• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 173

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 173

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 173

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

Publicerat 2021-08-16 lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk, ställ upp för rättssäkerhet och värna opartisk, saklig korrekt rättegång mot journalisten Jesper Johansson, om Du har möjlighet närvara och bevaka, spela in med ljudupptagning vad som framkommer i rättssalen torsdagen den 19 augusti 2021, citat

SVERIGE GRANSKAS

Intervju med journalisten Jesper Johansson bl.a. angående rättegång i Stockholm 2021-08-19 klockan 10:00

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/17/sverige-granskas-intervju-med-journalisten-jesper-johansson-bl-a-angaende-rattegang-i-stockholm-2021-08-19-klockan-1000/

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-17

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

MÅSTE SES, LÄSAS OCH SPRIDAS

”Vaccinerna” ett biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sverige medborgare ett enormt HOT mot mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE UTSÄTTS FÖR KAN UPPENBART INTE MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH DÄRMED ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE FORTSÄTTA ATT BESKYDDA!

SOM SYNES ÄR DETTA BESKYDDANDE AV BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE UPPENBART ETT MYCKET ALLVARLIGT BROTT ENLIGT BROTTSBALKEN

Läs mer i den delen bl.a. om Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

Du förstår strax mera efter att läst dagens massutskick

VARFÖR SEKRETESS BELÄGGER ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, HUVUDKONTORET I STOCKHOLM, OCH DÄR YTTERST ANSVARIGE MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN MASSUTSKICKEN?

Går det alls att lita på Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh?

Socialdepartementet gör det inte, dvs. ingen sekretess av massutskicken, som t.ex. det här som Du läser idag.  Skattemyndigheten gör det inte, Region Västernorrland med flera makt och myndigheter gör det inte!

Du har tidigare fått del av skrivelsen till ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, den är fortfarande obesvarad, påminnelse har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställde, citat

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 10 augusti 2021 09:33
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘t’ <[email protected]>
Ämne: PÅMINNELSE VB: Begär mycket skyndsamt om fullständigt rättssäkert beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

Huvudkontoret, Stockholm

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

Ställföreträdande rättschef Lars Persson, telefon 010-562 50 22

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

Denna skrivelse jämte bilagorna ska i laga ordning registreras av gd stabens registrator, begär dagboksblad/diarieutskrift med vändande epost till [email protected]

 

Begär därtill med vändande epost/ mycket skyndsamt få fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

 

OBS All kommunicering ska ske med epost i detta ärende då undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid och därtill då resa och vistas utanför Sveriges gränser.

 

2021-08-10

 

PÅMINNELSE  

 

Se mailet/epost skrivelsen nedan av 5 augusti 2021 22:30

 

Däri framgår med all tydlighet att

 

-       Denna skrivelse jämte bilagorna ska i laga ordning registreras av gd stabens registrator, begär dagboksblad/diarieutskrift med vändande epost till [email protected]

 

-       Begär därtill med vändande epost/ mycket skyndsamt få fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

 

-       OBS All kommunicering ska ske med epost i detta ärende då undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid och därtill då resa och vistas utanför Sveriges gränser.

 

 

Uppenbart är utifrån denna påminnelse att rättssäkerheten inte säkerställts i laga ordning utifrån vad som nu påminnes om.

 

Vänligen säkerställ rättssäkerheten utifrån vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen och vad som tidigare kommunicerats

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 5 augusti 2021 22:30
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Svenska dagbladet’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ’[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Begär mycket skyndsamt om fullständigt rättssäkert beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

Huvudkontoret, Stockholm

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

Ställföreträdande rättschef Lars Persson, telefon 010-562 50 22

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

Denna skrivelse jämte bilagorna ska i laga ordning registreras av gd stabens registrator, begär dagboksblad/diarieutskrift med vändande epost till [email protected]

 

Begär därtill med vändande epost/ mycket skyndsamt få fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

 

OBS All kommunicering ska ske med epost i detta ärende då undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid och därtill då resa och vistas utanför Sveriges gränser.

 

2021-08-05

 

SOM SYNES BEDRIVER ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE VERKSAMHET SOM INTE ÄR FÖRENLIG MED SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

 

Som synes bedrivs verksamhet inom Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh som systematiskt och generellt strider mot svensk grundlag Regeringsformen, EKMR, Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan, en EU-rättsakt som är svensk lag överstående svensk grundlag Regeringsformen.

 

 

Begär mycket skyndsamt om fullständigt rättssäkert beslut med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol

 

Se den bifogade pdf filen Åklagarmyndigheten i Sverige Begäran om mycket skyndsamt beslut 2021 08 05, och de bilagda pdf filerna, 7 st. till antal. Således sammantaget 8 bifogade pdf filer i denna begäran om mycket skyndsamt beslut.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

Skrivelsen som i grunden delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Sverige bifogas detta massutskick som bifogad pdf filen Åklagarmyndigheten i Sverige Begäran….

Senaste diarieutskriften, av datum 2021-08-12, kom via brev och post, trots att det begärts att det ska skickas via epost, precis som t.ex. Socialdepartementet gör dagligen, bifogas som bifogade pdf filen Åklagarmyndigheten i Sverige sekretess….

Stillsamt kan man undra vad är rättssäkerhet och mycket skyndsam handläggning inom huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Sverige, och kan de anställda läsa innantill, och därmed säkerställa rättssäker handläggning mycket skyndsamt? Och vad är likabehandling inför lag och att åtfölja lag opartisk och sakligt, som grundlag Regeringsformen mycket tydligt ger vid handen om?

Har myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh infört, i strid med svensk grundlag Regeringsformen, diktatoriska förhållanden som i en diktatur, och beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Alltså beskyddar bl.a. då medlöparna de anställda inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och deras arbetsgivare, som uppenbart inte informerat och upplyst nationen Sveriges medborgare/invånare om att ”vaccinerna” är ett genetiskt dödligt experiment mot/på mänskligheten, som skadas och dödas generellt och systematiskt av dessa ”vaccinerna”/biovapen.

Vad är informerat samtycke bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh? Vad är generell och systematisk grovt bedräglig marknadsföring mot nationen Sveriges medborgare/invånare när dessa ”vaccinerna”, ett genetiskt experiment där ”försöksråttorna” är nationen Sveriges medborgare/invånare och mänskligheten?

Erkänt sakförhållande är att dessa ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt och därtill är i strid mot den väl kända Nürnberg deklarationen/konventionen, Helsingforsdeklarationen och de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket uppenbart myndighetschefen och riksåklagaren och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige har att acceptera fullt ut som erkända sakförhållanden.

Har Åklagarmyndigheten i Sveriges och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh annan uppfattning begäres i den delen ett särskilt BESLUT fullständigt motiverat och med besvärshänvisning till domstol, begär detta beslut mycket skyndsamt.

Publicerat 2021-08-16 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Varning till läkare: Att sprida felaktig COVID -information kan kosta dem deras licenser + mer

En varning till läkare: Att sprida COVID -felinformation kan kosta dem deras licenser

”Läkare som genererar och sprida COVID-19 vaccin felaktig eller vilseledande information riskerar disciplinära åtgärder av statliga medicinska styrelser, inklusive upphävande eller återkallande av sin legitimation.”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/bb-warning-doctors-spreading-covid-misinformation-could-cost-their-licenses/?

 

 

Lars Bern delger en MYCKET VIKTIG artikel, sprid den vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln, citat

D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med 90 %

Mycket viktig ny forskning som visar att mediciner och näringsämnen är långt viktigare och riskfriare i bekämpandet av influensan än de oprövade geninjektionerna. Kommer nu det skolmedicinska etablissemanget att förbjuda försäljning av D-vitamin och zinktillskott som man brukar?

Lars Bern

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-16

Tillräckliga nivåer av näringsämnena D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med mer än 90 procent. Detta fastställs i en analys av tidigare genomförda internationella studier. En tillräckligt hög nivå av näringsämnena D3-vitamin och zink ger även ett mycket gott skydd mot svårare symtom för de som faktiskt insjuknar i COVID-19.

Risken för svårare komplikationer med sjukhusvård och risken för att avlida vid insjuknande i COVID minskar avsevärt vid god näringsstatus. Individer med tillräckligt hög nivå av mineralet zink visade 91 % mindre risk att alls insjukna i COVID-19. Av de som tagit tillskott av D3-vitamin och ändå blivit sjuka visade 97 % lägre risk för symtom som kräver intensivvård.

Metaanalys sammanställer tidigare forskning

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://anthropocene.live/2021/08/16/d3-vitamin-och-zink-minskar-risken-att-insjukna-i-covid-19-med-90/

 

 

 

Det kom ett tips om en MYCKET VIKTIG video, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

”Vaccinerade människor är farliga och bör isoleras från samhället”

- den främsta franska vaccinexperten professor Christian Perronne. ”Professor Perronne är chef för den medicinska avdelningen vid Raymond Poincaré-sjukhuset i Garches, universitetssjukhuset i Versailles-St Quentin nära Paris. Han var universitetets chef för avdelningen för smittsamma och tropiska sjukdomar från 1994 och framåt, men fick sparken från den posten för några månader sedan. Han är medlem av Institut Pasteur, Frankrikes biomedicinska forskningscentrum av världsklass, där han tog examen i bakteriologi och virologi och där han var biträdande direktör för det nationella referenscentret för tuberkulos och mykobakterier fram till 1998.” Full video här:

Publicerad 2021-08-14, citat

CHRISTIAN PERRONNE – FRANCE’S LONG-TIME VACCINE POLICY CHIEF: COVID POLICY IS “COMPLETELY STUPID”

Professor Perronne is Head of the Medical Department at Raymond Poincaré Hospital in Garches, the teaching hospital for the University of Versailles-St Quentin near Paris. He was the University’s Head of Department for Infectious and Tropical Diseases from 1994 onwards, but was fired from that position a few months ago. He is a Fellow of France’s biomedical research centre of world standing, the Institut Pasteur, from which he graduated in bacteriology and virology and where he served as Deputy Director of the National Reference Centre for Tuberculosis and Mycobacteria until 1998.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://fos-sa.org/2021/08/14/christian-perronne-frances-long-time-vaccine-policy-chief-covid-policy-is-completely-stupid/

 

Publicerat 2021-08-16, se denna video och sprid vidare i alla dina nätverk, du förstår strax varför, citat

WAR ON KIDS! Vaxx Data LEAKED, Urgent WARNING Issued by Dr. Jane Ruby

Dr. Jane Ruby joined the ‘Stew Peters Show’, providing eye-popping numbers and data, along with a strong WARNING about child inoculations.

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vl98oj-war-on-kids-vaxx-data-leaked-urgent-warning-issued-by-dr.-jane-ruby.html

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk om det genetiska experimentet mot mänskligheten med ”vaccinerna”/biovapen, där mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ”försöksråttorna”, alltså ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Dr. Ryan Cole #StoptheMandate

I am NOT anti-vaccine. I am pro- good science. My body, my choice. Step back and look at the data and forget the politics. A quick analysis of the situation without fear and media hype. We need to have courage and logic and approach this in a manner the preserves liberty and protects people.

It is criminal these mandates for our young people. Leave the kids alone, they survived this 100%.

We are seeing a 200% increase in heart damage in our young men after this.

This damage is scarring the heart, that’s long-term! This is unethical, and a violation of morality. This new ‘variant is a ‘scarient’. This is turning into what all coronaviruses turn into – a common cold.

If you want to be a subject in an experiment and think it’s going to be a benefit to you. Your body your choice, be fully informed about what your risks are. We shouldn’t be coercing people into a shot where one of the potential side effects is DEATH!

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=tUE5EBPt-lU&t=7s

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Proppen går, fler och fler förstår! T.o.m. mainstreammedia rapportera om ”vaccin” dödar tsunamin och dödens år! Se videon och sprid vidare, citat

MAINSTREAM MEDIA STARTS REPORTING ABOUT VACCINE VICTIMS, THEY CAN’T IGNORE IT ANYMORE?

https://www.bitchute.com/video/E75wi3g3gWbx/

 

2021-08-16 varning för ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vaccine expert warns governments that vaccinations fuel spread of dangerous variants

MAKING A KILLING: Pfizer continues push for COVID-19 vaccine boosters despite lack of late-stage clinical trial results

“This type of prophylactic vaccines is completely inappropriate, and even highly dangerous, when used in mass vaccination campaigns during a viral pandemic,”

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/544400.html

 

2021-08-16 Mycket allmänbildande om bl.a. pågående Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, maskinöversättning, se videon och sprid vidare, citat

Hela COVID -berättelsen och lögner som förstörts av en doktor med sanningen!

Om varje läkare gjorde detta skulle COVID -lögnerna ta slut. Det gör de inte för att de är rädda. Trots det måste sanningen berättas oavsett. Rättfärdig ilska för att tala sanning behövs mot onda syndiga handlingar. Jag kommer att stå för sanningen, och jag är inte ensam.

https://thenewamerican.com/entire-covid-narrative-and-lies-destroyed-by-a-dr-with-the-truth/

 

 

2021-08-16 Mycket allmänbildande om bl.a. pågående Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, maskinöversättning, se videon och sprid vidare, citat

En oberoende läkare kan rädda ditt liv, säger Dr Singleton

Att hitta en oberoende läkare som inte finns på ett större sjukhus eller företag kan sluta rädda ditt liv, berättar Dr Marilyn Singleton för The New American magazine Alex Newman i det här avsnittet av Conversations That Matter. Dr Singleton, en advokat som fungerade som ordförande för Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), konstaterade att sjukvården alltmer centraliseras, delvis tack vare regeringens politik.

Detta påverkar läkarnas förmåga att behandla patienter som de tycker bäst och patienternas frihet att hitta läkare som kommer att respektera dem och göra rätt. Men i den här intervjun berättar Dr Singleton för amerikaner hur de kan söka efter en oberoende läkare, och hon ger läkare idéer om hur de kan förbli oberoende genom att bryta bandet med regeringen.

https://thenewamerican.com/an-independent-doctor-could-save-your-life-says-dr-singleton/

2021-08-16 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Resist Bio Medical Tyranny

We are absolutely under a bio medical tyranny. Under the umbrella of a constant diet of fear feeding the dystopian biomedical security state.

It is the Stasi surveillance state on steroids.

Where you will be required to show your papers via your smart phone which will become a global ID via a microchip within a surveillance state that has been carefully constructed to enslave a once free nation. The time is nigh for those with the political will and founding principles to step up before the United States is thrown into the dustbin of history.

https://banned.video/watch?id=611a74a2f976b253ddc15809

 

 

2021-08-16 lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Big Pharma’s Worst Nightmare

https://banned.video/watch?id=611a5091f976b253ddc11170

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu