• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 170

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 170

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 170

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

Världen måste vara medveten om vad som händer och stoppa vaccinationskampanjen för barn. De kan inte försvara sig mot denna attack från eliten. 

 

Propagandaexpert Piers Robinson: Covid är en global propagandaoperation

 

De ljög: Det finns implanterbara mikrochips som kan injiceras med vacciner

 

Vi har aldrig sett vaccinskador i den här skalan – varför döljer tillsynsmyndigheter COVID -vaccinsäkerhetssignaler?

 

Dr Richard Fleming varnar för att Fauci, NIH redan har utvecklat NÄSTA biovapen för att släppas med HIV-liknande förmågor som undertrycker mänsklig immunitet

 

Hawaii advokat Michael Green Files Class Action Lawsuit säger att vaccin har dödat 45 000 människor

-Michael Green har först väckt en grupptalan som först representerar 1 200 första respondenter mot guvernörens och borgmästarens vaccinmandat och tusentals andra förväntas ansluta sig.

 

Michael Green säger att vaccinet dödar människor runt om i landet. Det finns effektiva behandlingar. Det är onödigt att testa asymptomatiska människor eftersom CDC säger att de inte sprider viruset.

 

Honolulu brandkapten Kaimi Pelekai ger ett känslomässigt vittnesbörd om att han förlorat jobbet eftersom han inte vill lägga detta experimentella vaccin i kroppen som dödar människor.

 

JFK21 won a court case in Denmark. PCR-test NOT required!

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-08-14

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

Återigen felanmält att det inte går att logga in på http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ , samma problem återigen. Således kan inte dagens massutskick publiceras där denna dag.

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

MÅSTE SES, LÄSAS OCH SPRIDAS

”Vaccinerna” ett biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sverige medborgare ett enormt HOT mot mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE UTSÄTTS FÖR KAN UPPENBART INTE MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH DÄRMED ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE FORTSÄTTA ATT BESKYDDA!

SOM SYNES ÄR DETTA BESKYDDANDE AV BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE UPPENBART ETT MYCKET ALLVARLIGT BROTT ENLIGT BROTTSBALKEN

Läs mer i den delen bl.a. om Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

Du förstår strax mera efter att läst dagens massutskick

 

Publicerat 2021-08-13 maskinöversättning, läs hela artikeln, se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Dr Richard Fleming varnar för att Fauci, NIH redan har utvecklat NÄSTA biovapen för att släppas med HIV-liknande förmågor som undertrycker mänsklig immunitet

Precis som hur antibiotika utlöser ”superbugs” skapar covid -vacciner ”supervirus”

Viruset kom definitivt från ett laboratorium, säger Fleming, och det muterar och sprider nu nya varianter på grund av vaccinerna – ungefär som hur antibiotika gör att bakterierna som de ska kämpa förvandlas till ”superbugs”, varav några är mycket dödligare än vad de började som.

För att göra saken värre säger Fleming att Fauci och vänner redan arbetar med nästa biovapen som kommer att innehålla starkare HIV-liknande egenskaper som är utformade för att undertrycka mänsklig immunitet.

Han säger att SARS-viruset som släpptes 2002 var den första iterationen av detta biovapen, och Wuhan-coronaviruset (Covid-19) är det andra. Det gör det nya, redan utvecklade, HIV-liknande viruset som snart kommer till det tredje.

Under tiden varnar han, de som har injicerats med spikproteiner och mRNA -kemikalier via vaccinerna kommer att fortsätta utveckla allvarliga sjukdomar från skotten, samt sprida dessa sjukdomar till andra.

SE VIDEON, LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/543714.html

 

 

”VACCINERNA” SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT, ÄVEN NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OCH INVÅNARE, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM ÄVEN MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH DÄRMED ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE HAR ATT ACCEPTERA SOM ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

 

OCH DÄRMED SÄKERSTÄLLA ATT INTE YTTERLIGARE MERA BESKYDDA SKOLMEDICINEN OCH DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRINS GENERELLA OCH SYSTEMATISKA SKADAR OCH DÖDAR VERKSSAMHET

 

DENNA VIDEO SKA DU HJÄLPA TILL ATT SPRIDA I ALLA DINA NÄTVERK, DU FÖRSTÅR STRAX VARFÖR!

 

Publicerat 2021-08-13 SPRID VIDAR I ALLA DINA NÄTVERK; KORTHUSET KOMMER RASA SAMMAN FULLSTÄNDIGT!

 

2021-08-13 maskinöversättning

Hawaii advokat Michael Green Files Class Action Lawsuit säger att vaccin har dödat 45 000 människor

-Michael Green har först väckt en grupptalan som först representerar 1 200 första respondenter mot guvernörens och borgmästarens vaccinmandat och tusentals andra förväntas ansluta sig.

 

Michael Green säger att vaccinet dödar människor runt om i landet. Det finns effektiva behandlingar. Det är onödigt att testa asymptomatiska människor eftersom CDC säger att de inte sprider viruset.

 

Honolulu brandkapten Kaimi Pelekai ger ett känslomässigt vittnesbörd om att han förlorat jobbet eftersom han inte vill lägga detta experimentella vaccin i kroppen som dödar människor.

 

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, BL.A. TJÄNSTEMÄNS/KVINNOR INOM STAT, REGIONER/FD LANDSTING OCH KOMMUNER, ALLA UPPENBART DELAKTIGA I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

DESSA BESKYDDAS UPPENBART AV SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA OCH STORA DELAR AV INTERNET/ALTERNATIV MEDIA

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-08-13

Hawaii Attorney Michael Green Files Class Action Lawsuit Says Vaccine Has Killed 45,000 People

Michael Green has filed a class action lawsuit at first representing 1,200 first responders against the Governor & Mayor’s vaccine mandates with thousands more expected to join.

 

Michael Green says that the vaccine is killing people all around the country. There are effective treatments. It’s unnecessary to test asymptomatic people because the CDC says that they don’t spread the virus.

 

Honolulu Fire Captain Kaimi Pelekai gives an emotional testimony about losing his job because he doesn’t want to put this experimental vaccine in his body that is killing people.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vl316i-hawaii-attorney-michael-green-files-class-action-lawsuit-says-vaccine-has-k.html

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

JFK21 won a court case in Denmark. PCR-test NOT required!

 Chairman of the Danish political party wins court case:
The government can not demand anyone to take a PCR test, because the announcement/executive order is inferior in legal standing to alienable rights and the Constitution.

 

Ordförande för det danska politiska partiet vinner rättsfall:
Regeringen kan inte kräva någon att göra ett PCR -test, eftersom tillkännagivandet/verkställande ordern är sämre i rättslig ställning till främmande rättigheter och konstitutionen.

 

https://rumble.com/vkyek8-jfk21-won-a-court-case-in-denmark.-pcr-test-not-required.html

 

 

 

VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, SOM SÅKLART SKA STOPPAS OMEDELBART

 

OM DET FINNS EN REGERING SOM VÄRNAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, STOPPAS ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART!

 

MEN FINNS EN SÅDAN REGERING OCH RIKSDAG I SVERIGE?

 

SVARET UTIFRÅN FRÅN VAD HITTILLS ÄR KÄNT BLIR SÅKLART NEJ!

 

DÄRMED ÄR UPPENBART ATT DEN GLOBALISTISKA DIKTATUREN, FASCISMEN OCH MEDICINSK TYRRANNI INFÖRTS FULLT UT I SVERIGE, DU FÖRSTÅR STRAX ÄNNU MER!

 

ATT BEVISA MOTSATSEN ÄGS AV DEN STARKARE PARTEN SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

SITTANDE REGERING OCH RIKSDAG OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDERÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE BESKYDDAR UPPENBART SKOLMEDICINEN OCH DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRINS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET TILLSAMMANS MED ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

 

DET KOMMER ÄNNU MER, HÅLL I HATTEN, DET KAN & KOMMER BLI ÄNNU VÄRRE!

 

 

Publicerat 2021-08-13, se videon och läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Geiger -räknare detekterar joniserande strålning nära 5G -antenner

 

Dr José Luis Sevillano hade redan för några dagar sedan berättat för oss i La Quinta Columna att en prenumerant hade delat med sig en video med bevis på att 5G -antennerna utstrålar joniserande vågor . 

 

Denna individ gjorde mätningarna med en Geiger -räknare , som blir galen vid vissa tider på dygnet och nära de berömda antennerna som inte slutade installeras runt om i världen medan plandemiken utvecklades.

 

Den COVID-19 miljö teori fastställts av Bartomeu Payeras och spridning oändligt av La Quinta Columna vinner mer styrka för varje dag, eftersom fler människor blir medvetna om farorna de medför för hälsan och miljön där livet blomstrar. 

 

Och nu när det finns bevis för att de vågor de avger är joniserande, råder det ingen tvekan om att det som är känt över hela världen som COVID-19 är ett resultat av exponering för strålning som bara bör mätas i kärnkraftverk eller röntgenrum.

 

Om du har medel är det en bra idé att få en av dessa räknare att börja spela in bevis på att vi bestrålas. Geiger -räknare är analoga och är mycket exakta i de mätningar de gör av elektromagnetiska pulser.

 

I följande utdrag från det 105: e programmet av La Quinta Columna som Orwell City har översatt till engelska för sina anhängare kommenterar och analyserar Ricardo Delgado och Dr Sevillano videon som har nått dem.

 

Dr Sevillano:  Du kan se hur pulserna stimulerar nålen och enheten. Jag menar, det är inte bara icke-joniserande. Det finns något i miljön, eller det är något som sänds därifrån. Eller så finns det något i miljön som farligt multiplicerar energierna , vågenergin upp till joniseringsområdet. Det bryter elektroner. Det förstör vävnader.

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/08/geiger-counter.html

 

 

 

Publicerat 2021-08-13, se videon och läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

La Quinta Columna uppdaterar den slutliga rapporten från vaccinationsinjektionsflaskanalysen och uppmanar människor att skydda barn

 

För några timmar sedan var Ricardo Delgado från La Quinta Columna närvarande på Twitch -kanalen för den spanska polismannen som fick den första injektionsflaskan från Pfizer för senare analys , Rafa Navarro (cop225) , främst för att varna människor om farorna med att vaccinera barn, vilket marknadsförs så mycket av de officiella medierna.

 

I korthet live passade Ricardo på att klargöra vissa punkter om hur undersökningen av komponenterna i vaccinationsflaskorna har utförts av Dr. Campra. Han uppdaterade om framstegen i analysens slutrapport, för vilka fler flaskor måste hämtas.

 

Världen måste vara medveten om vad som händer och stoppa vaccinationskampanjen för barn. De kan inte försvara sig mot denna attack från eliten. 

 

De som kämpar för att sätta stopp för inokulering av barn: helt enkelt genom att ange att de också har hittat grafen i vaccinflaskorna - och med hänsyn till att det inte förekommer i hjälpämnena på laboratorierna, eller om det framstår som hemligt nanopartiklar—, helt enkelt med det kan vi avsluta allt och stoppa vaccinationskampanjen direkt . Därför, eftersom de inte har gjort det, förstår vi att dessa människor är på fiendens sida. 

 

Så alla människor som säger att den 14: e går vi alla på gatorna: ja, vi går alla till gatan den 14: e . Inget annat spelar roll. Tänk att det är det spanska landslaget, att alla går ut. Som om det vore Real Madrid och Barcelona. Låt oss alla gå till gatan, och alla kan gå vart de vill, men låt oss gå på gatorna, snälla. Ut på gatorna och tänk på framtiden! Dessa människor går efter barnen! 

 

Har du sett intervjuerna som har gjorts den här veckan? Har du hört kommentarerna från tanten från WHO? Herregud, de går efter dem!

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/08/update-and-invitation.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket viktig information och upplysning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, läs hela artikeln, publicerat 2021-08-13, citat

 

‘Historic Win’: CHD Wins Case Against FCC on Safety Guidelines for 5G and Wireless

The U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit court ruled the Federal Communications Commission failed to provide a reasoned explanation for its determination that its current guidelines adequately protect against harmful effects of exposure to radiofrequency radiation.

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

ARTIKELN BIFOGAS OCKSÅ SOM BIFOGAD PDF FIL

https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/?

 

 

 

 

Ca 90 sekunder video, se den och sprid vidare, publicerad 2021-08-13, citat

WOULD YOU PUT THIS IN YOUR BODY? – Seriously….Would you?

In every tip of a pencil is LEAD. Did you know that they want to inject you and your children with LEAD (specifically graphene oxide), which is poisonous? We need to stop this now before it’s too late.

https://www.brighteon.com/14db6562-8ec9-4e57-aeb6-9f832f228a09

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Vi har aldrig sett vaccinskador i den här skalan – varför döljer tillsynsmyndigheter COVID -vaccinsäkerhetssignaler?

På under ett år har mer än 500 000 vaccinskador efter covid-covid rapporterats till VAERS-nästan en tredjedel av alla rapporter som samlats över hela systemets livslängd på tre decennier-men tillsynsmyndigheterna är tysta.

 

We’ve Never Seen Vaccine Injuries on This Scale — Why Are Regulatory Agencies Hiding COVID Vaccine Safety Signals?

In under a year, more than 500,000 post-COVID vaccine injuries have been reported to VAERS — nearly a third of all reports accumulated over the system’s entire three-decade lifespan — yet regulatory agencies remain silent.

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccine-injuries-regulatory-agencies-hiding-covid-safety-data/

 

 

MÅSTE SES VIDEOS. SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Publicerat 2021-08-13, ca 5 minuter, se videon, citat

Kriget mot medvetandet och det ultimata svaret på befrielse

The War Against Consciousness and the Ultimate Answer for Liberation

https://banned.video/watch?id=61168ed631700f4df9936f0c

 

 

Ca 7 minuter video, se den!

De ljög: Det finns implanterbara mikrochips som kan injiceras med vacciner

They Lied: There Are Implantable Microchips That Can Be Injected With Vaccines

https://banned.video/watch?id=6115b01ec40e8c4bfbd9f07d

 

 

Robert Malone om COVID -boosters

Robert Malone on COVID boosters 

https://banned.video/watch?id=61157da212a8614b66523356

 

2021-08-14

Doctors Are Waking Up And Warning The World Of The Deadly COVID Jab

https://banned.video/watch?id=611713ff3a44444f765fad28

 

American Parents Declare War

https://banned.video/watch?id=61173d945194f05049c9ea00

 

Denna artikel och video bör alla nationen Sveriges medborgare läsa och se, sprid vidare MYCKET VIKTIGT information och upplysning om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-08-13 citat

Propagandaexpert Piers Robinson: Covid är en global propagandaoperation

 

VÄRLDEN. Dr Piers Robinson är expert på kommunikation, media och världspolitik, med fokus på konflikt och krig och särskilt propagandans roll. Robinson säger att covidkrisen förmodligen är den största propagandaoperationen i historien, dessutom med en global täckning.

 

Propagandaforskaren dr Piers Robinson är för närvarande chef på Organization for Propaganda Studies. 2016-2019 var han professor och ordförande i politik, samhälle och politisk journalistik vid University of Sheffield. Dr Robinson har suttit i styrelserna för flera akademiska tidskrifter. Han har föreläst vid NATO Defence College i Rom och är rådgivare för ledande brittiska militära befälhavare och diplomater.

 

Robinson säger att redan i ett tidigt skede av krisen uppmanade beteendeforskare som är rådgivare för den brittiska regeringen att använda rädsla och media gentemot befolkningen. Facebook och Google kom tidigt med för att kontrollera berättandet genom censur, säger Robinson.

 

Covid handlar inte om en hälsokris

Han slår fast att det är tydligt att propagandan inte handlar om att hantera en hälsokris. Det pågår en omfattande omstrukturering av hela världssamhället ekonomiskt, politiskt och socialt. Robinson vill inte gå in på för mycket detaljer, men väljer ändå att nämna World Economic Forum tidigt in i krisen hade en klar bild av vad som måste genomföras och vart vi ska i framtiden.¨

 

Hela propagandaoffensiven genomförs utan demokratisk granskning inför en allmänhet som tror att det bara handlar om en hälsokris.

 

“Alla är fångade i rubrikerna om ett virus och missar samtidigt de riktigt viktiga sakerna som samtidigt pågår, något som varje demokrat skulle medge är mycket farligt. En skräckslagen allmänhet som är distraherad skapar en enorm möjlighet för mäktiga entiteter som: regeringar, företag och individer med agendor…”

 

Slut citat, se videon och läs mer, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://newsvoice.se/2021/08/propagandaexpert-covid-global-propagandaoperation/

 

 

 

Björn Hammarskjöld har delgivit Region Uppsala en skrivelse 2021-08-13 som alla bör läsa mycket nogsamt, citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 13 augusti 2021 15:39
Till: Mikael Köhler <[email protected]>; Region Uppsala <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; william[email protected]; Julia Benito <[email protected]>
Ämne: Re: Region Uppsala beslutrar att upphöra med injektioner mot Covid-19

Registrator: Skicka denna inlaga till samtliga i direktionen/styrelsen  för region Uppsala Begär dagboksblad med skyndsamt vändande e-post efter registrering.Tack!

Bästa ledningen (både politiska och tjänstepersonledningen) i Region Uppsala!

Tack för ert vänliga, ordrika och innehållslösa svar på min begäran om beslut att upphöra med injektionerna av Comirnaty och liknande.

Jag har begärt ett överklagbart beslut och har inte fått det.

Det innebär att Region Uppsala erkänner att det finns icke redovisat material i Comirnaty och liknande preparat.

Godkännandet att injicera har då upphört med automatik och det kan då bli straffbart att fortsätta ge injektionerna enligt svensk lagstiftning i Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser jämte RF:2:1-6, 11:14, 12:10, Patientlag 4 kapitlet 1 §, Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 1 §, EURS artiklarna 1, 2, 3, 4, 6, 20, 41, 42, 51, 52, 53, 54.

Jag föreslår att ni läser 2, 13, 14, 15 och 16 §§ i Lag (2014:406), återfinns längst ned i detta brev.

Ni har nu delgivits uppgifter som innebär att ni omedelbart och skyndsamt ex officio måste besluta att upphöra med injektioner av de så kallade ”vaccinerna mot Covid-19” av bland annat mRNA som kan ha varunamn som Comirnaty med flera.

Då jag hävdar att injektionerna med Comirnaty med flera synes innehålla icke i innehållsförteckningen uppgivet material med lätt observerbara magnetiska egenskaper är det Region Uppsala som har bevisbördan enligt svensk rätt och enligt EU-rätten.

Att inte utreda och bevisa att jag har fel innebär att Region Uppsala erkänner att jag har rätt (erkänt sakförhållande) och därmed har beslutande myndighet/domstol att utan ytterligare bevisning besluta enligt mina och andras observationer tidigare delgivna bland annat Region Uppsala och Läkemedelsverket.

Jag begär att Region Uppsala omedelbart och skyndsamt ex officio och enligt försiktighetsprincipen samt misstanke om grova förfalskningsbrott som misstänks skada och till och med döda personer som injicerats måste besluta att upphöra med injektioner av de så kallade ”vaccinerna mot Covid-19” av bland annat mRNA som kan ha varunamn som Comirnaty med flera.

Jag begär ett skriftligt och överklagbart beslut att Region Uppsala innan 2021-08-16 kl 16 fattat beslut att omedelbart upphöra med injektioner av de så kallade ”vaccinerna mot Covid-19” av bland annat mRNA som kan ha varunamn som Comirnaty med flera.

Jag begär att skyndsamt få en kopia på det ”avtal med staten [med] de rekommendationer som lämnas av folkhälsomyndigheten avseende vaccination mot Covid-19 ”som Mikael Köhler påstår att Region Uppsala har undertecknat.

Därest Region Uppsala inte utlämnar ovan angivet avtal innan 2021-08-16 kl 16 begärs ett skriftligt och överklagbart beslut samt att det då är ett av Region Uppsala erkänt sakförhållande att det saknas ett sådant avtal.

Östervåla 2021-08-13

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Slut citat

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu