• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 174

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 174

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 174

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

Publicerat 2021-08-17 advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer tar emot vittnesmål till Corona Kommittén i Tyskland från Mike Adams.

 

SE DESSA 49 MINUTER och sprid vidare i alla dina nätverk bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Det är uppenbart erkänt sakförhållande, som Åklagarmyndigheten i Sverige och alla anställda där har att förhålla sig till, att ”vaccinerna” är ett biovapen som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten, och därmed kan och ska myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda mycket skyndsamt STOPPA ”VACCINERNA”, som utgör som synes bl.a. ett enormt HOT mot nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet, citat

 

Var hittar man isolatet?

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ANVÄND DESSA LÄNKAR

 

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish/119

 

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Ad-hoc_15_english_title:6

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-18

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

Begär ett i laga ordning BESLUT om ert ställningstagande, fullständigt fullt följbart motiverat med besvärshänvisning utifrån vad som delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda över tid och denna dag i mycket stor mängd fakta och bevis, erkända sakförhållanden som inte bestridits av er, som synes fullt ut styrker att ”vaccinerna” är ett biovapen som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt.

Beslutet som härmed begäres ska innefatta varför myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh inte säkerställt att stoppa ”vaccinerna” som är ett biovapen mot nationen Sveriges medborgare/invånare, och om ert ställningstagande är förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet utifrån alla fakta och bevis som tillförts er via alla massutskicken under 2020–2021 fram till dags dato.

Begär synnerligen rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning och mycket skyndsam handläggning och att beslutet kommuniceras till undertecknad med e-post, då undertecknad kan befinna sig på resande fot och över tid också befinna sig utanför Svea Rikes gräns.

Bistår gärna med personlig kontakt till advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén Tyskland, eftersom denne/dessa uppenbart kan bistå myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån alla vittnesmål som avlagts till Corona Kommittén i Tyskland

Mvh

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

YTTERLIGARE MER SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

 

 

Publicerat 2021-08-16 MÅSTE LÄSAS ARTIKELN, sprid vidare, se videos, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

Allt bevis finns: COVID -vaccinet är ett misslyckande, mer farligt än viruset

I mina ansträngningar att ge bra information i stället för Big Pharma-serverande propaganda om Covid och vaccinet har jag rapporterat till dig från de officiella databaserna om det stora antalet dödsfall och hälsoproblem som är förknippade med vaccinet.   För vissa åldersgrupper är vaccinet farligare än viruset.

Jag har också rapporterat till dig från officiella rapporter att den största andelen nya fall är associerade med dem som är helt vaccinerade.   

 

Frågan är: är det faktiskt nya fall eller är det vaccinrelaterade sjukdomar? 

Efter slutsatserna från en nobelpristagare i medicin och andra experter på högsta nivå har jag tillskrivit det som den medicinska anläggningen kallar nya fall, genombrott, delta-variant, till negativa reaktioner på själva vaccinet, vilket ifrågasätter existensen av deltavarianten.

Men efter att ha lyssnat på Dr Robert Malone verkar det som att det finns varianter också, och kommer att finnas fler varianter. Det nya utbrottet av det som rapporteras som covid -fall består alltså av både biverkningar av vaccinet och sjukdomar från de nya varianterna.

Dr Malone är uppfinnaren av mRNA -tekniken som användes för att utveckla mRNA -vaccinet.   Han är medlem i anläggningen.   Han är inte en kok, konspirationsteoretiker eller anti-vaxxer.   Han är så solid medlem i etablissemanget att försvarsdepartementet har åberopat honom i åratal.   Där Dr Malone skiljer sig från etablissemanget är i sin ovilja att hålla tyst när han ser att den härskande covid -berättelsen inte passar fakta.

Dr Malone förklarar (vid 50 -minutersmärket) att vad vaccinet gör, förutom att döda och skada människors hälsa, vilket han inte betonar, utvecklar viruset på ett sätt att träna det för att undkomma vacciner.  Med andra ord förstärker själva vaccinet varianter som inte kan förhindras av vacciner.

Du kan lyssna på hans förklaringar under de första 57 minuterna av denna videeadress till en professionell grupp utbildade personer i Silicon Valley.   Även om du inte är välutbildad talar Malone med en tydlighet som gör att du kan förstå förklaringen. Titta nedan eller klicka här .

DU LÄSER MER OCH SER VIDEOS OCH SPRIDER VIDARE

https://www.globalresearch.ca/all-evidence-covid-vaccine-failure/5753153

Artikeln bifogad som bifogad pdf fil All of the Evidence…..

Du kan också själv ladda ner den vida denna länk

https://www.globalresearch.ca/all-evidence-covid-vaccine-failure/5753153?pdf=5753153

 

 

Kriget har börjat. VAKNA!!! 

ALLA ANSTÄLLDA LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR ANSTÄLLDA INOM SVERIGES REGIONER/FD LANDSTING ÄR UPPENBART DELAKTIGA I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH DÄRMED NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

BEVIS BÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÅVILAR SVERIGES REGIONER, ARBETSGIVAREN OCH DERAS ANSTÄLLDA, OCH HUR SKA DET GÅ TILL?

 

Har dessa sammantaget säkerställt att INFORMERAT SAMTYCKE kan ges av alla mottagare av injektionerna/”vaccinerna”, dvs. att mottagaren ingår i ett experiment, ett genetiskt experiment där mottagaren uppenbart kan dödas av experimentet/”vaccinerna” och där dessa mottagare av injektionerna/”vaccinerna” är försöksråttorna, har dessa anställda och deras arbetsgivare säkerställt detta!

SVARET KAN ENDAST BLI NEJ, TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OCH STÄLLT BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL!

 

2021-08-16 Måste ses video, ”vaccinerna”/biovapnen är definitivt inga vanliga vaccin, erkänt sakförhållande alla har att förhålla sig till

Att ”vacciner”, som uppenbart skadar och dödar mänskligheten, marknadsförts generellt och systematiskt som vanligt vaccin är uppenbart

Att så skett avsiktligt, för vem hade frivilligt gått med på injektion med ett genetiskt experiment som uppenbart är livsfarligt, erkänt sakförhållande.

Dvs. där mottagarna av injektionen/”vaccinerna” är försöksråttorna som skadas och dödas generellt och systematiskt över hela världen, erkänt sakförhållande, som aldrig tidigare någonsin skett med vanliga vaccin, bara en sån sak, skulle i ett demokratiskt och rättssäkert Sveriges satt STOPP FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN för länge sedan.

Men Sveriges regering och deras medlöpare, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting fortsätter beskydda och stimulera den skadar och dödar verksamhet som uppenbart skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin livnär sig på, alltså är deras födkrok och levebröd, är uppenbart erkänt sakförhållande.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, sen förstår du mer, maskinöversättning, citat

 

Kriget har börjat. VAKNA!!! - DR. CARRIE MADEJ

Dr Carrie Madej är specialist på internmedicin med mer än tjugo års erfarenhet, och hon är en av få modiga själar som är villiga att riskera allt för att slå larm om det experimentella covid ”vaccinet”. Om varenda läkare och sjuksköterska i USA visade samma mod skulle kriget som förs mot mänskligheten få ett snabbt slut.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.sgtreport.com/2021/08/the-war-has-begun-wake-up-dr-carrie-madej/

 

 

Mycket viktig artikel, citerar lösryckta delar, läs hela, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Pandemin inom en pandemi

Modern medicin kommer inte att berätta vad som verkligen orsakar alla dödsfall.

När allmänheten inser att vaccination är meningslös kan allmänheten konfrontera sig med den verkliga orsaken till pandemin.

Det är hjärtskärande att höra om människor över hela världen som dör i onödan. Men inte för att massorna valde att vaccinera sig eller inte vaccinera sig mot ett muterat coronavirus med RNA/DNA-vacciner, utan på grund av en dold epidemi som samexisterar i bakgrunden av den världsomspännande pandemi som nu pågår. Det är den moderna medicinens misslyckande att erkänna denna epidemi inom en epidemi som orsakar fler för tidiga dödsfall än något muterat coronavirus.

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.lewrockwell.com/2021/08/no_author/the-pandemic-within-a-pandemic/                                                                                                

 

 

 

 

2021-08-17 läs hela artikeln och se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöverstättning, citat

Dr José Luis Sevillano förklarar hur grafenoxid förändrar hormoner relaterade till menstruationscykel och reproduktiva funktioner

Medan vissa inokulerade kvinnor främjar det missnamnade vaccinet med hjälp av bröstförstoring som ett motiverande argument, klagar andra över att deras menstruationscykler har förändrats kraftigt. Ingen av dessa ytterligheter är bra, så mycket som vissa kvinnor vill visa upp sin nya kopp.

program 109 av La Quinta Columna ägnade doktor José Luis Sevillano och biostatistiker Ricardo Delgado en del av sin tid för att läsa och analysera studien med titeln ” Potentiella negativa effekter av nanopartiklar på reproduktionssystemet .”

Dr Sevillano har kommit fram till att troligen grafenoxiden i vaccinerna förändrar produktionen av hormoner på hypotalamus-hypofysnivå . Detta är något mycket allvarligt eftersom det kan orsaka utvecklingsproblem hos det ofödda barnet och till och med infertilitet.

Här har du … Här är det, José Luis. Giftigheten av grafenoxid i nanopartikelformat genererar förändringar i hormonsystemet även hos kvinnor . Därför kommer de att ha hormonella obalanser. 

Hypofysen producerar dessa hormoner. Och det är känt att nanopartiklarna kommer in i hjärnan. Så, dessa nanopartiklar och börjar förstöra all den vanliga balansen.

Se videon, läs hela artikeln och SPRID VIDARE

https://www.orwell.city/2021/08/menstrual-cycles.html

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO/sprid vidare om den GLOBALA generella och systematiska ”vaccin” skadar och dödar verksamheten

In Memoriam: Victims of COVID-19 ”Vaccines”       

 

https://rumble.com/vkmlux-in-memoriam-victims-of-covid-19-vaccines.html

 

 

 

FAKTA

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISK MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Citat

Fler patienter dör av vaccinet än av COVID

COVID-19 Bioweapon Injection Casuals List

1 135 579 skador 1 559 DÖDA i Storbritannien efter COVID-19-injektioner enligt den brittiska regeringen

CDC-register visar 12 791 döda och 682 873 skador efter försöksskott av covid-19

Vi förstör våra ungas liv med experimentella COVID -injektioner

Styrelsecertifierad arbetsterapeut Whistleblower: Fler patienter dör av vaccinet än av COVID

 

CDC: s egna statistik visar 1 270 för tidiga fosterdöd efter COVID -skott men rekommenderar gravida kvinnor att få COVID -injektioner

Tragiskt förlorat liv efter injektioner av COVID-19

 

20 595 DÖDA 1,9 miljoner skadade (50% ALLVARLIGA) Rapporterade i Europeiska unionens databas över biverkningar av läkemedel för skott av covid-19

 

Källa till ovan citerat

https://healthimpactnews.com/2021/cdc-records-show-12791-dead-and-682873-injuries-following-covid-19-experimental-shots/

 

 

 

CDC Records Show 12,791 DEAD and 682,873 Injuries Following COVID-19 Experimental Shots

https://healthimpactnews.com/2021/cdc-records-show-12791-dead-and-682873-injuries-following-covid-19-experimental-shots/

 

 

Vaccin misslyckas! Dr. Peter McCullough avslöjar data, fördömande för effektivitetsberättelse

FALSKT MARKNADSFÖRTS ÄVEN I USA, ALLTSÅ SOM VANLIGT VACCIN, ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR SOM VI ALDRIG SETT NÅGON GÅNG TIDIGARE. ALLTSÅ EN PLANERAD GLOBAL SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

2021–08-17se videon och sprid vidare, en världskänd spetsspecialist sakkunnig delger om fakta, citat

Vaccine FAILURE! Dr. Peter McCullough Reveals Data, Damning to Efficacy Narrative

Dr. Peter McCullough is a peer-reviewed journal editor, epidemiologist, cardiologist and internist who has been on the forefront of exposure, warning about the safety of the shots being called ‘vaccines’.

Dr. McCullough joined ‘The Stew Peters Show’ today, revealing worldwide data and documented occurrences suggesting the ‘vaccines’ are in complete free-fall failure in terms of efficacy and safety.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vlb3h1-vaccine-failure-dr.-peter-mccullough-reveals-data-damning-to-efficacy-narra.html

 

 

MUST SEE: Dr. Fleming Warns COVID-19 is an Engineered Bioweapon Colonizing the Body with Spike Protein

Se videon och läs artikel och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/544805.html

 

 

2021-08-17 GLOBAL SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHET MED ”VACCINERNA”, SE OCH LÄS MERA, OCH SPRID VIDARE

BOMBSHELL: DARPA was secretly developing the mRNA vaccine years ago through Moderna, and they seek permanent control over your body and bloodline

https://www.afinalwarning.com/544757.html

 

 

CDC är den nya Big Tobacco, förutom att de trycker massdöd i en nål, via Covid -vacciner, med tusentals läkare som ”stöder” allt

https://www.afinalwarning.com/544772.html

 

 

Bombshell: mRNA-vacciner kan göra människor till oändliga spikproteinfabriker och ”kolonisera” kroppen med oändliga biovapen

Vaccinerade människor är bokstavligen superspridarna, vektorn för evig biovapenfrisättning . Eftersom genetisk instruktion för spikproteiner genomsyrar deras DNA, kan de vaccinerade potentiellt replikera spikproteiner för resten av livet, vilket riskerar folkhälsan i fara för kommande generationer. Ja, det ser ut som början på transhumanism , eftersom de vaccinerade ställer upp för sina genetiska uppdateringar.

https://www.afinalwarning.com/544805.html

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu