som Sverige undertecknat, att betrakta som tortyr och folkmord och de ansvariga måste enligt också svensk lag ställas till svars. Du får gärna gå in i Folkdomstolen och ge din röst för dem som är skyldiga.

 

Augustitalet del 3 Hydran och Folkdomstolen

När massmedier rapporterar att si och så många vaxat sig både en och två gånger och att vi därigenom är på väg mot flockimmunitet så är det lögn. Dessa vax skyddar inte mot smitta och vad värre är de skyddar inte andra mot att smittas av de vaxade.

 

 

 

Fria forskare rapporterar att vaxet är ett biovapen som har insmuget nya versioner och där ett kallas Delta. Så när Gates med sitt smuggface hotar med nästa våg vet han naturligtvis om vad det innebär.

Men jag vänder mig till dig och säger: Räds inte!

 

Den första vågen var ingen våg. 99,9% blev inte sjuka. Och av de som blev sjuka var det få som insjuknade allvarligt eller dog. Det var som under en säsonginfluensa. Och världen är inte i närheten av en pandemi så det begreppet har missbrukats för att driva upp stämningen av ett hot. WHO är skyldig till detta missbruk.

 

Eftersom Pandemilagen är olaglig är samtliga böter i samband med den olagliga och restaurangägare som straffats liksom demonstranter bör stämma bötesföreläggarna.

 

De kontrollanter som ränner runt på restauranger och rapporterar att för många suttit vid samman bord eller att folk dansat har själva förlorat sina rättigheter och bör bestraffas med valfria metoder.

 

Människor som umgås naturligt har fortsatt att bygga upp sitt immunförsvar och folkhälsan genom att vara tillsammans och ”smitta” varandra. Det är så vi stärker vårt immunförsvar. Det som sedan ger flockimmunitet. Hotet mot flockimmunitet och folkhälsan är just de inskränkningar som påläggs oss via den olagliga pandemilagen. Isolering, munmasker och fulvax är alltså skadliga.

 

Att de som verkligen blir sjuka inte får rätt vård och tvingats lida och dö klargör inkompetensen inom vården och som det verkar en beordrad strategi för att minska befolkningen. Även svenska forskare som Ingemar Skoog har berättat om detta i Sveriges Radios sommarprogram. Du hör detta inslag i Augustitalet del 2.

 

Våra ledande politiker har tillåtit främmande fientlig makt och internationella företag att ta över kontrollen i Sverige. Att Världsorganisationen WHO står som bödel är en väl genomtänkt strategi. De auktoritetstrogna tror ju på deras ”välmening”. Men de är i sann mening en ulv i fårakläder. Trots att WHO leds av en ökänd terrorist tycks det inte spela någon roll.

 

Och Pfizer världens mest kriminella läkemedelsbolag som enligt vår lag inte ska få sälja sina produkter till Sverige… Nu ska de förgifta våra barn och ungdomar.

 

Eftersom våra domstolar tycks vara underminerade föreslås en folkdomstol så att vi i Sverige åtminstone kan klargöra folkets inställning till de brott som nu begås av landets ledande politiker och myndigheter och de som uppmanar till och medverkar till injicering av detta så kallade medicinska försök. Hur tillåts Sveriges framtid att utsättas för ett medicinskt försök som bevisligen är skadligt och dödligt.

 

Nu hotar fienden med en ny våg och återigen kanske du blir smittad. Om så bygger du upp immunförsvaret. Några ytterst få kan som vid en vanlig säsonginfluensa få en svårare reaktion med lunginflammation och annat skit. Detta kan du motstå med helt

 

vanliga kosttillskott och vitaminer. Så härda ut även det. Se attacken som en del av kampen för livet.

 

Jag uppmanar dig att ta dig tiden att begrunda Folkdomstolens anklagelser och där ge din röst.

 

Jag uppmanar dig också att fundera över möjliga politiska vägar. Gå in i ditt parti och välj bort förrädarna och tillsätt våra krafter. Starta nytt parti med Värna Svea som honnörsord.  Skulle vi bli tillräckligt stora får det en avgörande effekt på resurser och ekonomi och då kan vi göra skillnad inom politiken. En annan väg är revolution med hjälp av våra lagar.

 

Bilda grupper som formulerar och lämnar in stämningsansökningar mot bedragarna. Den fjärde vägen vågar jag knappt ens tänka på men den är vapenmakt mot bedragarna. Jag gissar att det är på G i USA. Vi ser redan tendenserna i Europa med starka demonstrationer som på flera håll har urartat,

 

 

 

Det är därför svensk polis avbryter även en Första Maj demonstration i Sverige. Min förhoppning är att kommande demonstrationer blir mycket större. Och att svensk polis och militär gör sin plikt och väljer folkets sida inte fientlig makt.

 

Det räcker med en halv miljon för att vända vinden. Är du en av dem?

Börje Peratt

 

Värna Svea

 

 

 

1) Tidningen Der Tagespiegel kommenterar Reichelts Anti-Drosten-kampanj här: ”Was hinter der Anti-Drosten-Kampagne von Julian Reichelt steckt” (Länk: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/die-bild-zeitung-im-kampfmodus-was-hinter-der-anti-drosten-kampagne-von-julian-reichelt-steckt/25874882.html

2) .” (”Millionen Kindern möchte ich sagen, was unsere Regierung nicht sagt: Wir bitten Euch um Verzeihung.”) https://www.youtube.com/watch?v=THuHFSQcQW0.

3) Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4AHUTRqUaTk Hur länge den får ligga på Youtube återstår att se.

 

Slut citat

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://demokraterna.org/2021/08/07/augustitalet-radda-vara-barn/

 

 

 

 

FAKTA

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

CDC medger nu att allt de pressade på för att ”bota” Covid-19 har misslyckats, inklusive ”vacciner”

 

CDC är ansvarigt för otaliga miljoner människors död

 

Verkligheten vi nu möter, är en där de som fastnade i regeringens bete och kavlade upp ärmarna, går nu omkring som sjukdomsfabriker. Detta är anledningen till att CDC uppmanar dem som tagit sprutan att täcka näsa och mun igen för att skydda alla andra från vad det än är som dessa människor nu spider överallt.

 

Tyvärr var allt CDC verkligen behövde göra för att rädda liv redan i början av 2020, att informera världen om hälsofördelarna med D-vitamin, grönt te, vitamin C, quercetin, zink och andra immunförstärkande näringsämnen som har räddat liv i årtusenden.

 

Istället valde CDC att pressa på oss alla Big Pharma -gifter, liksom vidskepliga ansiktsblöjor, som båda visade sig vara ett totalt misslyckande. Vad som händer med dem som trodde på ”vetenskapen” återstår att se.

 

I detta ögonblick får CDC-chefen Rochelle Walensky  (bilden) panik över nyheterna om hur de vaccinerade måste täcka sina ansikten omedelbart, särskilt ”i områden med stor och hög överföring” för att ”förhindra spridning av Delta-varianten och skydda andra”.

 

 

 

För bara några månader sedan sa hon naturligtvis precis tvärtom, precis som Tony Fauci instick var. Båda dessa dumbommar har visat sig vara dåligt informerade och okvalificerade för att effektivt utföra sina jobb – om inte jobbet var att massivt avfolka planeten förstås.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://bakomkulisserna.biz/2021/08/06/cdc-medger-nu-att-allt-de-pressade-pa-for-att-bota-covid-19-har-misslyckats-inklusive-vacciner/

 

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL och spridas vidare i alla dina nätverk, sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”/biovapnen och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som Sveriges regering och deras medlöpare BESKYDDAR, bl.a. då tjänstemän/kvinnor anställda av skattemedel inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner, och såklart SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av internet/alternativ media, publicerat 2021-08-07, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, läs hela artikeln och se videon, citat

 

Läkare av den gamla stammen: ”Det kommer att döda miljoner människor”

Julia Caesar  HälsaMedicinVaccin

 

Vernon Coleman heter läkaren som talade vid den gigantiska demonstrationen på Trafalgar Square i London den 24 juli.

Lyssna på vad han har att säga!

 

Han är en brittisk läkare av den gamla stammen, och han står upp och berättar vad han vet och tycker om Covid-19 och

de experimentella så kallade ”vacciner” som inte är godkända för användning på människor men som vi ska låta injicera

oss med i all evighet.

 

Han talar när journalisterna och majoriteten läkare tiger.

 

Läs mer och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://juliacaesar.blog/2021/08/07/lakare-av-den-gamla-stammen-det-kommer-att-doda-miljoner-manniskor/

 

 

 

 

 

MYCKET VIKTIG OCH ALLMÄNBILDANDE ARTIKEL, SOM SKA SPRIDAS VIDARE!

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL , du förstår när du läst artikeln, kommentera gärna artikeln på siten, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, publicerad 2021-08-07, citat

 

I skymningslandet….

 

För några år sedan offentliggjordes DAEGELs prognos för världens utveckling under perioden 2017- 2025, med avseende på befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling och försvarskostnader. Prognosen chockade världen och få förstod innehållet eftersom denna prognos publicerades innan Covid-pandemin var ett faktum.

 

Chocken bestod i prognosens bestämda skrivning att befolkningen i västvärlden under denna korta period skulle minska med 40- 60%. Ingen förstod vad som menades och de som läste skrattade eller ryckte på axlarna och gick vidare i sin vardag. I Sverige skulle enligt Daegel befolkningen minska från 9.720.000 till 4.619.660 invånare, en mer än halvering av befolkningen. I Tyskland och England var minskningen ännu större, 65- 70%. Värst var USA som bara förutsågs ha en befolkning om 100 miljoner kvar.

 

Tendensen för övriga världen var att befolkningen var relativt oförändrad eller något växande i Asien, Sydamerika och Afrika. Varför då detta skräckscenario för den kristna västvärlden?

 

Daegel är ett institut, vars bakgrund är svår att definiera – för allmänheten. Ändå anlitas Daegel av samhällets styrorgan som FN, EU, NATO, Stratfor och CIA. Man grundar sin prognos på framtida pandemier, ett kollapsande finansiellt system och förödande immigration, dvs en migration som inte bygger samhällen utan bryter ned dem. Detta ger också ett visst mått av emigration, vi som kan flyr till säkrare länder, undan en sjunkande levnadsstandard och brain drain.

 

Medverkande till att prognosen nu börjar framstå som mer sannolik är naturligtvis pågående pandemi med åtföljande injektioner och en ohämmad invandring av människor som inte kortsiktigt kan bli produktiva.

 

Båda dessa faktorer styrs av våra beslutsfattare, som därmed medverkar starkt till att prognosen blir verklighet. Vi kan därutöver förvänta oss problem med livsmedelsförsörjning och vädermanipulering med naturkatastrofer som följd. Vad gäller Covid är det knappast sjukdomen i sig som ger grund för ökande dödssiffror, utan ”vaccinationerna”, som vi nu vet kommer att kräva sin tribut under de kommande tre till fem åren.

 

Pågående utveckling drivs av människor som vill krossa vår kristna civilisation och vi kan inte göra något åt det. Eller kan vi det? Är siffrorna i Daegels prognos tillräckligt drastiska för att vi skall vakna och slänga ut den Cabal som driver oss i graven? En

 

 

Cabal som äger vår regering och våra politiker och som lugnt väntar på att få ta över våra egendomar när vi själva är borta. Kanske till och med långt dessförinnan…

 

I fredstid finns det bromsmekanismer som mildrar effekterna av naturliga sjukdomstillstånd och influensor, men det vi ser nu får mer liknas vid en biologisk krigsföring, där fienden inte är synlig. Indikationer på detta är att mediciner och andra botemedel som är bevisat verkningsfulla förbjuds för användning.

 

Detta är per definition krigsföring, man vill inte att motståndaren skall överleva.

Detta visar också att fienden finns i våra egna led, men vi vill inte förstå – vi lever ju i en demokrati. Eller gör vi inte det?

 

Att USA drabbas värst beror på att den finansiella kollapsen utgår från dollarn, dess sammanbrott kommer att drabba den ekonomi som bygger på dollarvalutan. Men det gäller också för övriga västvärlden, främst EU:s västra ursprungsländer. I Östeuropa har man redan upprättat goda förbindelser med Ryssland och Kina, vilket indikerar en framtida delning av EU.

 

 

 

På samma sätt kommer USA sannolikt att delas i en östlig, Atlantisk del, kopplad till Västeuropa och en västlig del kopplad till Stilla Havsregionen och Kina. Det blir den oundvikliga konsekvensen av att ledarpositionen som vår europeiska civilisation haft de senaste tre tusen åren nu kommer att tas över av det asiatiska komplexet.

 

Vad händer då i nästa rond av kampen om vår värld?

Kina har åter infört sin trebarnspolitik för att inte förlora sin egen befolkning och Indien har inga problem med reproduktionen. Västvärlden kommer inte att ligga på rygg särskilt länge, men vår nya befolkning blir de som flyttar in från Asien eller Afrika. Vi själva blir en minoritet som tvingas leva i ett mer eller mindre vandaliserat samhälle.

 

Kanske upphör vi också som den vita rasen och anpassar oss genom blandäktenskap till den nya GLOBALA människan? Flertalet filmer och i stort sett all reklam manglar ut detta budskap med god hjälp från Main Stream Media.

 

Vår egen reproduktion saboteras med steriliserande medel som ”vacciner” och krossandet av föreställningen om den lyckliga kärnfamiljen. Skolorna lär våra barn att leva sina egna liv i kulturmarxismens namn och strunta i sina anhöriga. Självmorden bland rotlösa unga kommer att öka lavinartat när familjen som bollplank ersättas av staten. Kanske ger även vi vuxna upp till slut och underordnar oss det kommande systemskiftet? Det är åtminstone vad vår fiende förväntar sig – and the winner takes it all…

 

Daegels prognoser påbörjades 2014, samtidigt som Covid-agendan började utformas i Cabalens korridorer och har 2017 som utgångspunkt.

Vi vet inte vem som har beställt den, men en så kostnadskrävande undersökning görs inte om det inte finns någon som betalar. Den handlar om en prognos, inte

konstaterad verklighet, men vi vet att det är ett tvångsbeteende hos vissa personer att släppa ut indikationer om vad som väntar i framtiden.

 

Genom att berätta lite, lite, kan man sedan referera till att vi visste ju ändå om det och gjorde inte något åt det. Alltså är det vårt eget fel. Ett annat tydligt exempel är OS-invigningen i London 2012, där redan då den kommande pandemins sjukhussängar och sjuksköterskor översvämmade arenan vid invigningen. Ingen förstod någonting men alla applåderade artigt. Se den i repris så förstår ni vad som händer idag…

 

 

Ett annat exempel är invigningen av Military World Games i Wuhan i Kina 2019, där Kinas bidrag till FN-styrkorna (nu 100.000 man) visas upp i parader som vi känner igen från tidigare, formande ömsom Kinas statssymbol, ömsom Frimurarnas förklädeslogga. Madonnas framträdande på Eurovision i Israel 2018 är ett annat övertydligt exempel på detta tvångsmässiga berättande om vårt framtida öde under Cabalens styre.

 

 

Att Daegels prognos är ett budskap av samma sort är utom tvivel.

Frågan är om vi reagerar denna gången, eller fortsätter sticka huvudet i sanden? Det börjar bli sent nu att reagera. Jag tror inte att dödstalen för själva Covid-viruset är det största problemet, det handlar fortfarande om promillen av världsbefolkningen.

 

Vad man vill åstadkomma är upprättandet av ett system där injektionerna – under förevändning av att vara vacciner – programmerar oss till att vara mottagare för elektromagnetiska impulser i transhumanismens namn.

 

Detta sker sannolikt med hjälp av grafenoxid i insprutningsvätskan. Samtidigt får man en möjlighet att avliva de injicerade på längre sikt genom de skadeverkningar i form av blodproppar m.m. som vi nu känner allt bättre till och som blir en följd av sprutornas innehåll.

 

Styrning av individens hjärna kombinerat med kontroll över individens livslängd och förmåga till reproduktion. Det kommer att förutsätta upprepade injektioner under de kommande åren, vilket i sin tur förutsätter att skräcken för viruset hålls vid liv genom ”variationerna”. Detta tror jag är kärnan i den agenda vi nu står inför och som avspeglas i Daegels rapport.

 

Ytterligare en konsekvens som också ingår i programmet är alla nedstängningar och inskränkningar av vår rörelsefrihet som syftar till att krossa företagandet i medelklassen så all verksamhet kan läggas under storföretagens monopolindustri.

Detta får man på köpet, tillsammans har vi en komplett presentation av The Great Reset i regi av marionetterna Klaus Schwab, George Soros och Bill Gates. Deras uppdragsgivare får vi inte nämna vid namn, men jag tror att de flesta redan vet…

 

 

Eftersom nästkommande val närmar sig kommer jag att fortsätta fråga mig:

Varför finns det inte ett enda parti i Sverige som vågar ta upp dessa frågor i sitt program? Vad har vi att rösta på?

 

Peter Krabbe

 

Slut citat

Källa till ovan citerat, kommentera gärna artikeln

https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/08/07/i-skymningslandet/

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av

 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

 

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu